Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος – Διαδικασία δοκιμής κύβου & αποτέλεσμα σε 7 ημέρες & 28 ημέρες σκλήρυνσης

Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος – διαδικασία δοκιμής κύβου και αποτέλεσμα σε 7 ημέρες & 28 ημέρες σκλήρυνσης, γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για τη θλιπτική αντοχή διαφορετικού βαθμού σκυροδέματος στις 7 ημέρες, 14 ημέρες και 28 ημέρες σκλήρυνσης και δοκιμή αντοχής σε θλίψη του τσιμεντένιο κύβο.

 Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος - Διαδικασία δοκιμής κύβου & αποτέλεσμα σε 7 ημέρες & 28 ημέρες σκλήρυνσης
Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος – Διαδικασία δοκιμής κύβου & αποτέλεσμα σε 7 ημέρες & 28 ημέρες σκλήρυνσης

Τι είναι η αντοχή σε θλίψη; Η αντοχή σε θλίψη είναι η ικανότητα του υλικού ή της κατασκευής να αντιστέκεται ή να αντέχει υπό θλιπτικό φορτίο. Η αντοχή σε θλίψη καθορίζεται από την ικανότητα του υλικού του σκυροδέματος να αντιστέκεται σε αστοχία σε μορφή ρωγμών και ρωγμών. Το μέγιστο φορτίο στο οποίο σπάει το δείγμα λαμβάνεται ως θλιπτικό φορτίο.

Στη δοκιμή αντοχής σε θλίψη του κύβου σκυροδέματος σημειώνεται η δύναμη ώθησης που εφαρμόζεται στις δύο όψεις του δοκιμίου σκυροδέματος και η μέγιστη συμπίεση που φέρει το σκυρόδεμα χωρίς αστοχία.

 Τι είναι η αντοχή σε θλίψη;
Τι είναι η αντοχή σε θλίψη;

Η Θλιπτική Δύναμη που ενεργεί στο δείγμα δοκιμής σκυροδέματος μας βοηθά να εστιάσουμε κυρίως στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος επειδή μας βοηθά να ποσοτικοποιήσουμε την ικανότητα του σκυροδέματος να αντέχει στις θλιπτικές τάσεις μεταξύ των κατασκευών, όπως άλλες τάσεις όπως οι αξονικές τάσεις και οι εφελκυστικές τάσεις καλύπτονται από τον οπλισμό και άλλα μέσα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΌπως γνωρίζουμε η αντοχή σε θλίψη μετριέται με μηχανή δοκιμής αντοχής σε θλίψη (CMT) . Η αντοχή σε θλίψη ορίζεται ως ο λόγος του θλιπτικού φορτίου που εφαρμόζεται από τη μηχανή CTM σε κύβο σκυροδέματος ή κύλινδρο προς την επιφάνεια διατομής του κύβου σκυροδέματος. Η αντοχή σε θλίψη αντιπροσωπεύεται από το F που είναι ίσο με F = P/A , όπου F = αντοχή σε θλίψη, P = συνολικό φορτίο που εφαρμόζεται από τη μηχανή CTM & A = επιφάνεια διατομής.Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος στις 3,7,14 & 28 ημέρες

Γενικά η αντοχή του σκυροδέματος μετράται σε psi (δύναμη λίβρα ανά τετραγωνική ίντσα στις ΗΠΑ) & MPa (μέγα πασκάλ) στην Ινδία και σε άλλες χώρες. Το MPa με άλλους όρους αντιπροσωπεύεται ως N/mm2. Και 1MPa = 145.038 psi.

Γενικά η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος μπορεί να κυμαίνεται από 2175 psi (15 MPa) έως 4350 psi (30 MPa) για την κατασκευή οικιστικών και εμπορικών κατασκευών και μπορεί να υπερβαίνει τα 10000 psi (70 MPa) για καθορισμένη συγκεκριμένη κατασκευή.

Όταν το θλιπτικό φορτίο δρα και στις δύο όψεις του κύβου σκυροδέματος, αντέχει ή αντέχει υπό συμπιεστικό φορτίο και προκαλεί συμπίεση. Λόγω της συμπίεσης η διάμετρος της δομής του κύβου σκυροδέματος αυξάνεται και το μήκος τους μειώνεται και αναπτύσσεται τάση γνωστή ως θλιπτική τάση.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ Τούβλου

Η θλιπτική τάση αντιπροσωπεύεται από σs, η οποία είναι ίση με την αναλογία του θλιπτικού φορτίου προς την επιφάνεια διατομής της κατασκευής κύβου σκυροδέματος, έτσι ώστε σs = P/A, όπου P = θλιπτικό φορτίο και A = εμβαδόν διατομής του δοκιμίου κύβου σκυροδέματος. Τώρα κατανοήστε με το συγκεκριμένο διάγραμμα.

Η αντοχή σε θλίψη είναι το μέγιστο φορτίο στο οποίο θραύεται το δοκίμιο λαμβάνεται ως θλιπτικό φορτίο που αντιπροσωπεύεται από F ή S, το οποίο είναι ίσο με τον λόγο του θλιπτικού φορτίου προς την περιοχή διατομής του δοκιμίου, όπως F=P/A, όπου F = θλιπτικό αντοχή, P = θλιπτικό φορτίο και A = εμβαδόν διατομής του δοκιμίου.Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος στις 3, 7, 14 & 28 ημέρες: Αυτή η αντοχή μετράται με τη δοκιμή CTM Standard 15 cm μεγαλύτεροι & 10 cm μικρότεροι κύβοι στην Ινδία και τυπικά δείγματα κυλίνδρων dai 15 cm & ύψος 30 cm στις ΗΠΑ και σε μερικές άλλες χώρες.

 Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος στις 3, 7, 14 & 28 ημέρες
Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος στις 3, 7, 14 & 28 ημέρες

Ο βαθμός του σκυροδέματος M25 υποδηλώνεται με το γράμμα M ή C (Ευρώπη) για ανάμειξη και ακολουθούμενο από το αριθμητικό σχήμα είναι αντοχή σε θλίψη. Έτσι η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος M25 είναι 25N/mm2 (25MPa) ή 3626Psi.Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος διαφορετικής ποιότητας σε 3 ημέρες

Κατασκευή τουλάχιστον 3 διαστάσεων κύβου σκυροδέματος το καθένα 150mm×150mm×150mm σε καλούπι με τσιμεντοάμμο και αδρανή διαφορετική αναλογία για διαφορετικής ποιότητας σκυρόδεμα, χρησιμοποιήστε ράβδο συμπίεσης για ισοπέδωση της επιφάνειας του καλουπιού, διατηρείται για 24 ώρες πήξη μετά την ανάμιξη νερού σκυρόδεμα, μετά από 24 ώρες διατηρείται σε νερό για σκλήρυνση για 3 ημέρες. Και αφαιρέθηκε μόλις 30 λεπτά πριν από την έναρξη της δοκιμής.

 Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος διαφορετικής ποιότητας σε 3 ημέρες
Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος διαφορετικής ποιότητας σε 3 ημέρες

Υπολογισμός: Τώρα δοκιμή κύβου σκυροδέματος με μηχανή CTM, υποθέτοντας ότι εφαρμόζεται φορτίο 14N/mm2/λεπτό σε δείγμα κύβου σκυροδέματος διαφορετικής ποιότητας μέχρι να καταρρεύσει ο κύβος. Το μέγιστο φορτίο στο οποίο σπάει το δείγμα λαμβάνεται ως θλιπτικό φορτίο. Τώρα λαμβάνονται τα ακόλουθα αποτελέσματα για αντοχή σε θλίψη διαφορετικού βαθμού σκυροδέματος στις 3 ημέρες σκλήρυνσης που δίνονται στον πίνακαΠίνακας 1: αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος στις 3 ημέρες μετρημένη σε MPa (N/mm2) ή psi.

Συμπ. Βαθμός MPa   psi
● M10 —- 4 MPa ή 580 psi
● M15 —- 6 MPa ή 870 psi
● M20 —- 8 MPa ή 1160 psi
● M25 —- 10 MPa ή 1450 psi
● M30 —- 12 MPa ή 1740 psi
● M35 —- 14 MPa ή 2030 psi
● M40 —- 16 MPa ή 2320 psi
● M45 —- 18 MPa ή 2610 psi
● M50 —- 20 MPa ή 2900 psi

Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος διαφορετικής ποιότητας στις 7 ημέρες

Κατασκευή τουλάχιστον 3 διαστάσεων κύβου σκυροδέματος το καθένα 150mm×150mm×150mm σε καλούπι με τσιμεντοάμμο και αδρανή διαφορετική αναλογία για διαφορετικής ποιότητας σκυρόδεμα, χρησιμοποιήστε ράβδο συμπίεσης για ισοπέδωση της επιφάνειας του καλουπιού, διατηρείται για 24 ώρες πήξη μετά την ανάμιξη νερού σκυρόδεμα, μετά από 24 ώρες διατηρείται σε νερό για σκλήρυνση για 7 ημέρες. Και αφαιρέθηκε μόλις 30 λεπτά πριν από την έναρξη της δοκιμής.

Υπολογισμός: Τώρα δοκιμή κύβου σκυροδέματος με μηχανή CTM, υποθέτοντας ότι εφαρμόζεται φορτίο 14N/mm2/λεπτό σε δείγμα κύβου σκυροδέματος διαφορετικής ποιότητας μέχρι να καταρρεύσει ο κύβος. Το μέγιστο φορτίο στο οποίο σπάει το δείγμα λαμβάνεται ως θλιπτικό φορτίο. Τώρα λαμβάνονται τα ακόλουθα αποτελέσματα για αντοχή σε θλίψη διαφορετικού βαθμού σκυροδέματος στις 7 ημέρες σκλήρυνσης που δίνονται στον πίνακα

 Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος διαφορετικής ποιότητας στις 7 ημέρες
Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος διαφορετικής ποιότητας στις 7 ημέρες

Πίνακας 2: αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος στις 7 ημέρες μετρημένη σε MPa (N/mm2) ή psi.

Συμπ. Βαθμός MPa    psi
● M10 —- 6,5 MPa ή 940 psi
● M15 —- 9,75 MPa ή 1410 psi
● M20 —- 13 MPa ή 1890 psi
● M25 —- 16,25 MPa ή 2360 psi
● M30 —- 19,25 MPa ή 2790 psi
● M35 —- 22,75 MPa ή 3300 psi
● M40 —- 26 MPa ή 3770 psi
● M45 —- 29,25 MPa ή 4240 psi
● M50 —- 32,5 MPa ή 4710 psi

Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος διαφορετικής ποιότητας στις 14 ημέρες

Τώρα λαμβάνονται τα ακόλουθα αποτελέσματα για αντοχή σε θλίψη διαφορετικού βαθμού σκυροδέματος στις 14 ημέρες σκλήρυνσης που δίνονται στον πίνακα

 Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος διαφορετικής ποιότητας στις 14 ημέρες
Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος διαφορετικής ποιότητας στις 14 ημέρες

Πίνακας 3: αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος στις 14 ημέρες μετρημένη σε MPa (N/mm2) ή psi.

Συμπ. Βαθμός MPa   psi
● M10 —- 9 MPa ή 1305 psi
● M15 —- 13,5 MPa ή 1960 psi
● M20 —- 18 MPa ή 2610 psi
● M25 —- 22,5 MPa ή 3260 psi
● M30 —- 27 MPa ή 3920 psi
● M35 —- 31,5 MPa ή 4570 psi
● M40 —- 36 MPa ή 5220 psi
● M45 —- 40,5 MPa ή 5874 psi
● M50 —- 45 MPa ή 6530 psi

Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος διαφορετικής ποιότητας στις 28 ημέρες

Τώρα λαμβάνονται τα ακόλουθα αποτελέσματα για αντοχή σε θλίψη διαφορετικού βαθμού σκυροδέματος στις 28 ημέρες σκλήρυνσης που δίνονται στον πίνακα

 Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος διαφορετικής ποιότητας στις 28 ημέρες
Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος διαφορετικής ποιότητας στις 28 ημέρες

Πίνακας 4: θλιπτική αντοχή σκυροδέματος στις 28 ημέρες μετρημένη σε MPa (N/mm2) ή psi.

Συμπ. Βαθμός  MPa   psi
● M10 —- 10 MPa ή 1450 psi
● M15 —- 15 MPa ή 2175 psi
● M20 —- 20 MPa ή 2900 psi
● M25 —- 25 MPa ή 3625 psi
● M30 —- 30 MPa ή 4350 psi
● M35 —- 35 MPa ή 5080 psi
● M40 —- 40 MPa ή 5800 psi
● M45 —- 45 MPa ή 6530 psi
● M50 —- 50 MPa ή 7250 psi

% της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου

Η σχέση μεταξύ αντοχής σκυροδέματος ανάλογα με το χρόνο δεν είναι γραμμική, σημαίνει ότι η αύξηση της αντοχής δεν αυξάνεται ανάλογα με το εφαρμοζόμενο φορτίο καθώς αυξάνεται ο χρόνος, αλλά θα αυξάνεται σε μη γραμμική.

Το σκυρόδεμα είναι ένα μακρο περιεχόμενο με μικροσυστατικό άμμο, τσιμέντο και χονδρόκοκκο αδρανή (Mix Ratio) και αποκτά 100% αντοχή με την πάροδο του χρόνου στη σκληρυμένη κατάσταση.

Το σκυρόδεμα αποκτά το 16% της αρχικής του αντοχής μέσα σε 24 ώρες, ενώ το σκυρόδεμα αποκτά το 65% της στοχευόμενης αντοχής μέχρι τις 7 ημέρες από τη χύτευση και τη σκλήρυνση.

Το σκυρόδεμα μέχρι 14 ημερών δείχνει το 90% της στοχευόμενης αντοχής και εκεί μετά η αύξηση της αντοχής επιβραδύνεται και χρειάζονται 28 ημέρες για να επιτευχθεί το 99% της αντοχής του.

Δεν μπορούμε να κρίνουμε την αντοχή του σκυροδέματος μέχρι να γίνει σταθερό. Και επίσης δεν θα περιμένουμε 28 ημέρες για να κρίνουμε το σκυρόδεμα αν είναι κατάλληλο για κατασκευή ή όχι για να το διατηρήσουμε ισορροπημένο, το σκυρόδεμα δοκιμάζεται σε διάφορα διαστήματα.

Πίνακας 5:- % της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου

Ημέρες   % της δύναμης
● 1 ημέρες — 16%
● 3 ημέρες —- 40%
● 7 ημέρες —— 65%
● 14 ημέρες — 90%
● 21 ημέρες — 94%
● 28 ημέρες — 99%

Η μέγιστη απότομη αύξηση της αντοχής παρατηρείται έως τις 14 ημέρες, επομένως δοκιμάζουμε το σκυρόδεμα σε μεσοδιαστήματα 7 ημερών, 10 ημερών και 14 ημερών και εάν το σκυρόδεμα δεν εμφανίσει αποτελέσματα του 90% της συνολικής αντοχής του σε 14 ημέρες, τότε αυτή η παρτίδα απορρίπτεται.

Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος και η σημασία του

Όπως όλοι γνωρίζουμε ότι το σκυρόδεμα είναι ένα μείγμα άμμου, τσιμέντου και αδρανών υλικών. Η αντοχή του σκυροδέματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η μεμονωμένη αντοχή σε θλίψη των συστατικών του (τσιμέντο, άμμος, αδρανή), η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, οι αναλογίες του μίγματος του αέρα, η αναλογία νερού-τσιμέντου, οι μέθοδοι σκλήρυνσης και τα αποτελέσματα θερμοκρασίας.

Η αντοχή σε θλίψη δίνει μια ιδέα για τη συνολική αντοχή και τους προαναφερθέντες παράγοντες. Μέσω της διεξαγωγής αυτής της δοκιμής, μπορεί κανείς εύκολα να κρίνει την αντοχή του σκυροδέματος psi και την ποιότητα του παραγόμενου σκυροδέματος.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος

Χονδρό πρόσμιγμα:- Το σκυρόδεμα γίνεται ομοιογενές συνδυάζοντας αδρανή, τσιμέντο, άμμο, νερό και διάφορα άλλα πρόσμικτα. Αλλά ακόμη και με σωστή ανάμειξη, μπορεί να προκύψουν κάποιες μικρορωγμές λόγω διαφορών στις θερμικές και μηχανικές ιδιότητες των χονδροειδών αδρανών και της μήτρας τσιμέντου, που οδηγεί σε αστοχία του σκυροδέματος.

Οι τεχνολόγοι του σκυροδέματος κατέληξαν σε θεωρητικές έννοιες σχετικά με το μέγεθος των αδρανών, το οποίο ως το μέγεθος των αδρανών είναι ο κύριος παράγοντας αντοχής σε θλίψη. Έτσι, εάν το μέγεθος του αδρανούς αυξηθεί, τότε θα οδηγήσει σε αυξημένη θλιπτική αντοχή.

Αυτή η θεωρία απορρίφθηκε αργότερα, καθώς τα πειράματα απέδειξαν ότι μεγαλύτερο μέγεθος αδρανών έδειξε αυξημένη αντοχή στις αρχικές φάσεις αλλά μειώθηκε εκθετικά.

Ο μόνος λόγος για αυτήν την πτώση αντοχής οφειλόταν στη μειωμένη επιφάνεια για αντοχή δεσμού μεταξύ της μήτρας τσιμέντου και των αδρανών και στην ασθενέστερη ζώνη μετάπτωσης.

● Παραγωγή αέρα:- Η εισαγωγή αέρα στο σκυρόδεμα ήταν μια από τις έννοιες που αναπτύχθηκαν από τις ψυχρές χώρες για την αποφυγή ζημιών λόγω παγώματος και απόψυξης. Αργότερα, καθώς οι πειραματισμοί αποδείχθηκαν πολυδιάστατα οφέλη από την εισαγωγή αέρα μαζί με τη βελτίωση της εργασιμότητας του σκυροδέματος σε χαμηλότερη αναλογία νερού/τσιμέντου.

Καθώς η επίτευξη της επιθυμητής εργασιμότητας σε χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νερό βοήθησε κάποιον να επιτύχει σκυρόδεμα με τη μεγαλύτερη αντοχή στη θλίψη που με τη σειρά του οδηγεί σε ελαφρύ σκυρόδεμα με μεγαλύτερη αντοχή σε θλίψη.

● Αναλογία νερού/τσιμέντου:- Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά πώς το υπερβολικό νερό μπορεί να είναι επιβλαβές για την αντοχή του σκυροδέματος. Το τσιμέντο που είναι το κύριο συνδετικό υλικό στο σκυρόδεμα χρειάζεται νερό για τη διαδικασία ενυδάτωσης, αλλά αυτό περιορίζεται μόνο στο περίπου (0,20 έως 0,25) % της περιεκτικότητας σε τσιμέντο. Η περίσσεια νερού αποδεικνύεται ότι συμβάλλει στην εργασιμότητα και το φινίρισμα του σκυροδέματος.

Η ίδια η πτυχή όπου η περίσσεια νερού θεωρείται επιβλαβής επειδή καθώς το νερό στη μήτρα του σκυροδέματος στεγνώνει, αφήνει μεγάλους ενδιάμεσους χώρους μεταξύ των αδρανών και των κόκκων τσιμέντου. Αυτός ο διάμεσος χώρος μετατρέπεται σε πρωτογενείς ρωγμές κατά τη δοκιμή αντοχής σε θλίψη του σκυροδέματος.

Γιατί δοκιμάζουμε σκυρόδεμα για 7 ημέρες, 14 ημέρες & 28 ημέρες;

Το σκυρόδεμα αποκτά μέγιστη αντοχή σε 28 ημέρες. Δεδομένου ότι στον κατασκευαστικό τομέα διακυβεύεται μεγάλο ποσό κεφαλαίου, επομένως αντί να ελέγχουμε την αντοχή στις 28 ημέρες, μπορούμε να ελέγξουμε την αντοχή σε όρους αντοχής σκυροδέματος psi στις 7 και 14 ημέρες για να προβλέψουμε τη στοχευόμενη αντοχή των κατασκευαστικών εργασιών.

Από τον παρακάτω πίνακα είναι σαφές ότι, το σκυρόδεμα αποκτά το 16% της αντοχής του μέσα σε 24 ώρες, ενώ το σκυρόδεμα κερδίζει το 65% της στοχευόμενης αντοχής μέχρι τις 7 ημέρες από τη χύτευσή του.

Μέχρι τις 14 ημέρες το σκυρόδεμα δείχνει το 90% της στοχευόμενης αντοχής και στη συνέχεια η αύξηση της αντοχής επιβραδύνεται και χρειάζονται 28 ημέρες για να επιτευχθεί το 99% της αντοχής.

Δεν μπορούμε να κρίνουμε την αντοχή του σκυροδέματος μέχρι να γίνει σταθερό. Και επίσης δεν θα περιμένουμε 28 ημέρες για να κρίνουμε το σκυρόδεμα αν είναι κατάλληλο για κατασκευή ή όχι για να το διατηρήσουμε ισορροπημένο, το σκυρόδεμα δοκιμάζεται σε διάφορα διαστήματα.

Όπως μπορείτε να δείτε το σκυρόδεμα αποκτά την αντοχή του γρήγορα μέχρι την 7η & 14η Ημέρα έως και 90% μετά τη σκλήρυνση και στη συνέχεια αυξάνεται σταδιακά από εκεί. Επομένως, δεν μπορούμε να προβλέψουμε την αντοχή μέχρι το σκυρόδεμα να φτάσει σε αυτή τη σταθερή κατάσταση.

Μόλις αποκτήσει συγκεκριμένη δύναμη στις 7 ημέρες, τότε ξέρουμε (σύμφωνα με τον πίνακα) μόνο το 9% της δύναμης θα αυξηθεί. Έτσι, στις τοποθεσίες, κανονικά δοκιμάζουμε σκυρόδεμα σε αυτό το διάστημα. Εάν το σκυρόδεμα αποτύχει στις 14 ημέρες, τότε θα απορρίψουμε αυτήν την παρτίδα.

Δοκιμή θλιπτικής αντοχής κύβου σκυροδέματος Διαδικασία & αποτέλεσμα

Συσκευή δοκιμής κύβου σκυροδέματος για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα που ολοκληρώθηκε στα ακόλουθα βήματα:

● 1) Κωδικός IS:- Αυτή η δοκιμή κύβου σκυροδέματος ολοκληρώνεται σύμφωνα με τον κωδικό IS 516

● 2) Απαιτούμενος Εξοπλισμός & Συσκευές:

α) Ράβδος συμπίεσης:- Η ράβδος συμπίεσης χρησιμοποιείται για την ισοπέδωση της επιφάνειας του καλουπιού κύβου σκυροδέματος, έχει διάμετρο 16 mm και μήκος 60 cm.

β) Μηχανή CTM: Η μηχανή CTM απαιτείται για την εφαρμογή φορτίου σε καλούπι κύβου σκυροδέματος, θα πρέπει να εφαρμόζεται ελάχιστο φορτίο 14N/mm2/λεπτό.

 Μηχανή CTM
Μηχανή CTM

γ) ΤΡΕΙΣ τύποι καλουπιού: Υπάρχουν δύο μεγέθη καλουπιού κύβου σκυροδέματος που χρησιμοποιούνται για δοκιμή, το πρώτο είναι μεγαλύτερο μέγεθος 150 mm ή 15 cm έχει ειδική διάσταση (l×b×h) είναι 150 mm×150 mm×150 mm με το μέγεθος αδρανών είναι 38 mm και το δεύτερο μικρότερο μέγεθος καλουπιού κύβου σκυροδέματος Το μέγεθος είναι 100mm×100mm×100mm με μέγεθος αδρανών 19mm που χρησιμοποιείται στην Ινδία.

Στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες χρησιμοποιείται επίσης κυλινδρικό καλούπι σκυροδέματος με διάμετρο 150mm, ύψος 300mm & μέγεθος αδρανών 38mm.

 καλούπι κύβου από σκυρόδεμα
καλούπι κύβου από σκυρόδεμα

δ) άλλη συσκευή είναι το φύλλο G.I (για την κατασκευή σκυροδέματος), η δονούμενη βελόνα, ο δίσκος και άλλα εργαλεία.

● 3) Περιβαλλοντικοί παράγοντες:- για τον τυπικό υπολογισμό της αντοχής σε θλίψη των περιβαλλοντικών παραγόντων σκυροδέματος θα πρέπει να είναι βέλτιστος, ο ελάχιστος αριθμός δοκιμίων πρέπει να είναι 3, η θερμοκρασία πρέπει να είναι 27± 2℃ και η υγρασία είναι 90%

Δοκιμή θλιπτικής αντοχής διαδικασίας κύβου σκυροδέματος

α) Μετρήστε την ξηρή αναλογία των συστατικών (τσιμέντο, άμμος & χονδρόκοκκο αδρανή) σε αναλογία σύμφωνα με την ονομασία του σκυροδέματος. Τα συστατικά πρέπει να είναι αρκετά για να χυτευτούν οι κύβοι δοκιμής.

β) Ανακατέψτε πρώτα το τσιμέντο και την άμμο μέχρι να πάρει ομοιόμορφο χρώμα, μετά προσθέστε τα αδρανή μέσα, ανακατέψτε καλά τα ξηρά συστατικά για να αποκτήσετε το ομοιόμορφο χρώμα του μείγματος και προσθέστε την ποσότητα νερού σχεδιασμού στην ξηρή αναλογία (αναλογία νερού-τσιμέντου) και ανακατέψτε καλά μέχρι αποκτήσουν ομοιόμορφη υφή

γ) Γεμίστε το σκυρόδεμα στο καλούπι με τη βοήθεια δονητή και χρησιμοποιημένης ράβδου συμπίεσης για πλήρη συμπύκνωση και ισοπέδωση της επιφάνειας του καλουπιού κύβου σκυροδέματος, Τελειώστε το πάνω μέρος του σκυροδέματος με μυστρί και χτυπήστε καλά μέχρι ο πολτός τσιμέντου να έρθει στην κορυφή του κύβους.

δ) Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το καλούπι πρέπει να καλυφθεί με κόκκινο τσαντάκι και να τοποθετηθεί ανενόχλητο για 24 ώρες σε θερμοκρασία 27± 2℃, Μετά από 24 ώρες αφαιρέστε το δείγμα από το καλούπι.

ε) Διατηρήστε το δείγμα βυθισμένο κάτω από γλυκό νερό στους 27± 2℃ για σκλήρυνση, το δείγμα πρέπει να διατηρηθεί για 7,14 ή 28 ημέρες. Κάθε 7 ημέρες το νερό πρέπει να ανανεώνεται. Το δείγμα πρέπει να αφαιρεθεί από το νερό 30 λεπτά πριν από τη δοκιμή και το δείγμα θα πρέπει να είναι σε στεγνή κατάσταση πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμής.

 Δείγμα κύβου σκυροδέματος 15cm
Δείγμα κύβου σκυροδέματος 15cm

● 5) Δοκιμή κύβου σκυροδέματος: Τώρα τοποθετήστε τους κύβους σκυροδέματος στη μηχανή δοκιμών (CTM) στο κέντρο. Οι κύβοι πρέπει να τοποθετηθούν σωστά στην πλάκα του μηχανήματος (ελέγξτε τα σημάδια του κύκλου στο μηχάνημα). Ευθυγραμμίστε προσεκτικά το δείγμα με τη σφαιρικά τοποθετημένη πλάκα. Το φορτίο θα εφαρμοστεί στο δείγμα αξονικά.

Τώρα εφαρμόστε αργά το φορτίο με ρυθμό 14 N/mm2/λεπτό μέχρι να καταρρεύσει ο κύβος.
Το μέγιστο φορτίο στο οποίο σπάει το δείγμα λαμβάνεται ως θλιπτικό φορτίο.

● 6) Υπολογισμός:

Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος = Μέγιστο θλιπτικό φορτίο / Εμβαδόν διατομής, επιφάνεια διατομής = 150 mm X 150 mm = 22500 mm2 ή 225 cm2, υποθέστε ότι το φορτίο θλίψης είναι 563 KN, τότε
Θλιπτική Αντοχή σκυροδέματος M25 μετά από 28 ημέρες = (563N/22500mm2= 25N/mm2 (20MPa) ή 3626 Psi.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

 1. Πόσος χάλυβας απαιτείται για πλάκα οροφής 100 τετραγωνικών ποδιών rcc;
 2. Συνέπεια ορισμού εδάφους – οριακά στάδια και δείκτες Atterberg
 3. Πόσο μακριά μπορεί να ανοίξει μια διπλή δέσμη 10″, 12″, 14″, 16″ & 18″ lvl
 4. Ποια είναι η καλύτερη μπάρα mm που χρησιμοποιείται για 1, 2 και 3 ορόφους
 5. Πόση εξωτερική μπογιά χρειάζομαι για ένα σπίτι 1800 τετραγωνικών ποδιών