Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος-κύβου M20 Διαδικασία δοκιμής

Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος-κύβου M20 Δοκιμή, διαδικασία & αποτέλεσμα , γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για τη θλιπτική αντοχή του κύβου σκυροδέματος M20 Δοκιμή, διαδικασία και αποτέλεσμα.

  Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος-κύβου M20 Δοκιμή, διαδικασία & αποτέλεσμα
Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος-κύβου M20 Δοκιμή, διαδικασία & αποτέλεσμα

Όπως γνωρίζουμε η αντοχή σε θλίψη μετριέται με μηχανή δοκιμής αντοχής σε θλίψη (CMT) . Η αντοχή σε θλίψη ορίζεται ως ο λόγος του φορτίου που εφαρμόζεται από τη μηχανή CTM σε κύβο σκυροδέματος ή κύλινδρο προς την επιφάνεια του κύβου σκυροδέματος. Η αντοχή σε θλίψη αντιπροσωπεύεται από το F που είναι ίσο με F = P/A , όπου F = αντοχή σε θλίψη, P = συνολικό φορτίο που εφαρμόζεται από τη μηχανή CTM & A = επιφάνεια διατομής.Γενικά αντοχή του σκυροδέματος μετρημένη σε psi (λίβρα δύναμη ανά τετραγωνική ίντσα στις ΗΠΑ) & MPa (μέγα πασκάλ) στην Ινδία και σε άλλες χώρες. Το MPa με άλλους όρους αντιπροσωπεύεται ως N/mm2. Και 1MPa = 145.038 psi. Σε αυτό το θέμα πρέπει να βρούμε αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος M20, εάν επιτύχει αντοχή 20MPa ή 2900 Psi με δοκιμή κύβου αγορά μηχανής CTM, εκτός από αυτή που απορρίφθηκε, επομένως η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος M20 είναι 20MPa ή 2900 Psi.

Συνολική Αντοχή μιας κατασκευής από σκυρόδεμα όπως π.χ αντίσταση κάμψης και η τριβή εξαρτάται άμεσα από τη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος.Αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος κλάσης M20

Αυτή η ισχύς μετριέται με CTM δοκιμές Τυποποιημένοι κύβοι 15 cm μεγαλύτεροι & 10 cm μικρότεροι στην Ινδία και τυπικά δείγματα κυλίνδρων dai 15 cm & ύψος 30 cm στις ΗΠΑ και σε μερικές άλλες χώρες.

● ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΟ βαθμός του σκυροδέματος M20 υποδηλώνεται με το γράμμα M ή C (Ευρώπη) για ανάμειξη και ακολουθούμενο από το αριθμητικό σχήμα είναι αντοχή σε θλίψη. Έτσι η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος M20 είναι 20N/mm2 (20 MPa) ή 2900 Psi .

● Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος M20 σε 7 ημέρες: Κατασκευή τουλάχιστον 3 διαστάσεων κύβου σκυροδέματος το καθένα 150mm×150mm×150mm σε καλούπι με άμμο τσιμέντου και αναλογία αδρανών 1:1,5:3, χρησιμοποιήστε ράβδο συμπίεσης για ισοπέδωση της επιφάνειας του καλουπιού, διατηρείται για 24 ώρες πήξη μετά την ανάμιξη νερού στο σκυρόδεμα , μετά από 24 ώρες διατηρείται σε νερό για σκλήρυνση για 7 ημέρες. Και αφαιρέθηκε λίγο πριν από τη δοκιμή 7 ημέρες για να διαπιστωθεί η αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος M20 στις 7 ημέρες.

Υπολογισμός: Τώρα δοκιμή κύβου σκυροδέματος με μηχανή CTM, υποθέτοντας ότι εφαρμόζεται φορτίο 304 kN στον κύβο σκυροδέματος μέχρι να καταρρεύσει ο κύβος. Το μέγιστο φορτίο στο οποίο σπάει το δείγμα λαμβάνεται ως θλιπτικό φορτίο.Θλιπτικό φορτίο = 304 kN, επιφάνεια διατομής A = 150mm ×150mm = 22500mm2 ή 225cm2, μετά αντοχή σε θλίψη F = P/A = 304 kN/22500mm2 = 13,5 N/mm2.

Τώρα το ερώτημα είναι ποια είναι η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος M20 σε 7 ημέρες σκλήρυνσης; Η απάντησή τους θα είναι η εξής:

Ετος. 13,5 N/mm2 (MPa) ή 1958 Psi είναι αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος M20 σε 7 ημέρες σκλήρυνσης● Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος M20 σε 14 ημέρες: Κατασκευή τουλάχιστον 3 διαστάσεων κύβου σκυροδέματος το καθένα 150mm×150mm×150mm σε καλούπι με άμμο τσιμέντου και αναλογία αδρανών 1:1,5:3, χρησιμοποιήστε ράβδο συμπίεσης για ισοπέδωση της επιφάνειας του καλουπιού, διατηρείται για 24 ώρες πήξη μετά την ανάμιξη νερού στο σκυρόδεμα , μετά από 24 ώρες διατηρείται σε νερό για σκλήρυνση για 14 ημέρες. Και αφαιρέθηκε λίγο πριν από τη δοκιμή 14 ημέρες για να διαπιστωθεί η αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος M20 στις 14 ημέρες.

● Υπολογισμός: Τώρα δοκιμή κύβου σκυροδέματος με μηχανή CTM, υποθέτοντας ότι εφαρμόζεται φορτίο 405 kN στον κύβο σκυροδέματος μέχρι να καταρρεύσει ο κύβος. Το μέγιστο φορτίο στο οποίο σπάει το δείγμα λαμβάνεται ως θλιπτικό φορτίο.Θλιπτικό φορτίο = 405 kN, επιφάνεια διατομής A = 150mm ×150mm = 22500mm2 ή 225cm2, μετά αντοχή σε θλίψη F = P/A = 405 kN/22500mm2 = 18 N/mm2.

Τώρα το ερώτημα είναι ποια είναι η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος M20 σε 14 ημέρες σκλήρυνσης; Η απάντησή τους θα είναι η εξής:● Χρόνια. 18 N/mm2 (MPa) ή 2611 Psi είναι αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος M20 σε 14 ημέρες σκλήρυνσης

● Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος M20 σε 28 ημέρες: Κατασκευή τουλάχιστον 3 διαστάσεων κύβου σκυροδέματος το καθένα 150mm×150mm×150mm σε καλούπι με άμμο τσιμέντου και αναλογία αδρανών 1:1,5:3, χρησιμοποιήστε ράβδο συμπίεσης για ισοπέδωση της επιφάνειας του καλουπιού, διατηρείται για 24 ώρες πήξη μετά την ανάμιξη νερού στο σκυρόδεμα , μετά από 24 ώρες διατηρείται σε νερό για σκλήρυνση για 28 ημέρες. Και αφαιρέθηκε λίγο πριν από τη δοκιμή 28 ημέρες για να διαπιστωθεί η αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος M20 στις 28 ημέρες.

Υπολογισμός: Τώρα δοκιμή κύβου σκυροδέματος με μηχανή CTM, υποθέτοντας ότι εφαρμόζεται φορτίο 450 kN στον κύβο σκυροδέματος μέχρι να καταρρεύσει ο κύβος. Το μέγιστο φορτίο στο οποίο σπάει το δείγμα λαμβάνεται ως θλιπτικό φορτίο.

Θλιπτικό φορτίο = 450 kN, επιφάνεια διατομής A = 150mm ×150mm = 22500mm2 ή 225cm2, μετά αντοχή σε θλίψη F = P/A = 450 kN/22500mm2 = 20N/mm2.

Τώρα το ερώτημα είναι ποια είναι η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος M20 σε 28 ημέρες σκλήρυνσης; Η απάντησή τους θα είναι η εξής:

● Χρόνια. 20N/mm2 (MPa) ή 2900 Psi είναι αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος M20 σε 28 ημέρες σκλήρυνσης

● ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ Τούβλου

● Αντοχή σκυροδέματος M20 με την πάροδο του χρόνου: Η σχέση μεταξύ της αντοχής του σκυροδέματος M20 ανάλογα με το χρόνο δεν είναι γραμμική, σημαίνει ότι η αύξηση της αντοχής δεν αυξάνεται ανάλογα με το εφαρμοζόμενο φορτίο όσο αυξάνεται ο χρόνος, αλλά θα αυξάνεται σε μη γραμμική.

Το σκυρόδεμα είναι ένα μακρο περιεχόμενο με μικροσυστατικό άμμο, τσιμέντο και χονδρόκοκκο αδρανή (Mix Ratio) και αποκτά 100% αντοχή με την πάροδο του χρόνου στη σκληρυμένη κατάσταση.

Ρίξτε μια ματιά στον παρακάτω πίνακα. Παράταση αντοχής σκυροδέματος M20

Μέρες μετά το Casting Strength Gain
Ημέρα 1 ____ 16%  ___  3,2 MPa
Ημέρα 3 ____ 40% ____ 8MPa
Ημέρα 7 ____ 65% ___ 13,5 MPa
Ημέρα 14 ___ 90% ____ 18MPa
Ημέρα 28 ____ 99% ____ 20MPa

Όπως μπορείτε να δείτε το σκυρόδεμα m20 αποκτά την αντοχή του γρήγορα μέχρι την 7η & 14η Ημέρα έως και 90% μετά τη σκλήρυνση και στη συνέχεια αυξάνεται σταδιακά από εκεί. Επομένως, δεν μπορούμε να προβλέψουμε την αντοχή μέχρι το σκυρόδεμα να φτάσει σε αυτή τη σταθερή κατάσταση.

Μόλις αποκτήσει συγκεκριμένη δύναμη στις 7 ημέρες, τότε ξέρουμε (σύμφωνα με τον πίνακα) μόνο το 9% της δύναμης θα αυξηθεί. Έτσι, στις τοποθεσίες, κανονικά δοκιμάζουμε σκυρόδεμα σε αυτό το διάστημα. Εάν το σκυρόδεμα αποτύχει στις 14 ημέρες, τότε θα απορρίψουμε αυτήν την παρτίδα.

Δοκιμή θλιπτικής αντοχής κύβου σκυροδέματος M20

Συσκευή δοκιμής κύβου σκυροδέματος για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα που ολοκληρώθηκε στα ακόλουθα βήματα:

● 1) Κωδικός IS:- Αυτή η δοκιμή κύβου σκυροδέματος ολοκληρώνεται σύμφωνα με τον κωδικό IS 516

● 2) Απαιτούμενος Εξοπλισμός & Συσκευές:

α) Ράβδος συμπίεσης:- Η ράβδος συμπίεσης χρησιμοποιείται για την ισοπέδωση της επιφάνειας του καλουπιού κύβου σκυροδέματος, έχει διάμετρο 16 mm και μήκος 60 cm.

  Μηχανή CTM
Μηχανή CTM

β) Μηχανή CTM: Η μηχανή CTM απαιτείται για την εφαρμογή φορτίου σε καλούπι κύβου σκυροδέματος, θα πρέπει να εφαρμόζεται ελάχιστο φορτίο 14N/mm2/λεπτό.

  Καλούπι κύβου σκυροδέματος 15εκ
Καλούπι κύβου σκυροδέματος 15εκ

γ) ΤΡΕΙΣ τύποι καλουπιού: Υπάρχουν δύο μεγέθη καλουπιού κύβου σκυροδέματος που χρησιμοποιούνται για δοκιμή, το πρώτο είναι μεγαλύτερο μέγεθος 150 mm ή 15 cm έχει ειδική διάσταση (l×b×h) είναι 150 mm×150 mm×150 mm με το μέγεθος αδρανών είναι 38 mm και το δεύτερο μικρότερο μέγεθος καλουπιού κύβου σκυροδέματος Το μέγεθος είναι 100mm×100mm×100mm με μέγεθος αδρανών 19mm που χρησιμοποιείται στην Ινδία.

Στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες χρησιμοποιείται επίσης κυλινδρικό καλούπι σκυροδέματος με διάμετρο 150mm, ύψος 300mm & μέγεθος αδρανών 38mm.

  Δείγμα κύβου σκυροδέματος 15cm
Δείγμα κύβου σκυροδέματος 15cm

δ) άλλα Συσκευή είναι το φύλλο G.I (για την κατασκευή σκυροδέματος), δονούμενη βελόνα, δίσκος και άλλα εργαλεία.

● 3) Περιβαλλοντικοί παράγοντες:- για τον τυπικό υπολογισμό της αντοχής σε θλίψη των περιβαλλοντικών παραγόντων σκυροδέματος θα πρέπει να είναι βέλτιστος, ο ελάχιστος αριθμός δοκιμίων πρέπει να είναι 3, η θερμοκρασία πρέπει να είναι 27± 2℃ και η υγρασία είναι 90%

M20 Διαδικασία δοκιμής κύβου σκυροδέματος

α) Μετρήστε την ξηρή αναλογία των συστατικών (τσιμέντο, άμμος & χονδρόκοκκο αδρανή) σε αναλογία 1:1,5:3 σύμφωνα με το σκυρόδεμα M20. Τα συστατικά πρέπει να είναι αρκετά για να χυτευτούν οι κύβοι δοκιμής.

β) Ανακατέψτε πρώτα το τσιμέντο και την άμμο μέχρι να πάρει ομοιόμορφο χρώμα, μετά προσθέστε τα αδρανή μέσα, ανακατέψτε καλά τα ξηρά συστατικά για να αποκτήσετε το ομοιόμορφο χρώμα του μείγματος και προσθέστε την ποσότητα νερού σχεδιασμού στην ξηρή αναλογία (αναλογία νερού-τσιμέντου) και ανακατέψτε καλά μέχρι αποκτήσουν ομοιόμορφη υφή

γ) Γεμίστε το σκυρόδεμα στο καλούπι με τη βοήθεια δονητή και χρησιμοποιημένης ράβδου συμπίεσης για πλήρη συμπύκνωση και ισοπέδωση της επιφάνειας του καλουπιού κύβου σκυροδέματος, Τελειώστε το πάνω μέρος του σκυροδέματος με μυστρί και χτυπήστε καλά μέχρι ο πολτός τσιμέντου να έρθει στην κορυφή του κύβους.

δ) Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το καλούπι πρέπει να καλυφθεί με κόκκινο τσαντάκι και να τοποθετηθεί ανενόχλητο για 24 ώρες σε θερμοκρασία 27± 2℃, Μετά από 24 ώρες αφαιρέστε το δείγμα από το καλούπι.

ε) Διατηρήστε το δείγμα βυθισμένο κάτω από γλυκό νερό στους 27± 2℃ για σκλήρυνση, το δείγμα πρέπει να διατηρηθεί για 7,14 ή 28 ημέρες. Κάθε 7 ημέρες το νερό πρέπει να ανανεώνεται. Το δείγμα πρέπει να αφαιρεθεί από το νερό 30 λεπτά πριν από τη δοκιμή και το δείγμα θα πρέπει να είναι σε στεγνή κατάσταση πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμής. Το βάρος του κύβου δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 8,1 κιλά.

● 5) Δοκιμή κύβου σκυροδέματος: Τώρα τοποθετήστε τους κύβους σκυροδέματος στη μηχανή δοκιμών (CTM) στο κέντρο. Οι κύβοι πρέπει να τοποθετηθούν σωστά στην πλάκα του μηχανήματος (ελέγξτε τα σημάδια του κύκλου στο μηχάνημα). Ευθυγραμμίστε προσεκτικά το δείγμα με τη σφαιρικά τοποθετημένη πλάκα. Το φορτίο θα εφαρμοστεί στο δείγμα αξονικά.

Τώρα εφαρμόστε αργά το φορτίο με ρυθμό 14 N/mm2/λεπτό μέχρι να καταρρεύσει ο κύβος.
Το μέγιστο φορτίο στο οποίο σπάει το δείγμα λαμβάνεται ως θλιπτικό φορτίο.

● 6) Υπολογισμός:
Θλιπτική Αντοχή σκυροδέματος = Μέγιστο θλιπτικό φορτίο/Εμβαδόν διατομής

Περιοχή διατομής = 150mm X 150mm = 22500mm2 ή 225 cm2

Ας υποθέσουμε ότι το φορτίο συμπίεσης είναι 450 KN,

Θλιπτική Αντοχή = (450N/22500mm2= 20N/mm2 (20MPa) ή 2900 Psi.

● ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες στο Civilsir έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν γενικές πληροφορίες για τα θέματα που παρουσιάζονται. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο επαγγελματικών υπηρεσιών.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πόσοι όροφοι μπορούν να κατασκευαστούν σε 1800 τετραγωνικά πόδια
  2. Τι μέγεθος κεφαλίδας LVL για 12′, 16′, 14′, 10′ & 8 πόδια
  3. Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για πλάκα οροφής 800 τετραγωνικών ποδιών rcc
  4. Ελάχιστη και μέγιστη ενίσχυση σε πλάκα
  5. Πώς να υπολογίσετε τον αριθμό τούβλων, τσιμέντου και άμμου για τούβλα 1 m3