Βάθος θεμελίωσης σε μαύρο βαμβακερό χώμα | Καλός τύπος θεμελίωσης σε μαύρο χώμα

Βάθος θεμελίωσης σε μαύρο βαμβακερό χώμα | Καλός τύπος θεμελίωσης σε μαύρο χώμα , γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για το ελάχιστο βάθος θεμελίωσης σε μαύρο βαμβακερό χώμα | ποια είναι τα προβλήματα θεμελίωσης σε μαύρο βαμβακερό έδαφος |ποιος τύπος θεμελίωσης χρησιμοποιείται σε μαύρο βαμβακερό έδαφος | γιατί το μαύρο βαμβακερό χώμα δεν είναι κατάλληλο για foundation | ποιο Θεμέλιο είναι καλύτερο για μαύρο βαμβακερό χώμα | πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη φέρουσα ικανότητα του μαύρου βαμβακερού εδάφους | ποιος τύπος πασσάλου σκυροδέματος είναι πιο κατάλληλος για μαύρο βαμβακερό έδαφος.

  Μαύρο βαμβακερό χώμα
Μαύρο βαμβακερό χώμα

Ένα θεμέλιο/πέλμα είναι ένα χαμηλότερο τμήμα της κτιριακής δομής ή υποδομής που μεταφέρει όλα τα επόμενα φορτία της δομής στο έδαφος. Ο σχεδιασμός του μεγέθους και του βάθους της θεμελίωσης εξαρτάται από το συνολικό φορτίο στο κτίριο και τον τύπο του υποεδάφους και τη φέρουσα ικανότητα του.

  Βάθος θεμελίωσης σε μαύρο βαμβακερό χώμα | Καλός τύπος θεμελίωσης σε μαύρο χώμα
Βάθος θεμελίωσης σε μαύρο βαμβακερό χώμα | Καλός τύπος θεμελίωσης σε μαύρο χώμα

Τα θεμέλια χωρίζονται γενικά σε δύο κατηγορίες κυρίως, ρηχά θεμέλια και βαθιά θεμέλια.

Τα θεμέλια με βάθος μικρότερο από 3 μέτρα είναι ρηχά θεμέλια. Τέτοια θεμέλια χρησιμοποιούνται για κατασκευές που δεν φέρουν μεγάλο φορτίο. Χρησιμοποιούνται επίσης σε περίπτωση που το έδαφος έχει υψηλή φέρουσα ικανότητα. Παραδείγματα Shallow Foundation είναι η απομονωμένη βάση, η συνδυασμένη βάση, η βάση ιμάντα και η βάση σχεδίας.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube ΚανάλιΘα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Τα θεμέλια με βάθος μεγαλύτερο από 3 μέτρα είναι βαθιά θεμέλια. Βρίσκονται βαθιά κάτω από την τελική επιφάνεια του εδάφους έτσι ώστε η φέρουσα ικανότητα της βάσης τους να μην επηρεάζεται από τις επιφανειακές συνθήκες. Παραδείγματα βαθιάς θεμελίωσης είναι ο σχηματισμός πασσάλων και προβλήτων.

Το μαύρο βαμβακερό έδαφος (π.χ. χώμα) είναι ένα πολύ αργιλώδες έδαφος. Το μαύρο χρώμα στο μαύρο βαμβακερό έδαφος (π.χ. χώμα) οφείλεται στην παρουσία οξειδίου του τιτανίου σε μικρή συγκέντρωση. Το μαύρο βαμβακερό έδαφος (χώμα π.Χ.) έχει υψηλό ποσοστό αργίλου, το οποίο είναι κυρίως μοντμοριλλονίτης στη δομή και μαύρο ή μαύρο γκρι χρώμα.Το μαύρο χώμα βρίσκεται κυρίως στα μέρη του Γκουτζαράτ, της Μαχαράστρα, των δυτικών τμημάτων της Μάντγια Πραντές, της βορειοδυτικής Άντρα Πραντές, της Καρνατάκα, του Ταμίλ Ναντού, του Ρατζαστάν, του Τσατισγκάρ, του Τζαρκάντ μέχρι τους λόφους του Ρατζ Μαχάλ.

Το μαύρο βαμβακερό χώμα απορροφά πολύ νερό λόγω του υψηλότερου ποσοστού αργίλου, διογκώνεται κατά την περίοδο των βροχών και ραγίζει το καλοκαίρι λόγω συρρίκνωσης. Ως εκ τούτου, η βάση σε μαύρο βαμβακερό έδαφος χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Αυτές οι ρωγμές συρρίκνωσης έχουν πλάτος 100 mm έως 150 mm και βάθος 0,5 m έως 2 m. Η διόγκωση δημιουργεί πίεση προς τα πάνω στη δομή και η συρρίκνωση δημιουργεί έλξη προς τα κάτω. Έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές σε τοίχους και στέγη θεμελίων.

Βάθος θεμελίωσης σε μαύρο βαμβακερό χώμα | Καλός τύπος θεμελίωσης σε μαύρο χώμα

Στις πολιτείες Γκουτζαράτ και Μαχαράστρα της Ινδίας, το ποσοστό εναπόθεσης εδάφους μαύρου βαμβακιού είναι περίπου το 50% της ηπειρωτικής Ινδίας, το οποίο βρίσκεται επίσης σε άλλες χώρες του κόσμου. Οι περισσότεροι Ινδοί αγρότες καλλιεργούσαν βαμβάκι σε μαύρο έδαφος, το μαύρο έδαφος είναι πολύ ευνοϊκό για την παραγωγή φυτών βαμβακιού, ως εκ τούτου είναι γνωστό ως μαύρο βαμβάκι.Το μαύρο βαμβακερό χώμα έχει τεράστια ποσότητα λεπτόκοκκου αργίλου που απορροφά τεράστια ποσότητα νερού και διογκώνεται την περίοδο των βροχών και συρρικνώνεται κατά την ξηρή περίοδο. Αυτές οι ρωγμές συρρίκνωσης έχουν πλάτος 100 mm έως 150 mm και βάθος 0,5 m έως 2 m. Η διόγκωση δημιουργεί πίεση προς τα πάνω στη δομή και η συρρίκνωση δημιουργεί έλξη προς τα κάτω. Έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές σε τοίχους και στέγη θεμελίων.

Η οικοδόμηση θεμελίωσης σε μαύρο έδαφος είναι κίνδυνος και αποφύγετε τον κίνδυνο διαβάστε αυτό το άρθρο και κατανοήστε το μυστήριο της θεμελίωσης σε μαύρο έδαφος.Βάθος θεμελίωσης σε μαύρο βαμβακερό χώμα:- Γενικά, παρέχουμε βάθος θεμελίωσης σε μαύρο βαμβακερό χώμα είναι μεγαλύτερο από 3 μέτρα, βαθιά θεμέλια απλωμένων ποδιών/πατωμάτων τοίχου, κάτω από πασσάλους ή θεμέλια σχεδίας (για ειδική κατασκευή των οποίων το φορτίο είναι μεγαλύτερο από 6 τόνους/τ.μ.) για το χαμηλό -ανυψωμένα κτίρια.

Ποτέ μην ακουμπάτε το θεμέλιο σε μαύρο βαμβακερό χώμα. Εάν το μαύρο βαμβακερό χώμα βρεθεί στα ανώτερα στρώματα, ας πούμε 1 έως 2 μέτρα, τότε ολόκληρο το χώμα πρέπει να αφαιρεθεί και το θεμέλιο θα πρέπει να στηριχθεί σε σκληρά σταθερά στρώματα καλού εδάφους ή Τοποθετήστε το θεμέλιο τουλάχιστον 300 mm έως 500 mm κάτω από το επίπεδο όπου οι ρωγμές σταματήσει στο έδαφος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να αξιολογηθεί στον ιστότοπο.Ελάχιστο βάθος θεμελίωσης σε μαύρο βαμβακερό χώμα: – Το ελάχιστο βάθος θεμελίωσης σε μαύρο βαμβακερό χώμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 m, η θεμελίωση της τάφρου βάσης γίνεται ευρύτερη από το απαιτούμενο και το επιπλέον πλάτος γεμίζεται με κοκκώδη υλικά από αργιλώδες και αμμώδες έδαφος για να αποφευχθεί η στενή επαφή του μαύρου βαμβακερού εδάφους με το θεμελίωση κατασκευής από σκυρόδεμα βάσης.

Γιατί το μαύρο βαμβακερό χώμα δεν είναι κατάλληλο για foundation; Το μαύρο βαμβακερό χώμα απορροφά πολύ νερό λόγω του υψηλότερου ποσοστού αργίλου, διογκώνεται κατά την περίοδο των βροχών και ραγίζει το καλοκαίρι λόγω συρρίκνωσης. Αυτές οι ρωγμές συρρίκνωσης έχουν πλάτος 100 mm έως 150 mm και βάθος 0,5 m έως 2 m. Η διόγκωση δημιουργεί πίεση προς τα πάνω στη δομή και η συρρίκνωση δημιουργεί έλξη προς τα κάτω. Έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές σε τοίχους και στέγη θεμελίων. Γι' αυτό δεν είναι κατάλληλο για foundation.

Ποια είναι τα προβλήματα θεμελίωσης σε μαύρο βαμβακερό χώμα; Η οικοδόμηση θεμελίωσης σε μαύρο βαμβακερό χώμα είναι επικίνδυνη. Η διόγκωση και η συρρίκνωση του εκτεταμένου μαύρου βαμβακερού εδάφους προκαλούν την καθίζηση του κτιρίου. Όταν στεγνώσει, είναι πολύ δύσκολο να έχει μεγάλη ρωγμή να τραβήξει τη δομή προς τα κάτω και να χάσει τη δύναμή της κατά τη διόγκωση στην εποχή των βροχών, με αποτέλεσμα την ανοδική πίεση στη δομή, αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη των ρωγμών στη θεμελίωση και την οροφή του κτιρίου.

Ποιος τύπος βάσης χρησιμοποιείται σε μαύρο βαμβακερό έδαφος; Το ματ θεμέλιο ή η βάση σχεδίας χρησιμοποιείται σε μαύρα βαμβακερά/επεκτατικά εδάφη των οποίων η φέρουσα ικανότητα είναι μικρότερη, βαθιά θεμέλια απλωμένων ποδιών/πατωμάτων τοίχου, κάτω από σφήνες πασσάλους ή θεμέλια σχεδίας (για ειδική κατασκευή των οποίων το φορτίο είναι μεγαλύτερο από 6 τόνους/τετρ. .μ) για τα χαμηλά κτίρια. Εάν το μαύρο βαμβακερό χώμα βρεθεί στα ανώτερα στρώματα, ας πούμε 1 έως 2 μέτρα, τότε ολόκληρο το χώμα θα πρέπει να αφαιρεθεί και το θεμέλιο ψάθας ή σχεδίας πρέπει να στηριχθεί σε σκληρά σταθερά στρώματα καλού εδάφους ή Τοποθετήστε το ματ θεμέλιο τουλάχιστον 300 mm έως 500 mm κάτω από το επίπεδο όπου οι ρωγμές σταματούν στο έδαφος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να αξιολογηθεί στον ιστότοπο.

Ποιο Foundation είναι καλύτερο για μαύρο βαμβακερό χώμα; Το υπόστρωμα ψάθας ή σχεδίας είναι κατάλληλο για μαύρα βαμβακερά/επεκτατικά εδάφη των οποίων η φέρουσα ικανότητα είναι μικρότερη για την καταλληλότητα των απλωμένων ποδιών και των ποδιών τοίχου. Κάνετε τάφρο, το χώμα θα πρέπει να εκσκαφεί σε βάθος μέχρι 1,5 έως 1,6 μέτρα, όπου η ρωγμή είναι λειασμένη. Το πλάτος θα πρέπει να είναι 450 mm ευρύτερο, το επιπλέον πλάτος θα πρέπει να γεμιστεί με τσιμεντοκονίαμα και το βάθος θα πρέπει να γεμιστεί με 150 mm με άμμο, και στη συνέχεια να διαμορφωθεί η βάση τάπητα κατασκευής rcc.

Ποιος τύπος πασσάλων σκυροδέματος είναι πιο κατάλληλος για μαύρο βαμβακερό έδαφος; ασφαλή, οικονομικά και καταλληλότερα θεμέλια πασσάλων σε εκτεταμένα εδάφη όπως μαύρο βαμβακερό έδαφος, γεμισμένο έδαφος και άλλοι τύποι εδαφών με κακή φέρουσα ικανότητα είναι υπο-βελτιωμένοι πασσάλοι, είναι βαριεστημένοι χυτοί επί τόπου σωροί από σκυρόδεμα που έχουν μεγέθυνση χύδην κοντά βάση. Αυτοί οι σωροί συνιστώνται συνήθως για την παροχή θεμελίωσης βάσης σε μαύρο βαμβακερό έδαφος.

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Ποιο είναι το μέγεθος του τρόλεϊ ή του ρυμουλκούμενου τρακτέρ στην Ινδία
  2. Πόσο τσιμέντο απαιτείται για ένα σπίτι 1000 τετραγωνικών μέτρων
  3. Τι είναι χαλάρωση και γουρουνάκι κάμψης στιγμή
  4. Μέγεθος δοκού χάλυβα για άνοιγμα 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m & 10m
  5. Πόσα διαμερίσματα μπορούν να κατασκευαστούν σε 1600 τετραγωνικά πόδια