Χρόνος αρχικής και τελικής πήξης τσιμέντου & διαδικασία δοκιμής του

Αρχικός και τελικός χρόνος πήξης τσιμέντου και διαδικασία δοκιμής του, γεια σας παιδιά, σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για τον χρόνο αρχικής πήξης και τον χρόνο τελικής πήξης του τσιμέντου, τη σημασία και το αποτέλεσμα επεξήγησης της διαδικασίας δοκιμής με τη βοήθεια της συσκευής Vicat.Όπως ξέρουμε πότε το τσιμέντο αναμιγνύεται με νερό , σχηματίζεται νέος δεσμός μεταξύ του κύριου συστατικού του τσιμέντου όπως το ασβέστιο για να σχηματιστούν ενυδατωμένα μόρια, αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως υδρόλυση του τσιμέντου ή ενυδάτωση . Τώρα το κύριο συστατικό του τσιμέντου αρχίζει να ενυδατώνεται και να κάνει τσιμεντοπολτό. Το φρέσκο ​​έτοιμο μίγμα τσιμέντου έχει ιδιότητα πλαστικότητας και αυτή η πάστα μπορεί να διαμορφωθεί σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα λόγω της πλαστικότητάς της.

  Χρόνος αρχικής και τελικής πήξης τσιμέντου & διαδικασία δοκιμής του
Χρόνος αρχικής και τελικής πήξης τσιμέντου & διαδικασία δοκιμής του

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα το τσιμέντο συνεχίζει να αντιδρά με το νερό και σιγά-σιγά το τσιμέντο αρχίζει να χάνει την πλαστικότητά του και να σκληραίνει. Αυτός ο πλήρης κύκλος ονομάζεται Χρόνος πήξης τσιμέντου.

Ο χρόνος κατά τον οποίο το τσιμέντο μπορεί να χυτευθεί σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα χωρίς να χάσει την αντοχή του ονομάζεται χρόνος αρχικής πήξης του τσιμέντου, ή ο χρόνος κατά τον οποίο το τσιμέντο αρχίζει να σκληραίνει και να χάνει εντελώς την πλαστικότητά του ονομάζεται χρόνος αρχικής πήξης του τσιμέντου ή ο χρόνος που είναι διαθέσιμος για Η ανάμειξη του τσιμέντου και η τοποθέτησή του στη θέση του είναι ένας αρχικός χρόνος πήξης του τσιμέντου. Αν καθυστερήσει περαιτέρω, το τσιμέντο χάνει τη δύναμή του. Για το συνηθισμένο τσιμέντο Portland, ο αρχικός χρόνος πήξης είναι 30 λεπτά.Ο χρόνος κατά τον οποίο το τσιμέντο χάνει τελείως την πλαστικότητά του και γίνεται σκληρό είναι ο τελικός χρόνος πήξης του τσιμέντου, ή ο χρόνος που χρειάζεται το τσιμέντο για να αποκτήσει ολόκληρη την αντοχή του είναι ένας χρόνος τελικής πήξης του τσιμέντου, ή για το συνηθισμένο τσιμέντο Portland, ο χρόνος τελικής πήξης είναι 600 λεπτά (10 ώρες).

Χρόνος αρχικής και τελικής πήξης τσιμέντου, διαδικασία δοκιμής, αποτέλεσμα & σημασία

Χρόνος πήξης τσιμέντου ορίζεται ως ο χρόνος που απαιτείται για τη σκλήρυνση της πάστας τσιμέντου σε μια καθορισμένη σύσταση. Έμμεσα σχετίζεται με την αρχική χημική αντίδραση του τσιμέντου με νερό για να σχηματιστεί ένωση αργιλίου-πυριτικού.Ο χρόνος πήξης του τσιμέντου είναι δύο ειδών : 1) χρόνος αρχικής πήξης τσιμέντου και 2) χρόνος τελικής πήξης τσιμέντου.

Ποιος είναι ο χρόνος αρχικής και τελικής πήξης του τσιμέντου; Η διαίρεση στον χρόνο πήξης του τσιμέντου βασίζεται στον χρόνο αρχικής πήξης του τσιμέντου και στον χρόνο τελικής πήξης του τσιμέντου. Γενικά, η αρχική πήξη είναι ο χρόνος που μεσολάβησε από τη στιγμή που προστίθεται νερό στο τσιμέντο μέχρι τη στιγμή που η πάστα αρχίζει να χάνει την πλαστικότητά της. Χρόνος τελικής πήξης του τσιμέντου είναι ο χρόνος που μεσολάβησε από τη στιγμή που το νερό προστίθεται στο τσιμέντο μέχρι το χρόνο κατά τον οποίο η πάστα έχει χάσει τελείως την πλαστικότητά της και έχει αποκτήσει επαρκή σταθερότητα για να αντισταθεί σε ορισμένη πίεση.

Προκαλείται ο αρχικός χρόνος πήξης του τσιμέντου λόγω της έναρξης του ρυθμού ενυδάτωσης και της αρχικής απώλειας της πλαστικότητάς του, όταν προστίθεται νερό στο μίγμα τσιμέντου, υπάρχει μια νέα χημική αντίδραση μεταξύ των μορίων του νερού και του συστατικού τσιμέντου, για να σχηματιστεί νέος δεσμός και προϊόν ως ένυδρες ενώσεις αργιλοπυριτικού γνωστού ως ενυδάτωση του τσιμέντου. Κατά τη διάρκεια αυτού αρχίζει να χάνει την πλαστικότητα.Χρόνος τελικής πήξης του τσιμέντου προκαλείται λόγω της πλήρους διακοπής του ρυθμού ενυδάτωσης και πλαστικότητας, όταν προστίθεται νερό στο μίγμα τσιμέντου, υπάρχει μια νέα χημική αντίδραση μεταξύ μορίων νερού και συστατικού τσιμέντου, για να σχηματιστεί νέος δεσμός και προϊόν ως ένυδρες ενώσεις αργιλίου-πυριτικού γνωστού ως ενυδάτωση του τσιμέντου, μπορεί να καλουπωθεί σε επιθυμητές οικοδομικές εργασίες ή να τοποθετηθεί,Μετά από 10 ώρες έχασε τελείως την πλαστικότητά του και σταματήσει την ενυδάτωση του τσιμέντου, αυτός είναι ο τελικός χρόνος πήξης.

Για OPC (συνηθισμένο τσιμέντο Portland) , Ο αρχικός χρόνος ρύθμισης είναι 30 λεπτά και ο τελικός χρόνος ρύθμισης είναι 10 ώρες (600 λεπτά).

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο πήξης του τσιμέντου είναι η σύνθεση τσιμέντου, η αναλογία νερού-τσιμεντοειδούς υλικού (w/cm), περιβαλλοντικές συνθήκες όπως θερμοκρασία και υγρασία και πρόσμικτα όπως επιταχυντής και επιβραδυντής. Όταν το τσιμέντο ενυδατώνεται πιο γρήγορα, ο χρόνος πήξης μειώνεται. Οι αυξήσεις στο w/cm έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένο χρόνο πήξης.Για την τροποποίηση του τσιμέντου που χρησιμοποιείται στις ιδιότητες του σκυροδέματος, δηλαδή για μείωση του χρόνου πήξης ή για καθυστέρηση του χρόνου πήξης του τσιμέντου. Προσμίξεις χρησιμοποιούνται και έχουν ως εξής:
Επιταχυντές: Ο επιταχυντής χρησιμοποιείται για τη μείωση του χρόνου πήξης ή την αύξηση του ρυθμού σκλήρυνσης ή ανάπτυξης αντοχής, για παράδειγμα χλωριούχο ασβέστιο. Επιβραδυντής: Χρησιμοποιείται για την καθυστέρηση του χρόνου πήξης του τσιμέντου για παράδειγμα διαλυτά άλατα ψευδαργύρου γύψου, ζάχαρης, παραγώγων υδατανθράκων και λιγνινοθειικών.

  2D και 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare
2D και 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare

Περιβαλλοντικοί παράγοντες θερμοκρασία και υγρασία επηρεάζουν πολύ τον χρόνο πήξης του τσιμέντου. Ο ρυθμός ενυδάτωσης του τσιμέντου είναι αύξηση σε συνθήκες ζεστού καιρού (μείωση του χρόνου πήξης) και μείωση του σε ψυχρές κλιματικές συνθήκες (αύξηση χρόνου πήξης), όπου καθώς η υψηλή υγρασία μειώνει τον ρυθμό ενυδάτωσης (αύξηση του χρόνου πήξης) και η χαμηλή υγρασία αυξάνει το ρυθμό ενυδάτωση τσιμέντου (μείωση χρόνου πήξης).Σημασία του χρόνου αρχικής και τελικής πήξης του τσιμέντου: Όταν προσθέτουμε νερό στο μείγμα τσιμέντου, η αρχική του ενυδάτωση και σχηματίζεται νέος χημικός δεσμός μεταξύ μορίων τσιμέντου και νερού, αναμειγνύοντας το τσιμέντο με νερό, χρειάζεται χρόνος για να τοποθετηθεί η τσιμεντόπαστα στη θέση της, ο χρόνος αρχικής πήξης έχει πρωταρχικό ρόλο στην αντοχή και Είναι επιβεβλημένη η τοποθέτηση της τσιμεντοπολτούς ή του σκυροδέματος στη θέση τους πριν περάσει ο αρχικός χρόνος πήξης. δηλαδή 30 λεπτά. Και δεν θα πρέπει να διαταραχθεί μέχρι να συμπληρώσει τον τελικό χρόνο πήξης, δηλαδή 600 λεπτά για το συνηθισμένο τσιμέντο Portland (OPC).

Χρόνος αρχικής και τελικής πήξης της διαδικασίας δοκιμής τσιμέντουΣύμφωνα σύμφωνα με την Κωδικός IS IS: 4031 (Μέρος 5) – 1988. Ο χρόνος αρχικής και τελικής πήξης της δοκιμής τσιμέντου γίνεται με τη χρήση συσκευής VICAT σύμφωνα με το IS: 5513 – 1976.

Vicat Gear: Ο χρόνος αρχικής και τελικής πήξης της δοκιμής τσιμέντου γίνεται με τη βοήθεια της συσκευής Vicat. Η συσκευή Vicat αποτελείται από ζυγό ζύγισης 1000g με ακρίβεια 1g, κύλινδρο μέτρησης 200ml, συσκευή VICAT, καλούπι VICAT, γυάλινη πλάκα, έμβολο διαμέτρου 10mm και μυστρί χειρός και ρολόι στοπ.

Χρόνος αρχικής και τελικής πήξης της δοκιμής τσιμέντου Διαδικασία:

1) Δοκιμή αρχικής ρύθμισης χρόνου

● Πάρτε 300g τσιμέντο και τοποθετήστε το σε ένα μπολ ή δίσκο. Τώρα προσθέστε νερό Ξεκινήστε το χρονόμετρο τη στιγμή που προστίθεται νερό στο τσιμέντο για να φτιάξετε τσιμεντοπολτό συνοχής 0,85P, όπου P είναι η τυπική σύσταση του τσιμέντου λαμβάνεται υπόψη.

● Γεμίστε τώρα το μείγμα τσιμέντου στο καλούπι Vicat. Εάν έχει μείνει υπερβολική πάστα στο καλούπι Vicat, αφαιρείται με μυστρί.

● Στη συνέχεια, τοποθετήστε το καλούπι VICAT σε μη πορώδη πλάκα (Γυάλινη πλάκα) και τετράγωνη βελόνα 1×1 mm στερεωθεί στην κινούμενη ράβδο της συσκευής Vicat, βεβαιωθείτε ότι το έμβολο πρέπει να αγγίζει απαλά την επιφάνεια του καλουπιού VICAT.

● Απελευθερώστε το έμβολο και αφήστε το να διεισδύσει στο δοκιμαστικό καλούπι.

● Σημειώστε τη διείσδυση του εμβόλου από το κάτω μέρος του καλουπιού που υποδεικνύεται στη ζυγαριά. Επαναλάβετε το ίδιο πείραμα σε διαφορετικές θέσεις στο καλούπι έως ότου το έμβολο σταματήσει να διεισδύει 5 έως 7 mm από τον πυθμένα του καλουπιού, να δείξει ότι η δοκιμή έχει ολοκληρωθεί.

Η χρονική περίοδος που μεσολάβησε μεταξύ της στιγμής προσθήκης νερού στο τσιμέντο και του χρόνου, όταν η βελόνα δεν διεισδύει στο καλούπι από 5 mm έως 7 mm όταν μετράται από τον πυθμένα του καλουπιού, είναι ο χρόνος αρχικής πήξης του τσιμέντου.

2) δοκιμή χρόνου τελικής πήξης

● ο τσιμεντόπολτος παρασκευάζεται με προσθήκη νερού και γεμίζεται σε καλούπι Vicat

● η βελόνα με το δακτυλιοειδές κολάρο είναι στερεωμένη στη θέση της τετράγωνης βελόνας

● η βελόνα απελευθερώνεται απαλά, σημειώνεται ο χρόνος κατά τον οποίο η βελόνα αφήνει το εντύπωμα στο δείγμα του μπλοκ δοκιμής και το κολάρο αποτυγχάνει να το κάνει. Είναι περίπου 10 την ώρα, δίνοντας τον τελικό χρόνο πήξης του τσιμέντου.

Ο τελικός χρόνος πήξης είναι η χρονική περίοδος μεταξύ του χρόνου προσθήκης νερού στο τσιμέντο και του χρόνου κατά τον οποίο η βελόνα 1 mm κάνει εντύπωση στην πάστα στο καλούπι, αλλά η προσάρτηση 5 mm δεν κάνει καμία εντύπωση.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

που σημαίνει στα Χίντι

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Τι μέγεθος lvl να εκτείνεται σε 22 πόδια
  2. Πόσος χάλυβας απαιτείται για πλάκα οροφής 1000 τετραγωνικών ποδιών;
  3. Πόσους έρπητα ζωστήρα χρειάζομαι για ένα υπόστεγο 8×10
  4. Πόσα τούβλα απαιτούνται σε ένα τετραγωνικό πόδια | Υπολογισμός τούβλων
  5. Πόσος χάλυβας απαιτείται για πλάκα 2400 τετραγωνικών ποδιών