Χρόνος σκλήρυνσης της κατασκευής σκυροδέματος πριν την αφαίρεση του σκελετού

Χρόνος σκλήρυνσης της κατασκευής σκυροδέματος πριν την αφαίρεση του σκελετού. σε αυτό το θέμα γνωρίζουμε για το χρόνο σκλήρυνσης του σκυροδέματος πριν την αφαίρεση του σκελετού και το χρόνο σκλήρυνσης της πλάκας σκυροδέματος.

γνωρίζουμε ότι το σκυρόδεμα χύνεται σε καλούπι χύτευσης ή κουτί από χάλυβα ή ξύλο.

Γενικά το σκυρόδεμα είναι κατασκευασμένο από τσιμέντο άμμου και αδρανή και μπορεί να κάνει πλάκα οροφής, κολόνα, δοκό πλίνθου, δοκό τοίχου, δοκό υπέρθυρου και διαφορετικού μεγέθους ράφι κ.λπ.Για την κατασκευή αυτής της δομής όλο το σκυρόδεμα χύνεται σε σκελετό διαφορετικού μεγέθους από χάλυβα ή ξύλινο πλαίσιο. Πριν από τη χύτευση, το Roof Framework είναι έτοιμο από εργάτες ή εργολάβο.

  Χρόνος σκλήρυνσης για κατασκευή σκυροδέματος πριν την αφαίρεση του σκελετού
Χρόνος σκλήρυνσης για κατασκευή σκυροδέματος πριν την αφαίρεση του σκελετού

* κύρια θέματα :-
1) τι είναι πλαίσιο
2) κλείσιμο του πλαισίου
3) χύτευση σκυροδέματος
4) χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέματος
5)αποφράξεις πλαισίου
6) χρόνος έκπληξης του ξεφλούδισμα
7) παράγοντας που επηρεάζει τον χρόνο ωρίμανσης και την αποκοπή
8) σημαντική προφύλαξη κατά το ξεκλείδωματι είναι το κλείσιμο του πλαισίου;

το πλαίσιο από ξύλο ή χάλυβα σχεδιάζεται από εργολάβο εργασίας ή Mistri διαφορετικού μεγέθους ανάλογα με το επιθυμητό μέγεθος πλίνθου πλάκας και κατασκευής δοκών.

κλείσιμο του πλαισίου: – πριν τη χύτευση το τσιμεντένιο παραθυρόφυλλο του Framework είναι έτοιμο από εργολάβο εργασίας και το Mistry στο οποίο χύνεται σκυρόδεμα για να αποκτήσει σχήμα και αντοχή Desire. Είναι τεράστιο και επικίνδυνο έργο που εκτελείται από την εργασία και το Mistry και έχει υψηλό κίνδυνο να επηρεάσει τη δομή του τοίχου και τους κινδύνους της εργασίας και του Mistry, έτσι οι ειδικοί και ο Mistri έκαναν αυτό το έργο του κλείστρου.Τι είναι η διαδικασία χύτευσης σκυροδέματος

όταν το πλαίσιο κλείστρου είναι έτοιμο τώρα, μπορούμε να αναμίξουμε την αναλογία σκυροδέματος Desire M20 ή M25 που είναι καλό μείγμα σκυροδέματος. Τώρα το σκυρόδεμα χύνεται σε καλουπωμένο κουτί χύτευσης και με συμπιεστή και δονούμενη μηχανή κάνουμε την ισοπέδωση του σκυροδέματος. Και το σκυρόδεμα αποκτά υψηλή πυκνότητα.

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της3) πώς να υπολογίσετε το βάρος της πλάκας από μαλακό χάλυβα και να εξάγετε τον τύπο της

4) υπολογίστε ποσότητα τσιμέντου Άμμος για πλινθοδομή 10m3

5) Υπολογισμός τσιμέντου σε κεραμοποιία έκτασης εκατό τετραγωνικών ποδιών6) Υπολογισμός βάρους της ράβδου χάλυβα και ο τύπος της

7) τι είναι πρόσμειξη σκυροδέματος και οι τύποι και οι ιδιότητές τουΤι είναι ο χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέματος;

Ο χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέματος κυμαίνεται από 7 ημέρες έως 21 ημέρες. Ο χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέματος εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και επίσης από τον τύπο της δομής RCC.

μπορούμε να φτιάξουμε πλάκα οροφής, δοκό τοίχου, δοκό υπέρθυρου, δοκό και κολόνα πλίνθου και διαφορετικού μεγέθους ράφι με τη βοήθεια εργασιών σκυροδέματος. Όλες αυτές οι δομές χρειάζονται χρόνο σκλήρυνσης για να αποκτήσουν αντοχή και σκλήρυνση.Η ωρίμανση είναι το πότισμα του σκυροδέματος για λίγες μέρες για να αποκτήσει αντοχή και σκλήρυνση. Υπάρχει διαφορετικός χρόνος σκλήρυνσης για όλες αυτές τις κατασκευές

Τι είναι ο χρόνος σκλήρυνσης της πλάκας σκυροδέματος;

Ο χρόνος σκλήρυνσης της πλάκας σκυροδέματος εξαρτάται από το ύψος της οροφής που κατασκευάστηκε, ο χρόνος σκλήρυνσης για πλάκα οροφής 10 έως 15 πόδια ύψος είναι 14 ημέρες και ύψος 20 πόδια είναι 21 ημέρες.

Τι είναι ο χρόνος σκλήρυνσης για δοκό, στήλη και άλλες δομές RCC

Ο χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέματος για διαφορετικές κατασκευές από σκυρόδεμα RCC είναι οι εξής:

● Ο χρόνος σκλήρυνσης σκυροδέματος για δοκούς τοίχου είναι 7 ημέρες

● Ο χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέματος για δοκό υπέρθυρου και δοκού πλίνθου είναι 7 ημέρες

● Ο χρόνος σκλήρυνσης για τη στήλη είναι 7 ημέρες

● η περίοδος ωρίμανσης για διαφορετικά ράφι και πλάκες είναι 7 ημέρες

Πώς γίνεται η αποσφράγιση του πλαισίου;

όταν εφαρμόζουμε σωστή σκλήρυνση από το νερό για σκυρόδεμα για λίγες μέρες, το σκυρόδεμα αποκτά την αντοχή του και η σκλήρυνση τώρα που έχει γίνει μια σημαντική εργασία είναι η αφαίρεση του σκελετού ονομάζεται αποφράξεις.

Η αποκόλληση γίνεται με κατάλληλο έμπειρο εργατικό δυναμικό και το Mistri επειδή έχει υψηλό κίνδυνο και επηρεάζει τη δομή του τοίχου και κίνδυνο για τον τοκετό και το Mistry.

Ποιος είναι ο εντυπωσιακός χρόνος για ξεκλείδωμα;

υπάρχουν διαφορετικοί χρόνοι χτυπήματος για διαφορετικές κατασκευές όπως πλάκα οροφής, κολόνα, δοκός πλίνθου, δοκός υπέρθυρου, δοκός τοίχου και ράφι και πλάκα. Μπορούμε να αφαιρέσουμε σκελετό από ξύλο και χάλυβα όταν το σκυρόδεμα αποκτήσει την κατάλληλη αντοχή

εντυπωσιακός χρόνος για ξεφλούδισμα για στέγη Η πλάκα είναι 14 -21 ημέρες, η στήλη είναι 7-10 ημέρες, η δοκός πλίνθου είναι 5 – 7 ημέρες, η δοκός ανώφλι είναι 7-8 ημέρες, η δοκός τοίχου είναι 7-10 ημέρες και η σχάρα και η πλάκα είναι 5 -10 ημέρες.

παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο ωρίμανσης και την απομάκρυνση του σκυροδέματος

Η ποιότητα του τσιμέντου, η ποιότητα του μίγματος σκυροδέματος και η θερμοκρασία είναι παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο σκλήρυνσης και αποστράγγισης του σκυροδέματος

Α) βαθμός τσιμέντου: - Γνωρίζουμε ότι το τσιμέντο Portland διατίθεται σε τρεις μορφές ποιότητας 33 βαθμού 43 και βαθμού 53, υψηλότερος βαθμός τσιμέντου υψηλότερος και γρήγορος σκληρύνει και αποκτά αντοχή, έτσι ώστε το τσιμέντο 43 και 53 να έχουν λιγότερο χρόνο σκλήρυνσης και ξεφλούδισμα από το βαθμό 33 του τσιμέντου Πόρτλαντ.

Β) βαθμός μίγματος σκυροδέματος: - υπάρχουν πέντε τύποι μίγματος σκυροδέματος M5, M10, M15, M20 και M25, οι τρεις πρώτοι είναι συνηθισμένο σκυρόδεμα και οι τελευταίοι M20 και M25 είναι τυποποιημένο σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πολιτικών έργων, απαιτείται τυπικό μείγμα σκυροδέματος λιγότερο χρόνο ωρίμανσης και αποστράγγιση από το συνηθισμένο μίγμα σκυροδέματος.

Γ) θερμοκρασία: - η θερμοκρασία επηρεάζει επίσης τη σκλήρυνση και την αντοχή του σκυροδέματος. Στη ζώνη υψηλής θερμοκρασίας η σκλήρυνση και η αντοχή του σκυροδέματος είναι ταχύτερη από τη ζώνη χαμηλότερης θερμοκρασίας.

Ποιες είναι οι σημαντικές προφυλάξεις κατά το ξεκλείδωμα;

Το ξεκλείδωμα του σκελετού έχει υψηλότερο κίνδυνο και τεράστιες εργασίες, μπορεί να επηρεάσει τη δομή του τοίχου και πιο επικίνδυνο και επικίνδυνο για την εργασία και το Mistry.

θα πρέπει να αφαιρέσουμε σωστά το πλαίσιο, θα πρέπει πρώτα να αρχίσουμε να αφαιρούμε κάθετο στήριγμα και μετά να αρχίσουμε να αφαιρούμε οριζόντια στήριξη από ξύλο ή χάλυβα.

●Τώρα η σειρά σας: – αν χαίρεστε να βλέπετε αυτά τα θέματα, παρακαλώ παιδιά, κάντε like κοινοποιήστε και σχολιάστε και αν έχετε οποιαδήποτε απορία και ερώτηση σχετικά με αυτό, ρωτήστε

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Περιοχή κάλυψης άμμου, σκυροδέματος, εδαφοκάλυψης, φυτικού εδάφους, βράχου, χαλίκι & άσφαλτο
  2. Αιμορραγία σκυροδέματος – αιτίες, αιτίες, επιπτώσεις και πρόληψη
  3. Πόσο ζυγίζει ένα τετραγωνικό πόδια (sq ft) σκυροδέματος;
  4. Ποιο είναι το βάρος ενός κυβικού γιάρδου σκυροδέματος
  5. Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 3×3