Διαφανές κάλυμμα για πλάκα, δοκό, κολόνα, σκάλα και βάση

Διαφανές κάλυμμα για πλάκα, δοκό, κολόνα, σκάλα και βάση , γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για το καθαρό κάλυμμα της βάσης θεμελίωσης, της κορυφής θεμελίωσης σχεδίας, του πυθμένα του θεμελίου σχεδίας, της δοκού με ιμάντα, της πλάκας ποιότητας, της στήλης, της δοκού, της πλάκας, της επίπεδης πλάκας, της σκάλας, του διατμητικού τοίχου, του τοίχου αντιστήριξης και του υπέρθυρου.

  Διαφανές κάλυμμα για τη σκάλα και τη βάση της κολόνας με πλάκα δοκού
Διαφανές κάλυμμα για τη σκάλα και τη βάση της κολόνας με πλάκα δοκού

Το καθαρό κάλυμμα είναι κάλυμμα από σκυρόδεμα παρέχεται σε όλα τα μέλη της δομής όπως διαφορετικοί τύποι βάσης, υποστυλώματος, δοκού και πλάκας. Το κάλυμμα από σκυρόδεμα παρέχεται για μεγάλη διάρκεια ζωής του σκυροδέματος και διατηρεί τη δομή RCC απαλλαγμένη από διάβρωση και σχηματισμό σκουριάς.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube ΚανάλιΘα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Τι είναι το καθαρό κάλυμμα από σκυρόδεμα;

Σχετικά με αυτό , 'τι είναι καθαρό κάλυμμα;', Το καθαρό κάλυμμα είναι η ελάχιστη και ελάχιστη απόσταση μεταξύ της εξωτερικής όψης της ίνας σκυροδέματος και της εξωτερικής όψης του κύριου οπλισμού με σύνδεσμο εξαιρουμένου του πάχους του σοβά και του φινιρίσματος του σκυροδέματος. Κυρίως το κάλυμμα περιγράφεται ως καθαρό κάλυμμα ή ως ελάχιστο κάλυμμα σκυροδέματος γενικά στο εργοτάξιο.Τι είναι το ονομαστικό κάλυμμα από σκυρόδεμα;

Σχετικά με αυτό , 'τι είναι το ονομαστικό κάλυμμα από σκυρόδεμα;', Το ονομαστικό κάλυμμα σκυροδέματος ορίζεται με απλά λόγια ως η ελάχιστη και ελάχιστη απόσταση μεταξύ της εξωτερικής όψης της ίνας σκυροδέματος μέχρι τον κύριο οπλισμό που εισάγεται στο εσωτερικό της κατασκευής.

Καθορίστε το ονομαστικό κάλυμμα σύμφωνα με τον κωδικό IS

Σύμφωνα με τον κωδικό IS 456 -2000, ρήτρα 26.4.1, το ονομαστικό κάλυμμα μπορεί να οριστεί όπως είναι το βάθος σχεδιασμού του καλύμματος σκυροδέματος σε όλο το Χάλυβα συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου. Έτσι, το ονομαστικό κάλυμμα σκυροδέματος είναι επίσης γνωστό ως διαφανές κάλυμμα.

Ποια είναι η σημασία της καθαρής επικάλυψης από σκυρόδεμα;

Σχετικά με αυτό, «Τι σημασία έχει η καθαρή κάλυψη από σκυρόδεμα;», Η λειτουργία και η σημασία του καθαρού καλύμματος σκυροδέματος είναι οι εξής: - 1) το καθαρό κάλυμμα του σκυροδέματος παρέχει και διατηρεί μεγάλη διάρκεια ζωής του σκυροδέματος, 2) το καθαρό κάλυμμα του σκυροδέματος διατηρεί τον οπλισμό απαλλαγμένο από διάβρωση και σχηματισμό σκουριάς και αποτρέπει την καταστροφή λόγω της υγρασίας στο περιβάλλον και στο έδαφος, 3) η εξωτερική όψη της ίνας σκυροδέματος είναι θερμομονωτική και προστατεύει τον οπλισμό για να την προστατεύει, 4) παρέχει επαρκή ενσωμάτωση στη ράβδο οπλισμού για να διευκολύνει την καταπόνηση χωρίς απώλεια πρόσφυσης, 5) το καθαρό κάλυμμα του σκυροδέματος αποτρέπει την ενίσχυση από περιβαλλοντική κατάσταση υγρασία και έδαφος και 6) το πάχος ή το μέγεθος του καθαρού καλύμματος εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον τύπο ενός μέλους κατασκευής.Προδιαγραφές καλύμματος σκυροδέματος σύμφωνα με τον Κώδικα ACI

Συνήθως το πάχος του καλύμματος σκυροδέματος καθορίζεται με βάση τον τύπο της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα και το περιβάλλον στο οποίο κατασκευάζεται η κατασκευή.

Προδιαγραφή καλύμματος σκυροδέματος σύμφωνα με τον κώδικα ACI, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κώδικα (ACI – 318 – 11) παρέχει το ελάχιστο πάχος κάλυψης σκυροδέματος για διαφορετικές δομές οπλισμένου σκυροδέματος όπως πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα, τοίχοι και δοκοί. Ο κώδικας ACI παρέχει το μέγεθος του καλύμματος ανάλογα με τις συνθήκες όπως διαβρωτικό περιβάλλον, πυροπροστασία και μελλοντική επέκταση.

Κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα που υπόκειται να παραμείνει στο θαλασσινό νερό, ορίζεται ο κωδικός ACI ότι το μέγεθος του καλύμματος από σκυρόδεμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 mm.Κάλυμμα για βάση/ foundation :- Κατασκευή σκυροδέματος που χυτεύεται σε μόνιμη επαφή με το έδαφος όπως βάση/θεμέλιο, ο Κώδικας ACI όριζε ότι το μέγεθος του καλύμματος από σκυρόδεμα για βάση/θεμελίωση πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 mm.

Κάλυμμα για στήλη :- Κατασκευή από σκυρόδεμα σε επαφή με το έδαφος ή το νερό, όπως στήλη, ο Κώδικας ACI όριζε ότι το μέγεθος του καλύμματος σκυροδέματος για τη στήλη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 mm σε περίπτωση υψηλότερου μεγέθους ράβδου οπλισμού που χρησιμοποιείται και 40 mm σε περίπτωση ράβδου οπλισμού μικρότερου μεγέθουςΚάλυμμα για πλάκα: – η κατασκευή από σκυρόδεμα που δεν είναι εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες ή στο έδαφος όπως πλάκες, τοίχοι και δοκοί, ο κωδικός ACI όριζε ότι το μέγεθος του καλύμματος σκυροδέματος για την πλάκα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 mm σε περίπτωση χρήσης ράβδων οπλισμού μικρότερου μεγέθους και 40 mm σε περίπτωση οπλισμού υψηλότερου μεγέθους .

Κάλυμμα για δοκό :- η κατασκευή από σκυρόδεμα δεν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες ή στο έδαφος όπως δοκός, ο κωδικός ACI όριζε ότι το μέγεθος του καλύμματος σκυροδέματος για δοκό πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 mm.  2D και 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare
2D και 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare

Διαφανές κάλυμμα για πλάκα, δοκό, κολόνα, σκάλα και βάση

Το μέγεθος του καθαρού καλύμματος για πλάκα, δοκό, κολόνα, σκάλα και βάση πρέπει να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο σχεδιασμός της δομής RCC, οι καιρικές συνθήκες, η υγρή και ξηρή κατάσταση, η δομή βαρέως φορτίου, το κτίριο κατοικιών ή εμπορικών χώρων κ.λπ. Το μέγεθος του διαφανούς καλύμματος 40 mm ισχύει για κολόνα, 25 mm για δοκό, 15 έως 20 mm για πλάκα, 15 mm για σκάλα και 40 έως 50 mm για βάση/Θεμέλιο.

Διαυγές κάλυμμα Δοκός

Καθαρό κάλυμμα του Beam: – το μέγεθος του διαφανούς καλύμματος της δοκού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 25 mm και 40 mm. Εφαρμόζεται καθαρό κάλυμμα μεγέθους 25 mm παρουσία ξηρού κλιματικού περιβάλλοντος και το μέγεθος 35 mm έως 40 mm πρέπει να λαμβάνεται παρουσία υγρού κλιματικού περιβάλλοντος ή θέσης από την πλευρά της θάλασσας.

Καθαρό κάλυμμα στήλης

Καθαρό κάλυμμα στήλης : - το μέγεθος του καθαρού καλύμματος της στήλης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 40mm και 50mm. Το διαφανές κάλυμμα μεγέθους 40 mm είναι καλό για ξηρές καιρικές συνθήκες και 50 mm για υγρές και υγρές καιρικές συνθήκες.

Διαφανές κάλυμμα για Beam

Κάλυμμα για δοκό :- το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κώδικα (ACI – 318 -11 λεπτομέρεια σχετικά με το κάλυμμα για δοκό, δήλωσε  ότι το ελάχιστο πάχος του καλύμματος για τη δοκό θα πρέπει να είναι 35 mm σε περίπτωση μεγέθους ράβδων οπλισμού μικρότερο από 8 (25 mm) αριθμό ράβδων σε ξηρές καιρικές συνθήκες, και ελάχιστο κάλυμμα 40 mm θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση υγρών καιρικών συνθηκών και άνω του αριθμού 8 μπάρα.

Διαυγές κάλυμμα για Beam: – το μέγεθος του διαφανούς καλύμματος για τη δοκό πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 25 mm και 40 mm. Εφαρμόζεται καθαρό κάλυμμα μεγέθους 25 mm παρουσία ξηρού κλιματικού περιβάλλοντος και το μέγεθος 35 mm έως 40 mm πρέπει να λαμβάνεται παρουσία υγρού κλιματικού περιβάλλοντος ή θέσης από την πλευρά της θάλασσας.

Διαφανές κάλυμμα για τη στήλη

Κάλυμμα για στήλη :- το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κώδικα (ACI – 318 -11 λεπτομέρεια σχετικά με το κάλυμμα για τη στήλη, δήλωσε  ότι το ελάχιστο πάχος του καλύμματος για τη στήλη θα πρέπει να είναι 40 mm σε περίπτωση μεγέθους ράβδου οπλισμού μικρότερο από 8 (25 mm) αριθμό ράβδων σε ξηρές καιρικές συνθήκες, και ελάχιστο κάλυμμα 50 mm θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση υγρών καιρικών συνθηκών και άνω των αριθμών #8 μπάρα.

Διαφανές κάλυμμα για τη στήλη : - το μέγεθος του διαφανούς καλύμματος για τη στήλη θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 40mm και 50mm. Το διαφανές κάλυμμα μεγέθους 40 mm είναι καλό για ξηρές καιρικές συνθήκες και 50 mm για υγρές και υγρές καιρικές συνθήκες.

Διαφανές κάλυμμα πλάκας

Διαφανές κάλυμμα πλάκας : - Το μέγεθος του διαφανούς καλύμματος της πλάκας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 20 mm και 30 mm. Διαφανές κάλυμμα μεγέθους 20 mm εφαρμόζεται για πλάκα rcc πάχους 4 έως 5 ιντσών, 20 mm για επίπεδη πλάκα και 30 mm για πλάκα πάχους 6 ιντσών.

Κάλυμμα πλάκας : - το μέγεθος του διαφανούς καλύμματος για την πλάκα θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 20 mm και 30 mm. Διαφανές κάλυμμα μεγέθους 20 mm εφαρμόζεται για πλάκα rcc πάχους 4 έως 5 ιντσών, 20 mm για επίπεδη πλάκα και 30 mm για πλάκα πάχους 6 ιντσών.

Διαφανές κάλυμμα για βάση/θεμέλιο

Διαφανές κάλυμμα βάσης/θεμελίωσης : - το μέγεθος του διαφανούς καλύμματος της βάσης/θεμελίωσης πρέπει να είναι 40 mm έως 75 mm. Το διάφανο μέγεθος καλύμματος 40 mm χρησιμοποιείται για τη γενική βάση, το διαφανές κάλυμμα μεγέθους 50 mm εφαρμόζεται για το πάνω μέρος του θεμελίου Raft και το διάφανο κάλυμμα 75 mm για το κάτω μέρος/πλευρά του θεμελίου Raft.

Διαφανές κάλυμμα για τοίχο αντιστήριξης

Διαφανές κάλυμμα για τοίχο αντιστήριξης: – το μέγεθος του διαφανούς καλύμματος για τον τοίχο αντιστήριξης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 mm.

Διαφανές κάλυμμα για τη δοκό του ιμάντα

Διαφανές κάλυμμα για τη δοκό του ιμάντα : - το μέγεθος του διαφανούς καλύμματος για μια δοκό ιμάντα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 40 και 50 mm.

Διαφανές κάλυμμα διατμητικού τοίχου

Διαφανές κάλυμμα διατμητικού τοίχου : - Το μέγεθος του διαφανούς καλύμματος για τοίχωμα διάτμησης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 mm.

Καθαρό κάλυμμα για τη σκάλα

Καθαρό κάλυμμα για τη σκάλα : - Το μέγεθος του διαφανούς καλύμματος για τη σκάλα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 20 mm.

Διαφανές κάλυμμα για το υπέρθυρο

Διαφανές κάλυμμα για το υπέρθυρο: – το μέγεθος του διαφανούς καλύμματος για το υπέρθυρο πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 20 mm.

Γιατί το μέγεθος του διαφανούς καλύμματος για το πέλμα είναι μεγαλύτερο από άλλο μέλος κατασκευής;

Όπως γνωρίζουμε ότι η εκσκαφή γης που γίνεται για βάση κάτω από το έδαφος, στο πέλμα θεμελίωσης υπάρχει ένα γέμισμα άμμου, στρώμα σολών από τούβλα, στρώμα PCC στρώμα rcc που έρχεται απευθείας σε επαφή με την υγρασία ή το νερό που υπάρχει στο έδαφος, η υγρασία που υπάρχει στο έδαφος θέλει να βλάψει ίνα σκυροδέματος και σκουριά του οπλισμού που εισάγεται μέσα σε ίνες σκυροδέματος.

Για να αποφευχθεί η σκουριά και η διάβρωση του οπλισμού στην βάση του εδάφους, το μέγεθος του διαφανούς καλύμματος παρέχεται μεγαλύτερο από άλλα δομικά μέλη όπως κολόνα δοκού και πλάκα.

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πόσο τσιμέντο απαιτείται για ένα σπίτι 1000 τετραγωνικών μέτρων
  2. Πόσο σκυρόδεμα θα κάνει μια σακούλα τσιμέντου;
  3. Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για 1/2 γιάρδα
  4. Μέγεθος στήλης και δοκού για κτίρια G+0, G+1, G+2, G+3 και G+4
  5. Τι μέγεθος lvl να εκτείνεται σε 10 πόδια