Διαφορά μεταξύ κλίσης και υπερύψωσης στο δρόμο

Διαφορά μεταξύ κλίσης και υπερύψωσης στο δρόμο | Camber εναντίον υπερύψωσης.

Η κλίση και η υπερύψωση στο δρόμο είναι το σημαντικό μέρος του οδοστρώματος ή το πλάτος του σχηματισμού. Το Camber παρέχεται στο κέντρο του οδοστρώματος για την αποστράγγιση του νερού της βροχής από την επιφάνεια του δρόμου. Παρέχεται υπερύψωση στην άκρη του οδοστρώματος σε καμπυλωτό δρόμο ή πεζοδρόμιο για να διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των ταχέως κινούμενων μηχανοκίνητων οχημάτων χωρίς ανατροπή ή ολίσθηση.

Το Camber ορίζεται ως η κλίση του δρόμου που παρέχεται στην επιφάνεια του δρόμου στην εγκάρσια κατεύθυνση για να αποστραγγιστεί η επιφανειακή αποχέτευση και το νερό της βροχής από την επιφάνεια του δρόμου και επίσης να διασφαλιστεί ότι τα οχήματα πρέπει να ρυθμίζονται με ασφάλεια στη σωστή λωρίδα. Είναι επίσης γνωστό ως η εγκάρσια κλίση του δρόμου. Γενικά εκφράζεται σε κλάσμα και σε ποσοστό όπως 1 σε n ή X%.

  Διαφορά μεταξύ κλίσης και υπερύψωσης στο δρόμο
Διαφορά μεταξύ κλίσης και υπερύψωσης στο δρόμο

Κύριοι στόχοι και σκοπός της παροχής κύρτωσης στο δρόμο, έτσι ώστε τα οχήματα να ρυθμίζονται στις κατάλληλες λωρίδες, να αποστραγγίζουν την επιφανειακή αποχέτευση και το νερό της βροχής από την επιφάνεια του δρόμου και ως εκ τούτου να το κάνει πιο ανθεκτικό. Βοηθά επίσης στην προστασία του υποστρώματος μέσω της κατάλληλης αποστράγγισης και ως εκ τούτου στο να κάνει την επιφάνεια του δρόμου ή του πεζοδρομίου πιο αδιαπέραστη και γρήγορο στέγνωμα της πληρωμής που με τη σειρά της αυξάνει την ασφάλεια.

Γενικά υπάρχουν τριών ειδών κύρτωμα παρέχεται σε όλους τους τύπους δρόμων αυτοί που είναι κατασκευασμένοι από τσιμεντομπετόν Δρόμος, ασφαλτόδρομος, χωματόδρομος και χωματόδρομος. Τρεις τύποι κύρτωμα είναι το ίσιο κάμπερ, το παραβολικό κάμπερ και το μικτό κάμπερ. Ταξινομείται ανάλογα με το σχήμα.Όταν οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα, όπως φορτηγό, λεωφορεία, μοτοσικλέτες και άλλα κινείται σε οριζόντια καμπύλη επιφάνεια δρόμου ή πεζοδρομίου, υφίσταται μια δύναμη προς τα έξω γνωστή ως φυγόκεντρη δύναμη. Προκειμένου να εξουδετερωθεί η επίδραση της φυγόκεντρης δύναμης που ασκεί στους τροχούς του οχήματος, το εξωτερικό άκρο του οδοστρώματος ή του δρόμου ανυψώνεται σε σχέση με το εσωτερικό άκρο του δρόμου. Αυτή η εγκάρσια κλίση που παρέχεται στην επιφάνεια του οδοστρώματος ή του δρόμου είναι γνωστή ως υπερύψωση. Είναι επίσης γνωστό ως Cant ή Banking.

Η υπερύψωση στο δρόμο ορίζεται ως η εγκάρσια κλίση που παρέχεται στο τμήμα καμπύλης του δρόμου στο οποίο το εξωτερικό άκρο του δρόμου ή του οδοστρώματος είναι ανυψωμένο σε σχέση με το εσωτερικό άκρο. Έτσι, παρέχει μια εγκάρσια κλίση σε όλο το μήκος της καμπύλης του δρόμου για να εξασφαλίσει ασφαλή διέλευση οχημάτων που κινούνται γρήγορα χωρίς ανατροπή και ολίσθηση.Διαφορά μεταξύ κλίσης και υπερύψωσης στο δρόμο

Η βασική διαφορά μεταξύ κάμπερ και σούπερ ανύψωσης στον δρόμο είναι ότι το κάμπερ είναι η κλίση του δρόμου που παρέχεται στην επιφάνεια του δρόμου στην οποία το κέντρο του οδοστρώματος είναι ελαφρώς ανυψωμένο και η άκρη του δρόμου διατηρείται στενότερη, παρέχεται σε εγκάρσια κατεύθυνση για την αποστράγγιση του νερού της βροχής από την επιφάνεια του δρόμου ενώ η υπερύψωση στο δρόμο είναι η εγκάρσια κλίση που παρέχεται στο τμήμα καμπύλης του δρόμου στο οποίο το εξωτερικό άκρο του δρόμου ή του πεζοδρομίου είναι ανυψωμένο σε σχέση με το εσωτερικό άκρο για να εξασφαλίζονται ασφαλή διέλευση οχημάτων που κινούνται γρήγορα χωρίς ανατροπή και ολίσθηση.

Camber vs υπερύψωση

● Camber είναι η κλίση του δρόμου στην οποία το κέντρο του οδοστρώματος είναι ανυψωμένο και το εξωτερικό άκρο διατηρείται λεπτό, ενώ η υπερύψωση είναι η κλίση του δρόμου στην οποία το εξωτερικό άκρο του δρόμου ή του οδοστρώματος είναι ανυψωμένο σε σχέση με το εσωτερικό άκρο.● Το Camber παρέχεται στο κέντρο του οδοστρώματος για την αποστράγγιση του νερού της βροχής από την επιφάνεια του δρόμου, ενώ η υπερύψωση παρέχεται σε καμπυλωτό δρόμο για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των γρήγορα κινούμενων οχημάτων χωρίς ανατροπή και ολίσθηση.

● Στην Ινδία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες του Indian Road Congress (IRC), οι ιδανικές και τυπικές τιμές κλίσης ή κλίσης δρόμου για εθνική και κρατική εθνική οδό Το ασφαλτικό/τσιμεντοσκυρόδεμα Δρόμος ή πεζοδρόμιο κυμαίνεται μεταξύ 1,7% και 2% ( 1 στα 60 έως 1 στα 50) ενώ η μέγιστη υπερύψωση στο δρόμο είναι 1 προς 15 ή 4° ή 7% που παρέχεται για πεδινό, κυλιόμενο έδαφος και χιονισμένη περιοχή.

● Η τιμή της καμπυλότητας είναι μικρότερη από την υπερύψωση στο δρόμο. Η μέγιστη τιμή κάμπερ είναι περίπου 4% ενώ η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή υπερανύψωσης είναι περίπου 10%.Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πόσος χάλυβας απαιτείται για πλάκα 800 τετραγωνικών ποδιών
  2. Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 12×16
  3. Πόσο κοστίζει η κατασκευή ενός δωματίου 20’×20′
  4. Αναλογία άμμου τσιμέντου σοβά | σοβάτισμα & είναι είδη
  5. Πώς να υπολογίσετε το μήκος κοπής της λυγισμένης ράβδου (ράβδος στροφάλου)