Ελάχιστο & τυπικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για δημόσιο κτίριο

Ελάχιστο & τυπικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για δημόσιο κτίριο , Γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για το πάχος της πλάκας για δημόσιο κτίριο | ελάχιστο πάχος πλάκας σκυροδέματος για δημόσιο κτίριο | μέγιστο πάχος πλάκας σκυροδέματος για δημόσιο κτίριο | τυπικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για δημόσιο κτίριο | ονομαστικό πάχος πλάκας για δημόσιο κτίριο | πάχος πλάκας για δημόσιο κτίριο σύμφωνα με τον κωδικό IS 456: 2000.  Ελάχιστο & τυπικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για δημόσιο κτίριο
Ελάχιστο & τυπικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για δημόσιο κτίριο

Προσδιορίστε πρώτα το πάχος της πλάκας για δημόσιο κτίριο, κατασκευή δαπέδου από σκυρόδεμα για να υπολογίσετε το συνολικό φορτίο, τι είδους πλάκα σκυροδέματος χρειάζεστε, είναι συγκεντρωμένο φορτίο ή κατανεμημένο φορτίο σε όλη την πλάκα, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για την εύρεση του πάχος πλάκας για δημόσια δομή κτιρίου.

Οι δομικές πλάκες από σκυρόδεμα χρειάζονται κατάλληλα σχέδια, βαθμός χάλυβα, βαθμός σκυροδέματος θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έκχυση του σκυροδέματος για την κατασκευή της πλάκας δαπέδου. Εάν μπερδεύετε με το ενεργό φορτίο, είναι ελαφρύ μέτριο ή βαρύ, λάβετε τη βοήθεια αρχιτέκτονα μηχανικού καλύτερα για να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε την πλάκα δαπέδου σύμφωνα με το φορτίο και το άνοιγμα της πλάκας δαπέδου.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος τηςΓνωρίζετε ότι το πάχος της πλάκας δαπέδου από σκυρόδεμα εξαρτάται από το φορτίο που ασκείται σε αυτήν και το άνοιγμα της, είτε πρόκειται για συγκεντρωμένο φορτίο είτε απλώνεται σε όλη την πλάκα, τύπος κατασκευής.

Σύμφωνα με την κατάσταση φόρτωσης σε πλάκα από σκυρόδεμα και το άνοιγμα τους, υπάρχει η επιλογή να επιλέξετε το πάχος της πλάκας δαπέδου ως κατάλληλο σχεδιασμό, αλλά σε αυτό το άρθρο χρησιμοποιώντας ορισμένους βασικούς κανόνες, κανονισμούς και οδηγίες σύμφωνα με τον κωδικό ACI και τον κωδικό IS 456:2000 έως Μάθετε ελάχιστο και τυπικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για δημόσιο κτίριο.

Ελάχιστο & τυπικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για δημόσιο κτίριο

Το πάχος της πλάκας σκυροδέματος για δημόσιο κτίριο εξαρτάται από το υλικό, τη μηχανική, το φορτίο που επιδρά σε αυτό και το άνοιγμα, χρειάζεται σωστό σχεδιασμό, τι είδους υλικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί, υλικό σκυροδέτησης, χάλυβες και άλλα υλικά που αντιστέκονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, καλή και υγιής πλάκα δαπέδου πρέπει να είναι απαιτείται.Πάχος πλάκας για δημόσιο κτίριο: χρησιμοποιώντας ορισμένους βασικούς κανόνες, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τον κωδικό ACI και τον κωδικό IS 456:2000, για δάπεδο από σκυρόδεμα, το πάχος πλάκας σκυροδέματος για δημόσια κτίρια διατηρείται από 6 ίντσες έως 8' (150 mm έως 200 mm), παρέχοντας ελάχιστη ποιότητα σκυροδέματος M10 έως M15 και διχτυωτή ράβδος ενσωματωμένη σε σκυρόδεμα, βάθους 2″ από την κορυφή της πλάκας δαπέδου.

Ελάχιστο πάχος πλάκας για δημόσιο κτίριο: χρησιμοποιώντας ορισμένους βασικούς κανόνες, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τον κωδικό ACI και τον κωδικό IS 456:2000, για δάπεδο από σκυρόδεμα, το ελάχιστο πάχος πλάκας σκυροδέματος για δημόσιο κτίριο διατηρείται 6 ίντσες (150 mm), παρέχοντας ελάχιστο βαθμό σκυροδέματος M10 έως M15 και η ράβδος πλέγματος πρέπει να είναι ενσωματωμένα σε σκυρόδεμα, βάθους 2″ από την κορυφή της πλάκας δαπέδου.

Μέγιστο πάχος πλάκας για δημόσιο κτίριο: χρησιμοποιώντας ορισμένους βασικούς γενικούς κανόνες, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τον κωδικό ACI και τον κωδικό IS 456:2000, για δάπεδο από σκυρόδεμα, το μέγιστο πάχος πλάκας σκυροδέματος για δημόσιο κτίριο διατηρείται 8 ίντσες (200 mm), παρέχοντας μέγιστο βαθμό σκυροδέματος M10 έως M20 και η ράβδος πλέγματος πρέπει να είναι ενσωματωμένα σε σκυρόδεμα, βάθους 2″ από την κορυφή της πλάκας δαπέδου.Τυπικό πάχος πλάκας για δημόσιο κτίριο: – δεν υπάρχει αναφορά τυπικού πάχους στον Κώδικα IS, αλλά χρησιμοποιώντας ορισμένους βασικούς κανόνες, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές, συνιστώ τη χρήση για δάπεδο από σκυρόδεμα, το τυπικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για δημόσια κτίρια διατηρείται πάχους 8 ιντσών (200 mm), παρέχοντας τυπική ποιότητα σκυροδέματος Τα M10 έως M20 και η ράβδος πλέγματος πρέπει να είναι ενσωματωμένα σε σκυρόδεμα, βάθους 2″ από την κορυφή της πλάκας δαπέδου.

Ονομαστικό πάχος πλάκας για δημόσιο κτίριο: δεν υπάρχει αναφορά ονομαστικού πάχους στον Κώδικα IS, αλλά χρησιμοποιώντας ορισμένους βασικούς κανόνες, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές, συνιστώ να χρησιμοποιείται για δάπεδο από σκυρόδεμα, το ονομαστικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για δημόσια κτίρια διατηρείται σε πάχος 6″ έως 8 ίντσες (150mm έως 200mm), παρέχοντας ονομαστική ανάμειξη σκυροδέματος ποιότητας M10 έως M20 και η ράβδος πλέγματος πρέπει να είναι ενσωματωμένη σε σκυρόδεμα, βάθους 2″ από την κορυφή της πλάκας δαπέδου.Πόσο πάχος πρέπει να είναι μια πλάκα για ένα δημόσιο κτίριο; χρησιμοποιώντας μερικούς βασικούς γενικούς κανόνες, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τον κωδικό ACI και τον κωδικό IS 456:2000, για τσιμεντένιο δάπεδο, θα πρέπει να έχει πάχος πλάκα σκυροδέματος 6″ έως 8″ (150mm έως 200mm) για δημόσιο κτίριο, παρέχοντας ελάχιστο βαθμό σκυροδέματος M10 έως M15 και διχτυωτή ράβδος ενσωματωμένη σε σκυρόδεμα, βάθους 2″ από την κορυφή της πλάκας δαπέδου.

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Μονόδρομη πλάκα και αμφίδρομη πλάκα διαφορές και οπλισμός
  2. Κατάλογος εργοστασίων/βιομηχανιών χάλυβα στο Τζαρκάντ της Ινδίας
  3. Πώς να υπολογίσετε το μήκος κοπής τριγωνικών συνδετήρων
  4. Ποιο είναι το κοινό μέγεθος του οπλισμού που χρησιμοποιείται σε πλάκα, δοκό και κολόνα
  5. Τι είναι η χύδην πυκνότητα και το % των κενών λεπτών αδρανών