Ελάχιστο & τυπικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για στάθμευση

Ελάχιστο & τυπικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για στάθμευση, Γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για το πάχος της πλάκας για στάθμευση | ελάχιστο πάχος πλάκας σκυροδέματος για στάθμευση | μέγιστο πάχος πλάκας σκυροδέματος για στάθμευση | τυπικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για στάθμευση | ονομαστικό πάχος πλάκας για στάθμευση | πάχος πλάκας για στάθμευση σύμφωνα με τον κωδικό IS 456: 2000.Μία από τις πιο δημοφιλείς χρήσεις για τσιμεντένια γκαράζ είναι η αποθήκευση οχημάτων, εκτός από τη στάθμευση, είναι ένα συνεργείο. Από την ξυλουργική μέχρι τη συγκόλληση και όλα τα ενδιάμεσα, ένα τσιμεντένιο πάρκινγκ μπορεί να είναι το τέλειο μέρος για να εργαστείτε σε διάφορα έργα.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Προσδιορίστε το πάχος της πλάκας για στάθμευση, κατασκευή δαπέδου από σκυρόδεμα πρώτα θα πρέπει να υπολογίσετε το συνολικό φορτίο, τι είδους πλάκα σκυροδέματος χρειάζεστε, είναι συγκεντρωμένο φορτίο ή κατανεμημένο φορτίο σε όλη την πλάκα, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για την εύρεση του πάχους πλάκας για δομή στάθμευσης.Η πλάκα από σκυρόδεμα κατασκευής κατασκευής χρειάζεται κατάλληλα σχέδια, βαθμός χάλυβα, βαθμός σκυροδέματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την έκχυση του σκυροδέματος για την κατασκευή της πλάκας δαπέδου. Εάν μπερδεύετε με το ενεργό φορτίο, είναι ελαφρύ μεσαίο ή βαρύ, λάβετε τη βοήθεια αρχιτέκτονα μηχανικού καλύτερα για να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε την πλάκα δαπέδου σύμφωνα με το φορτίο και το άνοιγμα της πλάκας δαπέδου.

Γνωρίζετε ότι το πάχος της πλάκας δαπέδου από σκυρόδεμα εξαρτάται από το φορτίο που ασκεί πάνω της και το άνοιγμα της, είτε πρόκειται για συγκεντρωμένο φορτίο είτε απλώνεται σε όλη την πλάκα, τύπος κατασκευής.

Σύμφωνα με την κατάσταση φόρτωσης σε πλάκα από σκυρόδεμα και το άνοιγμα τους, υπάρχει η επιλογή να επιλέξετε το πάχος της πλάκας δαπέδου ως κατάλληλο σχεδιασμό, αλλά σε αυτό το άρθρο χρησιμοποιώντας ορισμένους βασικούς κανόνες, κανονισμούς και οδηγίες σύμφωνα με τον κωδικό ACI και τον κωδικό IS 456:2000 έως Μάθετε ελάχιστο και τυπικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για στάθμευση.Χρησιμοποιώντας μερικούς βασικούς κανόνες, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τον κωδικό ACI και τον κωδικό IS 456:2000, προτείνοντας, για στάθμευση αυτοκινήτων/φορτηγό/λεωφορείο/μοτοσικλέτα/βαρέα οχήματα/στάθμευση, πάχος πλάκας σκυροδέματος που κυμαίνεται μεταξύ 4″ έως 12″ (100mm έως 300 mm), ελάχιστο πάχος από 4 ίντσες έως 6 ίντσες είναι κατάλληλο για στάθμευση από σκυρόδεμα που μεταφέρουν ελαφρά οχήματα όπως αυτοκίνητα/μοτοσικλέτες. 200mm), Για τη μεταφορά μεγαλύτερων και βαρέων οχημάτων/εξοπλισμού, το ελάχιστο πάχος του χώρου στάθμευσης από σκυρόδεμα μπορεί να αυξηθεί έως και 10″ έως 12″ (250mm έως 300mm).

Δεν υπάρχει αναφορά τυπικού πάχους στον Κώδικα IS, αλλά συνιστώ να χρησιμοποιείτε κανονικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για ελαφρά οχήματα/το πάρκινγκ μοτοσικλετών/αυτοκίνητων μπορεί να είναι πάχους 6 ιντσών (150 mm), τυπικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για μεσαίου βάρους οχήματα/ φορτηγά /Η στάθμευση λεωφορείων μπορεί να έχει πάχος 10 ιντσών (250 mm) και το τυπικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για βαρύ βάρος/εξοπλισμό/ η στάθμευση μπορεί να έχει πάχος 12 ιντσών (300 mm).

Ελάχιστο & τυπικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για στάθμευση

Το πάχος της πλάκας σκυροδέματος για στάθμευση εξαρτάται από το υλικό, τη μηχανική, το φορτίο που επενεργεί σε αυτό και το άνοιγμα, χρειάζεται σωστό σχεδιασμό, τι είδους υλικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί, υλικό σκυροδέτησης, χάλυβες και άλλα υλικά που αντιστέκονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, πρέπει να απαιτείται καλή και υγιής πλάκα δαπέδου .Πάχος πλάκας για στάθμευση:- χρησιμοποιώντας ορισμένους βασικούς γενικούς κανόνες, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τον κωδικό ACI και τον κωδικό IS 456:2000, για δάπεδο από σκυρόδεμα, το πάχος πλάκας σκυροδέματος για στάθμευση διατηρείται από 4 ίντσες έως 12' (100 mm έως 300 mm), παρέχοντας ελάχιστο βαθμό σκυροδέματος M10 έως M15 και Διχτυωτή ράβδος ενσωματωμένη σε σκυρόδεμα, βάθους 2″ από την κορυφή της πλάκας δαπέδου.

Ελάχιστο πάχος πλάκας για στάθμευση: χρησιμοποιώντας ορισμένους βασικούς γενικούς κανόνες, κανονισμούς και οδηγίες σύμφωνα με τον κωδικό ACI και τον κωδικό IS 456:2000, για δάπεδο από σκυρόδεμα, ελάχιστο πάχος πλάκας σκυροδέματος για ελαφρύ όχημα, η στάθμευση διατηρείται πάχους 4 ιντσών (100 mm), για όχημα μεσαίου βάρους, η στάθμευση είναι Διατηρείται πάχος 6 ιντσών (150 mm) και βαρύ όχημα, η στάθμευση διατηρείται πάχους 8 ιντσών (200 mm), παρέχοντας ελάχιστη ποιότητα σκυροδέματος M10 έως M15 και η ράβδος πλέγματος πρέπει να είναι ενσωματωμένη σε σκυρόδεμα, σε βάθος 2″ από την κορυφή της πλάκας δαπέδου.Μέγιστο πάχος πλάκας για στάθμευση: – χρησιμοποιώντας ορισμένους βασικούς κανόνες, κανονισμούς και οδηγίες σύμφωνα με τον κωδικό ACI και τον κωδικό IS 456:2000, για δάπεδο από σκυρόδεμα, το μέγιστο πάχος πλάκας σκυροδέματος για στάθμευση διατηρείται 12 ίντσες (300 mm), παρέχοντας μέγιστο βαθμό σκυροδέματος M10 έως M20 και η ράβδος πλέγματος πρέπει να είναι ενσωματωμένα σε σκυρόδεμα, βάθους 2″ από την κορυφή της πλάκας δαπέδου.

Τυπικό πάχος πλάκας για στάθμευση:- δεν υπάρχει αναφορά τυπικού πάχους στον Κώδικα IS, αλλά χρησιμοποιώντας ορισμένους βασικούς κανόνες, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές, συνιστώ τη χρήση για τσιμεντένιο δάπεδο, το τυπικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για στάθμευση διατηρείται πάχους 8 ιντσών (200 mm), παρέχοντας τυπική ποιότητα σκυροδέματος M10 Το M20 και η ράβδος πλέγματος πρέπει να είναι ενσωματωμένα σε σκυρόδεμα, βάθους 2″ από την κορυφή της πλάκας δαπέδου.Ονομαστικό πάχος πλάκας για στάθμευση:- δεν υπάρχει αναφορά ονομαστικού πάχους στον Κώδικα IS, αλλά χρησιμοποιώντας ορισμένους βασικούς κανόνες, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές, συνιστώ να χρησιμοποιείται για δάπεδο από σκυρόδεμα, το ονομαστικό πάχος πλάκας σκυροδέματος για στάθμευση διατηρείται από 4″ έως 12 ίντσες (100mm έως 300mm), παρέχοντας Το ονομαστικό μείγμα σκυροδέματος ποιότητας M10 έως M20 και η ράβδος πλέγματος πρέπει να είναι ενσωματωμένα σε σκυρόδεμα, βάθους 2″ από την κορυφή της πλάκας δαπέδου.

Πόσο πάχος πρέπει να είναι μια πλάκα για πάρκινγκ; χρησιμοποιώντας ορισμένους βασικούς κανόνες, κανονισμούς και οδηγίες σύμφωνα με τον κωδικό ACI και τον κωδικό IS 456:2000, για τσιμεντένιο δάπεδο, θα πρέπει να έχει πάχος πλάκα σκυροδέματος 4″ έως 12″ (100mm έως 300mm) για στάθμευση, παρέχοντας ελάχιστη ποιότητα σκυροδέματος M10 έως M15 και διχτυωτή ράβδος ενσωματωμένη σε σκυρόδεμα, βάθους 2″ από την κορυφή της πλάκας δαπέδου.

Χώρος στάθμευσης σε γκαράζ: - Εάν το γκαράζ χρησιμοποιείται για στάθμευση, τότε για στάθμευση γκαράζ, πάχος πλάκας σκυροδέματος που κυμαίνεται μεταξύ 4 ιντσών και 12 ιντσών (100 mm έως 300 mm), για ελαφρά οχήματα όπως αυτοκίνητα/μοτοσικλέτες που σταθμεύουν σε γκαράζ, θα μπορούσε να είναι Πάχος 4 ίντσες έως 6 ίντσες, για οχήματα μεσαίου βάρους όπως φορτηγά/λεωφορεία που σταθμεύουν σε γκαράζ, θα μπορούσε να έχει πάχος 6 έως 8 ίντσες και για βαρέα οχήματα/ εξοπλισμό που στάθμευση σε γκαράζ, θα μπορούσε να έχει πάχος 8 έως 12 ίντσες.

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πόσους έρπητα ζωστήρα χρειάζομαι για ένα υπόστεγο 12×20
  2. Πώς να υπολογίσετε το μήκος κοπής της λυγισμένης ράβδου (ράβδος στροφάλου)
  3. Σοβάτισμα και τρόπος υπολογισμού τσιμέντου για σοβάτισμα
  4. Πόσα τετράγωνα AAC σε 100 τετραγωνικά μέτρα;
  5. Υπολογισμός άμμου | πόση άμμο χρειάζομαι