Εξίσωση ορισμού ροπής κάμψης Υπολογισμός και διάγραμμα

Εξίσωση ορισμού ροπής κάμψης Υπολογισμός και διάγραμμα, γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για τον υπολογισμό και το διάγραμμα της εξίσωσης ορισμού της ροπής κάμψης. Όπως γνωρίζουμε η ροπή κάμψης και οι δυνάμεις διάτμησης είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σχεδίαση οποιουδήποτε δομικού στοιχείου όπως το Beem.

Υπάρχουν δύο τύποι Δυνάμεων που ενεργούν στο πρώτο είναι το εγκάρσιο φορτίο που ενεργεί κάθετα στη δοκό και το δεύτερο είναι η διαδικασία διάτμησης που ενεργεί κατά την αξονική κατεύθυνση της δοκού. Όταν εφαρμόζεται εγκάρσιο φορτίο πάνω από δομικό μέλος όπως η δοκός θα είναι ταινία.

  Εξίσωση ορισμού ροπής κάμψης Υπολογισμός και διάγραμμα
Εξίσωση ορισμού ροπής κάμψης Υπολογισμός και διάγραμμα

Τι είναι ο ορισμός της ροπής κάμψης

Μια ροπή κάμψης είναι η αντίδραση που προκαλείται σε ένα δομικό μέλος όταν μια εξωτερική δύναμη ή εγκάρσιο φορτίο ή ροπή εφαρμόζεται στο μέλος που προκαλεί κάμψη του μέλους. Το πιο κοινό ή απλούστερο δομικό μέλος που υποβάλλεται σε ροπές κάμψης είναι η δοκός.◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος τηςΤύποι ροπής κάμψης

Όταν το εγκάρσιο φορτίο δρα κάθετα στον ουδέτερο άξονα των δομικών μελών είναι γνωστό ως κάμψη. Η κάμψη στο δομικό μέλος είναι 2 τύπων κρεμώντας και χοιριδίου

1) Χαλαρώνοντας

2) ΧάγκινγκΤι εννοείς με τον όρο χαλάρωση της ροπής κάμψης

  Εξίσωση ορισμού ροπής κάμψης Υπολογισμός και διάγραμμα
Ροπή θετικής κάμψης

1) Χαλαρώνοντας :- Εάν έχουμε απλώς στηρίξει δοκό ένα μέλος κατασκευής που στηρίζεται και από άκρο σε κολόνα όταν εφαρμόζεται φορτίο στη δοκό, θα έχει θετική καμπτική ροπή και θα κάμπτεται σε κοίλη δομή όψης προς τα κάτω όπως σε σχήμα Κυπέλλου.

Στην κοίλη όψη υπάρχουν τρία στρώματα, το μεσαίο ένα είναι γνωστό ως ουδέτερος άξονας, κάτω από το μεσαίο στρώμα υπάρχει ένα στρώμα τάσης και το πάνω μέρος του ουδέτερου στρώματος είναι γνωστό ως στρώμα συμπίεσης. Για απλά υποστηριζόμενη ίνα η επάνω ίνα είναι ζώνη συμπίεσης και η κάτω ίνα είναι η ζώνη τάνυσης.

Σημείωση : - Η επάνω ζώνη συμπίεσης λαμβάνεται ως θετικό πρόσημο και η κάτω ζώνη συμπίεσης λαμβάνεται ως αρνητικό πρόσημο. Άρα η χαλάρωση είναι θετική ροπή κάμψης.Τι εννοείς με τον όρο καμπή στιγμιότυπο

  Εξίσωση ορισμού ροπής κάμψης Υπολογισμός και διάγραμμα
Στιγμή κάμψης χοιριδίων

δύο) Hogging : - Η αρνητική ροπή κάμψης βρίσκεται σε δοκό προβόλου που στήριζε μόνο το ένα άκρο από στέλεχος στήριξης που είναι στήλη και το δεύτερο άκρο είναι ελεύθερο.

όταν εφαρμόζεται φορτίο στη δοκό προβόλου θα έχει αρνητική ροπή κάμψης και θα κάμπτεται σε κυρτή δομή προς τα πάνω. Η κορυφή της κυρτής όψης βρίσκεται σε μέγιστη τάση και κάτω από την όψη σε μέγιστη συμπίεση.υπάρχει ένα ουδέτερο στρώμα μεταξύ του στρώματος μέγιστης τάσης και του στρώματος μέγιστης συμπίεσης. Και το άγχος είναι αρνητική ροπή κάμψης λόγω της ζώνης συμπίεσης του πυθμένα.

Τι είναι διάγραμμα ροπής κάμψης

  Εξίσωση ορισμού ροπής κάμψης Υπολογισμός και διάγραμμα
Εξίσωση ορισμού ροπής κάμψης Υπολογισμός και διάγραμμα

Η ροπή κάμψης σε ένα τμήμα της δοκού ορίζεται ως το αλγεβερικό άθροισμα των ροπών όλου του εγκάρσιου φορτίου ή των δυνάμεων που ασκούνται στη μία πλευρά του τμήματος.Για παράδειγμα, το παρακάτω σχήμα που δείχνει το διάγραμμα ροπής κάμψης της απλά υποστηριζόμενης δοκού ας υποθέσουμε ότι τα F1 F2 F3 και F4 είναι το φορτίο που εφαρμόζεται στη δοκό και τα RA και RB είναι η αντίδραση στήριξης. X-X είναι το τμήμα του σημείου ισορροπίας μεταξύ δύο μισών. Το LA είναι η απόσταση μεταξύ του τμήματος X-X και του μέλους στήριξης RA αριστερή πλευρά και το LB είναι η απόσταση μεταξύ του τμήματος X-X και του μέλους στήριξης RB δεξιά πλευράς

Και το X είναι η απόσταση μεταξύ δύο θαλάμων στήριξης και το X1 είναι η απόσταση μεταξύ της διατομής x-x και η F1 αριστερή πλευρά, το X2 είναι η απόσταση μεταξύ της διατομής x-x και η F2 αριστερή πλευρά, το X3 είναι η απόσταση μεταξύ της διατομής x-x και η F3 δεξιά πλευρά, το X4 είναι η απόσταση μεταξύ της διατομής x-x και F4 δεξιά πλευρά.

Με βάση τη σύμβαση του πρόσημου μπορούμε να γράψουμε εξίσωση για τη ροπή κάμψης στη διατομή x-x

1) αριστερά της ενότητας x-x

Mx = RA×LA _ F1X1 _ F2X2

δύο) δεξιά της ενότητας x-x

Mx = RB×LB _ F3X3 _ F4X4

Η εξίσωση είναι γνωστή ως εξίσωση ροπής κάμψης

Σημάδι της ροπής κάμψης

1) η χαλάρωση είναι τα αποτελέσματα της ανάπτυξης τάσης στο κάτω μέρος και της συμπίεσης στην επάνω ίνα της δοκού έχουν θετική ροπή κάμψης και αντιπροσωπεύεται από (+ BM)

2) Το άγγιγμα είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης τάσης στην κορυφή και συμπίεσης στην κάτω ίνα της δοκού που είναι αρνητική ροπή κάμψης και αντιπροσωπεύεται από ( _ BM)

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Σχέδιο και διαδικασία διάταξης θεμελίωσης κτιρίου
  2. Τυπικό μέγεθος μπάνιου και τουαλέτας στην Ινδία
  3. Πόσα γαλόνια χρώματος ανά τετραγωνικά πόδια για τοίχο, δωμάτιο και σπίτι
  4. Πόση μονάδα αδρανών απαιτούνται για ένα σπίτι 1000 τετραγωνικών ποδιών
  5. Πόσο πάχος είναι μια δοκός LVL 2, 3 & 4 στρώσεων