Κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά 1:3 για 1m2 επιφάνεια

Κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά 1:3 για 1m2 επιφάνεια, γεια σας παιδιά σε αυτή την ανάρτηση ξέρουμε πόσο τσιμέντο απαιτείται για σοβάτισμα 1 μέτρου τετραγωνικής επιφάνειας & επίσης γνωρίζουμε για την κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά πάχους 6mm 1:3 από 1m2, 10m2 & 100 m2 επιφάνειας τοίχου από τούβλα.

  Κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά 1:3 για 1m2 επιφάνεια
Κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά 1:3 για 1m2 επιφάνεια

Ο υπολογισμός της απαίτησης υλικού σοβατίσματος τσιμέντου και άμμου σε σοβά τοίχου από τούβλα εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες όπως π.χ.

1) Πάχος σοβά

2) Αναλογία Μείγματος (Τσιμέντο:Άμμος)

1) πάχος τσιμεντοκονίας: - το συνιστώμενο πάχος τσιμεντοσοβά είναι 6 mm (για σοβάτισμα οροφής και σκυροδέματος), 12 mm (για σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου και επίπεδη επιφάνεια πλινθοδομής) & 15 mm ή 20 mm (για σοβάτισμα εξωτερικού τοίχου και τραχύ επιφάνεια από τούβλα) χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων.● Για σοβάτισμα οροφής και σκυροδέματος χρησιμοποιείται τσιμεντοσοβάς πάχους 6 mm

● Ο τσιμεντοσοβάς πάχους 12 mm χρησιμοποιείται για σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου και επίπεδη επιφάνεια τοίχου από τούβλα● τσιμεντοσοβάς 15 mm ή 20 mm που χρησιμοποιείται για σοβάτισμα εξωτερικών τοίχων και τραχιά επιφάνεια τοίχου από τούβλα

2) Αναλογία ανάμειξης για τσιμεντοσοβά: υπάρχουν διάφοροι τύποι αναλογίας ανάμειξης που χρησιμοποιούνται για σοβάτισμα τοίχων από τούβλα, η αναλογία τσιμέντου και άμμου για σοβατίσματα εξαρτάται από τον τύπο εργασίας και τους τύπους σοβατίσματος είναι τραχιά ή επίπεδη επιφάνεια.

Η συνιστώμενη αναλογία τσιμέντου και άμμου για σοβάτισμα επίπεδης και τραχιάς επιφάνειας τοίχου από τούβλα, τοίχου από σκυρόδεμα και οροφής είναι 1:3, 1:4, 1:5 & 1:6.● Η αναλογία τσιμέντου και άμμου 1:3 χρησιμοποιείται για σοβάτισμα εξωτερικών τοίχων που είναι επιρρεπείς στις κλιματικές συνθήκες και για εργασίες επισκευής

● Η αναλογία τσιμέντου και άμμου 1:4 χρησιμοποιείται για εξωτερικά σοβάτισμα τοίχων από τούβλα και σοβάτισμα οροφής

● Η αναλογία τσιμέντου και άμμου 1:5 χρησιμοποιείται για το εσωτερικό σοβάτισμα τοίχων από τούβλα όταν δεν υπάρχει λεπτή άμμος● Η αναλογία ανάμειξης τσιμέντου και άμμου 1:6 χρησιμοποιείται για σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου όταν υπάρχει διαθέσιμη λεπτή άμμος.

Κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά πάχους 6mm 1:3 για επιφάνεια 1m2 τοίχου από τούβλα

1) Κατανάλωση τσιμέντου για σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου από τούβλα : - Για έναν υπολογισμό δείγματος, θα υποθέσω έναν σοβά πάχους 6 mm και μια αναλογία μίξης 1:3 για σοβάτισμα τοίχου από τούβλα 1 m2● Βήμα-1: γνωρίζουμε δεδομένη επιφάνεια τοίχου από τούβλα = 1m2

● Βήμα-2: Όγκος σοβά εσωτερικού τοίχου = Περιοχή X Πάχος = 1 X 0,006 = 0,006 cu mΕπειδή ο υγρός όγκος είναι πάντα μικρότερος από τον ξηρό όγκο. Για τη μετατροπή υγρού όγκου σε ξηρό όγκο κονιάματος θα πολλαπλασιάσουμε το 1,33 σε υγρό όγκο.

Ο ξηρός όγκος κονιάματος που απαιτείται για το σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου από τούβλα = 1,33 X Ξηρός όγκος σοβά = 1,33 X 0,006 = 0,008 cum.

● Βήμα-3: Η αναλογία ανάμειξης κονιάματος είναι 1:3, άρα συνολική αναλογία = 1+3 = 4 στην οποία ένα μέρος είναι τσιμέντο και 3 μέρος είναι άμμος

Απαιτούμενο τσιμέντο = 1/4 X 0,008 = 0,002 κυβικά μέτρα (κυβικό μέτρο)

Απαιτείται άμμος = 3/4 X 0,008 = 0,006 cum

● Βήμα-4: Για να λάβετε τα βάρη των υλικών που απαιτούνται πολλαπλασιάστε το με την πυκνότητά του

Απαιτούμενο τσιμέντο = 0,002 cum X 1440 kg/cum = 2,88 Kgs

σάκοι τσιμέντου = 2,88/50 = 0,0576

Επειδή η άμμος συνήθως μετριέται σε cft = 0,006 X 35,3147 = 0,21 cft = 10 kg

● Απ. :- Η κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά πάχους 6mm 1:3 για σοβατίσματα 1m2 τοίχου από τούβλα είναι 0,0576 σάκοι (2,88 kg) τσιμέντου.

Κατανάλωση τσιμέντου για 1m2 = 2,88 kg

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: -

Γύψος άμμος κοντά μου, παράδοση, χρώμα και σακούλα 25 κιλών ή χύμα

Αναλογία τσιμέντου προς άμμο για κονίαμα, πλινθοδομή και σοβάτισμα

Πώς να υπολογίσετε την ποσότητα σοβατίσματος | αναλογία άμμου τσιμέντου

Πώς να υπολογίσετε την ποσότητα υλικού για γύψο

Κόστος γύψου ανά τετραγωνικό πόδι με υλικό στην Ινδία

Άρα κατανάλωση τσιμέντου για 10m2 = 28,8 kg

Κατανάλωση τσιμέντου για 100 m2 = 288 kg

● Απάντηση:- 2,88 kg (0,0576 σάκοι), 28,8 kg (0,576 σάκοι) και 288 kg (5,76 σάκοι) είναι κατανάλωση τσιμέντου και απαίτηση σε σοβά πάχους 6 mm 1:3 για 1m2, 10m2 και 100m2 επιφάνεια τοίχου από τούβλα αντίστοιχα.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πώς να υπολογίσετε την περιοχή διαφράγματος του υποστυλώματος, της δοκού και της πλάκας
  2. Πόσα φτυάρια σε μια σακούλα τσιμέντου 94 lb
  3. Υπολογίστε το βάρος του σκυροδέματος για σωρό, πλάκα, κύβο, κύλινδρο, στήλη και δοκό
  4. Βάρος μονάδας διαφορετικού υλικού που χρησιμοποιείται σε αστικές κατασκευές
  5. Ποιο είναι το βάρος ενός κυβικού γιάρδου σκυροδέματος