Κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά 1:6 για 1m2 επιφάνεια

Κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά 1:6 για 1m2 επιφάνεια , γεια σας παιδιά σε αυτή την ανάρτηση γνωρίζουμε πόσο τσιμέντο απαιτείται για σοβάτισμα 1 μέτρου τετραγωνικής επιφάνειας & επίσης γνωρίζουμε για την κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά πάχους 12 mm & 20 mm 1m2, 10m2 & 100 m2 επιφάνειας τοίχου από τούβλα.

  Κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά 1:6 για 1m2 επιφάνεια
Κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά 1:6 για 1m2 επιφάνεια

Ο υπολογισμός της απαίτησης υλικού σοβατίσματος τσιμέντου και άμμου σε σοβά τοίχου από τούβλα εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες όπως π.χ.

1) Πάχος σοβά

2) Αναλογία Μείγματος (Τσιμέντο:Άμμος)

1) πάχος τσιμεντοκονίας: - το συνιστώμενο πάχος τσιμεντοσοβά είναι 6 mm (για σοβάτισμα οροφής και σκυροδέματος), 12 mm (για σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου και επίπεδη επιφάνεια πλινθοδομής) & 15 mm ή 20 mm (για σοβάτισμα εξωτερικού τοίχου και τραχύ επιφάνεια από τούβλα) χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων.● Για σοβάτισμα οροφής και σκυροδέματος χρησιμοποιείται τσιμεντοσοβάς πάχους 6 mm

● Ο τσιμεντοσοβάς πάχους 12 mm χρησιμοποιείται για σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου και επίπεδη επιφάνεια τοίχου από τούβλα● τσιμεντοσοβάς 15 mm ή 20 mm που χρησιμοποιείται για σοβάτισμα εξωτερικών τοίχων και τραχιά επιφάνεια τοίχου από τούβλα

2) Αναλογία ανάμειξης για τσιμεντοσοβά: υπάρχουν διάφοροι τύποι αναλογίας ανάμειξης που χρησιμοποιούνται για σοβάτισμα τοίχων από τούβλα, η αναλογία τσιμέντου και άμμου για σοβατίσματα εξαρτάται από τον τύπο εργασίας και τους τύπους σοβατίσματος είναι τραχιά ή επίπεδη επιφάνεια.

Η συνιστώμενη αναλογία τσιμέντου και άμμου για σοβάτισμα επίπεδης και τραχιάς επιφάνειας τοίχου από τούβλα, τοίχου από σκυρόδεμα και οροφής είναι 1:3, 1:4, 1:5 & 1:6.● Η αναλογία τσιμέντου και άμμου 1:3 χρησιμοποιείται για σοβάτισμα εξωτερικών τοίχων που είναι επιρρεπείς στις κλιματικές συνθήκες και για εργασίες επισκευής

● Η αναλογία τσιμέντου και άμμου 1:4 χρησιμοποιείται για εξωτερικά σοβάτισμα τοίχων από τούβλα και σοβάτισμα οροφής

● Η αναλογία τσιμέντου και άμμου 1:5 χρησιμοποιείται για το εσωτερικό σοβάτισμα τοίχων από τούβλα όταν δεν υπάρχει λεπτή άμμος● Η αναλογία ανάμειξης τσιμέντου και άμμου 1:6 χρησιμοποιείται για σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου όταν υπάρχει διαθέσιμη λεπτή άμμος.

Κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά πάχους 12mm 1:6 για επιφάνεια 1m2 τοίχου από τούβλα

1) κατανάλωση τσιμέντου για σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου από τούβλα :- Για έναν υπολογισμό δείγματος, θα υποθέσω έναν σοβά πάχους 12 mm και μια αναλογία ανάμειξης 1:6 για σοβάτισμα τοίχου από τούβλα 1 m2● Βήμα-1: γνωρίζουμε δεδομένη επιφάνεια τοίχου από τούβλα = 1m2

● Βήμα-2: Όγκος σοβά εσωτερικού τοίχου = Περιοχή X Πάχος = 1 X 0,012 = 0,012 cu mΕπειδή ο υγρός όγκος είναι πάντα μικρότερος από τον ξηρό όγκο. Για τη μετατροπή υγρού όγκου σε ξηρό όγκο κονιάματος θα πολλαπλασιάσουμε το 1,33 σε υγρό όγκο.

Ο ξηρός όγκος κονιάματος που απαιτείται για το σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου από τούβλα = 1,33 X Ξηρός όγκος σοβά = 1,33 X 0,012 = 0,01596 cum.

● Βήμα-3: Η αναλογία ανάμειξης του κονιάματος είναι 1:6, άρα συνολική αναλογία = 1+6 = 7 στην οποία ένα μέρος είναι τσιμέντο και 6 μέρος είναι άμμος

Απαιτούμενο τσιμέντο = 1/7 X 0,01596 = 0,00228 κυβικά μέτρα (κυβικό μέτρο)

Απαιτείται άμμος = 6/7 X 0,01596 = 0,01368 cum

● Βήμα-4: Για να λάβετε τα βάρη των υλικών που απαιτούνται πολλαπλασιάστε το με την πυκνότητά του

Απαιτείται τσιμέντο = 0,00228 cum X 1440 kg/cum = 3,3 Kgs

σάκοι τσιμέντου = 3,3/50 = 0,066

Επειδή η άμμος συνήθως μετριέται σε cft = 0,01368 X 35,3147 = 0,5 cft = 23 kg

● Χρόνια:- Η κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά πάχους 12mm 1:6 για σοβάτισμα 1m2 τοίχου από τούβλα είναι 0,066 σάκοι (3,3 kg) τσιμέντου.

Κατανάλωση τσιμέντου για 1m2 = 3,3 kg

Άρα κατανάλωση τσιμέντου για 10m2 = 33 kg

Κατανάλωση τσιμέντου για 100 m2 = 330 kg

● Χρόνια:- 3,3 κιλά (0,066 σάκοι), 33 κιλά (0,66 σάκοι) & 330 κιλά (6,6 σάκοι) είναι κατανάλωση τσιμέντου και απαίτηση σε σοβά πάχους 12mm 1:6 για 1m2, 10m2 & 100m2 επιφάνεια τοίχου από τούβλα αντίστοιχα.

Κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά πάχους 20mm 1:6 για επιφάνεια 1m2 τοίχου από τούβλα

1) Κατανάλωση τσιμέντου για σοβάτισμα εξωτερικού τοίχου από τούβλα :- Για έναν υπολογισμό δείγματος, θα υποθέσω έναν σοβά πάχους 20 mm και μια αναλογία μίξης 1:6 για σοβάτισμα τοίχου από τούβλα 1 m2

● Βήμα-1: γνωρίζουμε δεδομένη επιφάνεια τοίχου από τούβλα = 1m2

● Βήμα-2: Όγκος σοβά εσωτερικού τοίχου = Περιοχή X Πάχος = 1 X 0,020 = 0,020 cu m

Επειδή ο υγρός όγκος είναι πάντα μικρότερος από τον ξηρό όγκο. Για τη μετατροπή υγρού όγκου σε ξηρό όγκο κονιάματος θα πολλαπλασιάσουμε το 1,33 σε υγρό όγκο.

Ο ξηρός όγκος κονιάματος που απαιτείται για το σοβάτισμα εξωτερικού τοίχου από τούβλα = 1,33 X Ξηρός όγκος σοβά = 1,33 X 0,020 = 0,0266 cum.

● Βήμα-3: Η αναλογία ανάμειξης του κονιάματος είναι 1:6, άρα συνολική αναλογία = 1+6 = 7 στην οποία ένα μέρος είναι τσιμέντο και 6 μέρος είναι άμμος

Απαιτούμενο τσιμέντο = 1/7 X 0,0266 = 0,0038 κυβικά μέτρα (κυβικό μέτρο)

Απαιτείται άμμος = 6/7 X 0,0266 = 0,0228 cum

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: -

Γύψος άμμος κοντά μου, παράδοση, χρώμα και σακούλα 25 κιλών ή χύμα

Αναλογία τσιμέντου προς άμμο για κονίαμα, πλινθοδομή και σοβάτισμα

Πώς να υπολογίσετε την ποσότητα σοβατίσματος | αναλογία άμμου τσιμέντου

Πώς να υπολογίσετε την ποσότητα υλικού για γύψο

Κόστος γύψου ανά τετραγωνικό πόδι με υλικό στην Ινδία

● Βήμα-4: Για να λάβετε τα βάρη των υλικών που απαιτούνται πολλαπλασιάστε το με την πυκνότητά του

Απαιτείται τσιμέντο = 0,0038 cum X 1440 kg/cum = 5,5 Kgs

σάκοι τσιμέντου = 5,5/50 = 0,11

Επειδή η άμμος συνήθως μετριέται σε cft = 0,0228 X 35,3147 = 1 cft = 46 kg

● Χρόνια:- Η κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά πάχους 20mm 1:6 για σοβάτισμα 1m2 τοίχου από τούβλα είναι 0,11 σάκοι (5,5 kg) τσιμέντου.

Κατανάλωση τσιμέντου για 1m2 = 5,5 kg

Άρα κατανάλωση τσιμέντου για 10m2 = 55 kg

Κατανάλωση τσιμέντου για 100 m2 = 550 kg

● Χρόνια:- 5,5 κιλά (0,11 σάκοι), 55 κιλά (1,1 σάκοι) & 550 κιλά (11 σάκοι) είναι κατανάλωση και απαίτηση τσιμέντου σε σοβά πάχους 20 mm 1:6 για 1m2, 10m2 & 100m2 επιφάνεια τοίχου από τούβλα αντίστοιχα.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πόσο μπορεί να εκτείνεται μια δοκός από χάλυβα 6 ιντσών, 4 ιντσών, 8 ιντσών, 10 ιντσών και 12 ιντσών
  2. Γιατί η ράβδος στροφάλου χρησιμοποιείται σε πλάκα προς τα πάνω
  3. Πόσο ζυγίζει μια γιάρδα φυτικού εδάφους
  4. Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 6×6
  5. Αναλογία μίξης απόδοσης για εξωτερικό και εσωτερικό τοίχο