Κυβικά μέτρα σε τετραγωνικά πόδια | τετραγωνικά πόδια σε κυβικά μέτρα

Κυβικά μέτρα σε τετραγωνικά πόδια | τετραγωνικά πόδια σε κυβικά μέτρα | πώς να μετατρέψετε κυβικά μέτρα σε τετραγωνικά πόδια | πόσα τετραγωνικά πόδια είναι σε 1 κυβική αυλή.

Σήμερα είναι η εποχή του σκυροδέματος που απαιτεί μείγμα τσιμεντόλιθου ή χαλίκι. Η άμμος από χαλίκι και η θρυμματισμένη πέτρα είναι οικοδομικά υλικά που έχουν σχεδόν παρόμοια πυκνότητα. Έχετε πολλές επιλογές χαλίκι που είναι διαθέσιμες σε διαφορετικό χρώμα και μέγεθος. Το χαλίκι έχει πολλές χρήσεις στον κατασκευαστικό τομέα για τον εξωραϊσμό σχηματισμό αυλών, διαδρόμων, μονοπατιών, πεζοδρομίων, μονοπατιών και άλλες πολλές χρήσεις.

Όταν σκέφτεστε το νέο σας έργο, υποθέστε ότι είναι Αίθριο ή πεζοδρόμιο, πριν αγοράσετε χαλίκι ή πέτρα θα πρέπει να καθορίσετε πόσο χαλίκι χρειάζεστε για να καλύψετε τον χώρο σας. Θα πρέπει να μετρήσετε την περιοχή για να είναι τοπίο σε κυβικά μέτρα. Δεδομένου ότι από πολλούς προμηθευτές το χαλίκι πωλείται συνήθως ανά τόνο, θα χρειαστεί να μετατρέψετε κυβικά μέτρα σε τετραγωνικά πόδια πριν παραγγείλετε. Πρέπει να γνωρίζετε την κάλυψη του υλικού σε τετραγωνικά πόδια.

Σε αυτό το άρθρο παρέχουμε εύκολο υπολογισμό και γενικό κανόνα αντίχειρα για τον υπολογισμό των κυβικών γιάρδων σε τετραγωνικά πόδια και πόσο τόνο προϊόντος χαλίκι ή πέτρα θα χρειαστείτε για το έργο σας. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τον υπολογισμό αυτού, μερικές είναι μαθηματικές μέθοδοι και άλλες είναι ο Γενικός Κανόνας Αντίχειρα.

Κυβικά μέτρα σε τετραγωνικά πόδια

Για να μετατρέψετε τα κυβικά μέτρα σε τετραγωνικά πόδια, απλώς πολλαπλασιάσετε τον αριθμό των κυβικών γιάρδων σας επί 27 για να λάβετε μέτρηση σε κυβικά πόδια, μετά διαιρέστε το σύνολο με το ύψος ή το βάθος σε πόδια για να πάρετε τη μέτρησή σας σε τετραγωνικά πόδια, όπως τετραγωνικά πόδια = (κυβικά μέτρα × 27) ÷ ύψος ή βάθος σε πόδια.Τύπος για κυβικά μέτρα σε τετραγωνικά πόδια όπως:- Τετράγωνα πόδια = (Κυβικά μέτρα × 27) ÷ Ύψος ή Βάθος σε πόδια.

Πώς να μετατρέψετε κυβικά μέτρα σε τετραγωνικά πόδια1) Πρώτα μετρήστε το χώρο σας σε κυβικά μέτρα πολλαπλασιάζοντας το μήκος με το πλάτος με το βάθος

2) μετατρέψτε το σύνολο των κυβικών γιάρδων σε κυβικά πόδια πολλαπλασιάζοντας το 27 σε κυβικά μέτρα, όπως κυβικά πόδια = κυβικά μέτρα × 27

3) για να προσδιορίσετε την κάλυψή τους σε τετραγωνικά πόδια, απλώς διαιρείτε τα συνολικά κυβικά πόδια με το ύψος ή το βάθος σε πόδια, όπως τετραγωνικά πόδια = κυβικά πόδια ÷ βάθος ή ύψος σε πόδια.Για παράδειγμα, με βάθος 3″ που καλύπτει 108 τετραγωνικά πόδια, θα χρειαστείτε 1 κυβικό υάρδα υλικού. Μαθηματικός υπολογισμός όπως Τετράγωνα πόδια = (Κυβικά μέτρα × 27) ÷ Ύψος ή Βάθος σε πόδια, τετραγωνικά πόδια = (1×27) ÷ (3/12) = 108 τετραγωνικά πόδια.

Κυβικά μέτρα σε τετραγωνικά πόδια :- εάν θέλετε η κυβική γιάρδα σας να περιγράφεται σε τετραγωνικά πόδια, πολλαπλασιάστε τον αριθμό της κυβικής γιάρδας επί 27 για να λάβετε μέτρηση σε κυβικά πόδια και, στη συνέχεια, διαιρέστε τα συνολικά κυβικά πόδια με το ύψος ή το βάθος σε πόδια για να πάρετε τη μέτρησή σας σε τετραγωνικά πόδια, όπως π.χ. τετραγωνικά πόδια = (κυβικά μέτρα × 27) ÷ ύψος ή βάθος σε πόδια. Για παράδειγμα, μετατρέψτε μια γιάρδα σε τετραγωνικά πόδια = (1×27) ÷ 025 = 108 τετραγωνικά πόδια σε βάθος 3″.

Τετραγωνικά πόδια σε κυβικά μέτρα

Για να μετατρέψετε τα τετραγωνικά πόδια σε κυβικά μέτρα, απλώς πολλαπλασιάστε το τετραγωνικό σας μέγεθος με το ύψος ή το βάθος της περιοχής σε πόδια για να λάβετε μια μέτρηση όγκου σε κυβικά πόδια. Στη συνέχεια, διαιρέσατε τον συνολικό όγκο κυβικών ποδιών με το 27 για να λάβετε τη μέτρησή σας σε κυβικά μέτρα, όπως κυβικά μέτρα = (τετραγωνικά πόδια × Ύψος ή Βάθος σε πόδια) ÷ 27.Τύπος για τετραγωνικά πόδια σε κυβικά μέτρα, όπως:- Κυβικά μέτρα = (τετραγωνικά πόδια × Ύψος ή Βάθος σε πόδια) ÷ 27.

Πώς να μετατρέψετε τετραγωνικά πόδια σε κυβικά μέτρα1) Πρώτα μετρήστε την περιοχή σε τετραγωνικά μέτρα πολλαπλασιάζοντας το μήκος επί το πλάτος

2) πολλαπλασιάστε το τετραγωνικό σας μέγεθος με το ύψος ή το βάθος της περιοχής σε πόδια για να πάρετε μια μέτρηση όγκου σε κυβικά πόδια3) διαιρέστε τον συνολικό όγκο κυβικών ποδιών με το 27 για να λάβετε τη μέτρησή σας σε κυβικά μέτρα, όπως κυβικά μέτρα = (τετραγωνικά πόδια × Ύψος ή Βάθος σε πόδια) ÷ 27.

Για παράδειγμα, 1 κυβικό υάρδα υλικού θα καλύπτει περίπου 108 τετραγωνικά πόδια μέχρι το τυπικό βάθος των 3 ιντσών. Μαθηματικός υπολογισμός όπως Κυβικά γιάρδες = (τετραγωνικά πόδια × Ύψος ή Βάθος σε πόδια) ÷ 27, κυβικά γιάρδες = (108 × 3/12) ÷ 27 = 1 κυβικά γιάρδες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: -

Πώς να υπολογίσετε τα κυβικά μέτρα σκυροδέματος

Κυβικά μέτρα σε τετραγωνικά πόδια | τετραγωνικά πόδια σε κυβικά μέτρα

Κυβικά μέτρα σε τόνους | τόνους σε κυβικά μέτρα

Πόσα κυβικά μέτρα υπάρχουν σε ένα ανατρεπόμενο φορτηγό;

Πόση επιφάνεια καλύπτει ένα κυβικό γιάρδα σκυροδέματος;

Πόσα τετραγωνικά πόδια υπάρχουν σε 1 κυβική αυλή

Σχετικά με αυτό, «πόσα τετραγωνικά πόδια υπάρχουν σε 1 κυβική αυλή;», υπάρχουν 108 τετραγωνικά πόδια κάλυψης σε 1 κυβική γιάρδα υλικού για τυπικό βάθος ή ύψος 3 ιντσών βάθος. Μαθηματικός υπολογισμός όπως τετραγωνικά πόδια = (Κυβικά μέτρα × 27) ÷ Ύψος ή Βάθος σε πόδια, τετραγωνικά πόδια = (1×27) ÷ (3/12) = 108 τετραγωνικά πόδια.

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πόσες κολώνες χρειάζονται για το σπίτι
  2. Ανάλυση ποσοστού τοιχοποιίας – υπολογίστε την ποσότητα και το κόστος
  3. Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος M25 μετά από 7 ημέρες & 28 ημέρες
  4. Πόσο τσιμέντο απαιτείται για σοβάτισμα 100 τμ
  5. Πώς να υπολογίσετε την ποσότητα άμμου σε 1 m3 σκυροδέματος