Μέγεθος στήλης για άνοιγμα 20m και Σχεδιασμός στήλης Αντίχειρας κανόνας

Μέγεθος στήλης για άνοιγμα 20m και Σχεδιασμός στήλης Αντίχειρας κανόνας , το μέγεθος της στήλης εξαρτάται από το συνολικό φορτίο που εφαρμόζεται στη στήλη, την ευθυγράμμιση της στήλης και το άνοιγμα μεταξύ δύο στηλών, σε αυτό το θέμα προσπαθούμε να βρούμε το μέγεθος της στήλης για άνοιγμα 20 μέτρων.

Το μέγεθος των στηλών εξαρτάται από το συνολικό φορτίο στις στήλες. Υπάρχουν αξονικά και πλευρικά φορτία.

Το μέγεθος της στήλης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο αριθμός των ορόφων, το άνοιγμα μεταξύ δύο στηλών, είναι κοντό ή λεπτό, Για 20 μέτρα άνοιγμα 1 όροφο/μονόροφο/ισόγειο/οικιστικό κτίριο G+0, θα μπορούσε να είναι 450mmx600mm (18″×24″ ), για το G+1 θα μπορούσε να είναι 600mmx 900mm (24″×36″) και για το G+2 θα μπορούσε να είναι 900mmx 900mm (36″×36″) χρησιμοποιώντας σκυρόδεμα ποιότητας M40 από μείγμα ντεσινέ με χάλυβα ποιότητας Fe550 όταν εμβαδόν παραπόταμου 60m×60m και άνοιγμα μεταξύ κάθε στήλης είναι 20m αποτελείται από 16 κολώνες.Σύσταση IS 456:2000 για το σχεδιασμό της στήλης
1) Παρέχεται ελάχιστο διαφανές κάλυμμα για στήλη 40 mm, εάν το μέγεθος της στήλης είναι μικρότερο από 200 mm, τότε παρέχεται καθαρό κάλυμμα 25 mm.

2) Θα πρέπει να ληφθεί ελάχιστη διάμετρος ράβδου 4 αρ. 12 mm3) ελάχιστο εμβαδόν Χάλυβα =0,8%Αγ
Μέγιστο εμβαδόν χάλυβα=6% Ag (Ο χάλυβας δεν πρέπει να επικαλύπτεται) 4% του Ag αν ο χάλυβας είναι επικαλυπτόμενος

4) Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο ενισχύσεων γεωγραφικού μήκους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 300 mm5) ελάχιστο διάμετρο αναβολέα 1/4×16 μεγαλύτερο

6) Μέγιστη απόσταση αναβολέα 16D, B και 300mm που είναι ελάχιστη.

Μέγεθος στήλης για άνοιγμα 20m για 1 όροφο/μονό όροφο/Ισόγειο/G+0 κτίριο κατοικιών:-1) Υπολογίζοντας το μέγεθος στήλης για 20m άνοιγμα για 1 όροφο/μονόροφο/ισόγειο/G+0 κτίριο κατοικιών, έχουμε δώσει αριθμό ορόφου=1, άνοιγμα πλάκας= 60m ×60m, συνολικός αριθμός στήλης = 16, fy=550N /mm2, fck=40N/mm2, φορτίο κανόνα αντίχειρα=20kN/m2, μικτή επιφάνεια Ag =100%, εμβαδόν χάλυβα Asc =1%ofAg =0,01Ag και επιφάνεια σκυροδέματος Ac =99%του Ag =0,99Ag.

Φορτίο = 1×20kN/m2 ×60m×60m = 72000kN,
Φορτίο που ενεργεί σε κάθε στήλη=72000kN/16=4500kN, θεωρήστε 10% αύξηση του φορτίου σε κάθε στήλη για συντελεστή ασφαλείας, 10% από 4500 =450kN, άρα συνολικό αξονικό φορτίο που ενεργεί σε κάθε στήλη=4500+450=4950kN, βάζοντας αυτήν την τιμή σε στη φόρμουλα,

Pu = 0,4fck.Ac + 0,67fy.Asc,4950kN=0,4×40×0,99Ag + 0,67×550×0,01Ag

4950 × 10 ^ 3 = 15,84 Ag + 3,685 Ag4950×10^3 = 19.525 Αγ

Ag (Μεικτή επιφάνεια=4950×10^3/19.525=253521mm2,
Ας υποθέσουμε ότι τετραγωνίζουμε στήλη, άρα εμβαδόν τετραγώνου =a2, άρα a2 = 253521mm2, a=√253521mm2=504mm, πλάτος και βάθος στήλης =504mm×504mm, λαμβάνοντας στρογγυλό σχήμα=450mm×600mm(18″×24″).Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της στήλης και τον κανόνα Thumb, το ελάχιστο μέγεθος στήλης για άνοιγμα 20m είναι 450mm×600mm (18″×24″) για 1 όροφο/μονόροφο/ισόγειο/(G+0) κτίριο κατοικιών που χρησιμοποιεί σκυρόδεμα ποιότητας M40. με χάλυβα ποιότητας Fe550 όταν εφαρμόζεται αξονικό φορτίο 4950 kN σε κάθε στήλη.

Μέγεθος στήλης για άνοιγμα 20m για 2όροφο/διώροφο/G+1 κτίριο κατοικιών:-

2) Υπολογίζοντας το μέγεθος στήλης για 20m άνοιγμα για 2όροφο/διώροφο/G+1 κτίριο κατοικιών, δώσαμε αριθμό ορόφου=2, άνοιγμα πλάκας= 60m ×60m, συνολικός αριθμός στήλης = 16, fy=550N/mm2, fck=40N/mm2, φορτίο κανόνα αντίχειρα=20kN/m2, μικτή επιφάνεια Ag =100%, εμβαδόν χάλυβα Asc =1%ofAg =0,01Ag και επιφάνεια σκυροδέματος Ac =99%του Ag =0,99Ag.

Φορτίο = 2×20kN/m2 ×60m×60m = 144000kN,
Φορτίο που ενεργεί σε κάθε στήλη=144000kN/16=9000kN, θεωρήστε 10% αύξηση του φορτίου σε κάθε στήλη για συντελεστή ασφαλείας, 10% από 9000 =900kN, άρα συνολικό αξονικό φορτίο που ενεργεί σε κάθε στήλη=9000+900=9900kN, βάζοντας αυτήν την τιμή σε στη φόρμουλα,

Pu = 0,4fck.Ac + 0,67fy.Asc,

9900kN=0,4×40×0,99Ag + 0,67×550×0,01Ag

9900 × 10 ^ 3 = 15,84 Ag + 3,685 Ag

9900×10^3 = 19,525 Αγ

Ag (Μεικτή επιφάνεια=9000×10^3/19.525=507042mm2,
Ας υποθέσουμε ότι τετραγωνίζουμε στήλη, άρα εμβαδόν τετραγώνου =a2, άρα a2 = 507042mm2, a=√507042mm2=712mm, πλάτος και βάθος στήλης =712mm×712mm, λαμβάνοντας στρογγυλό σχήμα=600mm×900mm(24″×36″).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της στήλης και τον κανόνα Thumb, το ελάχιστο μέγεθος στήλης για άνοιγμα 20m είναι 600mm×900mm (24″×36″) για διώροφο/διώροφο/(G+1) κτήριο κατοικιών που χρησιμοποιεί σκυρόδεμα ποιότητας M40 μείγματος σχεδίου με βαθμό Fe550 από χάλυβα όταν εφαρμόζεται αξονικό φορτίο 9900 kN σε κάθε στήλη.

  Μέγεθος στήλης για άνοιγμα 20m και Σχεδιασμός στήλης Αντίχειρας κανόνας
Μέγεθος στήλης για άνοιγμα 20m και Σχεδιασμός στήλης Αντίχειρας κανόνας

Μέγεθος στήλης για άνοιγμα 20m για 3όροφο/τριώροφο/G+2 κτίριο κατοικιών:-

3) Υπολογίζοντας το μέγεθος της στήλης για 20m άνοιγμα για 3όροφο/τριώροφο/G+2 κτίριο κατοικιών, δώσαμε αριθμό ορόφου=3, άνοιγμα πλάκας= 60m ×60m, συνολικός αριθμός στήλης = 16, fy=550N/mm2, fck=30N/mm2, φορτίο κανόνα αντίχειρα=20kN/m2, μικτή επιφάνεια Ag =100%, εμβαδόν χάλυβα Asc =1%ofAg =0,01Ag και επιφάνεια σκυροδέματος Ac =99%του Ag =0,99Ag.

Φορτίο = 3×20kN/m2 ×60m×60m = 216000kN,
Φορτίο που ενεργεί σε κάθε στήλη=216000kN/16=13500kN, θεωρήστε 10% αυξανόμενο φορτίο σε κάθε στήλη για συντελεστή ασφαλείας, 10% από 13500 =1350kN, άρα συνολικό αξονικό φορτίο που ενεργεί σε κάθε στήλη=13500+1350=14850kN, βάλτε αυτήν την τιμή σε στη φόρμουλα,

Pu = 0,4fck.Ac + 0,67fy.Asc,

14850kN=0,4×40×0,99Ag + 0,67×550×0,01Ag

14850 × 10 ^ 3 = 15,84 Ag + 3,685 Ag

14850×10^3 = 19.525 Αγ

Ag (Μεικτή επιφάνεια=14850×10^3/19.525=760563mm2,
Ας υποθέσουμε ότι τετραγωνίζουμε στήλη, άρα εμβαδόν τετραγώνου =a2, άρα a2 = 760563mm2, a=√760563mm2=872mm, πλάτος και βάθος στήλης =872mm×872mm, λαμβάνοντας στρογγυλό σχήμα=900mm×900mm(36″×36″).

Σύμφωνα με τη σχεδίαση στηλών και τον κανόνα Thumb, το ελάχιστο μέγεθος στήλης για άνοιγμα 20 m είναι 900mm×900mm (36″×36″) για τριώροφο/τριώροφο/(G+2) κτίριο κατοικιών που χρησιμοποιεί σκυρόδεμα ποιότητας M40 με μείγμα σχεδίου με βαθμό Fe550 από χάλυβα όταν εφαρμόζεται αξονικό φορτίο 14850 kN σε κάθε στήλη.

Μπορούμε να μειώσουμε το μέγεθος του υποστυλώματος αυξάνοντας την ποσότητα του οπλισμού, την ποιότητα του χάλυβα και το μείγμα σχεδιασμού ποιότητας σκυροδέματος για πολυώροφο κτίριο.

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Ποιο είναι το τυπικό μέγεθος του καθιστικού στην Ινδία
  2. Τι μέγεθος δοκού χρειάζομαι για ένα άνοιγμα 15 ποδιών;
  3. Τι είναι το μέγεθος στήλης για άνοιγμα 20 ποδιών για κτίριο κατοικιών
  4. Μέγεθος στήλης για άνοιγμα 5m | Πώς να υπολογίσετε το μέγεθος της στήλης
  5. Βάθος δοκού για 5m, 6m, 7m, 8m, 9m και 10m άνοιγμα & φόρμουλα