Μέγιστη και ελάχιστη υπερύψωση στο δρόμο σύμφωνα με το IRC

Μέγιστη και ελάχιστη υπερύψωση στο δρόμο σύμφωνα με το IRC | τι είναι υπερύψωση στο δρόμο | ορισμός υπερύψωσης | μέγιστη υπερύψωση για πεδινό, κυλιόμενο έδαφος, αστικό, χιονισμένο και λοφώδες έδαφος | ελάχιστη υπερύψωση στο δρόμο.Όταν οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα όπως φορτηγό, λεωφορεία, μοτοσικλέτες και άλλα κινείται σε οριζόντια καμπύλη επιφάνεια δρόμου ή πεζοδρομίου, υφίσταται μια δύναμη προς τα έξω γνωστή ως φυγόκεντρη δύναμη. Προκειμένου να εξουδετερωθεί η επίδραση της φυγόκεντρης δύναμης που ασκεί στους τροχούς του οχήματος, το εξωτερικό άκρο του οδοστρώματος ή του δρόμου ανυψώνεται σε σχέση με το εσωτερικό άκρο του δρόμου. Αυτή η εγκάρσια κλίση που παρέχεται στην επιφάνεια του οδοστρώματος ή του δρόμου είναι γνωστή ως υπερύψωση. Είναι επίσης γνωστό ως Cant ή Banking.

  Μέγιστη και ελάχιστη υπερύψωση στο δρόμο σύμφωνα με το IRC
Μέγιστη και ελάχιστη υπερύψωση στο δρόμο σύμφωνα με το IRC

Η υπερύψωση στο δρόμο ορίζεται ως η εγκάρσια κλίση που παρέχεται στο τμήμα καμπύλης του δρόμου στο οποίο το εξωτερικό άκρο του δρόμου ή του οδοστρώματος είναι ανυψωμένο σε σχέση με το εσωτερικό άκρο. Έτσι, παρέχει μια εγκάρσια κλίση σε όλο το μήκος της καμπύλης του δρόμου για να εξασφαλίσει ασφαλή διέλευση οχημάτων που κινούνται γρήγορα χωρίς ανατροπή και ολίσθηση.

Γενικά η υπερύψωση στο δρόμο συμβολίζεται με «e» και εκφράζεται ως ο λόγος του ύψους του εξωτερικού άκρου του δρόμου ή του οδοστρώματος σε σχέση με το εσωτερικό άκρο προς το οριζόντιο πλάτος. Άρα ο τύπος για τον υπολογισμό της υπερύψωσης στο δρόμο είναι e = άνοδος/τρέξιμο = TanΘ.

Κύριος στόχος και σκοπός της παροχής υπερύψωσης στο δρόμο είναι να βοηθήσει τα γρήγορα κινούμενα οχήματα να περάσουν με ασφάλεια μέσα από το καμπύλο τμήμα του δρόμου με σταθερότητα χωρίς ανατροπή και ολίσθηση, να εξουδετερώσει την επίδραση της φυγόκεντρης δύναμης που επενεργεί στους τροχούς των κινούμενων οχημάτων και να αποτρέψει την καταστροφή επίδραση στην επιφάνεια του δρόμου λόγω ακατάλληλης κατανομής του φορτίου στο δρόμο.Μέγιστη και ελάχιστη υπερύψωση στο δρόμο σύμφωνα με το IRC

Στην Ινδία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες του Indian Road Congress (IRC), γενικά η μέγιστη υπερύψωση στο δρόμο είναι 1 προς 15 προς 1 στους 10 (7% έως 10%) και η ελάχιστη είναι περίπου 1 στους 50 έως 1 στους 25 (2 % έως 4%) παρέχεται σε καμπύλη επιφάνεια Δρόμου ή πεζοδρομίου

Μέγιστη υπερύψωση στο δρόμο σύμφωνα με το IRC:- στην Ινδία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές του Indian Road Congress (IRC), γενικά η μέγιστη υπερύψωση στο δρόμο είναι 1 προς 15 ή 4° ή 7% που παρέχεται για πεδινό, κυλιόμενο έδαφος και περιοχή με χιόνι. Για δρόμο λοφώδους εδάφους που δεν οριοθετείται από χιόνι, επιτρέπεται το μέγιστο υπερυψόμετρο περίπου 1 προς 10 ή 10% και για αστικό δρόμο είναι περίπου 1 προς 25 ή 4% επιτρέπεται.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: -

Πλάτος δρόμου 4 λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Πλάτος δρόμου 2 (δύο) λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRCΠλάτος δρόμου 3 λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Πλάτος της εθνικής οδού στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Μέγιστη και ελάχιστη υπερύψωση στο δρόμο σύμφωνα με το IRCΕλάχιστη υπερύψωση στο δρόμο σύμφωνα με το IRC:- στην Ινδία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές του Indian Road Congress (IRC), γενικά η ελάχιστη υπερύψωση στο δρόμο είναι 1 προς 50 προς 1 στους 25 (2% έως 4%) που παρέχεται για πεδινό, κυλιόμενο έδαφος και περιοχή με χιόνι. Η τιμή της ελάχιστης υπερύψωσης στο δρόμο είναι ακριβώς ίση ή πιο κοντά στην τιμή της κλίσης ή της κλίσης του δρόμου για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των γρήγορα κινούμενων οχημάτων και η αποστράγγιση του νερού της βροχής από την επιφάνεια του δρόμου.

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πλήρεις λεπτομέρειες οπλισμού για διώροφο (G+1) κτίριο
  2. Ποια είναι η τιμή της άμμου στην Ινδία
  3. Πόσος χάλυβας απαιτείται για πλάκα 1600 τετραγωνικών ποδιών
  4. Πόσο νερό χρειάζομαι για 1m3 σκυροδέματος M15, M20 & M25
  5. Πόση εξωτερική μπογιά χρειάζομαι για ένα σπίτι 1800 τετραγωνικών ποδιών