οδικός αυτοκινητόδρομος

Πλάτος δρόμου 3 λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Στην Ινδία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες του IRC, το πλάτος ενός δρόμου 3 ή τριών ή τριών λωρίδων για οδόστρωμα διατηρείται περίπου 11 μέτρα πλάτος χωρίς κράσπεδο και με πεζοδρόμιο θα έχει πλάτος 11,5 μέτρα

Διαβάστε Περισσότερα

Διαφορά μεταξύ κλίσης και υπερύψωσης στο δρόμο

Η βασική διαφορά μεταξύ της κλίσης και της υπερύψωσης στο δρόμο είναι ότι η κλίση είναι η κλίση του δρόμου στην οποία το κέντρο του οδοστρώματος είναι ανυψωμένο και το εξωτερικό άκρο διατηρείται λεπτό, ενώ το υπερύψωμα είναι η όχθη του δρόμου στον οποίο η εξωτερική άκρη του δρόμου ή το πεζοδρόμιο είναι ανυψωμένο σε σχέση με το εσωτερικό άκρο

Διαβάστε Περισσότερα

Μέγιστη και ελάχιστη υπερύψωση στο δρόμο σύμφωνα με το IRC

στην Ινδία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες του Indian Road Congress (IRC), γενικά η μέγιστη υπερύψωση στο δρόμο είναι 1 στους 15 προς 1 στους 10 (7% έως 10%) και το ελάχιστο είναι περίπου 1 στους 50 έως 1 στους 25 (2 % έως 4%) παρέχεται σε καμπύλη επιφάνεια Δρόμου ή πεζοδρομίουΔιαβάστε Περισσότερα

Πλάτος οδικού οδοστρώματος στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Στην Ινδία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες του Indian Road Congress (IRC), το ιδανικό και τυπικό πλάτος του οδοστρώματος του δρόμου ή του αυτοκινητόδρομου για κυκλοφορία μίας λωρίδας πρέπει να είναι 3,75 μέτρα πλάτοςΔιαβάστε Περισσότερα

Τιμές κάμπερ δρόμου στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Στην Ινδία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές του Indian Road Congress (IRC), οι ιδανικές και τυπικές τιμές κλίσης ή κλίσης δρόμου για εθνική και κρατική εθνική οδό Το ασφαλτικό/τσιμεντοσκυρόδεμα Δρόμος ή πεζοδρόμιο κυμαίνεται μεταξύ 1,7% και 2% (1 σε 60 έως 1 στους 50) σύμφωνα με τις περιοχές έντονων και ελαφρών βροχοπτώσεων

Διαβάστε ΠερισσότεραΜέσο πλάτος δρόμου στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Στην Ινδία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές του Indian Road Congress (IRC) για εθνικούς και κρατικούς αυτοκινητόδρομους, το ελάχιστο επιθυμητό πλάτος του μέσου δρόμου στον αγροτικό αυτοκινητόδρομο θα πρέπει να είναι 5 μέτρα πλάτος

Διαβάστε Περισσότερα

Πλάτος δρόμου στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Το πλάτος του δρόμου στην Ινδία είναι ανά IRC: - στην Ινδία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές του Indian Road Congress (IRC), το ιδανικό και τυπικό πλάτος του οδοστρώματος για τον εθνικό και κρατικό αυτοκινητόδρομο πρέπει να είναι πλάτους 12 μέτρωνΔιαβάστε Περισσότερα

Πλάτος ώμου του δρόμου στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Το πλάτος των ώμων του δρόμου στην Ινδία είναι ανά IRC: - στην Ινδία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες του Indian Road Congress (IRC), το ιδανικό και τυπικό πλάτος των ώμων του δρόμου πρέπει να είναι 4,6 m και το ελάχιστο είναι περίπου 2,5 m πλάτος και στις δύο πλευρές κατά μήκος την άκρη του δρόμουΔιαβάστε Περισσότερα

Τυπικό πλάτος δρόμου | τυπικό πλάτος λωρίδας δρόμου

Τυπικό πλάτος δρόμου: - σύμφωνα με το τρέχον πρότυπο για το πλάτος ενός δρόμου ή πεζοδρομίου μιας λωρίδας κυμαίνεται από 2,75 έως 4,6 μέτρα (9 έως 15 πόδια) πλάτοςΔιαβάστε Περισσότερα

Πλάτος δρόμου χωριού στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Πλάτος του δρόμου του χωριού σύμφωνα με το IRC: - στην Ινδία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες του IRC, το ελάχιστο/πρότυπο για το πλάτος του δρόμου του χωριού είναι 3 μέτρα προδιαγεγραμμένο και 3,75 μέτρα για ODR

Διαβάστε Περισσότερα

Πλάτος της εθνικής οδού στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

στην Ινδία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες του Indian Road Congress (IRC), το πλάτος ή το δικαίωμα διέλευσης (RoW) της εθνικής οδού στην Ινδία κυμαίνεται από 30 έως 75 μέτρα πλάτος.

Διαβάστε Περισσότερα

Πλάτος δικαιώματος διέλευσης (RoW) στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

στην Ινδία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες του Indian Road Congress (IRC), το ιδανικό και τυπικό πλάτος διέλευσης (RoW) για τον εθνικό και κρατικό αυτοκινητόδρομο θα πρέπει να είναι πλάτους 45 μέτρων

Διαβάστε Περισσότερα