Ονομαστικό κάλυμμα για πλάκα, δοκό, σκάλα υποστυλώματος και βάση

Ονομαστικό κάλυμμα για πλάκα, δοκό, σκάλα υποστυλώματος και βάση , γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για το ονομαστικό κάλυμμα για θεμέλια, βάση, επάνω μέρος θεμελίωσης σχεδίας, κάτω μέρος θεμελίωσης σχεδίας, δοκός ιμάντα, πλάκα ποιότητας, στήλη, δοκός, πλάκα, επίπεδη πλάκα, σκάλα, διάτμηση, τοίχος αντιστήριξης και υπέρθυρο.

Ονομαστικό εξώφυλλο ακολουθείται από σκυρόδεμα που παρέχεται σε όλα τα μέλη της δομής όπως διαφορετικοί τύποι βάσης, υποστυλώματος, δοκού και πλάκας. Παρέχεται ονομαστικό κάλυμμα για μεγάλη διάρκεια ζωής του σκυροδέματος και διατηρεί τη δομή RCC απαλλαγμένη από διάβρωση και σχηματισμό σκουριάς.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube ΚανάλιΘα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Τι είναι η ονομαστική κάλυψη; Το ονομαστικό κάλυμμα είναι η ελάχιστη και ελάχιστη απόσταση μεταξύ της εξωτερικής όψης της ίνας σκυροδέματος και της εξωτερικής όψης του κύριου οπλισμού με σύνδεσμο εξαιρουμένου του πάχους του σοβά και του φινιρίσματος του σκυροδέματος. Κυρίως το κάλυμμα περιγράφεται ως καθαρό κάλυμμα ή ονομαστικό κάλυμμα γενικά στο εργοτάξιο.Σύμφωνα με τον κωδικό IS 456 -2000 Η ρήτρα 26.4.1 ονομαστική κάλυψη μπορεί να οριστεί όπως είναι το βάθος σχεδιασμού του καλύμματος σκυροδέματος σε όλο το Χάλυβα συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου. Έτσι, το ονομαστικό κάλυμμα σκυροδέματος είναι επίσης γνωστό ως διαφανές κάλυμμα.

Ποια είναι η σημασία της ονομαστικής επικάλυψης του σκυροδέματος; Η λειτουργία και η σημασία της ονομαστικής κάλυψης του σκυροδέματος είναι οι εξής: - 1) το ονομαστικό κάλυμμα του σκυροδέματος παρέχει και διατηρεί μεγάλη διάρκεια ζωής του σκυροδέματος, 2) διατηρεί τον οπλισμό απαλλαγμένο από διάβρωση και σχηματισμό σκουριάς και αποτρέπει την καταστροφή λόγω της υγρασίας στο περιβάλλον και στο χώμα, 3) η εξωτερική όψη της ίνας σκυροδέματος είναι θερμομονωτική και προστατεύει τον οπλισμό για να την προστατεύει, 4) παρέχει επαρκή ενσωμάτωση στη ράβδο οπλισμού για να διευκολύνει την καταπόνηση χωρίς απώλεια πρόσφυσης, 5) αποτρέπει την ενίσχυση από περιβαλλοντικές συνθήκες υγρασία και έδαφος και 6) Το πάχος ή το μέγεθος του διαφανούς καλύμματος εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον τύπο ενός μέλους κατασκευής.

  2D και 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare
2D και 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare

Ονομαστικό κάλυμμα για πλάκα, δοκό, κολόνα, σκάλα και βάση

Το μέγεθος του ονομαστικού καλύμματος για πλάκα, δοκό, κολόνα, σκάλα και βάση πρέπει να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο σχεδιασμός της δομής RCC, οι καιρικές συνθήκες, η υγρή και ξηρή κατάσταση, η δομή βαρέως φορτίου, το κτίριο κατοικιών ή εμπορικών χώρων κ.λπ.Γενικά, το ελάχιστο μέγεθος ονομαστικού καλύμματος 40 mm ισχύει για κολόνα, 25 mm για δοκό, 15 έως 20 mm για πλάκα, 15 mm για σκάλα και 40 έως 50 mm για βάση/Θεμέλιο.

Τι είναι η ονομαστική κάλυψη στο RCC; Σύμφωνα με τον κωδικό IS 456 -2000 ρήτρα 26.4.1, το ονομαστικό κάλυμμα μπορεί να οριστεί όπως είναι το βάθος σχεδιασμού του καλύμματος από σκυρόδεμα σε όλο το Χάλυβα συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου. Γενικά, το μέγεθος ονομαστικού καλύμματος από 20 mm έως 75 mm χρησιμοποιείται σε εργασίες RCC. Το ονομαστικό μέγεθος καλύμματος 40 mm ισχύει για κολόνα, 25 mm για δοκό, 15 έως 20 mm για πλάκα, 15 mm για σκάλα και 40 έως 50 mm για βάση/Θεμέλιο.

Ονομαστικό κάλυμμα για Beam : - Το μέγεθος του ονομαστικού καλύμματος της δοκού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 25 mm και 40 mm. Το ονομαστικό κάλυμμα μεγέθους 25 mm εφαρμόζεται παρουσία ξηρού κλιματικού περιβάλλοντος και το μέγεθος 35 mm έως 40 mm πρέπει να λαμβάνεται παρουσία υγρού κλιματικού περιβάλλοντος ή τοποθεσίας από την πλευρά της θάλασσας.Σύμφωνα με το IS 456:2000, η ​​ενότητα 26.4.3 προτείνει ότι το μέγεθος ονομαστικού καλύμματος 40 mm χρησιμοποιείται για απλά στηριζόμενη δοκό και 30 mm για συνεχή δοκό με αντοχή στη φωτιά 2 ώρες.

Καθαρό κάλυμμα για τη στήλη: – το μέγεθος του ονομαστικού καλύμματος για τη στήλη πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 40 mm και 50 mm. Το ονομαστικό κάλυμμα μεγέθους 40 mm είναι καλό για ξηρές καιρικές συνθήκες και 50 mm για υγρές και υγρές καιρικές συνθήκες.Σύμφωνα με το IS 456:2000, ο όρος 26.4.2.1 προτείνει ότι το ονομαστικό μέγεθος καλύμματος στήλης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 40 mm χρησιμοποιώντας διαμήκη οπλισμό.

Ονομαστικό κάλυμμα για πλάκα: - Το μέγεθος του ονομαστικού καλύμματος της πλάκας θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 20 mm και 30 mm. Το ονομαστικό κάλυμμα μεγέθους 20 mm ισχύει για πλάκα rcc πάχους 4 έως 5 ιντσών, 20 mm για επίπεδη πλάκα και 30 mm για πλάκα πάχους 6 ιντσών.Σύμφωνα με το IS 456:2000, η ​​ενότητα 26.4.3 προτείνει ότι το μέγεθος ονομαστικού καλύμματος 20 mm χρησιμοποιείται για δοκό με απλή στήριξη και συνεχή πλάκα RCC με αντοχή στη φωτιά 1 ώρα. Εάν η αντοχή στη φωτιά είναι 1,5 ώρα, τότε το ονομαστικό μέγεθος καλύμματος πρέπει να είναι 25 mm.

Ονομαστικό κάλυμμα για βάση / θεμέλιο: - Το μέγεθος του ονομαστικού καλύμματος της βάσης/θεμελίωσης πρέπει να είναι 40 mm έως 75 mm. Το ονομαστικό μέγεθος καλύμματος 40 mm χρησιμοποιείται για γενική βάση, 50 mm ισχύει για το πάνω μέρος της βάσης Raft και 75 mm για το κάτω μέρος/πλευρά θεμελίωσης Raft.

Σύμφωνα με το IS 456:2000, ο όρος 26.4.2.2 προτείνει ότι για το πέλμα θεμελίωσης το ονομαστικό μέγεθος καλύμματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 50 mm χρησιμοποιώντας διαμήκη οπλισμό με ράβδο πλέγματος.

  Ονομαστικό κάλυμμα για πλάκα, δοκό, σκάλα υποστυλώματος και βάση
Ονομαστικό κάλυμμα για πλάκα, δοκό, σκάλα υποστυλώματος και βάση

Ονομαστικό κάλυμμα τοίχου αντιστήριξης: – το μέγεθος του ονομαστικού καλύμματος για τον τοίχο αντιστήριξης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 mm.

Ονομαστικό κάλυμμα για δοκό ιμάντα: - το μέγεθος του ονομαστικού καλύμματος για μια δοκό ιμάντα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 40 mm έως 50 mm.

Ονομαστικό κάλυμμα διατμητικού τοίχου: - Το μέγεθος του ονομαστικού καλύμματος για τοίχωμα διάτμησης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 mm.

Ονομαστικό κάλυμμα για σκάλα: - το μέγεθος του ονομαστικού καλύμματος για σκάλα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 15 mm και 20 mm.

Ονομαστικό κάλυμμα για υπέρθυρο: - το μέγεθος του ονομαστικού καλύμματος για το υπέρθυρο πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 15 mm έως 20 mm.

Ονομαστικό κάλυμμα για συνθήκες ήπιας έκθεσης: - Σύμφωνα με το IS 456:2000 ρήτρα 26.4.2 προτείνει ότι για συνθήκες ήπιας έκθεσης το ονομαστικό μέγεθος καλύμματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 20 mm χρησιμοποιώντας διαμήκη οπλισμό με ελάχιστο βαθμό ποιότητας M20 σκυροδέματος rcc.

Ονομαστικό κάλυμμα για συνθήκες μέτριας έκθεσης: - Σύμφωνα με το IS 456:2000 ρήτρα 26.4.2 προτείνει ότι για συνθήκες μέτριας έκθεσης το ονομαστικό μέγεθος καλύμματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 30 mm χρησιμοποιώντας διαμήκη οπλισμό με ελάχιστο βαθμό ποιότητας M20 σκυροδέματος rcc.

Ονομαστικό κάλυμμα για σοβαρές κλιματικές συνθήκες: - Σύμφωνα με το IS 456:2000, η ​​ρήτρα 26.4.2 προτείνει ότι για σοβαρές κλιματικές συνθήκες το ονομαστικό μέγεθος καλύμματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 45 mm χρησιμοποιώντας διαμήκη οπλισμό με ελάχιστο βαθμό M25 σκυροδέματος rcc.

Ονομαστικό κάλυμμα για πολύ σοβαρές κλιματικές συνθήκες: - Σύμφωνα με το IS 456:2000, η ​​ρήτρα 26.4.2 προτείνει ότι για πολύ σοβαρές κλιματικές συνθήκες, το ονομαστικό μέγεθος καλύμματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 50 mm χρησιμοποιώντας διαμήκη οπλισμό με ελάχιστο βαθμό M35 σκυροδέματος rcc.

Ονομαστικό κάλυμμα για ακραίες κλιματικές συνθήκες: - Σύμφωνα με το IS 456:2000, η ​​ρήτρα 26.4.2 προτείνει ότι για ακραίες κλιματικές συνθήκες, το ονομαστικό μέγεθος καλύμματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 75 mm, χρησιμοποιώντας διαμήκη οπλισμό με ανώτερη κατηγορία M35 σκυροδέματος rcc.

Γιατί το μέγεθος του ονομαστικού καλύμματος για το πέλμα είναι μεγαλύτερο από άλλο μέλος κατασκευής;
Όπως γνωρίζουμε ότι η εκσκαφή γης που γίνεται για βάση κάτω από το έδαφος, στο πέλμα θεμελίωσης υπάρχει ένα γέμισμα άμμου, στρώμα σολών από τούβλα, στρώμα PCC στρώμα rcc που έρχεται απευθείας σε επαφή με την υγρασία ή το νερό που υπάρχει στο έδαφος, η υγρασία που υπάρχει στο έδαφος θέλει να βλάψει ίνα σκυροδέματος και σκουριά του οπλισμού που εισάγεται μέσα σε ίνες σκυροδέματος.

Για να αποφευχθεί η σκουριά και η διάβρωση του οπλισμού στο έδαφος, το μέγεθος του ονομαστικού καλύμματος παρέχεται μεγαλύτερο από άλλα δομικά στοιχεία, όπως κολόνα δοκού και πλάκα.

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Βάρος μονάδας χονδροειδών αδρανών 10mm, 12mm, 20mm & 40mm
  2. Πώς να υπολογίσετε το κόστος πλάκας οροφής 2000 τετραγωνικών ποδιών rcc
  3. Μέγεθος στήλης για άνοιγμα 15m και Σχεδιασμός στήλης Αντίχειρας κανόνας
  4. Διαφορετικοί τύποι συνδετήρων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή
  5. 1 βάρος άμμου CFT σε kg | Βάρος άμμου River & M