παρακαμπτήριος

Πόση επένδυση χρειάζομαι για ένα σπίτι 1.500 τετραγωνικών ποδιών

Θα χρειαστείτε περίπου 14 τετράγωνα παρακαμπτήριος για ένα σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών και το τυπικό κόστος εγκατάστασης σε πλαισιώσει για σπίτι 1.500 τετραγωνικών ποδιών κυμαίνεται μεταξύ 3.750 και 16.125 $.

Διαβάστε Περισσότερα

Πόση επένδυση χρειάζομαι για ένα σπίτι 1.000 τετραγωνικών ποδιών

Θα χρειαστείτε περίπου 12 τετράγωνα παρακαμπτήριος για ένα σπίτι 1000 τετραγωνικών ποδιών και το τυπικό κόστος εγκατάστασης σε πλαισιώσει για σπίτι 1.000 τετραγωνικών ποδιών κυμαίνεται μεταξύ 2.500 και 10.750 $.

Διαβάστε Περισσότερα

Πόση επένδυση χρειάζομαι για ένα σπίτι 1.200 τετραγωνικών ποδιών

Θα χρειαστείτε περίπου 13 τετράγωνα παρακαμπτήριος για ένα σπίτι 1200 τετραγωνικών ποδιών και το τυπικό κόστος εγκατάστασης σε παρακαμπτήριο για σπίτι 1.200 τετραγωνικών ποδιών κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 12.900 $.Διαβάστε Περισσότερα

Πόση επένδυση χρειάζομαι για ένα σπίτι 1.400 τετραγωνικών ποδιών

Θα χρειαστείτε περίπου 13 τετράγωνα παρακαμπτήριος για ένα σπίτι 1400 τετραγωνικών ποδιών και το τυπικό κόστος εγκατάστασης σε πλαισιώσει για σπίτι 1.400 τετραγωνικών ποδιών κυμαίνεται από 3.500 έως 15.050 $.Διαβάστε Περισσότερα

Πόση επένδυση χρειάζομαι για ένα σπίτι 1.600 τετραγωνικών ποδιών

Θα χρειαστείτε περίπου 15 τετράγωνα παρακαμπτήριος για ένα σπίτι 1600 τετραγωνικών ποδιών και το τυπικό κόστος εγκατάστασης σε παρακαμπτήριο για σπίτι 1.600 τετραγωνικών ποδιών κυμαίνεται από 4.000 έως 17.200 $.

Διαβάστε ΠερισσότεραΠόση επένδυση χρειάζομαι για ένα υπόστεγο 10×10

Θα χρειαστείτε περίπου 4 τετράγωνα επένδυση βινυλίου για ένα υπόστεγο 10×10. Εάν χρησιμοποιείτε κόντρα πλακέ, θα απαιτηθούν 10 φύλλα κόντρα πλακέ εξωτερικής ποιότητας με διαστάσεις 1/2 ίντσας x 4 x 8 για την κάλυψη του τοίχου.

Διαβάστε Περισσότερα

Πόση επένδυση χρειάζομαι για ένα σπίτι 1.800 τετραγωνικών ποδιών

Θα χρειαστείτε περίπου 17 τετράγωνα παρακαμπτήριος για ένα σπίτι 1800 τετραγωνικών ποδιών και το τυπικό κόστος εγκατάστασης σε παρακαμπτήριο για σπίτι 1.800 τετραγωνικών ποδιών κυμαίνεται από 4.500 έως 19.350 $.Διαβάστε Περισσότερα

Πόση επένδυση χρειάζομαι για ένα σπίτι 2.000 τετραγωνικών ποδιών

Θα χρειαστείτε περίπου 17 τετράγωνα παρακαμπτήριος για ένα σπίτι 2000 τετραγωνικών ποδιών και το τυπικό κόστος εγκατάστασης σε παρακαμπτήριο για σπίτι 2.000 τετραγωνικών ποδιών κυμαίνεται από 5.000 έως 21.500 $.Διαβάστε Περισσότερα

Πόση επένδυση χρειάζομαι για ένα σπίτι 2.400 τετραγωνικών ποδιών

Θα χρειαστείτε περίπου 18 τετράγωνα παρακαμπτήριος για ένα σπίτι 2400 τετραγωνικών ποδιών και το τυπικό κόστος εγκατάστασης σε παρακαμπτήριο για σπίτι 2.400 τετραγωνικών ποδιών κυμαίνεται από 6.000 έως 25.800 $.Διαβάστε Περισσότερα

Πόση επένδυση χρειάζομαι για ένα σπίτι 3.000 τετραγωνικών ποδιών

Θα χρειαστείτε περίπου 20 τετράγωνα παρακαμπτήριος για ένα σπίτι 3000 τετραγωνικών ποδιών και το τυπικό κόστος εγκατάστασης σε πλαισιώσει για σπίτι 3.000 τετραγωνικών ποδιών κυμαίνεται από 7.500 έως 32.250 $.

Διαβάστε Περισσότερα

Πόση επένδυση χρειάζομαι για ένα υπόστεγο 10×12

Θα χρειαστείτε περίπου 4 τετράγωνα επένδυση βινυλίου για ένα υπόστεγο 10×12. Εάν χρησιμοποιείτε κόντρα πλακέ, θα απαιτηθούν 11 φύλλα κόντρα πλακέ εξωτερικής ποιότητας με διαστάσεις 1/2 ίντσας x 4 x 8 για την κάλυψη του τοίχου.

Διαβάστε Περισσότερα

Πόση επένδυση χρειάζομαι για ένα σπίτι 2.500 τετραγωνικών ποδιών

Θα χρειαστείτε περίπου 18 τετράγωνα παρακαμπτήριος για ένα σπίτι 2.500 τετραγωνικών ποδιών και το τυπικό κόστος εγκατάστασης σε παρακαμπτήριο για σπίτι 2.500 τετραγωνικών ποδιών κυμαίνεται μεταξύ 6.250 και 26.875 $.

Διαβάστε Περισσότερα

Πόση επένδυση χρειάζομαι για ένα υπόστεγο 12×12

Θα χρειαστείτε περίπου 5 τετράγωνα επένδυση βινυλίου για ένα υπόστεγο 12×12. Εάν χρησιμοποιείτε κόντρα πλακέ, θα απαιτηθούν 12 φύλλα κόντρα πλακέ εξωτερικής ποιότητας με διαστάσεις 1/2 ίντσας x 4 x 8 για την κάλυψη του τοίχου.

Διαβάστε Περισσότερα

Πόση επένδυση χρειάζομαι για ένα υπόστεγο 12×16

Θα χρειαστείτε περίπου 5 τετράγωνα επένδυση βινυλίου για ένα υπόστεγο 12×16. Εάν χρησιμοποιείτε κόντρα πλακέ, θα απαιτηθούν 14 φύλλα κόντρα πλακέ εξωτερικής ποιότητας με διαστάσεις 1/2 ίντσας x 4 x 8 για την κάλυψη του τοίχου.

Διαβάστε Περισσότερα

Πόση επένδυση χρειάζομαι για ένα υπόστεγο 12×20

Θα χρειαστείτε περίπου 6 τετράγωνα επένδυση βινυλίου για ένα υπόστεγο 12×20. Εάν χρησιμοποιείτε κόντρα πλακέ, θα απαιτηθούν 16 φύλλα κόντρα πλακέ εξωτερικής ποιότητας με διαστάσεις 1/2 ίντσας x 4 x 8 για την κάλυψη του τοίχου.

Διαβάστε Περισσότερα