Περιοχή κάλυψης σοβά σε ένα σακουλάκι τσιμέντου

Επιφάνεια κάλυψης σοβά σε μία σακούλα τσιμέντο, γεια σας παιδιά ξέρουμε για 1 σακούλα τσιμεντοσοβά περιοχή κάλυψης και μία σακούλα τσιμέντο πόση επιφάνεια καλύπτει, υπολογισμός σοβά & τσιμεντοκονία για 1 m2 σοβάτισμα τοίχου από τούβλα και υπολογισμός τσιμεντοκονίας για σοβάτισμα 1 ft2 από τοίχους από τούβλα.

Εργασία γύψου

Υπολογίστε την ποσότητα άμμου και τσιμέντου σε σοβά 1 τετραγωνικού ποδιού και υπολογίστε την ποσότητα άμμου και τσιμέντου σε ένα τετραγωνικό μέτρο σοβά και πόσα τετραγωνικά πόδια λειτουργούν σε ένα σακουλάκι τσιμέντου.💐- - ΔΕΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ- 💐● Τι είναι η διαδικασία σοβατίσματος:- Ο σοβάς είναι ένα λεπτό στρώμα κονιάματος που εφαρμόζεται πάνω από την τραχιά επιφάνεια του τοίχου από τούβλα και λειτουργεί ως «στεγανή στρώση» πάνω από το τούβλο. Το σοβάτισμα παρέχει επίσης λεπτή και φινιρισμένη επιφάνεια στον τοίχο από τούβλα που είναι σταθερή και λεία και βελτιώνει την εμφάνιση από τούβλα τοίχου.

  Υπολογισμός ποσότητας υλικού σε εργασίες γύψου
Πώς να υπολογίσετε την τσιμεντοκονία σε σοβάΕργασία γύψου

Τ δυσκολία εργασιών σοβάτισμα: Υπάρχουν δύο τύποι σοβατίσματος το πρώτο είναι το εσωτερικό σοβάτισμα πλινθότοιχων και το δεύτερο το εξωτερικό σοβάτισμα τούβλου.

Στο εσωτερικό σοβάτισμα τούβλου το πάχος του σοβά είναι περίπου 12 mm και στην περίπτωση του εξωτερικού σοβατίσματος του τούβλου το πάχος του σοβά είναι περίπου 15 mm έως 20 mm και επίσης οι εργασίες σοβατίσματος γίνονται στην πλάκα RCC, στην περίπτωση σοβατίσματος RCC το πάχος είναι περίπου 6 mm.

Τι είναι διαφορετικά τ τύποι εργασιών σοβατίσματος● (1) ασβεστοσοβάς : - στην περίπτωση του ασβεστοσοβά, ο ασβέστης χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό για το σοβάτισμα των τούβλων

●( 2) τσιμεντοσοβά: - στην περίπτωση του τσιμεντοσοβά, το τσιμέντο χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό για τις εργασίες σοβάτισμα των τοίχων από τούβλα

● (3) λασπόπλακα r : - στην περίπτωση της λάσπης, η λάσπη από σοβά χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό για τις εργασίες σοβάτισμα των τούβλων.1 σακουλάκι τσιμέντο καλύπτει πόση επιφάνεια σοβά

1 σακούλα τσιμεντοσοβά, η περιοχή κάλυψης υπολογίζεται από την κατανάλωση τσιμέντου και ποσότητας άμμου στο σοβά, δηλαδή πολύ καλές ερωτήσεις 1 σακούλα τσιμέντου καλύπτει πόση επιφάνεια σοβά.

1) Περιοχή κάλυψης εξωτερικού σοβά τοίχου 1 σακούλας τσιμέντου (αναλογία ανάμειξης 1:6 & σοβάτισμα πάχους 20 mm)Δίνεται αριθμός σακουλών τσιμέντου = 1 σακούλα

Βάρος 1 σακούλας τσιμέντου = 50 κιλάΠυκνότητα τσιμέντου = 1440 kg/m3

Ξηρό Όγκος τσιμέντου = βάρος/πυκνότητα

Ξηρός όγκος τσιμέντου = 50/1440 = 0,0347

Ξηρός όγκος τσιμέντου = 0,0347 m3

Εάν η αναλογία άμμου τσιμέντου είναι 1:6, από

Ξηρός όγκος άμμου = 0,0347 ×6 = 0,208 m3

Συνολικός όγκος κονιάματος = 0,2427 m3

Για τη μετατροπή ξηρού όγκου κονιάματος σε υγρό όγκο θα διαιρέσουμε με 1,33 σε όγκο ξηρού κονιάματος

Υγρός όγκος = 0,2427/1,33 = 0,1825 m3

Πάχος σοβά = 20 mm = 0,020 m

Επιφάνεια κάλυψης σοβά = 0,1825/0,02 = 9,125 m2

Ετος. :- 9.125 τετραγωνικά μέτρα είναι επιφάνεια κάλυψης σοβά σε ένα σακουλάκι (50 κιλά) τσιμέντο για εξωτερικό σοβάτισμα τοίχων από τούβλα (αναλογία άμμου τσιμέντου είναι 1:6 & πάχος 20 mm).

2) 1 σακούλα τσιμεντοκονίαμα εσωτερικού σοβά τοίχου (αναλογία μίξης 1:4 & σοβάτισμα πάχους 12 mm)

Δίνεται αριθμός σακουλών τσιμέντου = 1 σακούλα

Βάρος 1 σακούλας τσιμέντου = 50 κιλά

Πυκνότητα τσιμέντου = 1440 kg/m3

Ξηρό Όγκος τσιμέντου = βάρος/πυκνότητα

Ξηρός όγκος τσιμέντου = 50/1440 = 0,0347

Ξηρός όγκος τσιμέντου = 0,0347 m3

Εάν η αναλογία άμμου τσιμέντου είναι 1:4, από

Ξηρός όγκος άμμου = 0,0347 ×4 = 0,1388 m3

Συνολικός όγκος κονιάματος = 0,1735 m3

Για τη μετατροπή ξηρού όγκου κονιάματος σε υγρό όγκο θα διαιρέσουμε με 1,33 σε όγκο ξηρού κονιάματος

Υγρός όγκος = 0,1735/1,33 = 0,131 m3

Πάχος σοβά = 12 mm = 0,012 m

Επιφάνεια κάλυψης σοβά = 0,131/0,012 = 10,92 m2

Ετος. :- 10,92 τετραγωνικά μέτρα είναι επιφάνεια κάλυψης σοβά σε ένα σακουλάκι (50 κιλά) τσιμέντου για εσωτερική σοβάτιση τοίχων από τούβλα (αναλογία άμμου τσιμέντου είναι 1:4 & πάχος 12 mm).

1 σακούλα τσιμέντο πόση επιφάνεια καλύπτει; περίπου 9 έως 11 m2 (τετραγωνικά μέτρα) είναι η επιφάνεια κάλυψης σοβά σε 1 σακούλα τσιμέντου, η εξωτερική κάλυψη σοβά είναι περίπου 9 τετραγωνικά μέτρα και η εσωτερική κάλυψη σοβά είναι περίπου 11 τετραγωνικά μέτρα σε 1 σακούλα τσιμέντου.

Υπολογισμός τσιμεντοκονίας για σοβάτισμα 1m2

●Δεδομένη διάσταση:-

Μέγεθος τοίχου από τούβλα = 1 m× 1m

Πάχος κονιάματος σε περίπτωση εσωτερικής σοβάς t = 12 mm

λύσει :-

Υγρός όγκος κονιάματος = A× t

Vw = υγρός όγκος

Vw = 1m× 1m × 12mm

Vw = 1m2 × 0,012m

Υγρός όγκος = 0,012 m3

◆ Σημείωση: - Γνωρίζετε ότι οι υγροί όγκοι περιέχουν νερό και η φυσαλίδα του μπορεί να αφαιρεθεί πιέζοντας τον Γύψο που απαιτεί περισσότερη ποσότητα κονιάματος μίγματος άμμου και τσιμέντου, δηλαδή ξηρό όγκο.

Ως εκ τούτου, ο ξηρός όγκος αυξάνεται κατά 33% του υγρού όγκου . οπότε πρέπει να μετατρέψουμε τον υγρό όγκο  σε ξηρό όγκο με τον συντελεστή μετατροπής πολλαπλασιάζοντας το 1,33

● ξηρός όγκος = 1,33×υγρός όγκος

Ξηρός όγκος = 1,33×0,012 m3

Ξηρός όγκος = 0,01596 m3

●  αναλογία άμμου και τσιμέντου:- Αναλογία της άμμου και μέντας που χρησιμοποιούνται στο σοβάτισμα των τοίχων από τούβλα είναι 1:6, σε αυτήν την αναλογία 1 μέρος είναι τσιμέντο  και 6 μέρος είναι άμμος.

● αναλογία μίγματος = 1:6

Σύνολο R = 1+6 =7

Ξηρός όγκος =0,01596 m3

  Αναλογία ανάμειξης άμμου και τσιμέντου στις εργασίες γύψου
Πώς να υπολογίσετε την τσιμεντοκονία σε σοβά

Εργασία γύψου

Ποσότητα τσιμέντου για σοβάτισμα σε kg:

Βάρος τσιμέντου = όγκος × πυκνότητα

Πυκνότητα τσιμέντου= 1440 kg/m3

Βάρος = 1/7×0,01596 m3×1440 kg/m3

Βάρος τσιμέντου =3,28 kg

Κάποια ποσότητα διαλύματος τσιμέντου χρησιμοποιείται επίσης ως συνδετικό υλικό για εργασίες σοβάτισμα θα είναι περίπου 25%

Βάρος διαλύματος τσιμέντου=3,28×25/100

=0,82 kg

Τώρα Συνολικό βάρος τσιμέντου που απαιτείται για εργασίες σοβατίσματος= 3,28 kg+ 0,82 kg=4,1 kg Απ.

Απαιτείται ποσότητα τσιμέντου 4,1 kg για σοβάτισμα τοίχου από τούβλα 1 τετραγωνικού μέτρου

Ποσότητα άμμου σε CFT: - σε η αναλογία κονιάματος 6 μέρη είναι άμμος που χρησιμοποιείται στο σοβάτισμα του τοίχου από τούβλα

Όγκος άμμου = 6/7×0,01596m3

1 m3 = 35,3147 ft3

Βάζοντας αυτή την τιμή παίρνουμε

Όγκος άμμου =6/7×0,01596 × 35,3147 cft

Ποσότητα άμμου =0,483 CFT Απ.

  Ποσότητα άμμου και τσιμέντου στις εργασίες γύψου
Ποσότητα τσιμεντοκονίας σε σοβά 1 μέτρο

Εργασία γύψου

υπολογίστε την ποσότητα της άμμου και του τσιμέντου σε 1 πόδια2 σοβά

Λύσει : - πρώτα θα πρέπει να μετατρέψετε δεδομένη περιοχή 1 τετραγωνικό μέτρο σε τετράγωνο ποδιών

Γνωρίζουμε ότι 1m2 = 10,76 πόδια τετραγωνικά

Για δεδομένη έκταση 1 μέτρο τετραγωνικό απαιτούνται 4,1 kg τσιμέντο και 0,483 cft άμμος, οπότε

10,76 πόδια τετραγωνικής επιφάνειας εργασιών σοβάτισμα απαιτούν 4,1 kg άμμου και 0,483 cft άμμου

Άρα ποσότητα άμμου για γύψο 1 ποδιού τετραγωνικό

Ποσότητα άμμου/ft2 = 0,483 cft÷10,76

Ποσότητα άμμου/ft2 = 0,0449 cft

Τώρα ποσότητα τσιμέντου για γύψο 1 ποδιού τετραγωνικό

Ποσότητα τσιμέντου/ft2 = 4,1÷10,76 kg

Ποσότητα τσιμέντου/ft2 =0,38 kg

Άρα απαιτούν 1 τετραγωνικό πόδι εργασίες γύψου

Ποσότητα άμμου = 0,0449 cft

Ποσότητα τσιμέντου = 0,38 κιλά

  Ποσότητα άμμου και τσιμέντου στις εργασίες γύψου
Ποσότητα τσιμεντοκονίας σε σοβά 1 τετραγωνικού ποδιού

Εργασία γύψου

Περιοχή κάλυψης σοβά σε ένα σακουλάκι τσιμέντου

● Επίλυση:-

Υπολογισμός εμβαδού σοβάς σε τετράγωνο ποδιών κατά ένα σακουλάκι τσιμέντου, το γνωρίζουμε

1 σακούλα τσιμέντο = 50 κιλά

Για 1 τετραγωνικό πόδι σοβάς απαιτούνται 0,38 κιλά τσιμέντου

0,38 kg για 1 ft2 γύψο

1 κιλό τσιμέντο για 1ft2/0,38kg σοβά

50 kg τσιμέντο για 1 ft2/ 0,38 kg × 50 kg σοβά

= 131  τετραγωνικά πόδια σοβάς

Η περιοχή κάλυψης του σοβά είναι 131 τετραγωνικά πόδια σε μία σακούλα τσιμέντου.

  Γύψο σε ένα σακουλάκι τσιμέντο
Περιοχή κάλυψης σοβά σε ένα σακουλάκι τσιμέντου

Εργασία γύψου

●Τώρα η σειρά σας:- αν χαίρεστε που βλέπετε αυτήν την ανάρτηση, παρακαλώ κάντε like, σχολιάστε και μοιραστείτε με τον φίλο σας, εάν έχετε ερωτήσεις και ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα, οι ερωτήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Ελάχιστο πάχος δαπέδου σε οποιοδήποτε κτίριο κατοικιών
  2. Πόσο σκυρόδεμα χρειάζομαι ανά τετραγωνικό μέτρο
  3. Τύποι αδρανών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων
  4. 1 τόνος 10mm 20mm & 40mm αδρανή μετατροπή σε cft
  5. Ποια είναι η καλύτερη άμμος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή σπιτιών