Πλάτος δρόμου 2 (δύο) λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Πλάτος δρόμου 2 (δύο) λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC | πλάτος οδοστρώματος δύο λωρίδων | πλάτος ώμου για δρόμο δύο λωρίδων | πλάτος δρόμου για δύο λωρίδες.

Το τμήμα οδοποιίας στην Ινδία έχει δημιουργήσει το Indian Road Congress (IRC). Το Indian Roads Congress (IRC) είναι το Apex Body of Highway Engineers στη χώρα που δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές, τον κανόνα και τη ρύθμιση πολλών ειδών συστολής δρόμων. Ενημερώνεται πολλές φορές με νέες οδηγίες. Στην Ινδία, όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον Γεωμετρικό σχεδιασμό και τη δομή αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το IRC (Indian Road Congress).

Υπάρχουν πολλά είδη δρόμου δύο λωρίδων στην Ινδία που κατασκευάζονται από την κεντρική και την πολιτειακή κυβέρνηση σε αστικές και αγροτικές περιοχές, όπως Εθνική Οδός (NH), κρατικός αυτοκινητόδρομος (SH), κύριος περιφερειακός δρόμος (MDR), άλλος περιφερειακός δρόμος και (ODR) . Θα κατασκευαστεί σε πεδινή ή ορεινή απόκρημνη & λοφώδη περιοχή.Δρόμος 2 μονής λωρίδας ή δρόμος δύο λωρίδων είναι ένας δρόμος που επιτρέπει αμφίδρομες μετακινήσεις και μετακινήσεις, μόνο μία λωρίδα προς κάθε κατεύθυνση και συνήθως δεν υπάρχει διάμεσος φραγμός, μία λωρίδα χρησιμοποιείται για να έρθετε και άλλη για μετάβαση. Είναι αρκετά φαρδύ ώστε να επιτρέπει σε όλους τους τύπους οχημάτων να περνούν το ένα το άλλο. Η απόσταση μεταξύ των σημείων διέλευσης ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με το ανάγλυφο και τον όγκο της κυκλοφορίας στο δρόμο. Ένας δρόμος δύο λωρίδων αποτελείται από δύο κύρια μέρη οδοστρώματος (δύο λωρίδων) για τη μετακίνηση και την κυκλοφορία και τον ώμο για τη στάση των οχημάτων και τη διαμονή.

Το πλάτος ενός δρόμου δύο λωρίδων αποτελείται από πλάτος οδοστρώματος και πλάτος περιθωρίου. Το πλάτος του περιθωρίου περιλαμβάνει το πλάτος του ώμου του πεζοδρομίου και του μη ασφαλτοστρωμένου ώμου. Ένα οδόστρωμα αποτελείται γενικά από έναν αριθμό λωρίδων κυκλοφορίας μαζί με οποιοδήποτε σχετικό ώμο. Οδικό περιθώριο είναι το τμήμα του δρόμου πέρα ​​από το οδόστρωμα.Οι ώμοι παρέχονται κατά μήκος του άκρου του δρόμου και προορίζονται για τη στέγαση οχημάτων στάσης, χρησιμεύουν ως λωρίδα έκτακτης ανάγκης για οχήματα και παρέχουν πλευρική στήριξη. Ο ώμος πρέπει να είναι αρκετά δυνατός ώστε να αντέχει το βάρος ενός φορτηγού φορτηγού ακόμα και σε βρεγμένη κατάσταση. Το πλάτος των ώμων πρέπει να απαιτείται για την παροχή χώρου εργασίας, το ιδανικό πλάτος του ώμου πρέπει να είναι 4,6 m και το ελάχιστο είναι περίπου 2,5 m. Το πλάτος του ώμου εξαρτάται επίσης από τον διαθέσιμο χώρο και το υψόμετρο της επιφάνειας όπως πεδιάδα, ορεινή, απότομη ή λοφώδης περιοχή. Στην ορεινή περιοχή είναι αρκετά δύσκολο να κατασκευαστεί ένας δρόμος έτσι το πλάτος του ώμου ελαχιστοποιείται και το πλάτος του είναι μικρότερο από ό,τι σε πεδινή περιοχή.

Πλάτος οδοστρώματος ή πλάτος οδοστρώματος στο οποίο κινούνται τα οχήματα ανάλογα με το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας και τον αριθμό της λωρίδας. Πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας ανάλογα με το πλάτος των οχημάτων και την πλευρική απόσταση. Το πλευρικό διάκενο βελτιώνει την ταχύτητα λειτουργίας και την ασφάλεια για τα οχήματα.Σύμφωνα με το IRC, το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος ενός οχήματος είναι 2,44 μέτρα επιτρέπεται και η επιθυμητή πλευρική απόσταση για δύο λωρίδες δρόμου είναι περίπου 0,53 μέτρα και στις δύο πλευρές και η απόσταση από το κέντρο είναι περίπου 1,06 μέτρα. Αυτό απαιτεί ελάχιστο πλάτος λωρίδας 3,5 m για Δρόμο δύο λωρίδων χωρίς κράσπεδο και με κράσπεδο θα απαιτήσει πλάτος 3,75 μέτρα.

Πλάτος δρόμου 2 λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

  Πλάτος δρόμου 2 (δύο) λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC
Πλάτος δρόμου 2 (δύο) λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Στην Ινδία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες IRC, το πλάτος ενός δρόμου 2 ή δύο ή διπλών λωρίδων για οδόστρωμα διατηρείται περίπου 7 μέτρα πλάτος χωρίς κράσπεδο και με πεζοδρόμιο θα έχει πλάτος 7,5 μέτρα για την Εθνική Οδό (NH), τον κρατικό αυτοκινητόδρομο (SH ), κύριος περιφερειακός δρόμος (MDR) & άλλος περιφερειακός δρόμος (ODR). Το πλάτος του ώμου για το δρόμο 2 λωρίδων διατηρείται περίπου το μέγιστο πλάτος 4,6 m και στις δύο πλευρές και το ελάχιστο πλάτος 2,5 m, επομένως το μέγιστο πλάτος του οδοστρώματος (πλάτος οδοστρώματος + πλάτος ώμου) για το δρόμο δύο λωρίδων είναι περίπου 12 m πλάτος και ελάχιστο 9 μέτρων ανάλογα με το υψόμετρο της επιφάνειας όπως πεδινές, ορεινές ή λοφώδεις περιοχές.

Προδιαγραφή IRC για οδό 2 λωρίδων για την εθνική οδό (NH) και την εθνική οδό (SH)● πλάτος οδοστρώματος – 7 m χωρίς κράσπεδο & 7,5 μέτρα με κράσπεδο
◆ πλάτος ώμων σε απλή περιοχή – 2,5 m (και στις δύο πλευρές)
● πλάτος ώμων σε ορεινή ή λοφώδη περιοχή – 0,90 m (και στις δύο πλευρές)
● το πλάτος του οδοστρώματος στην πεδιάδα είναι το άθροισμα του πλάτους του οδοστρώματος & του πλάτους των ώμων = (2 × 2,5) + 7 = 12 μέτρα
● το πλάτος του οδοστρώματος στην ορεινή περιοχή είναι το άθροισμα του πλάτους του οδοστρώματος & του πλάτους των ώμων = (2 × 0,90) + 7 = 8,80 μέτρα.

Προδιαγραφή IRC για Δρόμο 2 λωρίδων για μεγάλο περιφερειακό δρόμο (MDR)

● πλάτος οδοστρώματος – 7 m
◆ πλάτος ώμων σε απλή περιοχή – 1 m (και στις δύο πλευρές)
● το πλάτος του οδοστρώματος στην πεδιάδα είναι το άθροισμα του πλάτους του οδοστρώματος & του πλάτους των ώμων = (2 × 1) + 7 = 9 μέτραΠροδιαγραφή IRC για οδό 2 λωρίδων για άλλους περιφερειακούς δρόμους (ODR)

● πλάτος οδοστρώματος – 7 m
◆ πλάτος ώμων σε απλή περιοχή – 1 m (και στις δύο πλευρές)
● το πλάτος του οδοστρώματος στην πεδιάδα είναι το άθροισμα του πλάτους του οδοστρώματος & του πλάτους των ώμων = (2 × 1) + 7 = 9 μέτραΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: -

Πλάτος δρόμου 4 λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRCΠλάτος δρόμου 2 (δύο) λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Πλάτος δρόμου 3 λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Πλάτος της εθνικής οδού στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Μέγιστη και ελάχιστη υπερύψωση στο δρόμο σύμφωνα με το IRC

Πλάτος οδοστρώματος για οδό 2 λωρίδων

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Indian Road Congress (IRC) για δρόμο 2 ή διπλής λωρίδας, το πλάτος του οδοστρώματος είναι περίπου 7 μέτρα πλάτος για την Εθνική Οδό (NH), τον κρατικό αυτοκινητόδρομο (SH), τον κύριο περιφερειακό δρόμο (MDR) και άλλες περιοχές δρόμος (ODR). Το πλάτος του οδοστρώματος πλάτους 7 m περιλαμβάνει 2,44 m είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος του οχήματος και 0,53 m είναι η πλευρική απόσταση και στις δύο πλευρές και 1,06 m από το κέντρο. Αυτό είναι στάνταρ και ιδανικό πλάτος οδοστρώματος για οδό μονής λωρίδας.

Πλάτος ώμου για διπλή λωρίδα δρόμου

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Indian Road Congress (IRC) για Δρόμο 2 ή διπλών λωρίδων, το πλάτος του ώμου κυμαίνεται μεταξύ 0,90 m έως 2,5 m πλάτος και στις δύο πλευρές για NH, SH, MDR & ODR ανάλογα με ορισμένες συνθήκες, όπως το υψόμετρο επιφάνεια του εδάφους, πεδινές, ορεινές, απόκρημνες ή λοφώδεις περιοχές. Σε πεδινό χώρο για Εθνική και κρατική εθνική οδό, το πλάτος των ώμων θα πρέπει να είναι επαρκές για την παροχή χώρου εργασίας, θα πρέπει να έχει πλάτος 2,5 m και στις δύο πλευρές. Σε απόκρημνες, λοφώδεις ή ορεινές περιοχές είναι αρκετά δύσκολο να κατασκευαστεί Δρόμος, επομένως το πλάτος των ώμων ελαχιστοποιείται και μειώνεται μόνο σε περίπου 0,90 m πλάτος και από τις δύο πλευρές.

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πόσο κοστίζει η εγκατάσταση μιας δέσμης LVL
  2. Τύποι αδρανών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων
  3. Πόσες σακούλες τσιμέντου για 100 τετραγωνικά πόδια;
  4. Τι είναι το Shallow foundation και πού παρέχεται
  5. Τι μέγεθος χαλύβδινη δοκό για 30 πόδια άνοιγμα