Πλάτος δρόμου 3 λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Πλάτος δρόμου 3 λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC | πλάτος οδοστρώματος τριών λωρίδων | πλάτος ώμου για δρόμο 3 λωρίδων | πλάτος οδοστρώματος για τρεις λωρίδες.

Το τμήμα οδοποιίας στην Ινδία έχει δημιουργήσει το Indian Road Congress (IRC). Το Indian Roads Congress (IRC) είναι το Apex Body of Highway Engineers στη χώρα που δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές, τον κανόνα και τη ρύθμιση πολλών ειδών συστολής δρόμων. Ενημερώνεται πολλές φορές με νέες οδηγίες. Στην Ινδία, όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον Γεωμετρικό σχεδιασμό και τη δομή αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το IRC (Indian Road Congress).

  Πλάτος δρόμου 3 λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC
Πλάτος δρόμου 3 λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Υπάρχουν πολλά είδη Δρόμων στην Ινδία που κατασκευάζονται από την κεντρική και την πολιτειακή κυβέρνηση σε αστικές και αγροτικές περιοχές, όπως η Εθνική Οδός (NH), ο κρατικός αυτοκινητόδρομος (SH), ο κύριος περιφερειακός δρόμος (MDR), άλλοι περιφερειακοί δρόμοι και (ODR). Θα κατασκευαστεί σε πεδινή ή ορεινή απόκρημνη & λοφώδη περιοχή.

Ο δρόμος 3 λωρίδων ή ο δρόμος με τρεις λωρίδες είναι ένας δρόμος που επιτρέπει αμφίδρομες μετακινήσεις και κυκλοφορίες, συνήθως δεν έχει διάμεσο εμπόδιο, η μία λωρίδα χρησιμοποιείται για να έρχεται και η άλλη για να πηγαίνεις και η πλευρική λωρίδα χρησιμοποιείται για στάση και στάθμευση. Οι τρεις λωρίδες αποτελούνται από δύο πλευρικούς οδοστρώματος πλάτους 3,75 m και η κεντρική λωρίδα έχει πλάτος 3,5 m. Είναι αρκετά φαρδύ ώστε να επιτρέπει σε όλους τους τύπους οχημάτων να περνούν το ένα το άλλο.

Η απόσταση μεταξύ των σημείων διέλευσης ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με το ανάγλυφο και τον όγκο της κυκλοφορίας στο δρόμο. Ένας δρόμος 3 λωρίδων αποτελείται από δύο κύρια μέρη οδοστρώματος (τρεις λωρίδες) για τη μετακίνηση και την κυκλοφορία και τον ώμο για τη στάση των οχημάτων και τη διαμονή.Το πλάτος ενός δρόμου με τρεις λωρίδες αποτελείται από πλάτος οδοστρώματος και πλάτος περιθωρίου. Το πλάτος του περιθωρίου περιλαμβάνει το πλάτος του ώμου του πεζοδρομίου και του μη ασφαλτοστρωμένου ώμου. Ένα οδόστρωμα αποτελείται γενικά από έναν αριθμό λωρίδων κυκλοφορίας μαζί με οποιοδήποτε σχετικό ώμο. Οδικό περιθώριο είναι το τμήμα του δρόμου πέρα ​​από το οδόστρωμα.

Οι ώμοι παρέχονται κατά μήκος του άκρου του δρόμου και προορίζονται για τη στέγαση οχημάτων στάσης, χρησιμεύουν ως λωρίδα έκτακτης ανάγκης για οχήματα και παρέχουν πλευρική στήριξη. Ο ώμος πρέπει να είναι αρκετά δυνατός ώστε να αντέχει το βάρος ενός φορτηγού φορτηγού ακόμα και σε βρεγμένη κατάσταση. Το πλάτος των ώμων πρέπει να απαιτείται για την παροχή χώρου εργασίας, το ιδανικό πλάτος του ώμου πρέπει να είναι 4,6 m και το ελάχιστο είναι περίπου 2,5 m. Το πλάτος του ώμου εξαρτάται επίσης από τον διαθέσιμο χώρο και το υψόμετρο της επιφάνειας όπως πεδιάδα, ορεινή, απότομη ή λοφώδης περιοχή. Στην ορεινή περιοχή είναι αρκετά δύσκολο να κατασκευαστεί ένας δρόμος έτσι το πλάτος του ώμου ελαχιστοποιείται και το πλάτος του είναι μικρότερο από ό,τι σε πεδινή περιοχή.Πλάτος οδοστρώματος ή πλάτος οδοστρώματος στο οποίο κινούνται τα οχήματα ανάλογα με το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας και τον αριθμό της λωρίδας. Πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας ανάλογα με το πλάτος των οχημάτων και την πλευρική απόσταση. Το πλευρικό διάκενο βελτιώνει την ταχύτητα λειτουργίας και την ασφάλεια για τα οχήματα.

Σύμφωνα με το IRC, το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος ενός οχήματος είναι 2,44 μέτρα επιτρέπεται και η επιθυμητή πλευρική απόσταση για δύο λωρίδες δρόμου είναι περίπου 0,53 μέτρα και στις δύο πλευρές και η απόσταση από το κέντρο είναι περίπου 1,06 μέτρα. Αυτό απαιτεί ελάχιστο πλάτος λωρίδας 3,5 μέτρα, επομένως για έναν δρόμο με τρεις λωρίδες χωρίς κράσπεδο θα έχει πλάτος 10,5 μέτρα και με πεζοδρόμιο θα απαιτεί πλάτος 11 μέτρα.

Πλάτος δρόμου 3 λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Στην Ινδία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές IRC, το πλάτος ενός δρόμου 3 ή τριών ή τριών λωρίδων για οδόστρωμα διατηρείται περίπου 11 μέτρα πλάτος χωρίς κράσπεδο και με πεζοδρόμιο θα έχει πλάτος 11,5 μέτρα για την Εθνική Οδό (NH), κρατική εθνική οδό (SH ), κύριος περιφερειακός δρόμος (MDR) & άλλος περιφερειακός δρόμος (ODR). Το πλάτος ώμου για δρόμο 3 λωρίδων διατηρείται περίπου το μέγιστο πλάτος 4,6 m και στις δύο πλευρές και το ελάχιστο πλάτος 2,5 m, επομένως το μέγιστο πλάτος του οδοστρώματος (πλάτος οδοστρώματος + πλάτος ώμου) για το δρόμο με τρεις λωρίδες είναι περίπου 16 m πλάτος και ελάχιστο 13 μέτρων ανάλογα με το υψόμετρο της επιφάνειας όπως πεδινές, ορεινές ή λοφώδεις περιοχές.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: -

Πλάτος δρόμου 4 λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Πλάτος δρόμου 2 (δύο) λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRCΠλάτος δρόμου 3 λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC

Πλάτος της εθνικής οδού στην Ινδία σύμφωνα με το IRCΜέγιστη και ελάχιστη υπερύψωση στο δρόμο σύμφωνα με το IRC

Προδιαγραφή IRC για οδό 3 λωρίδων για την εθνική οδό (NH) και την εθνική οδό (SH)● πλάτος οδοστρώματος – 11 m χωρίς κράσπεδο & 11,5 μέτρα με κράσπεδο
◆ πλάτος ώμων σε απλή περιοχή – 2,5 m (και στις δύο πλευρές)
● πλάτος ώμων σε ορεινή ή λοφώδη περιοχή – 0,90 m (και στις δύο πλευρές)
● το πλάτος του οδοστρώματος στην πεδιάδα είναι το άθροισμα του πλάτους του οδοστρώματος & του πλάτους των ώμων = (2 × 2,5) + 11 = 16 μέτρα
● το πλάτος του οδοστρώματος στην ορεινή περιοχή είναι το άθροισμα του πλάτους του οδοστρώματος & του πλάτους των ώμων = (2 × 0,90) + 11 = 13 μέτρα.

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Μέγιστη και ελάχιστη υπερύψωση στο δρόμο σύμφωνα με το IRC
  2. Τυπικό πλάτος δρόμου | τυπικό πλάτος λωρίδας δρόμου
  3. Πλάτος δικαιώματος διέλευσης (RoW) στην Ινδία σύμφωνα με το IRC
  4. Πλάτος οδικού οδοστρώματος στην Ινδία σύμφωνα με το IRC
  5. Μέσο πλάτος δρόμου στην Ινδία σύμφωνα με το IRC