Πώς να υπολογίσετε την ικανότητα μεταφοράς αξονικού φορτίου της στήλης

Πώς να υπολογίσετε την ικανότητα μεταφοράς αξονικού φορτίου της στήλης, u Τελική ικανότητα μεταφοράς φορτίου της στήλης , σε αυτό το θέμα γνωρίζουμε πώς να υπολογίσουμε την αξονική ικανότητα μεταφοράς φορτίου της στήλης. Το αξονικό φορτίο εξαρτάται από τον τύπο του οπλισμού που χρησιμοποιείται στη στήλη και το μέγεθος της στήλης.

Το αξονικό φορτίο είναι δομικό φορτίο που είναι πλάκα δοκού και τοίχος από τούβλα που δρα στον διαμήκη άξονα στη στήλη. Αξονικός φόρτιση της στήλης σημαίνει ότι το φορτίο δρα στον διαμήκη άξονα της στήλης και αυτό δεν παράγει καμία ροπή.

💐 - ΔΕΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ- 💐Όταν το φορτίο δεν επενεργεί στον διαμήκη άξονα της στήλης θα παράγει ροπή κάμψης. Εάν η ροπή κάμψης λαμβάνει χώρα σε έναν μόνο άξονα της στήλης από αυτό που θα είναι μονοαξονικό φορτίο και αν η ροπή κάμψης παίρνει κατά μήκος δύο αξόνων που ενεργούν πάνω στη στήλη, τότε θα είναι διαξονικό φορτίο .Αλλά σε αυτόν τον υπολογισμό υπολογίζουμε μόνο την αξονική ικανότητα μεταφοράς φορτίου της στήλης.

  Πώς να υπολογίσετε την ικανότητα μεταφοράς αξονικού φορτίου της στήλης
Πώς να υπολογίσετε την ικανότητα μεταφοράς αξονικού φορτίου της στήλης
  • προσδιορίστε την αξονική ικανότητα μεταφοράς φορτίου μιας ορθογώνιας στήλης μεγέθους 300×400 mm και ενισχυμένης με 6 nos χαλύβδινη ράβδο διαμέτρου 20 mm και η ποιότητα του σκυροδέματος είναι M20 και ο χάλυβας είναι Fe415.

Πώς να υπολογίσετε την ικανότητα μεταφοράς αξονικού φορτίου της στήλης

◆Δώσε :-
Μέγεθος ορθογώνιας στήλης = 300mm×400 mmΠοιότητα σκυροδέματος = M20

fck = χαρακτηριστικά συνολικής αντοχής σκυροδέματος = 20 N/mm2

Ποιότητα χάλυβα = Fe415μου = Αντοχή διαρροής ή τελική αντοχή σε εφελκυσμό του χάλυβα = 415 N/mm2

Αριθμός χαλύβδινων ράβδων = 6 αρ

Διάμετρος χαλύβδινης ράβδου = 20 mmικανότητα μεταφοράς αξονικού φορτίου τύπου στήλης

Pu = 0,4fck.Ac + 0,67fy.Ascσύμφωνα με τον κωδικό IS 456 2000

Όπου Pu = τελική χωρητικότητα αξονικού φορτίου στήληςfck = χαρακτηριστικά συνολικής αντοχής σκυροδέματος που δίνονται

Ac = εμβαδόν σκυροδέματος στη στήλη που θα υπολογιστεί

Asc = εμβαδόν του χάλυβα στη στήλη που θα υπολογιστεί

Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε να βρούμε την τιμή

1) Ac = ? Περιοχή σκυροδέματος

2) Αύξ = ? Περιοχή από χάλυβα

3) Pu = ? Αξονική ικανότητα μεταφοράς φορτίου

Λύσει

1) Πρώτα πρέπει να υπολογίσουμε το μεικτό εμβαδόν διατομής της στήλης

Ag = μικτό εμβαδόν διατομής στήλης

Μέγεθος στήλης = 300×400 mm

Ag = 300 × 400 mm2

Ag = 120000 mm2

2) δεύτερον πρέπει να υπολογίσουμε το εμβαδόν του χάλυβα στη στήλη

Asc = εμβαδόν του χάλυβα στη στήλη

Αρ. χαλύβδινης ράβδου = 6 αρ

Διάμετρος ράβδου χάλυβα D = 20 mm

Εμβαδόν ράβδου = 6×π/4× D2

Όπου = 3,14

Asc = 6× (3,14/4) 20×20 mm2

Asc = 1884 mm2

3) Τώρα υπολογίζουμε το εμβαδόν του σκυροδέματος σε στήλη

Ac = επιφάνεια σκυροδέματος στη στήλη

Γνωρίζουμε ότι το μεικτό εμβαδόν διατομής της στήλης είναι ίσο με το εμβαδόν του σκυροδέματος στη στήλη και το εμβαδόν του χάλυβα στη στήλη

At = Ac + Asc

Ac = Στο _ Asc

Βάζοντας την τιμή του μεικτού εμβαδού της στήλης και του εμβαδού του χάλυβα αφαιρώντας και τα δύο, παίρνουμε σκυρόδεμα στη στήλη

Ac = 120000_1884 mm2

Ac = 118116 mm2

Βάζοντας όλη την τιμή στον τύπο για την τελική αξονική ικανότητα μεταφοράς φορτίου της στήλης

Pu = 0,4fck.Ac + 0,67fy.Asc

Όπου , fck = 20 N/mm2

Ac = 118116 mm2

my = 415 N / mm2

Asc = 1884 mm2

Pu = (0,4×20×118116)N +(0,67×415×1884)N

Pu = 944928 N + 523846 N

Pu = 1468774 N

Μετατρέποντας σε κιλά Newton πρέπει να διαιρέσουμε με το 1000

Pu = 1468774 N/1000 = 1468.774 KN

Ως εκ τούτου, περίπου 1468.774 KN τελική αξονική ικανότητα μεταφοράς φορτίου στήλης για πάνω από αυτόν τον υπολογισμό.

Φορτωτική ικανότητα στήλης

Η ικανότητα μεταφοράς φορτίου της στήλης θα εξαρτηθεί από το ποσοστό του οπλισμού χάλυβα, την ποιότητα του σκυροδέματος και το μέγεθος της στήλης για διάφορα μείγματα και χάλυβα.

Για χάλυβα ποιότητας fy 415

Βαθμός σκυροδέματος & Αξονικό Φορτίο Ικανότητα υποστυλώματος σε KN (P)

M15, P= (2,7205 p + 6) b D/1500

M20, P= (2,7005 p + 8) b D/1500

M25, P= (2,6805 p + 10) b D/1500

M30, P= (2,6605 p + 12) b D/1500

M35, P= (2,6405 p + 14) b D/1500

M40, P= (2,6205 p + 16) b D/1500

Για χάλυβα ποιότητας fy 500

Βαθμός σκυροδέματος & Αξονικό Φορτίο Ικανότητα υποστυλώματος σε KN (P)

M15, P= (3,29 p + 6) b D/1500

M20, P= (3,27 p + 8) b D/1500

M25, P= (3,25 p + 10) b D/1500

M30, P= (3,23 p + 12) b D/1500

M35, P= (3,21 p + 14) b D/1500

M40, P= (3,19 p + 16) b D/1500

Για χάλυβα ποιότητας fy 550

Βαθμός σκυροδέματος & Αξονικό Φορτίο Ικανότητα υποστυλώματος σε KN (P)

M15, P= (3.625 p + 6) b D/1500

M20, P= (3,605 p + 8) b D/1500

M25, P= (3,585 p + 10) b D/1500

M30, P= (3,565 p + 12) b D/1500

M35, P= (3,545 p + 14) b D/1500

M40, P= (3,525 p + 16) b D/1500

Σημείωση :-

1. Η στήλη αξονικής ικανότητας μεταφοράς φορτίου φτάνει με βάση τον τύπο

Pu = 0,4 fck Ac + 0,67 my Asc σύμφωνα με το IS 456-2000.

2. Εδώ στον Πίνακα P είναι η φέρουσα ικανότητα αξονικού φορτίου στήλης σε KN.

Το p είναι χάλυβας σε ποσοστό ας πούμε το ποσοστό ως 1

b είναι το πλάτος της στήλης σε mm

D είναι το βάθος της στήλης σε mm.

Για προμελέτη χρησιμοποιήστε τετράγωνες στήλες.

Εάν το ύψος του κτιρίου είναι 3 ορόφων ή λιγότερο:

Εάν άνοιγμα δέσμης < 6000 mm, h (mm) = 300

Εάν 6000 < άνοιγμα δέσμης < 9000, h = 350

Εάν 9000 < άνοιγμα δέσμης < 12000, h = 400

Εάν το ύψος του κτιρίου είναι από 4 έως 9 ορόφους:

Αν άνοιγμα δέσμης < 6000 mm, h (mm) = 400

Εάν 6000 < άνοιγμα δέσμης < 9000, h = 500

Εάν 9000 < άνοιγμα δέσμης < 12000, h = 600

1) υπολογίστε το αυτοφορτίο της στήλης

δύο) υπολογίστε το αυτοφορτίο της δοκού ανά μέτρο

3) υπολογίστε το φορτίο πλάκας ανά τετραγωνικό μέτρο

4) υπολογισμός νεκρού φορτίου τοίχου από τούβλα ανά μέτρο

5) τελική ικανότητα μεταφοράς φορτίου της στήλης

Τώρα πρέπει να θυμόμαστε λίγα πράγματα

τι είναι το fck στο σκυρόδεμα;

Είναι συνολική αντοχή του σκυροδέματος ορίζονται ως χαρακτηριστικά συνολική αντοχή μεγέθους κύβου 150 mm σε 28 ημέρες. στη διαδικασία σχεδιασμού, το 5% του δείγματος που δοκιμάστηκε αναμένεται να αποτύχει, εάν περισσότερο από το 5% του δείγματος αποτύχει λέγεται ότι αποτυγχάνει σύμφωνα με το αποτέλεσμα της δοκιμής.

ας υποθέσουμε ότι έχουμε 100 κύβους μεγέθους 150 mm του βαθμού M20, ο κύβος 95 θα πρέπει να μπορεί να αντέξει ένα συνολικό φορτίο 20 Newton ανά τετραγωνικό χιλιοστό, εάν όχι περισσότερο από 5% αποτυχία από τον βαθμό του M20 σχεδίασης σκυροδέματος λέγεται ότι περνά κάτω από το αποτέλεσμα δοκιμής. έτσι το fck είναι χαρακτηριστικά συνολικής αντοχής του σκυροδέματος όπως αυτό για το M20 και M25 το fck είναι 20N/mm2 και 25N/mm2 αντίστοιχα.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

3) πώς να υπολογίσετε το βάρος της πλάκας από μαλακό χάλυβα και να εξάγετε τον τύπο της

τι είναι το fy στο χάλυβα

Είναι η αντοχή διαρροής και η τελική αντοχή σε εφελκυσμό διαφόρων τύπων χάλυβα που υποδηλώνεται με fy χάλυβας έχουν πολλούς βαθμούς όπως Fe250, Fe415, Fe500 και Fe 250 είναι χαμηλή αντοχή διαρροής που υπάρχει στον μαλακό χάλυβα και Fe415 Fe500 έχει υψηλή αντοχή διαρροής που χρησιμοποιείται στο σχηματισμό στήλης.

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Μέγεθος αδρανών που χρησιμοποιείται σε RCC, PCC, πλάκα, Δρόμο, Γέφυρα & Φράγματα
  2. Τύποι ποιότητας σκυροδέματος και η αναλογία τους σύμφωνα με το Βρετανικό Πρότυπο (BS)
  3. Πόσοι όροφοι μπορούν να κατασκευαστούν σε 3000 τετραγωνικά πόδια
  4. Πλάτος δρόμου 4 λωρίδων στην Ινδία σύμφωνα με το IRC
  5. Πόσο ζυγίζουν τα μπλοκ σκωρίας (4″, 6″, 8″, 10″ & 12″)