Πώς να υπολογίσετε το μήκος κοπής τριγωνικών συνδετήρων

Πώς να υπολογίσετε το μήκος κοπής τριγωνικών συνδετήρων, Μήκος κοπής τριγωνικών συνδετήρων , σε αυτό το θέμα γνωρίζουμε πώς να υπολογίσουμε το μήκος κοπής τριγωνικών συνδετήρων. Μια άλλη λέξη συνδετήρες είναι επίσης γνωστή ως οπλισμός δακτυλίου ή διάτμησης.Είναι κλειστός βρόχος οπλισμών που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση του κύριου οπλισμού στη δομή RCC όπως κολόνα και δοκός. Ο τριγωνικός δακτύλιος που χρησιμοποιείται στη στήλη παρέχει πλευρική στήριξη στην κύρια ράβδο ενάντια στον λυγισμό και χρησιμοποιείται στο κατάλληλο διάστημα μεταξύ της δοκού και της κολόνας για να αποτρέψει το λυγισμό τους.

Επίσης προστατεύουν τη δομή RCC από την κατάρρευση κατά τη διάρκεια σεισμικής δραστηριότητας όπως ο σεισμός. Χρησιμοποιείται για να αντιστέκεται στην πλευρική διατμητική τάση και τη διαγώνια τάση εφελκυσμού στη δομή RCC και να παρέχει σταθερότητα στον οπλισμό της χαλύβδινης ράβδου. Ας συζητήσουμε πώς να υπολογίσουμε το μήκος κοπής τριγωνικών συνδετήρων.

  Πώς να υπολογίσετε το μήκος κοπής τριγωνικών συνδετήρων
Πώς να υπολογίσετε το μήκος κοπής τριγωνικών συνδετήρων

Θα πρέπει να επισκεφθείτε: -

πώς να υπολογίσετε το μήκος κοπής του ορθογώνιου συνδετήραπώς να υπολογίσετε το μήκος κοπής του κυκλικού αναβολέα

●Πώς υπολογίζεται το μήκος κοπής τριγωνικού αναβολέαΜήκος κοπής τριγωνικών συνδετήρων

Είναι το συνολικό μήκος του τριγωνικού κλειστού δακτυλίου που έχει άγκιστρο σε έναν οπλισμό που χρησιμοποιείται στην στήλη. ας υποθέσουμε ότι έχουμε δώσει παρακάτω

  Πώς να υπολογίσετε το μήκος κοπής τριγωνικών συνδετήρων
Πώς να υπολογίσετε το μήκος κοπής τριγωνικών συνδετήρων

Μέγεθος στήλης = 600×500 mm

Μήκος =600 mmΠλάτος =500mm

Διαφανές κάλυμμα = 40 mm

Διάμετρος συνδετήρων=8mmΔιάμετρος από χάλυβα σε στήλη=16mm

Όταν χρησιμοποιούμε μήτρα 10 mm και 12 mm από χαλύβδινη ράβδο στη στήλη, έχουμε καθαρό κάλυμμα ίσο με 25 mm και όταν χρησιμοποιούμε μήτρα άνω των 12 mm από χαλύβδινη ράβδο στη στήλη έχουμε καθαρό κάλυμμα ίσο με 40 mm.Μήκος κοπής = περίμετρος δακτυλίου + μήκος γάντζου – επιμήκυνση κάμψης

1) πρώτα υπολογίζουμε την περίμετρο των συνδετήρωνΠερίμετρος= (a+2b)

Δώσαμε μήκος στήλης

Μήκος=600 mm.

Αρχικά υπολογίζουμε το μήκος του α που είναι βάση τριγωνικών συνδετήρων

Μήκος =600_2 κάλυμμα_2×4 (μισό διάμετρο συνδετήρων και στις δύο πλευρές)

a = 600_2×40_2×4 mm

Μήκος a = 512 mm

Για τον υπολογισμό της τιμής των πλευρών b πρώτα πρέπει να υπολογίσουμε το ύψος του τριγωνικού συνδετήρα

Έχουμε δώσει πλάτος=500mm

H =500_2κάλυμμα_2×4 (μισό διάμετρο συνδετήρων και στις δύο πλευρές)

H = 500_2×40_2×4

Ύψος =412 mm

Τώρα έχουμε a=512 mm και H=412 mm
Τώρα υπολογίστε την τιμή του b με το θεώρημα του Πυθαγόρα στο οποίο το b είναι η υπότονη a/2 είναι βάση και το H είναι κάθετο

a/2 = 512/2 =256 mm

b = √ H^2+(a/2)^2

b=√ (412)^2+(256)^2

μήκος b =√235280

Μήκος b =485 mm

Τώρα περίμετρος = (a+2b)

Περίμετρος = 512+2×485 mm

Περίμετρος = 1482 mm

υπολογισμός μήκους αγκίστρου  τριγωνικών συνδετήρων

Σε τριγωνικό δακτύλιο έχει δύο μήκος αγκίστρου, το ελάχιστο μέγεθος μήκους αγκίστρου είναι ίσο με 75 mm ή 10d όπου d είναι διάμετρος ράβδου

Μήκος αγκίστρου = 10d, αλλά σε τριγωνικό δακτύλιο έχει δύο άγκιστρο

μήκος αγκίστρου = 2×10d

Μήκος γάντζου = 2×10×8=160mm

  2D και 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare
2D και 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare

υπολογισμός επιμήκυνσης κάμψης σε τριγωνικό συνδετήρα

Σε κλειστό τριγωνικό οπλισμό δακτυλίου έχουμε 4 κάμψη στις 135 μοίρες.

● γωνία κάμψης 45° = 1δ
● γωνία κάμψης 90° = 2d
● γωνία κάμψης 135°= 3d

Επιμήκυνση κάμψης = 4 κάμψη στις 135°

Κάμψη = (4×3d)

Επιμήκυνση κάμψης = 4×3×8 = 96 mm

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

3) πώς να υπολογίσετε το βάρος της πλάκας από μαλακό χάλυβα και να εξάγετε τον τύπο της

4) υπολογίστε ποσότητα τσιμέντου Άμμος για πλινθοδομή 10m3

5) Υπολογισμός τσιμέντου σε κεραμοποιία έκτασης εκατό τετραγωνικών ποδιών

6) Υπολογισμός βάρους της ράβδου χάλυβα και ο τύπος της

7) τι είναι πρόσμειξη σκυροδέματος και οι τύποι και οι ιδιότητές του

● τώρα κόβουμε το μήκος του τριγωνικού αναβολέα

Μήκος κοπής = περίμετρος δακτυλίου + μήκος γάντζου – επιμήκυνση κάμψης

Κοπή L = 1482+160_96 mm

Μήκος κοπής =1642 mm _96mm

Μήκος κοπής=1546 mm

Ως εκ τούτου, το μήκος κοπής τριγωνικών συνδετήρων
Είναι περίπου 1.546 μέτρα.

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Κόστος κατασκευής ενός δωματίου (10’×10′) | Τελευταία εκτίμηση για το 2021
  2. Πόσα μέτρα σκυρόδεμα χρειάζομαι για μια πλάκα 40×60
  3. Πόσες κολώνες απαιτούνται για ένα σπίτι 500 τετραγωνικών ποδιών
  4. τι είναι το fy και το fu της αντοχής σε διαρροή χάλυβα και της αντοχής σε εφελκυσμό
  5. Τι είναι τοίχος αντιστήριξης και υπολογίστε την ποσότητα σκυροδέματος του