Πώς να υπολογίσετε τούβλα σε τοίχο 4 ιντσών ανά τετραγωνικό μέτρο

Πώς να υπολογίσετε τούβλα σε τοίχο 4 ιντσών ανά τετραγωνικό μέτρο και υπολογισμό τούβλων για τοίχο 4 ιντσών ανά τετραγωνικό μέτρο και πώς μπορώ να βρω την ποσότητα τούβλων σε τοίχο από τούβλα 4 ιντσών.

  Πώς να υπολογίσετε τούβλα σε τοίχο 9 ιντσών ανά τετραγωνικό πόδι
Πώς να υπολογίσετε τα τούβλα σε τοίχο 4 ιντσών ανά τετραγωνικό πόδι

σε αυτό το θέμα ξέρουμε πώς να υπολογίσουμε τούβλα σε τοίχο 4 ιντσών ανά τετραγωνικό μέτρο και πρέπει να υπολογίσουμε τον αριθμό των τούβλων σε τοίχο από τούβλα 4 ιντσών

Γνωρίζουμε ότι τα τούβλα έχουν ακανόνιστο σχήμα και μέγεθος και η μέτρησή τους ποικίλλει ανάλογα με το έθνος, αλλά σε αυτό το θέμα μετρήσαμε σύμφωνα με το ινδικό πρότυπο μέγεθος τούβλου που χρησιμοποιείται στον τυπικό υπολογισμό.

Υπολογισμός τούβλων για έναν τοίχο που παίρνουμε το ινδικό τυπικό μέγεθος τούβλου έχει διάσταση 9″×4,5″×3″

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

3) πώς να υπολογίσετε το βάρος της πλάκας από μαλακό χάλυβα και να εξάγετε τον τύπο της4) υπολογίστε ποσότητα τσιμέντου Άμμος για πλινθοδομή 10m3

5) Υπολογισμός τσιμέντου σε κεραμοποιία έκτασης εκατό τετραγωνικών ποδιών

6) Υπολογισμός βάρους της ράβδου χάλυβα και ο τύπος της7) τι είναι πρόσμειξη σκυροδέματος και οι τύποι και οι ιδιότητές του

Ποιο είναι το πάχος της τσιμεντοκονίας

στην πλινθοδομή η τσιμεντοκονία χρησιμοποιείται για συγκολλητικό υλικό και η αύξηση της αντοχής τους εξαρτάται από το πάχος του κονιάματος. Το πάχος της τσιμεντοκονίας στην πλινθοδομή είναι περίπου 0,4″ έως 0,5″ ή χρησιμοποιούνται 10 mm.

Πάχος από 0,5″ πάχος κονιάματος τσιμέντου μειώνει την αντοχή του τοίχου από τούβλα, ώστε να μην χρησιμοποιηθεί. Για τον υπολογισμό των τούβλων θα πρέπει να εφαρμόσουμε μόνο τσιμεντοκονία πάχους 0,4″ έως 0,5″ σε τούβλα.Περισσότερο από 0,4″ έως 0,5″ και λιγότερο από μείωση της αντοχής του τοίχου από τούβλα.

πόσα τούβλα σε τοίχο 4 ιντσών ανά τετραγωνικό πόδι .

* Δεδομένος : - δώσαμε την ακόλουθη μέτρηση
Μέγεθος ενός τούβλου=9″ ×4,5″ ×3″
(σύμφωνα με το ινδικό πρότυπο μέγεθος)Έκταση τοίχου από τούβλα = 1 τ.μ
Πάχος τσιμεντοκονίας=0,5″
Πάχος τοίχου από τούβλα=4″

* Λύσει :-
Βήμα για τον υπολογισμό του τούβλου:-1) πρώτα θα πρέπει να προσθέσουμε πάχος κονιάματος σε μέγεθος ινδικού τούβλου
2)δεύτερο υπολογίζουμε όγκο τούβλου με κονίαμα
3) Τρίτον θα πρέπει να υπολογίσουμε τον όγκο του τοίχου από τούβλα
4) τέταρτο θα πρέπει να υπολογίσουμε τον αριθμό τούβλο διαιρώντας τον όγκο του τοίχου από τούβλα με τον όγκο ενός τούβλου με κονίαμα
5) λαμβάνοντας υπόψη το 5 έως 10% της σπατάλης

* Διαδικασία υπολογισμού

1) Πρέπει να προσθέσουμε πάχος τσιμεντοκονίας που είναι 0,5″ σε κάθε μέτρηση διάστασης τούβλου.
Μέγεθος ενός τούβλου με κονίαμα
=9″×4,5″×3″ μέγεθος τούβλου
=(9″+0,5″)×(4,5″+0,5″)×(3″+0,5″)
=9,5″×5″×3,5″ μέγεθος τούβλου με κονίαμα

2) όγκος ενός τούβλου με κονίαμα
=9,5″×5″×3,5″ =166,25 κυβικές ίντσες

3) όγκος τοίχου από τούβλα
=Εμβαδόν × πάχος τοίχου από τούβλα
=1 τετραγωνικά πόδια × 4' (1 τετραγωνικά πόδια = 144 τετραγωνικές ίντσες)
= 144″×4″ =576 κυβικές ίντσες

4) Αριθμός τούβλου= όγκος τοίχου από τούβλα/ όγκος 1 τούβλου με κονίαμα

Αριθμός τούβλων=576/166,25 =3,465 αρ. (περίπου 3,5)

5) λαμβάνοντας υπόψη 5 έως 10% σπατάλη τούβλου κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση

10% σπατάλη τούβλο =0,35 αρ

6) λάβετε τον συνολικό αριθμό των τούβλων
= 3,5+0,35 = 3,85 us

Έτσι βρίσκουμε 3,85 τούβλα σε 1 τετραγωνικό μέτρο τοίχου από τούβλα.

Υπολογίστε τον αριθμό των τούβλων σε τοίχο από τούβλα 4 ιντσών 100 τετραγωνικών ποδιών

Υπολογισμός τούβλου για τοίχο 4 ιντσών
Ο τοίχος από τούβλα 1 τετραγωνικών μέτρων 4 ιντσών έχει τούβλα 3,85
Για 100 τ.μ
=3,85 ×100 = 385 αριθμός τούβλων.

Υπολογίστε τον αριθμό των τούβλων σε τοίχο από τούβλα 4 ιντσών 1000 τετραγωνικών ποδιών.

Λύσει:-
1 τετραγωνικά πόδια 4 ιντσών τοίχο από τούβλα έχει 3,85 τούβλα έτσι για 1000 τετραγωνικά πόδια
= 1000×3,85 =3850 αριθμός τούβλων.

Υπολογισμός τούβλων για τοίχο και τύπος υπολογισμού τούβλων

Μια πτυχή της τοιχοποιίας που προκαλεί συχνά σύγχυση είναι η εκτίμηση του πόσα τούβλα ή μπλοκ θα απαιτηθούν για έναν τοίχο από τούβλα.

Ο υπολογισμός του τούβλου για έναν τοίχο υπολογίζεται με την προσθήκη σπατάλης τούβλου. Πρώτα υπολογίζεται ο αριθμός των τούβλων/τουβλών για τον συνολικό τοίχο και μετά ο πρόσθετος αριθμός τούβλων για οποιονδήποτε τοίχο από τούβλα. Αυτά προστίθενται μαζί και στη συνέχεια θα πρέπει να προστεθεί ένα επίδομα 10% για σπατάλη και θραύση.

Υπολογισμός του αριθμού των τούβλων

Ο υπολογισμός του τούβλου για τον τοίχο πρώτα γνωρίζουμε ότι το τυπικό μέγεθος τούβλου στην Ινδία είναι τούβλο σπονδυλωτό το οποίο είναι 190 x 90 x 90 mm, οι αρμοί κονιάματος που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως περίπου 10 mm τόσο οριζόντια όσο και κάθετα.

Υπολογισμός τούβλου για τοίχο από τούβλα 4 ιντσών

Ο υπολογισμός του τοίχου από τούβλα για έναν τοίχο από τούβλα ή τον τοίχο με πλάτος μισό τούβλο ή τον τοίχο από τούβλα 4 ιντσών απαιτεί 55 τούβλα ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το πρώτο στάδιο είναι απλώς να μετρήσετε το ύψος και το μήκος του τοίχου σε μέτρα, να τα πολλαπλασιάσετε μαζί για να δώσετε την περιοχή σε τετραγωνικά μέτρα και, στη συνέχεια, να το πολλαπλασιάσετε με 55.

Έτσι ο τύπος για τον υπολογισμό των τούβλων και ο συνολικός αριθμός τούβλων για τον τοίχο είναι

Τύπος υπολογισμού τούβλων = ύψος τοίχου (μέτρα) x μήκος τοίχου (μέτρα) x 55 = αριθμός τούβλων

Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται στον υπολογισμό τούβλων για τοίχο

Ας υποθέσουμε ότι ύψος τοίχου από τούβλα = 10 πόδια

Μήκος τοίχου από τούβλα = 12 πόδια

Εμβαδόν τοίχου από τούβλα = 10 πόδια × 12 πόδια = 120 τετραγωνικά πόδια

1 m2 = 10,764 τ.μ

Μετατροπή 120 τετραγωνικών μέτρων σε τ.μ

Εμβαδόν τούβλου = 120/10.764 = 11.1484 τ.μ.

Τυπικό μέγεθος τούβλου στην Ινδία = 190 mm × 90 mm × 90 mm

Έστω πάχος κονιάματος = 10 mm

Μέγεθος τούβλου με κονίαμα = 200 mm × 100 mm × 100 mm

Ως εκ τούτου μήκος τούβλου = 200 mm = 0,2 m

Πάχος τούβλου = 100mm = 0,1 m

Εμβαδόν 1 τούβλου = 0,2 m × 0,1 m = 0,02 m2

Αριθμός τούβλου = περιοχή τοίχου/περιοχή τούβλου

Αριθμός τούβλων = 11,1484/0,02 = 558 αρ

Απαιτούνται 558 τούβλα για τοίχο από τούβλα 11.1484 τετραγωνικών μέτρων

Αριθμός τούβλου σε 1 τμ = 558/11.1484

Αριθμός τούβλων σε 1 τμ = 50 αρ

Λαμβάνοντας υπόψη 10% σπατάλη τούβλων

Σπατάλη τούβλου = 50×(10/100) = 5 αρ

Συνολικός αριθμός τούβλων ανά τ.μ. = 50 + 5 = 55 αρ

55 αρ. τούβλου ανά τ.μ

Ως εκ τούτου, για τον υπολογισμό του τοίχου από τούβλα, απαιτούνται 55 αριθμός τούβλων σε τοίχο 4 ιντσών του τοίχου από τούβλα 1 τετραγωνικού μέτρου.

Υπολογισμός τούβλου για τοίχο από τούβλα 9 ιντσών

Υπολογισμός τούβλου για τοίχο από τούβλα 9 ιντσών ή τοίχο με διπλό τούβλο Ένας τοίχος πλάτους ενός τούβλου απαιτεί 110 τούβλα ανά τετραγωνικό μέτρο.

Έτσι, το πρώτο στάδιο είναι απλώς να μετρήσετε το ύψος και το μήκος του τοίχου σε μέτρα, να τα πολλαπλασιάσετε μαζί για να δώσετε την περιοχή σε τετραγωνικά μέτρα και, στη συνέχεια, να το πολλαπλασιάσετε με 110. Ο υπολογισμός του τούβλου για τον τοίχο χρησιμοποίησε αυτή τη δύσκολη μέθοδο

Έτσι, ο συνολικός αριθμός τούβλων για τον τοίχο είναι:

ύψος τοίχου (μέτρα) x μήκος τοίχου (μέτρα) x 110 = αριθμός τούβλων

55 αριθμοί και 110 αριθμοί τούβλων που υπάρχουν σε τοίχο από τούβλα 4 ιντσών και 9 ιντσών αντίστοιχα ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.)

●Τώρα η σειρά σας: – αν χαίρεστε να βλέπετε αυτά τα θέματα, παρακαλώ παιδιά, κάντε like κοινοποιήστε και σχολιάστε και αν έχετε οποιαδήποτε απορία και ερώτηση σχετικά με αυτό, ρωτήστε

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Υπολογισμός τοίχου από τούβλα 6 ιντσών και εκτίμησή τους
  2. Πόσα τούβλα απαιτούνται για δωμάτιο 10×10 τετραγωνικών μέτρων
  3. Τυπικό ύψος και πάχος τοίχου στηθαίο
  4. Τύπος υπολογισμού τούβλων | πώς να υπολογίσετε το τούβλο σε έναν τοίχο
  5. Πόσα τούβλα σε 1 cft τούβλο έργο & ο υπολογισμός τους