Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 1000 τετραγωνικά πόδια

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 1000 τετραγωνικά πόδια

Έτοιμο μίγμα σκυροδέματος κατασκευασμένο από ανάμεικτο μείγμα τσιμέντου Portland, αμμοχάλικο και άλλο εγκεκριμένο συστατικό, γενικά, το ξηρό έτοιμο μίγμα σκυροδέματος διατίθεται σε διαφορετικό μέγεθος σακούλας και κατάσταση βάρους όπως σακούλα 40 lb, 50 λίβρες, σακούλα 60 λίβρες, σακούλα 80 λίβρες 90 λίβρες και μπορείτε επίσης παρασκευάζεται μίγμα σκυροδέματος με το χέρι με ανάμειξη τσιμέντου Portland, άμμου και χαλικιού με νερό σε αναλογία 1:2:3 (1 μέρος μίγματος τσιμέντου με 2 μέρη άμμου και 3 μέρη πέτρας ή χαλίκι).

Το βάρος του έτοιμου σκυροδέματος σε ξηρή κατάσταση είναι περίπου 133 λίβρες ανά κυβικό πόδι, 3600 λίβρες ανά κυβικό υάρδα ή 2136 κιλά ανά κυβικό μέτρο. Το βάρος του σκυροδέματος καθορίζεται από την πυκνότητά του, η οποία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα των αδρανών, του νερού και του αέρα στο μείγμα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση το Imperial σύστημα μέτρησης, 1 κυβικό γιάρδα είναι μονάδα μέτρησης όγκου που αντιπροσωπεύεται από 3 πόδια μήκος επί 3 πόδια πλάτος και 3 πόδια βάθος (3'×3'×3' = 27 κυβικά πόδια), άρα 1 κυβικό αυλή ισούται με 27 κυβικά πόδια.

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για πλάκα 1000 τετραγωνικών ποδιών ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του μίγματος σκυροδέματος που επιλέγετε για το έργο σας και το πάχος της πλάκας. Μια τυπική αποτελεσματική πλάκα σκυροδέματος θα έχει τουλάχιστον πάχος 4″ και ισχύει 5″ -6″ σε ορισμένες συνθήκες.Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 1000 τετραγωνικά πόδια

Για μια πλάκα 4 ιντσών, υπάρχει ο γρήγορος εμπειρικός κανόνας και οι οδηγίες είναι να διαιρέσετε το δεδομένο τετραγωνικό μήκος με 80, και αυτό θα σας δώσει την ποσότητα σκυροδέματος που χρειάζεστε. Για παράδειγμα, εάν η πλάκα 1000 τετραγωνικών ποδιών σας, θα χρειαστείτε περίπου 12,5 μέτρα σκυροδέματος.

Για μια πλάκα 5 ιντσών, υπάρχει ο γρήγορος εμπειρικός κανόνας και οι οδηγίες είναι να διαιρέσετε το δεδομένο τετραγωνικό μήκος με 65, και αυτό θα σας δώσει την ποσότητα σκυροδέματος που χρειάζεστε. Για παράδειγμα, εάν η πλάκα 1000 τετραγωνικών ποδιών σας, θα χρειαστείτε περίπου 15,5 μέτρα σκυροδέματος.Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 1000 τετραγωνικών ποδιών ή (25 × 40) σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 12,5 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 15,5 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 1000÷80= 12,5 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 1000÷65= 15,5 κυβικά μέτρα.

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 1100 τετραγωνικά πόδια

Σύμφωνα με τον κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 1100 τετραγωνικών ποδιών σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 14 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 17 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 1100÷80= περίπου 1 4 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 1100÷65 = περίπου 17 κυβικά μέτρα.Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 1200 τετραγωνικά πόδια

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 1200 τετραγωνικών ποδιών ή (30×40) σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 15 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 18,5 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 1200÷80 = περίπου 15 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 1200÷65 = περίπου 18,5 κυβικά μέτρα.

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 1600 τετραγωνικά πόδιαΣύμφωνα με τον γενικό κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 1600 τετραγωνικών ποδιών ή (40×40) σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 20 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 25 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 1600÷80 = περίπου 20 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 1600÷65 = περίπου 25 κυβικά μέτρα.

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 2000 τετραγωνικά πόδιαΣύμφωνα με τον γενικό κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 2000 τετραγωνικών ποδιών ή (40×50) σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 25 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 31 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 2000÷80 = περίπου 25 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 2000÷65 = περίπου 31 κυβικά μέτρα.

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 2400 τετραγωνικά πόδιαΣύμφωνα με τον γενικό κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 2400 τετραγωνικών ποδιών ή (40×60) σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 30 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 37 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 2400÷80 = περίπου 30 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 2400÷65 = περίπου 37 κυβικά μέτρα.

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 2500 τετραγωνικά πόδια

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 2500 τετραγωνικών ποδιών ή (50×50) σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 32 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 39 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 2500÷80 = περίπου 32 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 2500÷65 = περίπου 39 κυβικά μέτρα.

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 3000 τετραγωνικά πόδια

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 3000 τετραγωνικών ποδιών ή (50×60) σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 38 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 46 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 3000÷80 = περίπου 38 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 3000÷65 = περίπου 46 κυβικά μέτρα.
Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 3000 τετραγωνικά πόδια

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 4000 τετραγωνικά πόδια

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 4000 τετραγωνικών ποδιών σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 50 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 62 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 4000÷80 = περίπου 50 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 4000÷65 = περίπου 62 κυβικά μέτρα.

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 5000 τετραγωνικά πόδια

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 5000 τετραγωνικών ποδιών σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 63 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 77 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 5000÷80 = περίπου 63 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 5000÷65 = περίπου 77 κυβικά μέτρα.

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 144 τετραγωνικά πόδια

Σύμφωνα με τον κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 144 τετραγωνικών ποδιών ή (12×12) σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 1,8 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 2,2 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 144÷80= περίπου 1,8 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 144÷65 = περίπου 2,2 κυβικά μέτρα.

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 160 τετραγωνικά πόδια

Σύμφωνα με τον κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 160 τετραγωνικών ποδιών ή (10×16) σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 2 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 2,5 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 160÷80= περίπου 2 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 160÷65= περίπου 2,5 κυβικά μέτρα.

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 300 τετραγωνικά πόδια

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 300 τετραγωνικών ποδιών ή (15×20) σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 3,75 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 4,6 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 300÷80= περίπου 3,75 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 300÷65 = περίπου 4,6 κυβικά μέτρα.

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 400 τετραγωνικά πόδια

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 400 τετραγωνικών ποδιών ή (20×20) σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 5 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 6,25 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 400÷80 = περίπου 5 κ.β. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 400÷65 = περίπου 6,25 κυβικά μέτρα.

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 500 τετραγωνικά πόδια

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 500 τετραγωνικών ποδιών ή (20×25) σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 6,25 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 7,7 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 500÷80= περίπου 6,25 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 500÷65 = περίπου 7,7 κυβικά μέτρα.

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 600 τετραγωνικά πόδια

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 600 τετραγωνικών ποδιών ή (20×30) σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 7,5 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 9,25 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 600÷80= περίπου 7,5 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 600÷65 = περίπου 9,25 κυβικά μέτρα.

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 700 τετραγωνικά πόδια

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 700 τετραγωνικών ποδιών ή (20×35) σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 8,75 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 10,75 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 700÷80= περίπου 8,75 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 700÷65 = περίπου 10,75 κυβικά μέτρα.

Πόσα μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι για 800 τετραγωνικά πόδια

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 800 τετραγωνικών ποδών ή (20×40) σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 10 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 12,5 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε. Υπολογισμός μαθηματικών:- 1) σε πάχος 4 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 800÷80 = περίπου 10 cu. yd. και 2) σε πάχος 5 ίντσες, ποσότητα σκυροδέματος = 800÷65= περίπου 12,5 κυβικά μέτρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: -

Πόσα μέτρα σκυρόδεμα χρειάζομαι για μια πλάκα 30×40

Πόσα μέτρα σκυρόδεμα χρειάζομαι για μια πλάκα 20×40

συμπέρασμα :-
Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα και τις οδηγίες, για πλάκα 1000 τετραγωνικών ποδιών ή (25 × 40) σε πάχος 4 ιντσών, θα χρειαστείτε περίπου 12,5 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και σε πάχος 5 ίντσες 15,5 γιάρδες σκυροδέματος θα χρειαστείτε.

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για πλάκα οροφής 2000 τ.μ
  2. Πόσος χάλυβας απαιτείται για πλάκα 1400 τετραγωνικών ποδιών
  3. Τι μέγεθος κεφαλίδας χρειάζεται για ένα παράθυρο
  4. Κόστος κατασκευής σπιτιού 1200 τετραγωνικών μέτρων και οικοδομικό υλικό
  5. Πόσο ζυγίζει μια σκάλα 12, 6, 8, 10, 16, 20, 24, 28, 32 & 40 ποδιών