Πόσα σακιά τσιμέντο για 1000 τούβλα

Πόσες σακούλες τσιμέντου για 1000 τούβλα, άμμος και τσιμέντο για 1000 τούβλα, σε αυτό το θέμα θα μάθουμε πόσες σακούλες τσιμέντου για 1000 τούβλα και επίσης θα υπολογίσουμε την ποσότητα άμμου και τσιμέντου για 1000 τούβλα,

Γνωρίζουμε ότι η κατανάλωση τσιμέντου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες στην τοιχοποιία, όπως η αναλογία τσιμεντοάμμου, το πάχος του κονιάματος και το μέγεθος των τούβλων

Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε πολλαπλό σχήμα και μέγεθος έχει ονομαστικό μέγεθος που ονομάζεται αρθρωτά τούβλα με διάσταση 190 mm × 90 mm × 90 mm
Και το δεύτερο είναι Ινδικά τούβλα με διαστάσεις περίπου 230 mm × 115 mm × 75 mm .Η κατανάλωση τσιμέντου είναι μεγαλύτερη σε υψηλότερο μέγεθος τούβλων και η κατανάλωση τσιμέντου είναι μικρότερη σε μικρότερο μέγεθος τούβλων

  Πόσα σακιά τσιμέντο για 1000 τούβλα
Πόσα σακιά τσιμέντο για 1000 τούβλα

◆ παράγοντες που καθορίζουν την κατανάλωση τσιμέντου

1) αναλογία άμμου τσιμέντου2) μέγεθος τούβλων

3) πάχος κονιάματοςΠόσες σακούλες τσιμέντου για 1000 τούβλα για αρθρωτά τούβλα

Δεδομένες διαστάσεις: -

Πάχος κονιάματος = 10 mm

Αρθρωτό μέγεθος τούβλου = 190 mm×90 mm ×90 mmΑριθμός τούβλων = 1000

Αναλογία άμμου τσιμέντου = 1:5

Συνολική αναλογία = 1 + 5 = 6Μέρος τσιμέντου = 1/6

Μέρος άμμου = 5/6◆ πόσες σακούλες τσιμέντου για 1000 τούβλα

Υπολογισμός :-

Όγκος 1 τούβλου =0,19×0,09×0,09 m3Όγκος τούβλων = 0,001539 m3

Όγκος 1000 τούβλων = 1000×0,001539 m3

Όγκος 1000 τούβλων = 1.539 m3

Πάχος κονιάματος = 10mm

Μέγεθος τούβλου με κονίαμα = 200mm×100mm×100mm

Όγκος τοιχοποιίας για 1000 τούβλα

Όγκος πλινθοδομής = 1000× 0,2×0,1×0,1m3

Όγκος πλινθοδομής = 2 m3

Για τον υπολογισμό του όγκου του κονιάματος αφαιρέστε όγκο τούβλου από όγκο τοιχοποιίας για 1000 τούβλα

Όγκος κονιάματος = 2m3_ 1.539m3

Όγκος κονιάματος = 0,461 m3

Ο όγκος κονιάματος είναι γνωστός ως υγρός όγκος

Υγρός όγκος = 0,461 m3

Για να υπολογίσετε τον ξηρό όγκο πολλαπλασιάστε έναν συμπαράγοντα 1,33 σε υγρό όγκο και 20% σπατάλη κονιάματος

Ξηρός όγκος = 0,461m3×1,33 = 0,613m3

20% σπατάλη κονιάματος

20% από 0,613 m3 = 0,1226 m3

Συνολικός όγκος κονιάματος = 0,613+0,1226 = 0,7356

Πόσο τσιμέντο χρειάζεται για 1000 τούβλα

Πυκνότητα τούβλων = 1440 kg/m3

Μέρος τσιμέντου σε αναλογία = 1/6

Όγκος κονιάματος = 0,7356 m3

Βάρος = όγκος × πυκνότητα

Ποσότητα τσιμέντου = (1/6)0,7356m3×1440kg/m3

Βάρος τσιμέντου = 177 kg

Απαιτούνται 3,54 σάκοι (177 kg) ποσότητας τσιμέντου για 1.000 τούβλα

Πόσα σακιά τσιμέντο για 1000 τούβλα

1 σακούλα τσιμέντο = 50 κιλά

No of bags cement = βάρος τσιμέντου/50

Αριθμός σακουλών τσιμέντο = 177/50= 3,54 σάκοι

Άρα απαιτούνται 3,54 σακούλες τσιμέντου για 1000 τοιχοποιίες

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

3) πώς να υπολογίσετε το βάρος της πλάκας από μαλακό χάλυβα και να εξάγετε τον τύπο της

4) υπολογίστε ποσότητα τσιμέντου Άμμος για πλινθοδομή 10m3

5) Υπολογισμός τσιμέντου σε κεραμοποιία έκτασης εκατό τετραγωνικών ποδιών

6) Υπολογισμός βάρους της ράβδου χάλυβα και ο τύπος της

7) τι είναι πρόσμειξη σκυροδέματος και οι τύποι και οι ιδιότητές του

Υπολογισμός ποσότητας άμμου για 1000 τούβλα

Μέρος άμμου σε αναλογία = 5/6

Όγκος κονιάματος = 0,7356m3

1 m3 = 35,32 κυβικά πόδια

Όγκος άμμου σε κυβικά μέτρα

Όγκος = (5/6) 0,7356 m3 = 0,613 m3

Όγκος άμμου σε κυβικά πόδια

Όγκος = 0,613 × 35,32 = 21,65 cft

η ποσότητα άμμου είναι 0,613 m3 ή απαιτούνται 21,65 cft για 1000 τούβλα

Πόσες σακούλες τσιμέντου για 1000 τούβλα για Ινδικό Πρότυπο μέγεθος τούβλων

Δεδομένες διαστάσεις: -

Πάχος κονιάματος = 10 mm

Αρθρωτό μέγεθος τούβλου = 230mm×115mm ×75mm

Αριθμός τούβλων = 1000

Αναλογία άμμου τσιμέντου = 1:5

Συνολική αναλογία = 1 + 5 = 6

Μέρος τσιμέντου = 1/6

Μέρος άμμου = 5/6

πόσες σακούλες τσιμέντου για 1000 τούβλα

◆ Υπολογισμός:-

Όγκος 1 τούβλου =0,23×0,115×0,075 m3

Όγκος τούβλων =0,00198 m3

Όγκος 1000 τούβλων = 1000×0,00198m3

Όγκος 1000 τούβλων = 1,98 m3

Πάχος κονιάματος = 10mm

Μέγεθος τούβλου με κονίαμα = 240mm×125mm×85mm

Όγκος τοιχοποιίας για 1000 τούβλα

Όγκος πλινθοδομής = 1000× 0,24×0,125×0,085m3

Όγκος πλινθοδομής = 2,55 m3

Για τον υπολογισμό του όγκου του κονιάματος αφαιρέστε όγκο τούβλου από όγκο τοιχοποιίας για 1000 τούβλα

Όγκος κονιάματος = 2m3_ 1.539m3

Όγκος κονιάματος = 0,57 m3

Ο όγκος κονιάματος είναι γνωστός ως υγρός όγκος

Υγρός όγκος = 0,57 m3

Για να υπολογίσετε τον ξηρό όγκο πολλαπλασιάστε έναν συμπαράγοντα 1,33 σε υγρό όγκο και 20% σπατάλη κονιάματος

Ξηρός όγκος = 0,57m3×1,33 = 0,7581m3

20% σπατάλη κονιάματος

20% από 0,7581 m3 = 0,15162 m3

Συνολικός όγκος κονιάματος = 0,7581+0,15162

Συνολικός όγκος κονιάματος = 0,81 m3

Πόσο τσιμέντο χρειάζεται για 1000 τούβλα

Πυκνότητα τούβλων = 1440 kg/m3

Μέρος τσιμέντου σε αναλογία = 1/6

Όγκος κονιάματος = 0,81 m3

Βάρος = όγκος × πυκνότητα

Ποσότητα τσιμέντου = (1/6)0,81m3×1440kg/m3

Βάρος τσιμέντου = 194 kg

Απαιτούνται 194 κιλά ποσότητας τσιμέντου για 1.000 τούβλα

Πόσα σακιά τσιμέντο για 1000 τούβλα

1 σακούλα τσιμέντο = 50 κιλά

No of bags cement = βάρος τσιμέντου/50

Αριθμός σακουλών τσιμέντο = 194/50= 3,89 σάκοι

Άρα απαιτούνται 3,89 σακούλες τσιμέντου για 1000 τούβλα

■ Υπολογισμός ποσότητας άμμου

Μέρος άμμου σε αναλογία = 5/6

Όγκος κονιάματος = 0,81m3

1 m3 = 35,32 κυβικά πόδια

Όγκος άμμου σε κυβικά μέτρα

Όγκος = (5/6) 0,81 m3 = 0,675 m3

Όγκος άμμου σε κυβικά πόδια

Όγκος = 0,675 × 35,32 =23,8 βλ

Άρα η ποσότητα άμμου είναι 0,675 m3 ή απαιτούνται 23,8 cft για 1000 τούβλα

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πώς να υπολογίσετε τούβλα σε τοίχο 4 ιντσών ανά τετραγωνικό μέτρο
  2. Πώς μπορώ να υπολογίσω τον όγκο της σακούλας τσιμέντου 50 Kg σε CFT;
  3. Μέγεθος δοκού πέργκολας για άνοιγμα 10′, 12′, 14′, 15′, 16′, 18′ & 20 πόδια
  4. Ύψος δοκού πλίνθου | επίπεδο πλίνθου | φυσικό επίπεδο εδάφους
  5. Πυκνότητα τούβλου σε kN/m3, kg/m3, lb/ft3, g/cm3 και kg/mm2