Πόσα τούβλα απαιτούνται για δωμάτιο 10×10 τετραγωνικών μέτρων

Πόσα τούβλα απαιτούνται για δωμάτιο 10×10 τετραγωνικών μέτρων, υπολογισμός τούβλου για δωμάτιο 100 τετραγωνικών μέτρων, σε αυτό το θέμα γνωρίζουμε πόσα τούβλα σε δωμάτιο 100 τετραγωνικών ποδιών (10×10 τετραγωνικά πόδια) και υπολογισμός τσιμεντοκονίας για τούβλα 100 τετραγωνικών ποδιών για δωμάτιο. Γνωρίζουμε ότι τα τούβλα έχουν πολλά μεγέθη, έχουμε το τυπικό τούβλο που είναι αρθρωτό τούβλο και το δεύτερο είναι το ινδικό τούβλο,

σε αυτό το θέμα συζητήστε για το μέγεθος του ινδικού τούβλου και υπολογίστε πόσα τούβλα απαιτούνται για δωμάτιο 100 τετραγωνικών ποδιών.

  Πόσα τούβλα απαιτούνται για δωμάτιο 10×10 τετραγωνικών μέτρων
Πόσα τούβλα απαιτούνται για δωμάτιο 10×10 τετραγωνικών μέτρων

υπολογισμός τούβλου για δωμάτιο 100 τετραγωνικών ποδιών (10×10).

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δώσει παρακάτωΎψος δωματίου = 11 πόδια

Μέγεθος δωματίου = 10×10 πόδια2Εμβαδόν μονού τοίχου = 10×11 ft2

Εμβαδόν μονού τοίχου στο δωμάτιο = 110 πόδια 2Εμβαδόν και των τεσσάρων τοίχων = 110 ft2×4=440 ft2

Σημείωση: - Τα παράθυρα της πόρτας και ο εξαερισμός πρέπει να αφαιρεθούν

Ας υποθέσουμε ότι μέγεθος πόρτας = 7×3 = 21ft2Μέγεθος παραθύρου = 4×3 =12 πόδια 2

Μέγεθος αερισμού = 1×1 =1ft2

Συνολική αφαίρεση = 21+12+1=34 πόδια 2Καθαρή επιφάνεια τοίχου με τούβλο

Περιοχή = 440 πόδια 2_ 34 πόδια2 = 408 πόδια 2Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τοίχο 4 ιντσών με πάχος 5 ίντσες

Πάχος τοίχου = 5 ίντσες = 5/12 πόδιαΌγκος τοίχου = 408ft2×5/12= 170 cu ft

Μέγεθος ενός τούβλου = 9″×4,5″×3″

Εάν πάχος κονιάματος = 0,5 ίντσα

Μέγεθος τούβλου με κονίαμα = 9,5″×5″×3,5″

Όγκος ενός τούβλου= (9″/12)×(4,5″/12)×(3″/12)=0,070 cuft

Όγκος ενός τούβλου με κονίαμα

= (9,5 ″ / 12) × (5 ″ /12)×(3,5 ″ /12)=0,096 cu ft

No.of bricks = όγκος τοίχου/όγκος ενός τούβλου με κονίαμα

Αριθ. τούβλων =170/0,096=1770 αρ

Απαιτούνται 1770 τούβλα για την κατασκευή τούβλου δωματίου 100 (10×10) τετραγωνικών ποδιών

Υπολογισμός τσιμεντοκονίας για τούβλα 100 τετραγωνικών ποδιών

Συνολικό κονίαμα για 1770 τούβλα

Ποσότητα κονιάματος= 0,096_0,07=0,026 cu ft

Συνολικό κονίαμα = 0,026 × 1770 = 46,02 με πόδια

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε αναλογία κονιάματος= 1:4

Συνολική αναλογία = 1+4=5

Μέρος τσιμέντου = 1/5

Μέρος άμμου = 4/5

Στο οποίο το ένα μέρος είναι τσιμέντο και το 4 μέρος είναι άμμος

1) Υπολογισμός ποσότητας τσιμέντου

Μία σακούλα τσιμέντο = 50 κιλά

Πυκνότητα τσιμέντου =1440kg/m3

1m3 = 35,32 κυβικά πόδια

Βάρος =(1/5)(46,02/35,32) m 3×1440 kg/m3

Βάρος τσιμέντου = 375 kg

Αριθμός σακουλών = 375/50=7,5 σάκοι τσιμέντο

Απαιτούνται 7,5 σάκοι (375kg) τσιμέντο για την κατασκευή 100 (10×10) τετραγωνικών ποδιών τούβλο ενός δωματίου

2) υπολογισμός όγκου άμμου

Όγκος = (4/5)46,02=37cuft

Απαιτούνται 37 κομμάτια άμμου για την κατασκευή 100 (10×10) τετραγωνικών ποδιών τούβλο δωματίου

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

3) πώς να υπολογίσετε το βάρος της πλάκας από μαλακό χάλυβα και να εξάγετε τον τύπο της

4) υπολογίστε ποσότητα τσιμέντου Άμμος για πλινθοδομή 10m3

5) Υπολογισμός τσιμέντου σε κεραμοποιία έκτασης εκατό τετραγωνικών ποδιών

6) Υπολογισμός βάρους της ράβδου χάλυβα και ο τύπος της

7) τι είναι πρόσμειξη σκυροδέματος και οι τύποι και οι ιδιότητές του

Ως εκ τούτου, απαιτήσαμε τα ακόλουθα δεδομένα για τοίχο από τούβλα 100 τετραγωνικών ποδιών

1) αριθμοί τούβλων = 1770

2) σάκοι τσιμέντο = 7,5

3) όγκος άμμου = 37 cu ft

Απαιτούνται 1770 τούβλα, 7,5 σάκοι τσιμέντου και 37 άμμος για την κατασκευή τουβλότοιχου 100 τετραγωνικών ποδιών

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πόσες κολόνες απαιτούνται για ένα σπίτι 1400 τετραγωνικών μέτρων
  2. Εμπειρικός κανόνας ανοίγματος γλουλάμης για δοκό, δοκό και κολόνα
  3. Πόσος χάλυβας απαιτείται ανά τετραγωνικά πόδια πλάκας
  4. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μεγάλης στήλης και της μικρής στήλης
  5. Διαστάσεις τεμαχίου στάχτης με βάση το πρότυπο ASTM