Πόση άμμο και αδρανή τσιμέντου απαιτείται για σκυρόδεμα m25

Πόσο τσιμέντο άμμος & αδρανή απαιτείται για σκυρόδεμα m25, γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε πόσο τσιμεντοάμμο & αδρανή απαιτείται ανά 1 m3 m25 βαθμού σκυροδέματος & επίσης ξέρουμε πόσο τσιμέντο απαιτείται για σκυρόδεμα M25 & πώς να υπολογίσουμε την τσιμεντοάμμο αδρανή που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος ποιότητας m25.

Διαφορετικής ποιότητας σκυροδέματος όπως τα M25, M20, M15, M10, M7.5 & M5 είναι ονομαστικές ποιότητες ανάμειξης σκυροδέματος στο οποίο το Μ αντιπροσωπεύει το μείγμα και τα αριθμητικά σχήματα 25, 20, 15, 10, 7.5 & 5 είναι χαρακτηριστικά της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος χρονική περίοδο κέρδους αντοχής 28 ημερών μετά τη σκλήρυνση.

● Πίνακας 1: - Διαφορετική ποιότητα σκυροδέματος και αντοχή σε θλίψη σε N/mm2.

  διαφορετικής ποιότητος σκυροδέματος και η αντοχή τους σε θλίψη σε N/mm2.
διαφορετικής ποιότητος σκυροδέματος και η αντοχή τους σε θλίψη σε N/mm2.

Κατανόηση της ποιότητας του σκυροδέματος :- Οι ποιότητες σκυροδέματος καθορίζονται από την αντοχή του και τη σύσταση του υλικού σκυροδέτησης από τσιμέντο άμμο και αδρανή και την ελάχιστη αντοχή που πρέπει να έχει το σκυρόδεμα μετά από 28 ημέρες αρχικής κατασκευής. Ο βαθμός του σκυροδέματος γίνεται κατανοητός σε μετρήσεις N/mm2 ή MPa, όπου το M σημαίνει μείγμα και το MPa υποδηλώνει τα συνολικά χαρακτηριστικά της θλιπτικής αντοχής.

τύπους ποιότητας σκυροδέματος :- υπάρχουν τρεις τύποι βαθμού σκυροδέματος 1) κανονικής ποιότητας σκυροδέματος, 2) τυπικής ποιότητας σκυροδέματος & 3) ποιότητας σκυροδέματος υψηλής αντοχής. Η κανονική ποιότητα σκυροδέματος βασίζεται στην ονομαστική αναλογία ανάμειξης τσιμέντου, άμμου και αδρανών υλικών που έχουν συγκριτικά χαμηλότερη αντοχή σε θλίψη από την τυπική ποιότητα σκυροδέματος.Κανονική ποιότητα σκυροδέματος είναι τα M25, M20, M15, M10, M7.5 & M5 γενικά με βάση την ονομαστική αναλογία μίγματος άμμου τσιμέντου και αδρανών.

Τυπική ποιότητα σκυροδέματος είναι τα M25, M30, M35, M40 και M45 που κατασκευάζονται σύμφωνα με το μείγμα σχεδιασμού και έχουν υψηλότερη αντοχή σε θλίψη από την κανονική ποιότητα σκυροδέματος.Ποιότητα σκυροδέματος υψηλής αντοχής είναι τα M50, M55, M60, M65 και M70 που κατασκευάζονται σύμφωνα με το μείγμα σχεδιασμού και έχουν υψηλότερη αντοχή σε θλίψη από το κανονικό και τυπικό σκυρόδεμα.

Σύμφωνα με την ονομαστική ανάμειξη σκυροδέματος το βιβλίο κωδικών IS456 προτείνει ότι ο ελάχιστος βαθμός σκυροδέματος είναι M20 που χρησιμοποιούνται για εργασίες RCC και M5, M7.5, M10 και M15 δεν χρησιμοποιούνται για εργασίες RCC, γενικά χαμηλότερης ποιότητας σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται στη μαζική σκυροδέτηση, διαμόρφωση βαρέων τοίχων, πλήρωση εδάφους, διαμόρφωση τοίχου αντιστήριξης και όλες τις εργασίες PCC.

τυπικής ποιότητας σκυροδέματος και το σκυρόδεμα υψηλής αντοχής χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων, βιομηχανικών κτιρίων, εμπορικών κτιρίων, κτιρίων κατοικιών, διαμερισμάτων, γέφυρων, φραγμάτων και βαριάς κατασκευής.● Πίνακας 2 : - διαφορετική ποιότητα σκυροδέματος και οι τύποι του

  διαφορετικών ποιοτήτων σκυροδέματος και των τύπων του
διαφορετικών ποιοτήτων σκυροδέματος και των τύπων του

● Αναλογία ανάμειξης τσιμέντου και αδρανών σε σκυρόδεμα :- υπάρχουν δύο τύποι αναλογίας ανάμειξης σε διαφορετικούς βαθμούς σκυροδέματος 1) ονομαστικό μείγμα & 2) μείγμα σχεδιασμού.

Βιβλίο κωδικών ονομαστικής ανάμειξης σκυροδέματος IS456 προτείνετε χαμηλότερης και κανονικής ποιότητας σκυρόδεμα όπως M25, M20, M15, M10, M7.5 & M5 να έχουν σταθερή αναλογία τσιμεντοάμμου και αδρανών.Μείγμα σχεδίου σκυροδέματος Κωδικός IS 456 Το βιβλίο προτείνει ότι η τυπική και υψηλής αντοχής ποιότητα σκυροδέματος κατασκευάζεται σύμφωνα με διαφορετικούς τύπους συντελεστών εξέτασης όπως η φέρουσα δομή, η αντίσταση σεισμό, η ροπή κάμψης της στήλης, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και η ποιότητα της άμμου και των αδρανών τσιμέντου.

● Πίνακας 3: - βαθμός τύπων σκυροδέματος, τύποι αναλογίας ανάμειξης και αναλογία ανάμειξης σκυροδέματος.  βαθμός τύπων σκυροδέματος, αυτό's mix ratio types and mix ratio of concrete.
βαθμός τύπων σκυροδέματος, είναι τύποι αναλογίας ανάμειξης και αναλογία ανάμειξης σκυροδέματος.

Πόσο τσιμέντο, άμμος και αδρανή απαιτείται για 1 m3 σκυροδέματος m25

Αναλογία σκυροδέματος M25:- Η βάση M για μείγμα και το αριθμητικό σχήμα 25 είναι η αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος είναι 25 N/mm2 για χρόνο σκλήρυνσης 28 ημερών και η αναλογία σκυροδέματος M25 είναι 1 : 1 : 2, μείγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών στο οποίο ένα μέρος είναι τσιμέντο, 1 μέρος είναι άμμος και 2 μέρη είναι αδρανή ή μίγμα πέτρας με νερό.

Αναλογία μίγματος σκυροδέματος M25:- Μ βάση για μίγμα και το αριθμητικό σχήμα 25 είναι η αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος είναι 25 N/mm2 για χρόνο σκλήρυνσης 28 ημερών. Αναλογία μίγματος σκυροδέματος M25 είναι 1:1:2, κατασκευασμένο από μείγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών στο οποίο το ένα μέρος είναι τσιμέντο, το 1 μέρος είναι άμμος και το 2 μέρος είναι αδρανή ή μίγμα πέτρας με νερό.Βάρος σκυροδέματος 1m3 m25 : το μοναδιαίο βάρος του RCC είναι 2500kg/m3 και το PCC είναι 2400kg/m3, επομένως το βάρος του σκυροδέματος 1m3 M25 είναι 2500kgs όταν χρησιμοποιείται ως οπλισμένο σκυρόδεμα τσιμέντου και 2400kgs σε απλό τσιμεντοκονίαμα.

Υπολογίζοντας την ποσότητα τσιμέντου, άμμου και αδρανών που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος m25 έχουμε δώσει τα εξής:

Υγρός όγκος σκυροδέματος = 1m3

αναλογία ανάμειξης για σκυρόδεμα m25 = 1:1:2

Πρέπει να κάνουμε τα εξής βήματα υπολογισμού:

Βήμα 1 :- έχουμε υγρό όγκο σκυροδέματος ίσο με 1 κυβικό μέτρο (1m3), αλλά όταν υπολογίζουμε την πραγματική ποσότητα ξηρού συστατικού τσιμέντου, άμμου και αδρανών σκυροδέματος πρέπει να υπολογίσουμε ξηρό όγκο σκυροδέματος.

Για τη μετατροπή υγρού όγκου σε ξηρό όγκο σκυροδέματος θα πολλαπλασιάσουμε 1,54 σε υγρό όγκο σκυροδέματος, τώρα το ερώτημα είναι γιατί πολλαπλασιάζουμε 1,54 σε υγρό όγκο σκυροδέματος. Όταν το μίγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών αναμιγνύεται με νερό, ο αριθμός των κενών αέρα που υπάρχουν στο ξηρό συστατικό εξατμίζεται σε υγρή κατάσταση όταν αναμιγνύεται με νερό, έτσι ο όγκος τους μειώνεται κατά 54% σε υγρή κατάσταση, επομένως ο ξηρός όγκος του σκυροδέματος αυξάνεται κατά 54% του υγρού όγκου.

Ο ξηρός όγκος του σκυροδέματος είναι ίσος με 1× 1,54 = 1,54 m3 ( κυβικό μέτρο)

βήμα 2 :- m25 ονομαστική αναλογία μίγματος είναι 1:1:2, στην οποία ένα μέρος είναι τσιμέντο, ένα μέρος είναι άμμος και δύο μέρη είναι αδρανή, τότε η συνολική αναλογία μίγματος είναι ίση με 1+1+2 = 4, και μέρος του τσιμέντου είναι ίσο με 1/4, μέρος της άμμου είναι ίσο με 1/4 και μέρος του αδρανούς είναι ίσο με 2/4

Πόσο τσιμέντο απαιτείται για το σκυρόδεμα M25

βήμα 3: - Έχουμε ξηρό όγκο σκυροδέματος ίσο με 1,54 m3, μέρος τσιμέντου σε μίγμα = 1/4 και πυκνότητα τσιμέντου = 1440 Kg/m3

Πόσο τσιμέντο απαιτείται για σκυρόδεμα M25 σε κυβικό μέτρο

βήμα 4: – υπολογίστε το τσιμέντο που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25 σε κυβικό μέτρο είναι ίσο με = 1/4 × 1,54 m3 = 0,385 m3

Ετος. :- Απαιτείται 0,385 m3 ( κυβικό μέτρο) τσιμέντο για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25.

Πόσο τσιμέντο απαιτείται για σκυρόδεμα M25 σε κιλά

βήμα 5: - υπολογίστε το τσιμέντο που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25 σε Kgs (κιλό) είναι ίσο με = 1/4 × 1,54 m3 × 1440 Kg/m3 = 554 Kgs

Ετος. :- 554 Kgs ποσότητα τσιμέντου που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για το σκυρόδεμα M25

βήμα 6: - Γνωρίζουμε ότι 1 σάκκος τσιμέντου βάρους = 50 κιλά, υπολογίστε τις σακούλες τσιμέντου που απαιτούνται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25 ισούται με = 1/4 × 1,54 m3 × 1440 Kg/m3/50 = 11,08 = 11 σάκοι τσιμέντου

Ετος. :- Απαιτούνται 11 σάκοι τσιμέντου για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25.

Τώρα το ερώτημα είναι πόσο τσιμέντο απαιτείται για 1 m3 σκυροδέματος M25 η απάντηση τους είναι η εξής:

Ετος. :- Για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25 απαιτούνται 11 σάκοι (0,385 m3, 554 kg) τσιμέντου.

Πόση άμμος απαιτείται για το σκυρόδεμα M25

Δώσαμε ξηρό όγκο σκυροδέματος ίσο με 1,54 κυβικά μέτρα και μέρος της άμμου στο μείγμα σκυροδέματος είναι ίσο με 1/4, η πυκνότητα της άμμου είναι ίση με 1620 Kg/m3 και ένα κυβικό μέτρο είναι ίσο με 35,3147 cu ft

Πόση άμμος απαιτείται για σκυρόδεμα M25 σε κυβικά μέτρα

βήμα 7: – υπολογίστε την άμμο που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25 σε κυβικό μέτρο ισούται με 1/4 × 1,54 = 0,385 m3

Ετος. :- Απαιτείται 0,385 m3 ποσότητα άμμου για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25

Πόση άμμος απαιτείται για σκυρόδεμα M25 σε κιλά

βήμα 8: - υπολογίστε την άμμο που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25 σε kg (kg) είναι ίση με 1/4 × 1,54 m3 × 1620 Kg/m3 = 624 Kgs

Ετος. :- Για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25 απαιτείται ποσότητα άμμου 624 κιλά

Πόση άμμος απαιτείται για σκυρόδεμα M25 σε cft

βήμα 9: - υπολογίστε την απαιτούμενη άμμο για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25 σε cft (κυβικά πόδια) ισούται με 1/4 × 1,54 m3/35,3147 × 1620 Kg/m3 = 18 cft

Ετος. :- Απαιτείται ποσότητα άμμου 18 cft για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25.

Τώρα το ερώτημα είναι πόση άμμος απαιτείται για 1 m3 σκυροδέματος M25 η απάντηση τους είναι η εξής:

Ετος. :- Απαιτούνται 18 cft (0,385 m3, 6244 kg) άμμος για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25.

  Πόση άμμο και αδρανή τσιμέντου απαιτείται για σκυρόδεμα m25
Πόση άμμο και αδρανή τσιμέντου απαιτείται για σκυρόδεμα m25

Πόσα αδρανή απαιτούνται για το σκυρόδεμα M25

Δώσαμε ξηρό όγκο σκυροδέματος ίσο με 1,54 κυβικό μέτρο και μέρος των αδρανών στο μίγμα σκυροδέματος είναι ίσο με 2/4, πυκνότητα αδρανών είναι ίση με 1550 Kg/m3 και ένα κυβικό μέτρο είναι ίσο με 35,3147 cu ft

Πόσα αδρανή απαιτούνται για σκυρόδεμα M25 σε κυβικό μέτρο

βήμα 10: - υπολογίστε το αδρανή που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25 σε κυβικό μέτρο είναι ίσο με 2/4 × 1,54 = 0,77 m3

Ετος. :- Απαιτείται 0,77 m3 ποσότητα αδρανών για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25

Πόσα αδρανή απαιτούνται για σκυρόδεμα M25 σε κιλά

βήμα 11: - υπολογίστε το αδρανή που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25 σε kg (kg) είναι ίσο με 2/4 × 1,54 m3 × 1550 Kg/m3 = 1194 Kgs

Ετος. :- Απαιτείται 1194 κιλά ποσότητα αδρανών για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25

Πόσα αδρανή απαιτούνται για το σκυρόδεμα M25 σε cft

βήμα 12: - υπολογίστε το αδρανή που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25 σε cft (κυβικά πόδια) είναι ίσο με 2/4 × 1,54 m3/35,3147 × 1550 Kg/m3 = 36 cft

Ετος. :- Απαιτείται ποσότητα αδρανών 36 cft για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25.

Τώρα το ερώτημα είναι πόσα αδρανή απαιτούνται για 1 m3 σκυροδέματος M25 η απάντηση τους είναι η εξής:

Ετος. :- Απαιτούνται 36 cft (0,77 m3, 1194 kg) αδρανή για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25.

Τώρα το ερώτημα είναι πόση άμμο και αδρανή τσιμέντου απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος m25; Τα δικά τους θα ακολουθήσουν

Ετος . Απαιτούνται 11 σάκοι (0,385 m3, 554 kg) τσιμέντο, 18 cft (0,385 m3, 6244 kg) άμμος & 36 cft (0,77 m3, 1194 kg) αδρανή για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M25.

Πίνακας 4: – ποσότητα τσιμέντου σε σάκους και kg και ποσότητα αδρανών και άμμου σε κυβικά μέτρα, κυβικά πόδια και kg

  ποσότητα τσιμέντου σε σάκους και kg και ποσότητα αδρανών και άμμου σε κυβικά μέτρα, κυβικά πόδια και kg για m25 σκυρόδεμα
ποσότητα τσιμέντου σε σάκους και kg και ποσότητα αδρανών και άμμου σε κυβικά μέτρα, κυβικά πόδια και kg για m25 σκυρόδεμα

Βάρος άμμου και αδρανών που απαιτείται για σακούλα τσιμέντου 50 kg για σκυρόδεμα ποιότητας m25

1) βάρος άμμου & αδρανών που απαιτείται για σακούλα τσιμέντου 50 kg για σκυρόδεμα ποιότητας M25

Όπως βρίσκουμε 11 σάκους τσιμέντου, 624 κιλά άμμο & 1194 κιλά αδρανή για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος ποιότητας m25.

Hance 11 σακουλάκια τσιμέντο = 624 κιλά άμμος
Για 1 σακούλα τσιμέντο = 624/11 = 57 κιλά άμμος

Χανς 11 σακούλες τσιμέντου = 1194 κιλά αδρανή
Για 1 σακούλα τσιμέντου = 1194/11 = 109 κιλά αδρανή

Ετος. :- Απαιτούνται 57 κιλά άμμου & 109 κιλά αδρανών ανά 50 κιλά σακούλας τσιμέντου για σκυρόδεμα ποιότητας m25.

Απαιτείται όγκος άμμου & αδρανών για σάκκο τσιμέντου 50 kg για σκυρόδεμα ποιότητας M25

Όπως βρίσκουμε 11 σακούλες τσιμέντου, 18 cft άμμο & 36 cft αδρανή για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος ποιότητας m25.

Hance 11 σακουλάκια τσιμέντο = 18 άμμος
Για 1 σακούλα τσιμέντο = 18/11= 1,64 cft άμμο

Hance 11 σακούλες τσιμέντου = 36 κιλά αδρανή
Για 1 σακούλα τσιμέντου = 36/11 = 3,27 cft αδρανή

● Απ. :- Απαιτούνται 1,64 cft άμμος & 3,27 cft αδρανή ανά 50 kg σακούλας τσιμέντου για σκυρόδεμα ποιότητας m25.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Ύψος από το δάπεδο μέχρι την οροφή για κατοικία
  2. Πόσο ύψος είναι μια σκάλα 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 και 16 σκαλοπατιών
  3. Υπολογίστε το βάρος της πλάκας σκυροδέματος
  4. Πόσο ζυγίζει ένα τετραγωνικό πόδια (sq ft) σκυροδέματος;
  5. Ποιότητα σκυροδέματος M20 και η αναλογία ανάμειξης