Πόση άμμο και αδρανή τσιμέντου απαιτείται για το σκυρόδεμα M10

Πόση άμμος και αδρανή τσιμέντου απαιτείται για το σκυρόδεμα M10, γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε πόσο τσιμέντο άμμο και αδρανή απαιτείται ανά 1 m3 m10 σκυροδέματος και επίσης ξέρουμε πόσο τσιμέντο απαιτείται για σκυρόδεμα M10 και πώς υπολογίζουμε την τσιμεντοάμμο αδρανή που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος ποιότητας m10.

Διαφορετικής ποιότητας σκυροδέματος όπως τα M25, M20, M15, M10, M7.5 & M5 είναι ονομαστικές ποιότητες ανάμειξης σκυροδέματος στο οποίο το Μ αντιπροσωπεύει το μείγμα και τα αριθμητικά σχήματα 25, 20, 15, 10, 7.5 & 5 είναι χαρακτηριστικά της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος χρονική περίοδο κέρδους αντοχής 28 ημερών μετά τη σκλήρυνση.

Τραπέζι 1 :- διαφορετικής ποιότητος σκυροδέματος και η αντοχή τους σε θλίψη σε N/mm2.

  διαφορετικής ποιότητος σκυροδέματος και η αντοχή τους σε θλίψη σε N/mm2.
διαφορετικής ποιότητος σκυροδέματος και η αντοχή τους σε θλίψη σε N/mm2.

Κατανόηση της ποιότητας του σκυροδέματος :- Οι ποιότητες σκυροδέματος καθορίζονται από την αντοχή του και τη σύσταση του υλικού σκυροδέτησης από τσιμέντο άμμο και αδρανή και την ελάχιστη αντοχή που πρέπει να έχει το σκυρόδεμα μετά από 28 ημέρες αρχικής κατασκευής. Ο βαθμός του σκυροδέματος γίνεται κατανοητός σε μετρήσεις N/mm2 ή MPa, όπου το M σημαίνει μείγμα και το MPa υποδηλώνει τα συνολικά χαρακτηριστικά της θλιπτικής αντοχής.

τύπους ποιότητας σκυροδέματος :- υπάρχουν τρεις τύποι βαθμού σκυροδέματος 1) κανονικής ποιότητας σκυροδέματος, 2) τυπικής ποιότητας σκυροδέματος & 3) ποιότητας σκυροδέματος υψηλής αντοχής. Η κανονική ποιότητα σκυροδέματος βασίζεται στην ονομαστική αναλογία ανάμειξης τσιμέντου, άμμου και αδρανών υλικών που έχουν συγκριτικά χαμηλότερη αντοχή σε θλίψη από την τυπική ποιότητα σκυροδέματος.Κανονική ποιότητα σκυροδέματος είναι τα M25, M20, M15, M10, M7.5 & M5 γενικά με βάση την ονομαστική αναλογία μίγματος άμμου τσιμέντου και αδρανών.

Τυπική ποιότητα σκυροδέματος είναι τα M25, M30, M35, M40 και M45 που κατασκευάζονται σύμφωνα με το μείγμα σχεδιασμού έχουν υψηλότερη αντοχή σε θλίψη από την κανονική ποιότητα σκυροδέματος.Ποιότητα σκυροδέματος υψηλής αντοχής είναι τα M50, M55, M60, M65 και M70 που κατασκευάζονται σύμφωνα με το μείγμα σχεδιασμού και έχουν υψηλότερη αντοχή σε θλίψη από το κανονικό και τυπικό σκυρόδεμα.

Σύμφωνα με την ονομαστική ανάμειξη σκυροδέματος το βιβλίο κωδικών IS456 προτείνει ότι ο ελάχιστος βαθμός σκυροδέματος είναι M20 που χρησιμοποιούνται για εργασίες RCC και M5, M7.5, M10 και M15 δεν χρησιμοποιούνται για εργασίες RCC, γενικά χαμηλότερης ποιότητας σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται στη μαζική σκυροδέτηση, διαμόρφωση βαρέων τοίχων, πλήρωση εδάφους, διαμόρφωση τοίχου αντιστήριξης και όλες τις εργασίες PCC.

τυπικής ποιότητας σκυροδέματος και Το σκυρόδεμα υψηλής αντοχής χρησιμοποιείται για την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων, βιομηχανικών κτιρίων, εμπορικών κτιρίων, κτιρίων κατοικιών, διαμερισμάτων, γέφυρων, φραγμάτων και βαριάς κατασκευής.Πίνακας 2: – διαφορετικής ποιότητας σκυρόδεμα και οι τύποι του

  διαφορετικών ποιοτήτων σκυροδέματος και των τύπων του
διαφορετικών ποιοτήτων σκυροδέματος και των τύπων του

Αναλογία άμμου τσιμέντου και ανάμειξης αδρανών στο σκυρόδεμα: – υπάρχουν δύο τύποι αναλογίας ανάμειξης σε διαφορετικές ποιότητες σκυροδέματος 1) ονομαστικό μείγμα & 2) μείγμα σχεδιασμού.

Βιβλίο κωδικών ονομαστικής ανάμειξης σκυροδέματος IS456 προτείνουμε χαμηλότερη και κανονική ποιότητα σκυροδέματος όπως M25, M20, M15, M10, M7.5 & M5 να έχουν σταθερή αναλογία τσιμεντοάμμου και αδρανών.Βιβλίο κωδικών σχεδίασης σκυροδέματος IS 456 προτείνουμε ότι η τυπική και υψηλής αντοχής ποιότητα σκυροδέματος κατασκευάζεται σύμφωνα με διαφορετικούς τύπους συντελεστών εξέτασης, όπως η φέρουσα δομή, η αντισεισμική αντοχή, η ροπή κάμψης της στήλης, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και η ποιότητα της άμμου και των αδρανών τσιμέντου.

Πίνακας 3: - βαθμός τύπων σκυροδέματος, είναι τύποι αναλογίας ανάμειξης και αναλογία ανάμειξης σκυροδέματος.  βαθμός τύπων σκυροδέματος, αυτό's mix ratio types and mix ratio of concrete.
βαθμός τύπων σκυροδέματος, είναι τύποι αναλογίας ανάμειξης και αναλογία ανάμειξης σκυροδέματος.

Πόσο τσιμέντο, άμμος και αδρανή απαιτούνται για 1 m3 σκυροδέματος m10

Η αναλογία σκυροδέματος M10 είναι 1: 3: 6 στην οποία ένα μέρος είναι τσιμέντο, 3 μέρη είναι άμμος και 6 μέρη είναι μίγμα αδρανών με νερό για να αποκτήσει αντοχή σε θλίψη 10N/mm2 μετά από έκχυση σε σχήμα επιθυμητής σκλήρυνσης 28 ημερών.

Υπολογίζοντας την ποσότητα τσιμέντου, άμμου και αδρανών που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος m10 έχουμε δώσει τα εξής:Υγρός όγκος σκυροδέματος = 1m3

αναλογία ανάμειξης για σκυρόδεμα m10 = 1:3:6

Πρέπει να κάνουμε τα εξής βήματα υπολογισμού:

● Βήμα 1 :- έχουμε υγρό όγκο σκυροδέματος ίσο με 1 κυβικό μέτρο (1m3), αλλά όταν υπολογίζουμε την πραγματική ποσότητα ξηρού συστατικού τσιμέντου, άμμου και αδρανών σκυροδέματος.

Ο ξηρός όγκος του σκυροδέματος είναι ίσος με 1× 1,54 = 1,54 m3 ( κυβικό μέτρο)

● βήμα 2:- η ονομαστική αναλογία ανάμειξης m10 είναι 1:3:6, όπου ένα μέρος είναι τσιμέντο, 3 μέρη είναι άμμος και 6 μέρη είναι αδρανή, τότε η συνολική αναλογία ανάμειξης είναι ίση με 1+3+6 = 10, και μέρος του τσιμέντου είναι ίσο με 1/10, μέρος της άμμου είναι ίσο με 3/10 και μέρος του αδρανούς είναι ίσο με 6/10

Πόσο τσιμέντο απαιτείται για το σκυρόδεμα M10

● βήμα 3:- Έχουμε ξηρό όγκο σκυροδέματος ίσο με 1,54 m3, μέρος τσιμέντου σε μίγμα = 1/10 και πυκνότητα τσιμέντου = 1440 Kg/m3

Πόσο τσιμέντο απαιτείται για το σκυρόδεμα Μ10 σε κυβικό μέτρο

● βήμα 4:- υπολογίστε το τσιμέντο που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10 σε κυβικό μέτρο είναι ίσο με = 1/10 × 1,54 m3 = 0,154 m3

Απ. :- Απαιτείται 0,154 m3 ( κυβικό μέτρο) τσιμέντο για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10.

Πόσο τσιμέντο απαιτείται για σκυρόδεμα M10 σε κιλά

● βήμα 5:- υπολογίστε το τσιμέντο που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10 σε Kgs (κιλό) είναι ίσο με = 1/10 × 1,54 m3 × 1440 Kg/m3 = 222 Kgs

Απ. :- 222 κιλά ποσότητα τσιμέντου που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για το σκυρόδεμα M10

● βήμα 6:- γνωρίζουμε ότι βάρος 1 σακούλας τσιμέντου = 50 κιλά, υπολογίστε τους σάκους τσιμέντου που απαιτούνται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10 ισούται με = 1/10 × 1,54 m3 × 1440 Kg/m3/50 = 4,44 = 4,5 σάκους τσιμέντου

Απ. :- Απαιτούνται 4,5 σάκοι τσιμέντου για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10.

Τώρα το ερώτημα είναι πόσο τσιμέντο απαιτείται για 1 m3 σκυροδέματος M10 η απάντησή τους είναι η εξής:

Απ. :- Απαιτούνται 4,5 σάκοι (0,154 m3, 222 kg) τσιμέντου για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10.

Πόση άμμος απαιτείται για το σκυρόδεμα M10

Δώσαμε ξηρό όγκο σκυροδέματος ίσο με 1,54 κυβικό μέτρο και μέρος της άμμου στο μείγμα σκυροδέματος είναι ίσο με 3/10, η πυκνότητα της άμμου είναι ίση με 1620 Kg/m3 και ένα κυβικό μέτρο είναι ίσο με 35,3147 cu ft

Πόση άμμος απαιτείται για σκυρόδεμα M10 σε κυβικά μέτρα

● βήμα 7 :- υπολογίστε την άμμο που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10 σε κυβικό μέτρο ισούται με 3/10 × 1,54 = 0,462 m3

Απ. :- Απαιτείται 0,462 m3 ποσότητα άμμου για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10

Πόση άμμος απαιτείται για σκυρόδεμα M10 σε κιλά

● βήμα 8 :- υπολογίστε την άμμο που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10 σε kg (kg) ισούται με 4/10 × 1,54 m3 × 1620 Kg/m3 = 998 Kgs

Απ. :- Απαιτείται 998 κιλά ποσότητα άμμου για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10

Πόση άμμος απαιτείται για το σκυρόδεμα M10 σε cft

● βήμα 9 :- υπολογίστε την άμμο που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10 σε cft (κυβικά πόδια) ισούται με 3/10 × 1,54 m3/35,3147 × 1620 Kg/m3 = 21 cft

Απ. :- Απαιτείται ποσότητα άμμου 21 cft για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10.

Τώρα το ερώτημα είναι πόση άμμος απαιτείται για 1 m3 σκυροδέματος M10 η απάντηση τους είναι η εξής:

Απ. :- Απαιτούνται 21 cft (0,462 m3, 998 kg) άμμος για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10.

Πόσα αδρανή απαιτούνται για το σκυρόδεμα M10

Δώσαμε ξηρό όγκο σκυροδέματος ίσο με 1,54 κυβικό μέτρο και μέρος των αδρανών στο μίγμα σκυροδέματος είναι ίσο με 6/10, πυκνότητα αδρανών είναι ίση με 1550 Kg/m3 και ένα κυβικό μέτρο είναι ίσο με 35,3147 cu ft

Πόσα αδρανή απαιτούνται για σκυρόδεμα M10 σε κυβικό μέτρο

● βήμα 10 :- υπολογίστε τα αδρανή που απαιτούνται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος m10 σε κυβικό μέτρο είναι ίσο με 6/10 × 1,54 = 0,924 m3

Απ. :- Απαιτείται 0,924 m3 ποσότητα αδρανών για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10

Πόσα αδρανή απαιτούνται για σκυρόδεμα M10 σε κιλά

● βήμα 11 :- υπολογίστε το αδρανή που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10 σε kg (kg) είναι ίσο με 6/10 × 1,54 m3 × 1550 Kg/m3 = 1432 Kgs

Απ. :- Απαιτείται 1432 Kgs ποσότητα αδρανών για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10

Πόσα αδρανή απαιτούνται για το σκυρόδεμα M10 σε cft

● βήμα 12 :- υπολογίστε το αδρανή που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10 σε cft (κυβικά πόδια) είναι ίσο με 6/10 × 1,54 m3/35,3147 × 1550 Kg/m3 = 40,5 cft

Απ. :- Απαιτείται ποσότητα αδρανών 40,5 cft για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10.

Τώρα το ερώτημα είναι πόσα αδρανή απαιτούνται για 1 m3 σκυροδέματος M10 η απάντησή τους είναι η εξής:

Απ. :- Απαιτούνται 40,5 cft (0,924 m3, 1432 kg) αδρανών για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10.

Τώρα το ερώτημα είναι πόση άμμο και αδρανή τσιμέντου απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος m10; Τα δικά τους θα ακολουθήσουν

● Απ. Απαιτούνται 4,5 σάκοι (0,154 m3, 222 kg) τσιμέντο, 21 cft (0,462 m3, 998 kg) άμμος & 40,5 cft (0,924 m3, 1432 kg) αδρανή για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M10.

● Πίνακας 4: - ποσότητα τσιμέντου σε σάκους και kg και ποσότητα αδρανών και άμμου σε κυβικά μέτρα, κυβικά πόδια και kg σκυροδέματος m10

  ποσότητα τσιμέντου σε σάκους και kg και ποσότητα αδρανών και άμμου σε κυβικά μέτρα, κυβικά πόδια και kg σκυροδέματος m10
ποσότητα τσιμέντου σε σάκους και kg και ποσότητα αδρανών και άμμου σε κυβικά μέτρα, κυβικά πόδια και kg σκυροδέματος m10

βάρος άμμου & αδρανών που απαιτείται για σακούλα τσιμέντου 50 kg για σκυρόδεμα ποιότητας M10

Όπως βρίσκουμε 4,5 σάκους τσιμέντου, κιλά 998 κιλά άμμου & 1432 κιλά αδρανή για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος ποιότητας m10.

Hance 4,5 σακουλάκια τσιμέντο = 998 κιλά άμμος
Για 1 σακούλα τσιμέντο = 998/4,5= 222 κιλά άμμος

Χανς 4,5 σάκους τσιμέντου = 1432 κιλά αδρανή
Για 1 σακούλα τσιμέντου = 1432/4,5 = 318 κιλά αδρανή

● Απ. :- Απαιτούνται 222 κιλά άμμου & 318 κιλά αδρανών ανά 50 κιλά σακούλας τσιμέντου για σκυρόδεμα ποιότητας m10.

  Πόση άμμο και αδρανή τσιμέντου απαιτείται για το σκυρόδεμα M10
Πόση άμμο και αδρανή τσιμέντου απαιτείται για το σκυρόδεμα M10

όγκος άμμου & αδρανών που απαιτείται για σακούλα τσιμέντου 50 kg για σκυρόδεμα ποιότητας M10

Όπως βρίσκουμε 4,5 σακούλες τσιμέντου, 21 cft άμμο & 40,5 cft αδρανή για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος ποιότητας m10.

Hance 4,5 σακουλάκια τσιμέντο = 21 cft άμμο
Για 1 σακούλα τσιμέντο = 21/4,5= 4,67 cft άμμο

Χανς 4,5 σάκους τσιμέντου = 40,5 αδρανή
Για 1 σακούλα τσιμέντου = 40,5/4,5 = 9 cft αδρανή

● Απ. :- Απαιτούνται 4,67 cft άμμος & 9 cft αδρανή ανά 50 kg σακούλας τσιμέντου για m10 σκυροδέματος.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πόσο τσιμέντο και άμμος απαιτείται για το κονίαμα 1:4;
  2. Πόσο ζυγίζει ένα γαλόνι νερού
  3. Βάρος σκυροδέματος ανά γαλόνι | βάρος ενός γαλονιού σκυροδέματος
  4. Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 8×16
  5. Βάρος άμμου ανά αυλή: στεγνή, υγρή, παραλία & πλυμένη άμμος