Πόση άμμο και αδρανή τσιμέντου απαιτείται για το σκυρόδεμα M15

Πόση άμμος και αδρανή τσιμέντου απαιτείται για το σκυρόδεμα M15, γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε πόση άμμο και αδρανή τσιμέντου απαιτείται ανά 1 m3 m15 βαθμού σκυροδέματος & επίσης ξέρουμε πόσο τσιμέντο απαιτείται για σκυρόδεμα M15 και πώς υπολογίζουμε την τσιμεντοάμμο αδρανή που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος ποιότητας m15.

Διαφορετικής ποιότητας σκυροδέματος όπως τα M25, M20, M15, M10, M7.5 & M5 είναι ονομαστικές ποιότητες ανάμειξης σκυροδέματος στο οποίο το Μ αντιπροσωπεύει το μείγμα και τα αριθμητικά σχήματα 25, 20, 15, 10, 7.5 & 5 είναι χαρακτηριστικά της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος χρονική περίοδο κέρδους αντοχής 28 ημερών μετά τη σκλήρυνση.

Τραπέζι 1 : – διαφορετικός βαθμός σκυροδέματος και η θλιπτική του αντοχή σε N/mm2.

  διαφορετικής ποιότητος σκυροδέματος και η αντοχή τους σε θλίψη σε N/mm2.
διαφορετικής ποιότητος σκυροδέματος και η αντοχή τους σε θλίψη σε N/mm2.

Κατανόηση της ποιότητας του σκυροδέματος :- Οι ποιότητες σκυροδέματος καθορίζονται από την αντοχή του και τη σύσταση του υλικού σκυροδέτησης από τσιμέντο άμμο και αδρανή και την ελάχιστη αντοχή που πρέπει να έχει το σκυρόδεμα μετά από 28 ημέρες αρχικής κατασκευής. Ο βαθμός του σκυροδέματος γίνεται κατανοητός σε μετρήσεις N/mm2 ή MPa, όπου το M σημαίνει μείγμα και το MPa υποδηλώνει τα συνολικά χαρακτηριστικά της θλιπτικής αντοχής.

τύποι βαθμού σκυροδέματος: – υπάρχουν τρεις τύποι σκυροδέματος ποιότητας 1) κανονικής ποιότητας σκυροδέματος, 2) τυπικής ποιότητας σκυροδέματος & 3) ποιότητας σκυροδέματος υψηλής αντοχής. Η κανονική ποιότητα σκυροδέματος βασίζεται στην ονομαστική αναλογία ανάμειξης τσιμέντου, άμμου και αδρανών υλικών που έχουν συγκριτικά χαμηλότερη αντοχή σε θλίψη από την τυπική ποιότητα σκυροδέματος.Κανονική ποιότητα σκυροδέματος είναι τα M25, M20, M15, M10, M7.5 & M5 γενικά με βάση την ονομαστική αναλογία μίγματος άμμου τσιμέντου και αδρανών.

Τυπική ποιότητα σκυροδέματος είναι τα M25, M30, M35, M40 και M45 που κατασκευάζονται σύμφωνα με το μείγμα σχεδιασμού έχουν υψηλότερη αντοχή σε θλίψη από την κανονική ποιότητα σκυροδέματος.Ποιότητα σκυροδέματος υψηλής αντοχής είναι τα M50, M55, M60, M65 και M70 που κατασκευάζονται σύμφωνα με το μείγμα σχεδιασμού και έχουν υψηλότερη αντοχή σε θλίψη από το κανονικό και τυπικό σκυρόδεμα.

Σύμφωνα με την ονομαστική ανάμειξη σκυροδέματος το βιβλίο κωδικών IS456 προτείνει ότι ο ελάχιστος βαθμός σκυροδέματος είναι M20 που χρησιμοποιούνται για εργασίες RCC και M5, M7.5, M10 και M15 δεν χρησιμοποιούνται για εργασίες RCC, γενικά χαμηλότερης ποιότητας σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται στη μαζική σκυροδέτηση, διαμόρφωση βαρέων τοίχων, πλήρωση εδάφους, διαμόρφωση τοίχου αντιστήριξης και όλες τις εργασίες PCC.

τυπικής ποιότητας σκυροδέματος και υψηλής Το σκυρόδεμα αντοχής χρησιμοποιείται για την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων, βιομηχανικών κτιρίων, εμπορικών κτιρίων, κτιρίων κατοικιών, διαμερισμάτων, γέφυρων, φραγμάτων και βαριάς κατασκευής.Πίνακας 2 : - διαφορετικής ποιότητας σκυρόδεμα και οι τύποι του

  διαφορετικών ποιοτήτων σκυροδέματος και των τύπων του
διαφορετικών ποιοτήτων σκυροδέματος και των τύπων του

αναλογία τσιμέντου άμμου και ανάμειξης αδρανών στο σκυρόδεμα :- Υπάρχουν δύο τύποι αναλογίας ανάμειξης σε διαφορετικούς βαθμούς σκυροδέματος 1) ονομαστικό μείγμα & 2) μείγμα σχεδιασμού.

Βιβλίο κωδικών ονομαστικής ανάμειξης σκυροδέματος IS456 προτείνουμε χαμηλότερη και κανονική ποιότητα σκυροδέματος όπως M25, M20, M15, M10, M7.5 & M5 να έχουν σταθερή αναλογία τσιμεντοάμμου και αδρανών.Βιβλίο κωδικών σχεδίασης σκυροδέματος IS 456 προτείνουμε ότι η τυπική και υψηλής αντοχής ποιότητα σκυροδέματος κατασκευάζεται σύμφωνα με διαφορετικούς τύπους συντελεστών εξέτασης, όπως η φέρουσα δομή, η αντισεισμική αντοχή, η ροπή κάμψης της στήλης, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και η ποιότητα της άμμου και των αδρανών τσιμέντου.

Πίνακας 3: - βαθμός τύπων σκυροδέματος, είναι τύποι αναλογίας ανάμειξης και αναλογία ανάμειξης σκυροδέματος.  βαθμός τύπων σκυροδέματος, αυτό's mix ratio types and mix ratio of concrete.
βαθμός τύπων σκυροδέματος, είναι τύποι αναλογίας ανάμειξης και αναλογία ανάμειξης σκυροδέματος.

Πόση άμμο και αδρανή τσιμέντου απαιτείται για 1 m3 σκυροδέματος m15

Αναλογία σκυροδέματος M15:- Μ σημαίνει μείγμα και αριθμητικό σχήμα δεκαπέντε είναι η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος είναι 15 N/mm2 Για ωρίμανση ώρα του 28 μέρες και m15 σκυρόδεμα αναλογία είναι 1:2:4 στην οποία ένα μέρος είναι τσιμέντο, 2 μέρη είναι άμμος και 4 μέρη είναι μείγμα αδρανών με νερό.

Μ15 αναλογία είναι 1:2:4 στην οποία ένα μέρος είναι τσιμέντο, 2 μέρη είναι άμμος και 4 μέρη είναι μείγμα αδρανών με νερό.Υπολογίζοντας την ποσότητα τσιμέντου, άμμου και αδρανών που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος m15 έχουμε δώσει τα εξής:

Υγρός όγκος σκυροδέματος = 1m3

αναλογία ανάμειξης για σκυρόδεμα m15 = 1:2:4

Πρέπει να κάνουμε τα εξής βήματα υπολογισμού:

Βήμα 1 :- έχουμε υγρό όγκο σκυροδέματος ίσο με 1 κυβικό μέτρο (1m3), αλλά όταν υπολογίζουμε την πραγματική ποσότητα ξηρού συστατικού τσιμέντου, άμμου και αδρανών σκυροδέματος.

Ο ξηρός όγκος του σκυροδέματος είναι ίσος με 1× 1,54 = 1,54 m3 ( κυβικό μέτρο)

βήμα 2 :- Η ονομαστική αναλογία ανάμειξης m15 είναι 1:2,4, όπου ένα μέρος είναι τσιμέντο, 2 μέρη άμμος & 4 μέρη αδρανή, τότε η συνολική αναλογία μίγματος είναι ίση με 1+2+4 = 7 και μέρος τσιμέντου είναι ίσο με 1/ 7, μέρος της άμμου είναι ίσο με 2/7 και μέρος του αδρανούς είναι ίσο με 4/7

Πόσο τσιμέντο απαιτείται για το σκυρόδεμα M15

βήμα 3: - Έχουμε ξηρό όγκο σκυροδέματος ίσο με 1,54 m3, μέρος τσιμέντου σε μίγμα = 1/7 και πυκνότητα τσιμέντου = 1440 Kg/m3

Πόσο τσιμέντο απαιτείται για το σκυρόδεμα M15 σε κυβικό μέτρο

βήμα 4: – υπολογίστε το τσιμέντο που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15 σε κυβικό μέτρο είναι ίσο με = 1/7 × 1,54 m3 = 0,22 m3

Ετος. :- Απαιτείται 0,22 m3 ( κυβικό μέτρο) τσιμέντο για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15.

Πόσο τσιμέντο απαιτείται για σκυρόδεμα M15 σε κιλά

βήμα 5: - υπολογίστε το τσιμέντο που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15 σε Kgs (κιλό) είναι ίσο με = 1/7 × 1,54 m3 × 1440 Kg/m3 = 317 Kgs

Απ. :- 317 κιλά ποσότητα τσιμέντου που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για το σκυρόδεμα M15

● βήμα 6:- γνωρίζουμε ότι βάρος 1 σακούλας τσιμέντου = 50 κιλά, υπολογίστε τους σάκους τσιμέντου που απαιτούνται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15 ισούται με = 1/7 × 1,54 m3 × 1440 Kg/m3/50 = 6,34 = 6,34 σάκους τσιμέντου

Απ. :- Απαιτούνται 6,34 σάκοι τσιμέντου για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15.

Τώρα το ερώτημα είναι πόσο τσιμέντο απαιτείται για 1 m3 σκυροδέματος M15 η απάντησή τους είναι η εξής:

Απ. :- Απαιτούνται 6,34 σάκοι (0,22 m3, 317 kg) τσιμέντου για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15.

Πόση άμμος απαιτείται για το σκυρόδεμα M15

Δώσαμε ξηρό όγκο σκυροδέματος ίσο με 1,54 κυβικό μέτρο και μέρος της άμμου στο μίγμα σκυροδέματος είναι ίσο με 2/7, η πυκνότητα της άμμου είναι ίση με 1620 Kg/m3 και ένα κυβικό μέτρο είναι ίσο με 35,3147 cu ft

Πόση άμμος απαιτείται για σκυρόδεμα M15 σε κυβικά μέτρα

● βήμα 7:- υπολογίστε την άμμο που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15 σε κυβικό μέτρο είναι ίσο με 2/7 × 1,54 = 0,44 m3

Απ. :- Απαιτείται 0,42 m3 ποσότητα άμμου για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15

Πόση άμμος απαιτείται για σκυρόδεμα M15 σε κιλά

● βήμα 8 :- υπολογίστε την άμμο που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15 σε kg (κιλό) ισούται με 2/7 × 1,54 m3 × 1620 Kg/m3 =713 Kgs

Απ. :- Απαιτείται 713 κιλά ποσότητα άμμου για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15

Πόση άμμος απαιτείται για το σκυρόδεμα M15 σε cft

● βήμα 9 :- υπολογισμός άμμου που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15 σε cft (κυβικά πόδια) ισούται με 2/7 × 1,54 m3/35,3147 × 1620 Kg/m3 = 20 cft

Απ. :- Απαιτείται ποσότητα άμμου 20 cft για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15.

Τώρα το ερώτημα είναι πόση άμμος απαιτείται για 1 m3 σκυροδέματος M15 η απάντησή τους είναι η εξής:

Απ. :- Απαιτούνται 20 cft (0,44 m3, 713 kg) άμμος για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15.

Πόσα αδρανή απαιτούνται για το σκυρόδεμα M15

Δώσαμε ότι ο ξηρός όγκος σκυροδέματος είναι ίσος με 1,54 κυβικά μέτρα και μέρος των αδρανών στο μίγμα σκυροδέματος είναι ίσο με 4/7, η πυκνότητα των αδρανών είναι ίση με 1550 Kg/m3 και ένα κυβικό μέτρο είναι ίσο με 35,3147 cu ft

Πόσα αδρανή απαιτούνται για σκυρόδεμα M15 σε κυβικό μέτρο

● βήμα 10 :- υπολογίστε τα αδρανή που απαιτούνται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M20 σε κυβικό μέτρο είναι ίσο με 4/7 × 1,54 = 0,88 m3

Απ. :- Απαιτείται 0,88 m3 ποσότητα αδρανών για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15

Πόσα αδρανή απαιτούνται για σκυρόδεμα M15 σε κιλά

● βήμα 11 :- υπολογίστε το αδρανή που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15 σε kg (kg) είναι ίσο με 4/7 × 1,54 m3 × 1550 Kg/m3 = 1364 Kgs

Απ. :- Απαιτείται 1364 κιλά ποσότητα αδρανών για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15

  Πόση άμμο και αδρανή τσιμέντου απαιτείται για το σκυρόδεμα M15
Πόση άμμο και αδρανή τσιμέντου απαιτείται για το σκυρόδεμα M15

Πόσα αδρανή απαιτούνται για το σκυρόδεμα M15 σε cft

● βήμα 12 :- υπολογισμός των αδρανών που απαιτούνται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15 σε cft (κυβικά πόδια) είναι ίσο με 4/7 × 1,54 m3/35,3147 × 1550 Kg/m3 = 39 cft

Απ. :- Απαιτείται ποσότητα αδρανών 39 cft για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15.

Τώρα το ερώτημα είναι πόσα αδρανή απαιτούνται για 1 m3 σκυροδέματος M15 η απάντησή τους είναι η εξής:

Απ. :- Απαιτούνται 39 cft (0,88 m3, 1364 kg) αδρανές για 1 κυβικό μέτρο M15
σκυρόδεμα.

Τώρα το ερώτημα είναι πόση άμμο και αδρανή τσιμέντου απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος m15; Τα δικά τους θα ακολουθήσουν

● Απ. Απαιτούνται 6,34 σάκοι (0,22 m3, 317 kg) τσιμέντο, 20 cft (0,44 m3, 713 kg) άμμος & 39 cft (0,88 m3, 1364 kg) αδρανή για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος M15.

Πίνακας 4: - ποσότητα τσιμέντου σε σάκους και kg και ποσότητα αδρανών και άμμου σε κυβικά μέτρα, κυβικά πόδια και kg σκυροδέματος m15

  ποσότητα τσιμέντου σε σάκους και kg και ποσότητα αδρανών και άμμου σε κυβικά μέτρα, κυβικά πόδια και kg σκυροδέματος m15
ποσότητα τσιμέντου σε σάκους και kg και ποσότητα αδρανών και άμμου σε κυβικά μέτρα, κυβικά πόδια και kg σκυροδέματος m15

Βάρος άμμου & αδρανών που απαιτείται για σακούλα τσιμέντου 50 kg για σκυρόδεμα ποιότητας M15

Όπως βρίσκουμε 6,34 σάκους τσιμέντου, 713 κιλά άμμο & 1364 κιλά αδρανή για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος ποιότητας m15.

Hance 6,34 σάκοι τσιμέντο = 713 κιλά άμμος
Για 1 σακούλα τσιμέντο = 713/6,34= 112 κιλά άμμο

Χανς 6,34 σάκοι τσιμέντου = 1364 κιλά αδρανή
Για 1 σακούλα τσιμέντου = 1364/6,34 = 215 κιλά αδρανή

● Απ. :- Απαιτούνται 112 κιλά άμμου και 215 κιλά αδρανών ανά 50 κιλά σακούλας τσιμέντου για σκυρόδεμα ποιότητας m15.

Απαιτούμενος όγκος άμμου & αδρανών για σάκκο τσιμέντου 50 kg για σκυρόδεμα ποιότητας M15

Όπως βρίσκουμε 6,34 σάκους τσιμέντου, 20 cft άμμο & 39 cft αδρανή για 1 κυβικό μέτρο σκυροδέματος ποιότητας m15.

Hance 6,34 σάκοι τσιμέντο = 20 άμμος
Για 1 σακούλα τσιμέντου = 20/6,34= 3,16 cft άμμο

Hance 6,34 σάκους τσιμέντου =39 cft αδρανή
Για 1 σακούλα τσιμέντου = 39/6,34 = 6,15 cft αδρανή

● Απ. :- Απαιτούνται 3,16 cft άμμος & 6,15 cft αδρανή ανά 50 kg σακούλας τσιμέντου για m15 βαθμού σκυροδέματος.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Αναλογία άμμου τσιμέντου σοβά | σοβάτισμα & είναι είδη
  2. 1 cft 10mm & 20mm συνολικό βάρος σε kg
  3. Πώς να υπολογίσετε την ποσότητα τσιμέντου σε PCC
  4. Πόσα μέτρα σκυρόδεμα χρειάζομαι για μια πλάκα 40×50
  5. Λειτουργίες οπών κλάματος τοίχου αντιστήριξης, απόσταση και κάλυμμα