Πόση άμμος και τσιμέντο απαιτείται για σοβά 1 τετραγωνικού ποδιού;

Πόση άμμος και τσιμέντο απαιτείται για σοβά 1 τετραγωνικού ποδιού; Απαιτείται τσιμέντο για 1 τετραγωνικό πόδια, γεια σας παιδιά σε αυτήν την ανάρτηση γνωρίζουμε πόσο τσιμέντο απαιτείται για σοβάτισμα 1 τετραγωνικού ποδιού και επίσης γνωρίζουμε για το τσιμέντο που απαιτείται για 1 τετραγωνικό πόδια σε σοβά πάχους 12 mm & 20 mm.



  Πόση άμμος και τσιμέντο απαιτείται για σοβά 1 τετραγωνικού ποδιού;
Πόση άμμος και τσιμέντο απαιτείται για σοβά 1 τετραγωνικού ποδιού;

Ο υπολογισμός της απαίτησης υλικού σοβατίσματος τσιμέντου και άμμου σε σοβά τοίχου από τούβλα εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες όπως π.χ.

1) Πάχος σοβά





2) Αναλογία Μείγματος (Τσιμέντο:Άμμος)

1) πάχος τσιμεντοκονίας : - το συνιστώμενο πάχος τσιμεντοκονίας είναι 6 mm (για σοβάτισμα οροφής και σκυροδέματος), 12 mm (για σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου και επίπεδη επιφάνεια πλινθοδομής) & 15 mm ή 20 mm (για σοβάτισμα εξωτερικών τοίχων και τραχιά επιφάνεια πλινθοδομής) στην κατασκευή κτιρίων.



● Για σοβάτισμα οροφής και σκυροδέματος χρησιμοποιείται τσιμεντοσοβάς πάχους 6 mm

● Ο τσιμεντοσοβάς πάχους 12 mm χρησιμοποιείται για σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου και επίπεδη επιφάνεια τοίχου από τούβλα



● τσιμεντοσοβάς 15 mm ή 20 mm που χρησιμοποιείται για σοβάτισμα εξωτερικών τοίχων και τραχιά επιφάνεια τοίχου από τούβλα

2) αναλογία μίγματος για τσιμεντοσοβά : υπάρχουν διάφοροι τύποι αναλογίας ανάμειξης που χρησιμοποιούνται για σοβάτισμα τοίχων από τούβλα, η αναλογία τσιμέντου και άμμου για σοβάτισμα εξαρτάται από τον τύπο εργασίας και τους τύπους σοβατίσματος είναι τραχιά ή επίπεδη επιφάνεια.

Η συνιστώμενη αναλογία τσιμέντου και άμμου για σοβάτισμα επίπεδης και τραχιάς επιφάνειας τοίχου από τούβλα, τοίχου από σκυρόδεμα και οροφής είναι 1:3, 1:4, 1:5 & 1:6.



● Η αναλογία τσιμέντου και άμμου 1:3 χρησιμοποιείται για σοβάτισμα εξωτερικών τοίχων που είναι επιρρεπείς στις κλιματικές συνθήκες και για εργασίες επισκευής

● Η αναλογία τσιμέντου και άμμου 1:4 χρησιμοποιείται για εξωτερικά σοβάτισμα τοίχων από τούβλα και σοβάτισμα οροφής

● Η αναλογία τσιμέντου και άμμου 1:5 χρησιμοποιείται για το εσωτερικό σοβάτισμα τοίχων από τούβλα όταν δεν υπάρχει λεπτή άμμος



● Η αναλογία ανάμειξης τσιμέντου και άμμου 1:6 χρησιμοποιείται για σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου όταν υπάρχει διαθέσιμη λεπτή άμμος.

Ποσότητα άμμου και τσιμέντου που απαιτείται για 1 sq ft σε σοβά πάχους 12mm 1:4

1) Απαιτείται τσιμέντο για σοβάτισμα τοίχων από τούβλα 1 sq ft : - Για έναν υπολογισμό δείγματος, θα υποθέσω έναν σοβά πάχους 12 mm (0,5″) και μια αναλογία μίξης 1:4 για σοβάτισμα τοίχου από τούβλα 1 sq ft



● Βήμα-1: γνωρίζουμε δεδομένη περιοχή τοίχου από τούβλα = 1 τετραγωνικά πόδια

● Βήμα-2: Όγκος σοβά τοίχου από τούβλα = Περιοχή X Πάχος = 1 X 0,5/12 = 0,04167 cu ft



Επειδή ο υγρός όγκος είναι πάντα μικρότερος από τον ξηρό όγκο. Για τη μετατροπή υγρού όγκου σε ξηρό όγκο κονιάματος θα πολλαπλασιάσουμε το 1,33 σε υγρό όγκο.

Ο ξηρός όγκος κονιάματος που απαιτείται για το σοβάτισμα τοίχων από τούβλα = 1,33 X Ξηρός όγκος σοβά = 1,33 X 0,04167 = 0,0554 cu ft.

● Βήμα-3: Η αναλογία ανάμειξης κονιάματος είναι 1:4, άρα συνολική αναλογία = 1+4 = 5 στην οποία ένα μέρος είναι τσιμέντο και 4 μέρος είναι άμμος

Απαιτείται τσιμέντο = 1/5 X 0,0554 = 0,01108 cu ft ( κυβικά πόδια)

Απαιτείται άμμος = 4/5 X 0,0554 = 0,04432 cu ft

● Βήμα-4: Για να λάβετε τα βάρη των υλικών που απαιτούνται πολλαπλασιάστε το με την πυκνότητά του και μετατρέψτε τα κυβικά πόδια σε κυβικά μέτρα

1m3 = 35,3147 κυβικά πόδια

Ποσότητα τσιμέντου σε m3 = 0,01108/35,3147 = 0,0003138 m3

Απαιτούμενο τσιμέντο = 0,0003138 cum X 1440 kg/cum = 0,45 Kgs

Δεδομένου ότι η άμμος συνήθως μετριέται σε cft και 1 cft άμμος = 46 Kg

Τότε ποσότητα άμμου = 0,04432 ×46 = 2,04 Kgs.

Έτος: - Απαιτούνται 2,04 κιλά (0,04432 cft) άμμος και 0,45 κιλά τσιμέντο για 1 τετραγωνικό πόδια σε σοβά πάχους 12 mm 1:4.

Ποσότητα άμμου και τσιμέντου που απαιτείται για 1 sq ft σε σοβά πάχους 20 mm 1:4

1) Απαιτείται τσιμέντο για σοβάτισμα τοίχου από τούβλα 1 sq ft : - Για έναν υπολογισμό δείγματος, θα υποθέσω έναν σοβά πάχους 20 mm (0,8″) και μια αναλογία μίξης 1:4 για σοβάτισμα τοίχου από τούβλα 1 sq ft

● Βήμα-1: γνωρίζουμε δεδομένη περιοχή τοίχου από τούβλα = 1 τετραγωνικά πόδια

● Βήμα-2: Όγκος σοβά τοίχου από τούβλα = Περιοχή X Πάχος = 1 X 0,8/12 = 0,067 cu ft

Επειδή ο υγρός όγκος είναι πάντα μικρότερος από τον ξηρό όγκο. Για τη μετατροπή υγρού όγκου σε ξηρό όγκο κονιάματος θα πολλαπλασιάσουμε το 1,33 σε υγρό όγκο.

Ο ξηρός όγκος κονιάματος που απαιτείται για το σοβάτισμα τοίχων από τούβλα = 1,33 X Ξηρός όγκος σοβά = 1,33 X 0,067 = 0,088 cu ft.

● Βήμα-3: Η αναλογία ανάμειξης κονιάματος είναι 1:4, άρα συνολική αναλογία = 1+4 = 5 στην οποία ένα μέρος είναι τσιμέντο και 4 μέρος είναι άμμος

Απαιτείται τσιμέντο = 1/5 X 0,088 = 0,0176 cu ft ( κυβικά πόδια)

Απαιτείται άμμος = 4/5 X 0,088 = 0,0704 cu ft

● Βήμα-4: Για να λάβετε τα βάρη των υλικών που απαιτούνται πολλαπλασιάστε το με την πυκνότητά του και μετατρέψτε τα κυβικά πόδια σε κυβικά μέτρα

1m3 = 35,3147 κυβικά πόδια

Ποσότητα τσιμέντου σε m3 = 0,0176/35,3147 = 0,0005 m3

Απαιτούμενο τσιμέντο = 0,0005 cum X 1440 kg/cum = 0,72 Kgs

Δεδομένου ότι η άμμος συνήθως μετριέται σε cft και 1 cft άμμος = 46 Kg

Τότε ποσότητα άμμου = 0,0704 ×46 = 3,24 Kgs.

Έτος: - Απαιτούνται 3,24 κιλά (0,0704 cft) άμμος και 0,72 κιλά τσιμέντο για 1 τετραγωνικά πόδια σε σοβά πάχους 20 mm 1:4.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Απαιτείται εκτίμηση κόστους επένδυσης πλακιδίων και τσιμεντοάμμος
  2. Τι είναι το τυπικό μέγεθος της δομής δοκού RCC
  3. Top 10 καλύτερης ποιότητας τσιμέντο στην Ινδία 2021
  4. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της κύριας και της δευτερεύουσας δοκού
  5. Πόσες κολόνες απαιτούνται για ένα σπίτι 1200 τετραγωνικών μέτρων