Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 1000 τετραγωνικών μέτρων

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 1000 τετραγωνικών ποδιών, γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για την ποσότητα των σακουλών τσιμέντου που απαιτούνται για ένα σπίτι 1000 τετραγωνικών ποδιών. Ο υπολογισμός της πραγματικής ποσότητας τσιμέντου βασίζεται σύμφωνα με το σχέδιο, αλλά αν δεν δοθεί σχέδιο, τότε ο υπολογισμός της ποσότητας τσιμέντου βασίζεται στον Κανόνα αντίχειρα βάσει εμπειρίας και πόσες σακούλες τσιμέντου χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή ενός σπιτιού 1000 τετραγωνικών ποδιών.

Το πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 1000 τετραγωνικών ποδιών βασίζεται σε διαφορετικούς τύπους κριτηρίων

1) τύπος δομής (Φέροντος/Πλαισίου)2) Σκοπός της δομής (Το φορτίο εξαρτάται από τη χρησιμότητα)

3) Τύπος ποιότητας σκυροδέματος που χρησιμοποιείται4) Μέγεθος ύψος υποστυλώματος και μήκος δοκού (όσον αφορά το ύψος, καθώς η απαίτηση ποικίλλει ανάλογα με την κατασκευή, δηλαδή οριζόντια ή κάθετη. )

5) Το πιο σημαντικό είναι ο τύπος θεμελίωσης (εξαρτάται από τις συνθήκες που φέρουν το έδαφος)  Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 1000 τετραγωνικών μέτρων
Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 1000 τετραγωνικών μέτρων

Για γενική οικιστική χαμηλού κτιρίου ισογείου κατοικίας πρέπει να υπολογίσουμε τις τσιμεντοσακούλες. Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους Thumb Rule για τον υπολογισμό της ποσότητας τσιμέντου σε όλους τους τύπους βάσης κατασκευής RCC, κολόνα, δοκό & πλάκα RCC, πλινθοδομή, δάπεδα και σοβάτισμα.

Τώρα παίρνετε διάφορους κανόνες αντίχειρα για τον υπολογισμό της ποσότητας τσιμέντου για σπίτι 1000 τετραγωνικών ποδιών

1) ο αντίχειρας κανόνας για το τσιμέντο σε σκυρόδεμα RCC είναι 0,301 τσιμεντοσάκοι/ τετραγωνικά πόδια δομημένης επιφάνειας χαμηλού ισόγειου κτιρίου κατοικιών2) Ο αντίχειρας κανόνας για τις σακούλες τσιμέντου στο επιφανειακό ισόγειο είναι 0,089 τσιμεντοσάκοι/ τετραγωνικά πόδια δομημένης επιφάνειας ισόγειου κτιρίου κατοικιών χαμηλού ορόφου.

3) Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου στην τοιχοποιία εξωτερικού τοίχου είναι 1,26 σακούλες τσιμέντου/m3 πλινθοδομής 9 ιντσών (αναλογία άμμου τσιμέντου 1:6)

4) Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου στην εσωτερική τούβλα τοίχου είναι 1,28 σακούλες τσιμέντου/m3 πλινθοδομής 4,5 ιντσών (αναλογία άμμου τσιμέντου 1:4)5) Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για εξωτερικό σοβάτισμα είναι 0,017017 σακούλες τσιμέντου/ sq ft σοβάτισμα

6) Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για εσωτερικό σοβάτισμα είναι 0,0086 σακούλες τσιμέντου/ sq ft σοβάτισμα7) ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για σοβάτισμα οροφής είναι 0,0051 σακούλες τσιμέντου/ sq ft σοβάτισμα

  Σχέδιο κατοικίας 1000 τ.μ
Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 1000 τετραγωνικών μέτρων

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 1000 τετραγωνικών ποδιών;

Για την κατασκευή κτιρίου κατοικιών ισογείου έχουμε δομή RCC όπως βάση, κολόνα, δοκός και πλάκα. Λαμβάνοντας ένα πρόχειρο σχέδιο σπιτιού 1000 τετραγωνικών ποδιών που έχει διαφορετικές διαστάσεις δομής rcc όπως βάση, κολόνα, δοκός και πλάκα είναι τα ακόλουθα:Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για τη δομή RCC ενός σπιτιού 1000 τετραγωνικών ποδιών

υπολογισμός όγκου σκυροδέματος rcc

1) μέγεθος βάσης = 1500 mm × 1500 mm × 300 mm

Μήκος βάσης = 1500 mm

Πλάτος βάσης = 1500 mm

Ύψος βάσης = 300 mm

Βάθος εκσκαφής γης = 1500 mm

Μέγεθος σκυροδέματος στο πέλμα = 1200mm×1200mm×300mm

Αριθμός βάσης = 12

Υγρός όγκος σκυροδέματος και στους 12 αριθμούς βάσης = 1,2 m × 1,2 m × 0,3 m × 12 = 5,184 m3

2) μέγεθος στήλης = 300 mm × 400 mm

Αριθμός στήλης = 12

Ύψος πάνω από dpc = 3000 mm

Ύψος πάνω από την πλάκα rcc = 900 mm

Βάθος εκσκαφής γης = 1500 mm

Συνολικό ύψος στήλης = 5400 mm

Υγρός όγκος σκυροδέματος και για τις 12 κολώνες

= 0,3 x 0,4 x 5,4 x 12 = 7,776 m3

3) μέγεθος δοκού πλίνθου = 300 mm × 300 mm

Πλάτος δοκού = 300 mm

Βάθος δοκού = 300 mm

Συνολικό μήκος όλης της δοκού = 220 πόδια = 66000 mm

Υγρός όγκος σκυροδέματος = 0,3 × 0,3 × 66 = 5,94 m3

4) μέγεθος δοκού πόρτας για εξωτερικό τοίχο = 225 mm × 150 mm

Συνολικό μήκος για εξωτερική δοκό = 130 πόδια = 39000 mm

Όγκος = 0,225 x 0,15 x 39 = 1,316 m3

Μέγεθος δοκού πόρτας για εσωτερικό τοίχο = 125 mm × 150 mm

Συνολικό μήκος για εσωτερική δοκό = 90 πόδια = 27000 mm

Όγκος = 0,125 x 0,15 x 27 = 0,506 m3

Συνολικός όγκος σκυροδέματος = 1.316 + 0.506 = 1.822 m3

5) Μέγεθος δοκού τοίχου οροφής για εξωτερικό τοίχο = 225 mm × 200 mm

Συνολικό μήκος για εξωτερική δοκό = 130 πόδια = 39000 mm

Όγκος = 0,225 x 0,2 x 39 x = 1,755 m3

Μέγεθος δοκού τοίχου οροφής για εσωτερικό τοίχο = 125 mm × 200 mm

Συνολικό μήκος για εσωτερική δοκό τοίχου = 90 πόδια = 27000 mm

Όγκος = 0,125 x 0,2 x 27 x = 0,675 m3

Συνολικός όγκος = 1,755 + 0,675 = 2,43 m3

6) πλάκα οροφής rcc = 40′ × 25′×6″

Μήκος πλάκας = 40 πόδια

Πλάτος πλάκας = 25 πόδια

Πάχος πλάκας = 6 ίντσες = 0,5 πόδια

Όγκος = 40′ × 25′× 0,5′ = 500 κυβικά πόδια

1 m3 = 35,3147 πόδια

Όγκος = 500/35,3147 = 14,158 m3

Τώρα Συνολικός υγρός όγκος σκυροδέματος που απαιτείται για σπίτι 1000 τετραγωνικών ποδιών

Πέλμα = 5,18 m3

Στήλη = 7.776 m3

Δοκός πλίνθου = 5,94 m3

Δοκός πόρτας = 1.822 m3

Δοκός οροφής = 2,42 m3

Πλάκα οροφής = 14.158 m3

Συνολικός υγρός όγκος σκυροδέματος = 37,31 m3

Ξηρός όγκος σκυροδέματος = 37,31×1,54 = 57,45 m3

Αν πάρουμε σκυρόδεμα ποιότητας M20 στο οποίο η αναλογία τσιμέντου άμμου και αδρανών είναι 1:1,5:3

Ποσότητα τσιμέντου = (1/5,5)×57,45 × 1440 kg/m3

Βάρος τσιμέντου = 15043,4 kg

Βάρος 1 σακούλας τσιμέντου = 50 κιλά

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 15043,4/50 = 301

Απαιτούνται 301 σάκοι τσιμέντου για βάση, δοκό, στήλη και πλάκα από σκυρόδεμα RCC για οικία 1000 τετραγωνικών ποδιών σε κτήριο χαμηλού ορόφου ισογείου.

Απαιτούνται σάκοι τσιμέντου για τοιχοποιία σπιτιού 1000 τετραγωνικών ποδιών

1) κατανάλωση τσιμέντου σε εξωτερικό τοίχο από τούβλα

Μήκος εξωτερικού τοίχου από τούβλα = 2(40+25) = 130 πόδια

Ύψος τοίχου από τούβλα = 10 πόδια

Ύψος τοίχου από τούβλα πάνω από την πλάκα οροφής = 3 πόδια

Βάθος τοίχου από τούβλα κάτω από την πλίνθο = 2 πόδια

Συνολικό ύψος = 15 πόδια

Εμβαδόν εξωτερικού τοίχου από τούβλα = 130×15 = 1950 τ.μ

Όγκος = 1950 τετραγωνικά πόδια × 9 ίντσες = 1462,5 κυβικά πόδια

Όγκος = 1462,5/35,3147 = 41,413 m3

Όγκος πλινθοδομής = 41.413 m3

Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου στην τοιχοποιία εξωτερικού τοίχου είναι 1,26 σακούλες τσιμέντου/m3 πλινθοδομής 9 ιντσών (αναλογία άμμου τσιμέντου 1:6)

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 41.413 × 1.26 = 52 σάκοι

2) κατανάλωση τσιμέντου σε εσωτερικό τοίχο από τούβλα

Μήκος τοίχου από τούβλα = 40+25+25 = 90 πόδια

Ύψος τοίχου από τούβλα = 10 πόδια

Βάθος τοίχου από τούβλα κάτω από την πλίνθο = 2 πόδια

Συνολικό ύψος = 12 πόδια

Εμβαδόν εξωτερικού τοίχου από τούβλα = 90×12 = 1080 τ.μ

Όγκος = 1080 τετραγωνικά πόδια × 4,5 ίντσες = 405 cu ft

Όγκος = 405/35,3147 = 11,468 m3

Όγκος πλινθοδομής = 11.468 m3

Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου σε τοιχοποιία εσωτερικού τοίχου είναι 1,28 σακούλες τσιμέντου/m3 πλινθοδομής 4,5 ιντσών (αναλογία άμμου τσιμέντου 1:4)

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 11.468 × 1.28 = 15 σάκοι

Συνολικός αριθμός σακουλών τσιμέντου = 52 + 15 = 67

Απαιτούνται 67 σακούλες τσιμέντου για την τοιχοποιία ενός σπιτιού 1000 τετραγωνικών ποδιών

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για το ισόγειο ενός σπιτιού 1000 τετραγωνικών ποδιών.

Στο ισόγειο χρησιμοποιούμε απλό σκυρόδεμα τσιμέντου m15 βαθμού σκυροδέματος στο οποίο η αναλογία ανάμειξης άμμου τσιμέντου και αδρανών είναι 1:2:4 και το πάχος δαπέδου είναι 6 ίντσες (μπετόν 4 ιντσών + επιμετάλλωση 2 ιντσών για δάπεδα + δάπεδα πλακιδίων)

Πλάκα από σκυρόδεμα ισογείου = 40′ × 25′×6″

Μήκος πλάκας = 40 πόδια

Πλάτος πλάκας = 25 πόδια

Πάχος πλάκας = 6 ίντσες = 0,5 πόδια

Όγκος = 40′ × 25′× 0,5′ = 500 κυβικά πόδια

1 m3 = 35,3147 πόδια

Όγκος = 500/35,3147 = 14,158 m3

Υγρός όγκος = 14.158 m3

Ξηρός όγκος = 14.158 × 1.54 = 21.804 m3

αριθμός σακουλών τσιμέντου = (1/7) 21.804 × (1440/50)

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 89 σάκοι

Απαιτούνται 89 σακούλες τσιμέντου για ισόγεια από σκυρόδεμα, σοβάτισμα ισογείου και δάπεδο πλακιδίων οικίας 1000 τετραγωνικών ποδιών

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για το σοβάτισμα ενός σπιτιού 1000 τετραγωνικών ποδιών

1) εξωτερικό σοβάτισμα πλινθόκτιστων

Συνολικό μήκος = 130 πόδια

Ύψος = 10 πόδια

Επιφάνεια σοβατίσματος = 130 × 10 = 1300 τετραγωνικά πόδια

Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για εξωτερικό σοβάτισμα είναι 0,017017 σακούλες τσιμέντου/ sq ft σοβάτισμα

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 1300 × 0,017017 = 22 σάκοι

2) εσωτερικό σοβάτισμα πλινθότοιχου

Συνολικό μήκος = 310 πόδια

Ύψος = 10 πόδια

Επιφάνεια σοβατίσματος = 310 × 10 = 3100 τετραγωνικά πόδια

Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για εξωτερικό σοβάτισμα είναι 0,0086 σακούλες τσιμέντου/ sq ft σοβάτισμα

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 3100 × 0,0086 = 27 σάκοι

3) σοβάτισμα οροφής πλάκας οροφής

Συνολικό μήκος = 1000 πόδια

Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για σοβάτισμα οροφής είναι 0,0051 σακούλες τσιμέντου/ ποδιών σοβάτισμα

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 1000 × 0,0051 = 5 σάκοι

Συνολικός αριθμός σακουλών τσιμέντου = 22 + 27 + 5 = 54

Απαιτούνται 54 σακούλες τσιμέντου για εξωτερικά σοβάτισμα τοίχων, σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου και σοβάτισμα οροφής σπιτιού 1000 τετραγωνικών ποδιών

Τώρα συνολικός αριθμός σακουλών τσιμέντου που απαιτούνται για ένα σπίτι 1000 τετραγωνικών ποδιών

1) σκυρόδεμα rcc = 301 σάκοι

2) Πλινθοδομή = 67 σακούλες

3) δάπεδο = 89 σακούλες

4) σοβάτισμα = 54 σακούλες

Συνολικός αριθμός σακουλών τσιμέντου = 511

Απαιτούνται 511 (+ 5% και _ 5℅ βάρδια) όχι σακούλες τσιμέντου (301 σακούλες τσιμέντου για σκυρόδεμα rcc, 67 σακούλες τσιμέντου για τούβλα, 89 σακούλες τσιμέντου για δάπεδα & 54 σακούλες τσιμέντου για σοβάτισμα) για την κατασκευή ενός σπιτιού 1000 τετραγωνικών ποδιών χαμηλού ισόγειου κτιρίου.

Η κατανάλωση τσιμέντου στη σκάλα και τη δεξαμενή για τουαλέτα προσαρμόζεται ίση με το μέγεθος της πόρτας και του παραθύρου του σπιτιού

Αυτή είναι μια γενική οδηγία και η πραγματική ποσότητα χάλυβα μπορεί να διαφέρει για ειδικό σχεδιασμό, ευχαριστώ.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Κόστος κατασκευής σπιτιού 1100 τετραγωνικών ποδιών στην Ινδία & ποσότητα υλικού
  2. Βάρος άμμου 100 cft River & M σε kg & τόνους | Βάρος άμμου
  3. Πάχος πλάκας σκυροδέματος για κτίριο 1, 2, 3, 4 & 5 ορόφων
  4. πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για πλάκα οροφής 100 τετραγωνικών ποδιών rcc
  5. Μήκος σκάλας για οροφή 8, 9, 10, 11 & 12 ποδιών