Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών;

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών, γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για την ποσότητα των σακουλών τσιμέντου που απαιτούνται για ένα σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών. Ο υπολογισμός της πραγματικής ποσότητας τσιμέντου βασίζεται σύμφωνα με το σχέδιο, αλλά εάν δεν δοθεί σχέδιο, τότε ο υπολογισμός της ποσότητας τσιμέντου βασίζεται στον Κανόνα αντίχειρα βάσει εμπειρίας και πόσες σακούλες τσιμέντου χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή ενός σπιτιού 1500 τετραγωνικών ποδιών.

Το πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών βασίζεται σε διαφορετικούς τύπους κριτηρίων

1) τύπος δομής (Φέροντος/Πλαισίου)

2) Σκοπός της δομής (Το φορτίο εξαρτάται από τη χρησιμότητα)

3) Τύπος ποιότητας σκυροδέματος που χρησιμοποιείται4) Μέγεθος ύψος υποστυλώματος και μήκος δοκού (όσον αφορά το ύψος, καθώς η απαίτηση ποικίλλει ανάλογα με την κατασκευή, δηλαδή οριζόντια ή κάθετη. )

5) Το πιο σημαντικό είναι ο τύπος θεμελίωσης (εξαρτάται από τις συνθήκες που φέρουν το έδαφος)Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 1500 τετραγωνικών μέτρων

Για γενική οικιστική χαμηλού κτιρίου ισογείου κατοικίας πρέπει να υπολογίσουμε τις τσιμεντοσακούλες. Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους Thumb Rule για τον υπολογισμό της ποσότητας τσιμέντου σε όλους τους τύπους βάσης κατασκευής RCC, κολόνα, δοκό & πλάκα RCC, πλινθοδομή, δάπεδα και σοβάτισμα.

Τώρα παίρνετε διάφορους κανόνες αντίχειρα για τον υπολογισμό της ποσότητας τσιμέντου για σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών

1) ο αντίχειρας κανόνας για το τσιμέντο σε σκυρόδεμα RCC είναι 0,301 τσιμεντοσάκοι/ τετραγωνικά πόδια δομημένης επιφάνειας χαμηλού ισόγειου κτιρίου κατοικιών2) Ο αντίχειρας κανόνας για τις σακούλες τσιμέντου στο επιφανειακό ισόγειο είναι 0,089 τσιμεντοσάκοι/ τετραγωνικά πόδια δομημένης επιφάνειας ισόγειου κτιρίου κατοικιών χαμηλού ορόφου.

3) Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου στην τοιχοποιία εξωτερικού τοίχου είναι 1,26 σακούλες τσιμέντου/m3 πλινθοδομής 9 ιντσών (αναλογία άμμου τσιμέντου 1:6)

4) Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου στην εσωτερική τούβλα τοίχου είναι 1,28 σακούλες τσιμέντου/m3 πλινθοδομής 4,5 ιντσών (αναλογία άμμου τσιμέντου 1:4)5) Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για εξωτερικό σοβάτισμα είναι 0,017017 σακούλες τσιμέντου/ sq ft σοβάτισμα

6) Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για εσωτερικό σοβάτισμα είναι 0,0086 σακούλες τσιμέντου/ sq ft σοβάτισμα7) ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για σοβάτισμα οροφής είναι 0,0051 σακούλες τσιμέντου/ sq ft σοβάτισμα

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών;

Για την κατασκευή κτιρίου κατοικιών ισογείου έχουμε δομή RCC όπως βάση, κολόνα, δοκός και πλάκα. Λαμβάνοντας ένα πρόχειρο σχέδιο σπιτιού 1500 τετραγωνικών ποδιών που έχει διαφορετικές διαστάσεις δομής rcc όπως βάση, κολώνα, δοκός και πλάκα είναι τα εξής:Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για τη δομή RCC ενός σπιτιού 1500 τετραγωνικών ποδιών

● υπολογισμός όγκου σκυροδέματος rcc

1) μέγεθος βάσης = 1500 mm × 1500 mm × 300 mm

Μήκος βάσης = 1500 mm

Πλάτος βάσης = 1500 mm

Ύψος βάσης = 300 mm

Βάθος εκσκαφής γης = 1500 mm

Μέγεθος σκυροδέματος στο πέλμα = 1200mm×1200mm×300mm

Αριθμός βάσης = 15

Υγρός όγκος σκυροδέματος και στα 15 νούμερα βάσης = 1,2 m × 1,2 m × 0,3 m × 15 = 6,48 m3

2) μέγεθος στήλης = 300 mm × 400 mm

Αριθμός στήλης = 15

Ύψος πάνω από dpc = 3000 mm

Ύψος πάνω από την πλάκα rcc = 900 mm

Βάθος εκσκαφής γης = 1500 mm

Συνολικό ύψος στήλης = 5400 mm

Υγρός όγκος σκυροδέματος και για τις 15 κολώνες

= 0,3 x 0,4 x 5,4 x 15 = 9,72 m3

3) μέγεθος δοκού πλίνθου = 300 mm × 300 mm

Πλάτος δοκού = 300 mm

Βάθος δοκού = 300 mm

Συνολικό μήκος όλης της δοκού = 300 πόδια = 90000 mm

Υγρός όγκος σκυροδέματος = 0,3 × 0,3 × 90 = 8,1 m3

4) μέγεθος δοκού πόρτας για εξωτερικό τοίχο = 225 mm × 150 mm

Συνολικό μήκος για εξωτερική δοκό = 160 πόδια = 48000 mm

Όγκος = 0,225 x 0,15 x 48 = 1,62 m3

Μέγεθος δοκού πόρτας για εσωτερικό τοίχο = 125 mm × 150 mm

Συνολικό μήκος για εσωτερική δοκό = 140 πόδια = 42000 mm

Όγκος = 0,125 x 0,15 x 42 = 0,7875 m3

Συνολικός όγκος σκυροδέματος = 1,62 + 0,7875 = 2,40 m3

5) Μέγεθος δοκού τοίχου οροφής για εξωτερικό τοίχο = 225 mm × 200 mm

Συνολικό μήκος για εξωτερική δοκό = 160 πόδια = 48000 mm

Όγκος = 0,225 x 0,2 x 48 x = 2,16 m3

Μέγεθος δοκού τοίχου οροφής για εσωτερικό τοίχο = 125 mm × 200 mm

Συνολικό μήκος για εσωτερική δοκό τοίχου = 140 πόδια = 42000 mm

Όγκος = 0,125 x 0,2 x 42 x = 1,05 m3

Συνολικός όγκος = 2,16 + 1,05 = 3,21 m3

6) πλάκα οροφής rcc = 50′ × 30′×6″

Μήκος πλάκας = 50 πόδια

Πλάτος πλάκας = 30 πόδια

Πάχος πλάκας = 6 ίντσες = 0,5 πόδια

Όγκος = 50′ × 30′ × 0,5′ = 750 κυβικά πόδια

1 m3 = 35,3147 πόδια

Όγκος = 750/35,3147 = 21,24 m3

Τώρα Συνολικός υγρός όγκος σκυροδέματος που απαιτείται για σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών

Πέλμα = 6,48 m3

Στήλη = 9,72 m3

Δοκός πλίνθου = 8,1 m3

Δοκός πόρτας = 2,4 m3

Δοκός οροφής = 3,21 m3

Πλάκα οροφής = 21,24 m3

Συνολικός υγρός όγκος σκυροδέματος = 51,15 m3

Ξηρός όγκος σκυροδέματος = 51,15×1,54 = 78,77 m3

Αν πάρουμε σκυρόδεμα ποιότητας M20 στο οποίο η αναλογία τσιμέντου άμμου και αδρανών είναι 1:1,5:3

Ποσότητα τσιμέντου = (1/5,5)× 78,77 × 1440 kg/m3

Βάρος τσιμέντου = 20623 kg

Βάρος 1 σακούλας τσιμέντου = 50 κιλά

αριθμος τσιμεντοσακουλων = 20623/50 = 412,5

Ετος. :- Απαιτούνται 412,5 σάκοι τσιμέντου για βάση, δοκό, κολώνα & πλάκα RCC από σκυρόδεμα για οικία 1500 τετραγωνικών ποδιών σε κτίριο χαμηλού ορόφου ισογείου.

Απαιτούνται σάκοι τσιμέντου για τοιχοποιία σπιτιού 1500 τετραγωνικών ποδιών

1) κατανάλωση τσιμέντου σε εξωτερικό τοίχο από τούβλα

Μήκος εξωτερικού τοίχου από τούβλα = 2(50+30) = 160 πόδια

Ύψος τοίχου από τούβλα = 10 πόδια

Ύψος τοίχου από τούβλα πάνω από την πλάκα οροφής = 3 πόδια

Βάθος τοίχου από τούβλα κάτω από την πλίνθο = 2 πόδια

Συνολικό ύψος = 15 πόδια

Έκταση εξωτερικού τοίχου από τούβλα = 160×15 = 2400 τετραγωνικά πόδια

Όγκος = 2400 τετραγωνικά πόδια × 9 ίντσες = 1800 cu ft

Όγκος = 1800/35,3147 = 51 m3

Όγκος πλινθοδομής = 51 m3

Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου σε τοιχοποιία εξωτερικού τοίχου είναι 1,26 σάκοι τσιμέντου/m3 πλινθοδομής 9 ιντσών (αναλογία άμμου τσιμέντου 1:6)

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 51 × 1,26 = 64 σάκοι

2) κατανάλωση τσιμέντου σε εσωτερικό τοίχο από τούβλα

Μήκος τοίχου από τούβλα = 50+30+30+30 = 140 πόδια

Ύψος τοίχου από τούβλα = 10 πόδια

Βάθος τοίχου από τούβλα κάτω από την πλίνθο = 2 πόδια

Συνολικό ύψος = 12 πόδια

Εμβαδόν εξωτερικού τοίχου από τούβλα = 140×12 = 1680 τ.μ

Όγκος = 1680 τετραγωνικά πόδια × 4,5 ίντσες = 630 cu ft

Όγκος = 630/35,3147 = 17,84 m3

Όγκος πλινθοδομής = 17,84 m3

Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου σε τοιχοποιία εσωτερικού τοίχου είναι 1,28 σάκοι τσιμέντου/m3 πλινθοδομής 4,5 ιντσών (αναλογία άμμου τσιμέντου 1:4)

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 17,84 × 1,28 = 23 σάκοι

Συνολικός αριθμός σακουλών τσιμέντου = 64 + 23 = 87

Ετος. :- Απαιτούνται 87 σακούλες τσιμέντου για την τοιχοποιία ενός σπιτιού 1500 τετραγωνικών ποδιών

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για το ισόγειο ενός σπιτιού 1500 τετραγωνικών ποδιών.

Στο ισόγειο χρησιμοποιούμε απλό σκυρόδεμα τσιμέντου m15 βαθμού σκυροδέματος στο οποίο η αναλογία ανάμειξης άμμου τσιμέντου και αδρανών είναι 1:2:4 και το πάχος δαπέδου είναι 6 ίντσες (μπετόν 4 ιντσών + επιμετάλλωση 2 ιντσών για δάπεδα + δάπεδα πλακιδίων)

Πλάκα από σκυρόδεμα ισογείου = 50′ × 30′×6″

Μήκος πλάκας = 50 πόδια

Πλάτος πλάκας = 30 πόδια

Πάχος πλάκας = 6 ίντσες = 0,5 πόδια

Όγκος = 50′ × 30′ × 0,5′ = 750 κυβικά πόδια

1 m3 = 35,3147 πόδια

Όγκος = 750/35,3147 = 21,24 m3

Υγρός όγκος = 21,24 m3

Ξηρός όγκος = 21,24 × 1,54 = 32,71 m3

αριθμός σακουλών τσιμέντου = (1/7) 32,71 × (1440/50)

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 135 σάκοι

Ετος. :- Απαιτούνται 135 σακούλες τσιμέντου για ισόγεια από σκυρόδεμα, σοβάτισμα ισογείου και δάπεδο με πλακάκια οικίας 1500 τετραγωνικών ποδιών

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για το σοβάτισμα ενός σπιτιού 1500 τετραγωνικών ποδιών

1) εξωτερικό σοβάτισμα πλινθόκτιστων

Συνολικό μήκος = 160 πόδια

Ύψος = 10 πόδια

Επιφάνεια σοβατίσματος = 160 × 10 = 1600 τετραγωνικά πόδια

Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για εξωτερικό σοβάτισμα είναι 0,017017 σακούλες τσιμέντου/ sq ft σοβάτισμα

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 1600 × 0,017017 = 27 σάκοι

2) εσωτερικό σοβάτισμα πλινθότοιχου

Συνολικό μήκος = 340 πόδια

Ύψος = 10 πόδια

Επιφάνεια σοβατίσματος = 340 × 10 = 3400 τετραγωνικά πόδια

Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για εξωτερικό σοβάτισμα είναι 0,0086 σακούλες τσιμέντου/ sq ft σοβάτισμα

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 3400 × 0,0086 = 29 σάκοι

3) σοβάτισμα οροφής πλάκας οροφής

Συνολικό μήκος = 1000 πόδια

Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για σοβάτισμα οροφής είναι 0,0051 σακούλες τσιμέντου/ ποδιών σοβάτισμα

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 1500 × 0,0051 = 7,5 σάκοι

Συνολικός αριθμός σακουλών τσιμέντου = 27 + 29 + 7,5 = 64

Ετος. :- Απαιτούνται 64 σακούλες τσιμέντου για εξωτερικά σοβάτισμα τοίχων, σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου και σοβάτισμα οροφής σπιτιού 1500 τετραγωνικών ποδιών

Τώρα συνολικός αριθμός σακουλών τσιμέντου που απαιτούνται για 1500 τετραγωνικά πόδια σπίτι

1) σκυρόδεμα rcc = 412,5 σάκοι

2) Πλινθοδομή = 87 σάκοι

3) δάπεδο + σηπτική δεξαμενή + σκάλα = 134,5 σάκοι

4) σοβάτισμα = 64 σάκοι

Συνολικός αριθμός σακουλών τσιμέντου = 698

Ετος. :- Απαιτούνται 698 (+ 5% και _ 5℅ βάρδια) όχι σακούλες τσιμέντου (412,5 σακούλες τσιμέντου για σκυρόδεμα rcc, 87 σακούλες τσιμέντου για τούβλα, 134,5 σακούλες τσιμέντου για δάπεδα, σηπτική δεξαμενή συμπεριλαμβανομένης σκάλας & 64 σακούλες τσιμέντου για σοβάτισμα) 1500 τετραγωνικών ποδιών σπίτι χαμηλού ισόγειου κτιρίου.

Αυτή είναι μια γενική οδηγία και η πραγματική ποσότητα χάλυβα μπορεί να διαφέρει για ειδικό σχεδιασμό, ευχαριστώ.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

  Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών;
Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών;

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Ποιο είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε POP ή στόκο τοίχου;
  2. Πόσο τσιμέντο και άμμος απαιτείται για το κονίαμα 1:4;
  3. Κατανάλωση τσιμέντου σε σοβά 1:3 για 1m2 επιφάνεια
  4. Το καλύτερο τσιμέντο για την κατασκευή πλακών οροφής rcc στην Ινδία, το Bihar & το Jharkhand
  5. Όγκος σάκου σκυροδέματος 40 κιλών σε κυβικά μέτρα & πόδια