Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 2000 τετραγωνικών ποδιών

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 2000 τετραγωνικών ποδιών, γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για την ποσότητα των σακουλών τσιμέντου που απαιτούνται για ένα σπίτι 2000 τετραγωνικών ποδιών. Ο υπολογισμός της πραγματικής ποσότητας τσιμέντου βασίζεται σύμφωνα με το σχέδιο, αλλά εάν δεν δοθεί σχέδιο, τότε ο υπολογισμός της ποσότητας τσιμέντου βασίζεται στον Κανόνα αντίχειρα βάσει εμπειρίας και πόσες σακούλες τσιμέντου χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή ενός σπιτιού 2000 τετραγωνικών ποδιών.

  Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 2000 τετραγωνικών ποδιών
Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 2000 τετραγωνικών ποδιών

Το πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 2000 τετραγωνικών ποδιών βασίζεται σε διαφορετικούς τύπους κριτηρίων

1) τύπος δομής (Φέροντος/Πλαισίου)

2) Σκοπός της δομής (Το φορτίο εξαρτάται από τη χρησιμότητα)

3) Τύπος ποιότητας σκυροδέματος που χρησιμοποιείται4) Μέγεθος ύψος υποστυλώματος και μήκος δοκού (όσον αφορά το ύψος, καθώς η απαίτηση ποικίλλει ανάλογα με την κατασκευή, δηλαδή οριζόντια ή κάθετη. )

5) Το πιο σημαντικό είναι ο τύπος θεμελίωσης (εξαρτάται από τις συνθήκες που φέρουν το έδαφος)Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 2000 τετραγωνικών ποδιών

Για γενική οικιστική χαμηλού κτιρίου ισογείου κατοικίας πρέπει να υπολογίσουμε τις τσιμεντοσακούλες. Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους Thumb Rule για τον υπολογισμό της ποσότητας τσιμέντου σε όλους τους τύπους βάσης κατασκευής RCC, στήλη, δοκό και RCC πλάκες, τούβλα, δάπεδα & σοβάτισμα.

Τώρα παίρνετε διάφορους κανόνες αντίχειρα για τον υπολογισμό της ποσότητας τσιμέντου για σπίτι 2000 τετραγωνικών ποδιών

1) ο αντίχειρας κανόνας για το τσιμέντο σε σκυρόδεμα RCC είναι 0,301 τσιμεντοσάκοι/ τετραγωνικά πόδια δομημένης επιφάνειας χαμηλού ισόγειου κτιρίου κατοικιών2) Ο αντίχειρας κανόνας για τις σακούλες τσιμέντου στο επιφανειακό ισόγειο είναι 0,089 τσιμεντοσάκοι/ τετραγωνικά πόδια δομημένης επιφάνειας ισόγειου κτιρίου κατοικιών χαμηλού ορόφου.

3) Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου στην τοιχοποιία εξωτερικού τοίχου είναι 1,26 σακούλες τσιμέντου/m3 πλινθοδομής 9 ιντσών (αναλογία άμμου τσιμέντου 1:6)

4) Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου στην εσωτερική τούβλα τοίχου είναι 1,28 σακούλες τσιμέντου/m3 πλινθοδομής 4,5 ιντσών (αναλογία άμμου τσιμέντου 1:4)5) Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για εξωτερικό σοβάτισμα είναι 0,017017 σακούλες τσιμέντου/ sq ft σοβάτισμα

6) Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για εσωτερικό σοβάτισμα είναι 0,0086 σακούλες τσιμέντου/ sq ft σοβάτισμα7) ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για σοβάτισμα οροφής είναι 0,0051 σακούλες τσιμέντου/ sq ft σοβάτισμα

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για ένα σπίτι 2000 τετραγωνικών ποδιών;

Για την ανέγερση κτιρίου κατοικιών ισογείου διαθέτουμε RCC δομή όπως βάση, κολόνα, δοκός και πλάκα. Λαμβάνοντας ένα πρόχειρο σχέδιο σπιτιού 2000 τετραγωνικών ποδιών που έχει διαφορετικές διαστάσεις δομής rcc όπως βάση, κολόνα, δοκός και πλάκα είναι τα εξής:Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για τη δομή RCC ενός σπιτιού 2000 τετραγωνικών ποδιών

● υπολογισμός όγκου σκυροδέματος rcc

1) μέγεθος βάσης = 1500 mm × 1500 mm × 300 mm

Μήκος βάσης = 1500 mm

Πλάτος βάσης = 1500 mm

Ύψος βάσης = 300 mm

Βάθος εκσκαφής γης = 1500 mm

Μέγεθος σκυροδέματος στο πέλμα = 1200mm×1200mm×300mm

Αριθμός βάσης = 20

Υγρός όγκος σκυροδέματος και στα 20 νούμερα βάσης = 1,2 m × 1,2 m × 0,3 m × 20 = 8,64 m3

2) μέγεθος στήλης = 300 mm × 400 mm

Αριθμός στήλης = 20

Ύψος πάνω από dpc = 3000 mm

Ύψος πάνω από την πλάκα rcc = 900 mm

Βάθος εκσκαφής γης = 1500 mm

Συνολικό ύψος στήλης = 5400 mm

Υγρός όγκος σκυροδέματος και για τις 20 κολώνες

= 0,3 x 0,4 x 5,4 x 20 = 12,96 m3

3) μέγεθος δοκού πλίνθου = 300 mm × 300 mm

Πλάτος δοκού = 300 mm

Βάθος δοκού = 300 mm

Συνολικό μήκος όλης της δοκού = 400 πόδια = 120000 mm

Υγρός όγκος σκυροδέματος = 0,3 × 0,3 × 120 = 10,8 m3

4) μέγεθος δοκού πόρτας για εξωτερικό τοίχο = 225 mm × 150 mm

Συνολικό μήκος για εξωτερική δοκό = 180 πόδια = 54000 mm

Όγκος = 0,225 x 0,15 x 54 = 1,823 m3

Μέγεθος δοκού πόρτας για εσωτερικό τοίχο = 125 mm × 150 mm

Συνολικό μήκος για εσωτερική δοκό = 220 πόδια = 66000 mm

Όγκος = 0,125 x 0,15 x 66 = 1,238 m3

Συνολικός όγκος σκυροδέματος = 1.823 + 1.238 = 3.061 m3

5) Μέγεθος δοκού τοίχου οροφής για εξωτερικό τοίχο = 225 mm × 200 mm

Συνολικό μήκος για εξωτερική δοκό = 180 πόδια = 54000 mm

Όγκος = 0,225 x 0,2 x 54 = 2,43 m3

Μέγεθος δοκού τοίχου οροφής για εσωτερικό τοίχο = 125 mm × 200 mm

Συνολικό μήκος για εσωτερική δοκό τοίχου = 220 πόδια = 66000 mm

Όγκος = 0,125 x 0,2 x 66 = 1,65 m3

Συνολικός όγκος = 2,43 + 1,65 = 4,08 m3

6) πλάκα οροφής rcc = 50′ × 40′×6″

Μήκος πλάκας = 50 πόδια

Πλάτος πλάκας = 40 πόδια

Πάχος πλάκας = 6 ίντσες = 0,5 πόδια

Όγκος = 50′ × 40′ × 0,5′ = 1000 κυβικά πόδια

1 m3 = 35,3147 πόδια

Όγκος = 1000/35,3147 = 28,32 m3

Τώρα Συνολικός υγρός όγκος σκυροδέματος που απαιτείται για σπίτι 2000 τετραγωνικών ποδιών

Πέλμα = 8,64 m3

Στήλη = 12,96 m3

Δοκός πλίνθου = 10,8 m3

Δοκός πόρτας = 3,06 m3

Δοκός οροφής = 4,08 m3

Πλάκα οροφής = 28,32 m3

Συνολικός υγρός όγκος σκυροδέματος = 67,86 m3

Ξηρός όγκος σκυροδέματος = 67,86 × 1,54 = 104,5 m3

Αν πάρουμε σκυρόδεμα ποιότητας M20 στο οποίο η αναλογία τσιμέντου άμμου και αδρανών είναι 1:1,5:3

Ποσότητα τσιμέντου = (1/5,5)× 104,5m3 × 1440 kg/m3

Βάρος τσιμέντου = 27361 kg

Βάρος 1 σακούλας τσιμέντου = 50 κιλά

αριθμος τσιμεντοσακουλων = 27361/50 = 547,2

Απαιτούνται 547,2 σάκοι τσιμέντου για βάση, δοκό, στήλη και πλάκα από σκυρόδεμα RCC για οικία 2000 τετραγωνικών ποδιών σε κτήριο χαμηλού ορόφου ισογείου.

Απαιτούνται σακούλες τσιμέντου για τοιχοποιία σπιτιού 2000 τετραγωνικών ποδιών

1) κατανάλωση τσιμέντου σε εξωτερικό τοίχο από τούβλα

Μήκος εξωτερικού τοίχου από τούβλα = 2(50+40) = 180 πόδια

Ύψος τοίχου από τούβλα = 10 πόδια

Ύψος τοίχου από τούβλα πάνω από την πλάκα οροφής = 3 πόδια

Βάθος τοίχου από τούβλα κάτω από την πλίνθο = 2 πόδια

Συνολικό ύψος = 15 πόδια

Έκταση εξωτερικού τοίχου από τούβλα = 180×15 = 2700 τετραγωνικά πόδια

Όγκος = 2700 τετραγωνικά πόδια × 9 ίντσες = 2025 κυβικά πόδια

Όγκος = 2025/35,3147 = 57,43 m3

Όγκος πλινθοδομής = 57,34 m3

Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου στην τοιχοποιία εξωτερικού τοίχου είναι 1,26 σακούλες τσιμέντου/m3 πλινθοδομής 9 ιντσών (αναλογία άμμου τσιμέντου 1:6)

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 57,34 × 1,26 = 72,25 σάκοι

2) κατανάλωση τσιμέντου σε εσωτερικό τοίχο από τούβλα

Μήκος τοίχου από τούβλα = 50+50+40+40 + 40= 220 πόδια

Ύψος τοίχου από τούβλα = 10 πόδια

Βάθος τοίχου από τούβλα κάτω από την πλίνθο = 2 πόδια

Συνολικό ύψος = 12 πόδια

Εμβαδόν εξωτερικού τοίχου από τούβλα = 220×12 = 2640 τ.μ

Όγκος = 2640 τετραγωνικά πόδια × 4,5 ίντσες = 990 cu ft

Όγκος = 990/35,3147 = 28 m3

Όγκος πλινθοδομής = 28 m3

Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου σε τοιχοποιία εσωτερικού τοίχου είναι 1,28 σακούλες τσιμέντου/m3 πλινθοδομής 4,5 ιντσών (αναλογία άμμου τσιμέντου 1:4)

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 28 × 1,28 = 36 σάκοι

Συνολικός αριθμός τσιμεντόσακων = 72,25 + 36 = 108,25

Απαιτούνται 108,25 σακούλες τσιμέντου για τοιχοποιία σπιτιού 2000 τετραγωνικών ποδιών

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για το ισόγειο ενός σπιτιού 2000 τετραγωνικών ποδιών.

Στο ισόγειο χρησιμοποιούμε απλό σκυρόδεμα τσιμέντου m15 βαθμού σκυροδέματος στο οποίο η αναλογία ανάμειξης άμμου τσιμέντου και αδρανών είναι 1:2:4 και το πάχος δαπέδου είναι 6 ίντσες (μπετόν 4 ιντσών + επιμετάλλωση 2 ιντσών για δάπεδα + δάπεδα πλακιδίων)

Πλάκα από σκυρόδεμα ισογείου = 50′ × 40′×6″

Μήκος πλάκας = 50 πόδια

Πλάτος πλάκας = 40 πόδια

Πάχος πλάκας = 6 ίντσες = 0,5 πόδια

Όγκος = 50′ × 40′ × 0,5′ = 1000 κυβικά πόδια

1 m3 = 35,3147 πόδια

Όγκος = 1000/35,3147 = 28,317 m3

Υγρός όγκος = 28.317 m3

Ξηρός όγκος = 28,317 × 1,54 = 43,60 m3

αριθμός σακουλών τσιμέντου = (1/7) 43,60 × (1440/50)

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 179 σάκοι

Απαιτούνται 179 σακούλες τσιμέντου για ισόγεια από σκυρόδεμα, σοβάτισμα ισογείου και δάπεδο πλακιδίων οικίας 2000 τετραγωνικών ποδιών

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για το σοβάτισμα ενός σπιτιού 2000 τετραγωνικών ποδιών

1) εξωτερικό σοβάτισμα πλινθόκτιστων

Συνολικό μήκος = 180 πόδια

Ύψος = 10 πόδια

Επιφάνεια σοβατίσματος = 180 × 10 = 1800 τετραγωνικά πόδια

Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για εξωτερικό σοβάτισμα είναι 0,017017 σακούλες τσιμέντου/ sq ft σοβάτισμα

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 1800 × 0,017017 = 30,6 σάκοι

2) εσωτερικό σοβάτισμα πλινθότοιχου

Συνολικό μήκος = 620 πόδια

Ύψος = 10 πόδια

Επιφάνεια σοβατίσματος = 620 × 10 = 6200 τετραγωνικά πόδια

Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για εξωτερικό σοβάτισμα είναι 0,0086 σακούλες τσιμέντου/ sq ft σοβάτισμα

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 6200 × 0,0086 = 53,32 σάκοι

3) σοβάτισμα οροφής πλάκας οροφής

Συνολικό μήκος = 2000 πόδια

Ο αντίχειρας κανόνας για σακούλες τσιμέντου για σοβάτισμα οροφής είναι 0,0051 σακούλες τσιμέντου/ ποδιών σοβάτισμα

αριθμός σακουλών τσιμέντου = 2000 × 0,0051 = 10,2 σάκοι

Συνολικός αριθμός σακουλών τσιμέντου = 30,6+ 53,32 + 10,2 = 94

Απαιτούνται 94 σακούλες τσιμέντου για εξωτερικά σοβάτισμα τοίχων, σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου και σοβάτισμα οροφής σπιτιού 2000 τετραγωνικών ποδιών

Τώρα συνολικός αριθμός σακουλών τσιμέντου που απαιτούνται για 2000 τετραγωνικά πόδια σπίτι

1) σκυρόδεμα rcc = 547,2 σάκοι

2) Πλινθοδομή = 108,25 σάκοι

3) δάπεδο + σηπτική δεξαμενή + σκάλα = 179 σάκοι

4) σοβάτισμα = 94 σάκοι

Συνολικός αριθμός σακουλών τσιμέντου = 928,45 = 929

Απαιτούνται 929 (+ 5% και _ 5℅ βάρδια) όχι σακούλες τσιμέντου (547,2 σακούλες τσιμέντου για σκυρόδεμα rcc, 108,25 σακούλες τσιμέντου για τούβλα, 179 σακούλες τσιμέντου για δάπεδα, σηπτική δεξαμενή συμπεριλαμβανομένης σκάλας & 94 σακούλες τσιμέντου για σοβάτισμα) Οικία 2000 τετραγωνικών ποδιών σε ισόγειο κτίριο χαμηλού ορόφου.

Αυτή είναι μια γενική οδηγία και η πραγματική ποσότητα χάλυβα μπορεί να διαφέρει για ειδικό σχεδιασμό, ευχαριστώ.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δέσμης τύπου Η και τύπου Ι
  2. Κάλυψη βαφής 1 λίτρου σε τετραγωνικό μέτρο & τετραγωνικά πόδια
  3. Τι μέγεθος δοκού οροφής για άνοιγμα 10′, 12′, 14′, 16′, 20′ & 24 ποδιών
  4. Βάθος ποδιού για 1, 2, 3, 4 και 5 ορόφων σπίτι
  5. Τι είναι η κατρακύλα στο μπετόν | δοκιμή καθίζησης σκυροδέματος