πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για πλάκα οροφής 100 τετραγωνικών ποδιών rcc

Πόσο τσιμέντο απαιτείται για πλάκα οροφής 100 sqft rcc; και επίσης να γνωρίζετε πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για πλάκα 100 τετραγωνικών ποδιών. Γνωρίζετε ότι για τη χύτευση της πλάκας οροφής χρειαζόμασταν ονομαστικό σκυρόδεμα ανάμειξης όπως σκυρόδεμα ανάμειξης M20.

Στο μίγμα M20 το σκυρόδεμα M είναι βάση για μίγμα και το αριθμητικό σχήμα 20 είναι βάση για χαρακτηριστικό αντοχής σε θλίψη 20N/mm2 μετά την ανάμειξη και χύτευση της πλάκας οροφής, η ποσότητα του υλικού στον σχηματισμό της πλάκας υπολογίζεται από το μίγμα M20 στην οποία η αναλογία τσιμέντου άμμου και αδρανών είναι 1:1,5:3

Σε αυτό το άρθρο πρέπει να υπολογίσουμε το τσιμέντο που απαιτείται για πλάκα 100 τετραγωνικών μέτρων 6 ιντσών; Και ξέρουμε ότι η αναλογία μίγματος M20 είναι 1 : 1,5 : 3 όπου ένα μέρος είναι τσιμέντο 1,5 μέρος είναι άμμος και 3 μέρος είναι αδρανή

  πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για πλάκα 100 τετραγωνικών ποδιών
πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για πλάκα 100 τετραγωνικών ποδιών

Η χύτευση πλακών οροφής είναι η διαδικασία τοποθέτησης και τοποθέτησης μίγματος σκυροδέματος σε οριζόντια κατεύθυνση και δομή πάνω από τούβλα. Η χύτευση της κύριας ράβδου οπλισμού πλάκας οροφής και της εγκάρσιας ράβδου κατανέμεται στις περιοχές παραθυρόφυλλων της πλάκας οροφής και στη συνέχεια τοποθετούμε σκυρόδεμα ποιότητας σκυροδέματος M20 ή m25 που είναι γνωστό ως χύτευση πλακών οροφής.

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για πλάκα οροφής 100 τετραγωνικών μέτρων;

Υπάρχουν τρεις τύποι πάχους όπως 4 ίντσες, 5 ίντσες και 6 ίντσες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία χύτευσης πλακών οροφής. Πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε το τσιμέντο που απαιτείται για πλάκα 100 τετραγωνικών ποδιών πάχους 4 ιντσών, πάχους 5 ιντσών και πάχους 6 ιντσών.Ας υπολογίσουμε τώρα πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για πλάκα 100 τετραγωνικών μέτρων πάχους 6 ιντσών

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για πλάκα 100 τετραγωνικών ποδιών πάχους 6 ιντσών◆ Δεδομένες διαστάσεις:-

Το πάχος της πλάκας οροφής κυμαίνεται μεταξύ 4 ίντσες (100 mm) έως 6 ίντσες (150 mm), αλλά σε αυτόν τον υπολογισμό παίρνουμε το πάχος της πλάκας οροφής είναι 6 ίντσες (150 mm) το οποίο δίνεται

Πάχος πλάκας οροφής = 6″ = 0,5′Εμβαδόν πλάκας = 100 τ.μ

Αναλογία ανάμειξης = 1:1,5:3

Πόσος ξηρός όγκος σκυροδέματος απαιτείται για πλάκα οροφής 100 τετραγωνικών μέτρων 6 ιντσών;

1) υγρός όγκος =Εμβαδόν × πάχος πλάκαςΥγρός όγκος = 100 sqft × 0,5ft = 50 cft

2) Ξηρός όγκος:-Γνωρίζουμε ότι ο υγρός όγκος έχει κενά και πόρους που γεμίζουν με νερό και φυσαλίδες μπορεί να αφαιρεθεί με δονητή ή συμπιεστή, επομένως απαιτείται περισσότερη ποσότητα υλικού.

ξηρός όγκος σημαίνει μίγμα τσιμεντοάμμου και αδρανών σκυροδέματος σε ξηρή κατάσταση έχει περισσότερα κενά και πόρους που εξατμίζονται σε υγρή κατάσταση και ο όγκος μειώνεται κατά 54 τοις εκατό σε υγρή κατάσταση και ο όγκος ξηρού σκυροδέματος σε αυξημένο κατά 54%, οπότε μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε 1,54 σε υγρό όγκο για τον υπολογισμό του ξηρού όγκουΞηρός όγκος σκυροδέματος = 50 cft × 1,54 = 77 cft

1 κυβικό μέτρο = 35,3147 cft

Ξηρός όγκος σκυροδέματος σε m3 = 77/35,3147 m3 = 2,180 m3

Για 100 sqft πλάκας 6 ιντσών, ο ξηρός όγκος σκυροδέματος που απαιτείται είναι 2.180 m3

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για πλάκα 6 ιντσών 100 τετραγωνικών μέτρων;

Αναλογία ανάμειξης = 1:1,5:3 (1 μέρος τσιμέντου, 1,5 μέρος άμμου και 3 μέρος είναι αδρανή)

Σύνολο P = 1+1,5+3 = 5,5

Μέρος τσιμέντου = 1/5,5

σε μίγμα Μ20 1 μέρος είναι ποσότητα τσιμέντου

Βάρος τσιμέντου=1/5,5×ξηρός όγκος σε m3×πυκνότητα τσιμέντου

Πυκνότητα τσιμέντου=1440kg/m3

Βάρος =1/5,5× 2,180 m3×1440 kg/m3

Βάρος τσιμέντου = 570,8 Kg

1 σακούλα τσιμέντο = 50 κιλά

Αριθμός σακουλών τσιμέντου = 570,8/50

Απαιτείται αριθμός σακουλών τσιμέντου για πλάκα 6 ιντσών 100 τετραγωνικών μέτρων = 11,4 σακούλες.

Ετος. :- Απαιτούνται 11,4 σάκοι (570,8 kg) τσιμέντου για μια πλάκα οροφής 100 sqft rcc πάχους 6 ιντσών

Απαιτείται τσιμέντο για πλάκα οροφής 100 τετραγωνικών ποδιών πάχους 5 ιντσών

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για πλάκα RCC πάχους 100 τετραγωνικών ποδιών 5 ιντσών; Για αυτόν τον υπολογισμό έχουμε δώσει τα ακόλουθα

Το εμβαδόν της πλάκας rcc είναι 100 τετραγωνικά πόδια και το πάχος τους είναι 5 ίντσες που ισούται με 0,417 πόδια, οπότε πρώτα υπολογίζουμε τον υγρό όγκο σκυροδέματος, για τον υπολογισμό του υγρού κατά όγκο σκυροδέματος πολλαπλασιάζουμε το εμβαδόν και το πάχος της πλάκας RCC.

Ο υγρός όγκος σκυροδέματος είναι ίσος με 100 sq ft × 0,417 ft = 41,7 cu ft.

Για τη μετατροπή υγρού όγκου σκυροδέματος σε ξηρό όγκο σκυροδέματος πολλαπλασιάζουμε το 1,54 σε υγρό όγκο σκυροδέματος.

Ο ξηρός όγκος σκυροδέματος είναι ίσος με 41,7 cuft × 1,54 = 64,218 cu ft

Το τσιμέντο που απαιτείται για πλάκα 100 τετραγωνικών μέτρων σε βαθμό σκυροδέματος m20 ισούται με

= 1/5,5×64,218/35,3147 m3×1440 kg/m3

Βάρος τσιμέντου = 476,10 kg

  2D και 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare
2D και 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare

Ο αριθμός των σακουλών τσιμέντου που απαιτούνται για την πλάκα 100 τετραγωνικών ποδιών υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος του τσιμέντου με το 50 επειδή το βάρος ενός τσιμέντου είναι 50 kg

αριθμος τσιμεντοσακουλων = 476,10/50 = 9,5

Ετος. :- Απαιτούνται 9,5 σακούλες τσιμέντου (476,10 κιλά) για πλάκα οροφής 100 τετραγωνικών ποδιών rcc πάχους 5 ιντσών από σκυρόδεμα ποιότητας m20

Απαιτείται τσιμέντο για πλάκα οροφής 100 τετραγωνικών ποδιών πάχους 4 ιντσών

Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για πλάκα RCC πάχους 100 τετραγωνικών ποδιών 4 ιντσών; Για αυτόν τον υπολογισμό έχουμε δώσει τα ακόλουθα

Το εμβαδόν της πλάκας rcc είναι 100 τετραγωνικά πόδια και το πάχος τους είναι 4 ίντσες που ισούται με 0,334 πόδια, οπότε πρώτα υπολογίζουμε τον υγρό όγκο σκυροδέματος, για τον υπολογισμό του υγρού κατά όγκο σκυροδέματος πολλαπλασιάζουμε το εμβαδόν και το πάχος της πλάκας RCC.

Ο υγρός όγκος σκυροδέματος είναι ίσος με 100 sq ft × 0,334 ft = 33,4 cu ft.

Για τη μετατροπή υγρού όγκου σκυροδέματος σε ξηρό όγκο σκυροδέματος πολλαπλασιάζουμε το 1,54 σε υγρό όγκο σκυροδέματος.

Ο ξηρός όγκος του σκυροδέματος είναι ίσος με 33,4 cuft × 1,54 = 51,436 cu ft

Το τσιμέντο που απαιτείται για πλάκα 100 τετραγωνικών μέτρων σε βαθμό σκυροδέματος m20 ισούται με

= 1/5,5×51,436/35,3147 m3×1440 kg/m3

Βάρος τσιμέντου = 381,3 kg

Ο αριθμός των σακουλών τσιμέντου που απαιτούνται για την πλάκα 100 τετραγωνικών ποδιών υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος του τσιμέντου με το 50 επειδή το βάρος ενός τσιμέντου είναι 50 kg

αριθμος τσιμεντοσακουλων = 381,30/50 = 7,6

Ετος. :- Απαιτούνται 7,6 σακούλες τσιμέντου (381,30 κιλά) για πλάκα οροφής 100 τετραγωνικών ποδιών rcc πάχους 4 ιντσών από σκυρόδεμα ποιότητας m20.

Τώρα έχουμε την ερώτηση πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για πλάκα 100 τετραγωνικών ποδιών έχουμε απάντηση

Ετος. :- Απαιτούνται 7,6 σάκοι (381,30 κιλά), 9,5 σάκοι (476,10 κιλά) & 11,4 σάκοι (570,8 κιλά) τσιμέντου για πλάκα οροφής 100 τετραγωνικών ποδιών rcc πάχους 4 ιντσών, 5 ιντσών και 6 ιντσών αντίστοιχα σε βαθμό σκυροδέματος m20.

Πόσο τσιμέντο απαιτείται για επιφάνεια 1 τετραγωνικών ποδιών:- Χρησιμοποιώντας σκυρόδεμα ποιότητας M20 στη χύτευση πλάκας οροφής, 1 τετραγωνικά πόδια πλάκας RCC απαιτούν 0,095 σάκους (4,76 κιλά) τσιμέντου και για σοβάτισμα τοίχου απαιτούνται 0,017 σάκοι (0,85 κιλά) τσιμέντου.

◆Τώρα η σειρά σας: - κάντε like και σχολιάστε το πάνω από αυτήν την ανάρτηση, εάν έχετε οποιαδήποτε απορία και απορία σχετικά με αυτό, θα ρωτήσετε, ευχαριστώ πολύ.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πόσους έρπητα ζωστήρα χρειάζομαι για ένα υπόστεγο 10×10
  2. Πώς να υπολογίσετε την ποσότητα άμμου τσιμέντου σε κονίαμα 1:6
  3. Πόσα κυβικά μέτρα υπάρχουν σε ένα ανατρεπόμενο φορτηγό;
  4. Πόσες δέσμες έρπητα ζωστήρα χρειάζομαι για ένα σπίτι 1200 τετραγωνικών ποδιών
  5. Ποια είναι η διαφορετική ποιότητα του κοινού τσιμέντου Portland 33, 43 και 53