Πόσο νερό χρειάζομαι για 1m3 σκυροδέματος M15, M20 & M25

Πόσο νερό χρειάζομαι για 1m3 σκυροδέματος M15, M20 & M25 | πόσο νερό απαιτείται για το σκυρόδεμα M15 | πόσο νερό απαιτείται για σκυρόδεμα M20 | πόσο νερό απαιτείται για το σκυρόδεμα M25.  Πόσο νερό χρειάζομαι για 1m3 σκυροδέματος M15, M20 & M25
Πόσο νερό χρειάζομαι για 1m3 σκυροδέματος M15, M20 & M25

Το σκυρόδεμα παρασκευάζεται με ανάμιξη αδρανούς άμμου τσιμέντου και νερού με κάποια πρόσμειξη στην απαιτούμενη αναλογία για την επίτευξη της επιθυμητής αντοχής, καθιστά επεξεργάσιμη πάστα σκυροδέματος με λεπτή σύσταση που απαιτείται να χυθεί για καλή τοποθέτηση και συμπίεση.

Υπάρχουν διάφορες ποιότητες σκυροδέματος όπως M15, M20 και M25 που κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη θλιπτική αντοχή τους. Στο σκυρόδεμα M15 M βάση για μείγμα και αριθμητική βάση για τη θλιπτική τους αντοχή, έτσι το σκυρόδεμα M15 σημαίνει μείγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών υλικών που παρασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζεται ένας κύβος από τσιμέντο διαστάσεων 15cm x 15cm x 15cm με χαρακτηριστικά αντοχής σε θλίψη (fck) 15 MPa ή 15 N/mm2 ενώ το εξετάζουμε μετά από ωρίμανση για 28 ημέρες.

Το σκυρόδεμα M20 σημαίνει μείγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών που παρασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζεται κατά την εξέταση ένας κύβος από τσιμέντο διαστάσεων 15cm x 15cm x 15cm με χαρακτηριστικό αντοχή σε θλίψη (fck) 20 MPa ή 20 N/mm2. αφού θεραπεύτηκε για 28 ημέρες.

Το σκυρόδεμα M25 σημαίνει μείγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών που παρασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζεται κατά την εξέταση ένας κύβος από τσιμέντο διαστάσεων 15cm x 15cm x 15cm με χαρακτηριστικό αντοχή σε θλίψη (fck) 25 MPa ή 25 N/mm2. αφού θεραπεύτηκε για 28 ημέρες.Πόσο νερό χρειάζομαι για σκυρόδεμα 1 m3;, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, η αναλογία τσιμέντου νερού που κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 0,6 σε διάφορες συνθήκες έκθεσης, γενικά το νερό συνοδεύεται από την ποσότητα τσιμέντου που χρησιμοποιείτε στο μείγμα σκυροδέματος, οπότε κάθε κιλό Το τσιμέντο χρειάζεται τουλάχιστον 0,40 λίτρα νερό και μέγιστο 0,60 λίτρα. Εξαρτάται επίσης από τον τύπο του σκυροδέματος, τις καιρικές συνθήκες και την αντοχή του σκυροδέματος που θέλετε.Η αναλογία τσιμέντου νερού ορίζεται ως η αναλογία μεταξύ του βάρους του νερού προς το βάρος του τσιμέντου, αντιπροσωπεύεται από την αναλογία w/c. Σε γενικές γραμμές αναφέρεται πόσο νερό χρειάζεται για συγκεκριμένο μείγμα. Καθώς η αναλογία νερού τσιμέντου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αντοχή του σκυροδέματος και μπορεί επίσης να επηρεάσει την εργασιμότητα και τη συνοχή του σκυροδέματος.

Πόσο νερό χρειάζομαι για 1 m3 σκυροδέματος;

1 m3 σκυροδέματος γενικά ζυγίζει περίπου 2400 κιλά που είναι αναμεμειγμένο μείγμα τσιμέντου Portland, άμμου, αδρανών υλικών, νερού με κάποιο πρόσθετο.

Τα πιο σημαντικά 3 συστατικά του τσιμέντου σκυροδέματος, η άμμος και το χαλίκι έχουν σχεδόν την ίδια πυκνότητα, γενικά αναμιγνύονται σε αναλογία 1:1,5:3 (1 μέρος τσιμέντου προς 1,5 μέρη άμμου & 3 μέρη αδρανών κατ' όγκο) για να αποκτήσουν αντοχή 20 MPa σκυρόδεμα και νερό πρέπει να προστεθούν στην περιοχή του 55% του βάρους του τσιμέντου σε συνθήκες ήπιας έκθεσης για το σκυρόδεμα M20.Υπολογίστε πόσο νερό χρειάζεστε για 1 m3 σκυροδέματος στα ακόλουθα βήματα:

● ξηρός όγκος σκυροδέματος = 1× 1,54 = 1,54m3

● υπολογίστε μέρος του τσιμέντου στο μείγμα, συνολική αναλογία όπως 1 +1,5+3 = 5,5, στη συνέχεια ποσότητα τσιμέντου = 1/5,5 ξηρού όγκου● υπολογίστε την απαιτούμενη ποσότητα τσιμέντου = 1/5,5 × 1,54 × 1440 kg/m3 = 403 kg

● Υπολογίστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού, καθώς το 0,55 είναι αναλογία w/c για σκυρόδεμα m20, άρα ποσότητα νερού = 403 × 0,55 = 220 λίτρα.● υπολογίστε την ποσότητα άμμου = 1,5/5,5 × 1,54 × 35,3147 = 15 cft άμμου

● υπολογίστε την ποσότητα χαλικιού = 3/5,5 × 1,54 × 35,3147 = 30 cft αδρανέςΈτσι, θα χρειαστείτε 220 λίτρα νερού με μείγμα 403 κιλών (8 σάκοι τσιμέντου 50 κιλών), 15 κυβικά πόδια άμμου και 30 κυβικά πόδια αδρανών για την παραγωγή ενός κυβικού μέτρου (1 m3) σκυροδέματος M20 με κατάλληλο μείγμα σε αναλογία 1:1,5:3 (1 μέρος τσιμέντου σε 1,5 μέρη άμμου & 3 μέρη αδρανών κατ' όγκο) για να αποκτήσετε αντοχή 20 MPa σκυροδέματος.

Σχετικά με αυτό, 'Πόσο νερό χρειάζομαι για 1 m3 σκυρόδεμα;', για την παραγωγή ενός κυβικού μέτρου σκυροδέματος m20 θα απαιτηθούν 220 λίτρα νερού σε συνθήκες ήπιας έκθεσης, ενώ το σκυρόδεμα M15 θα απαιτήσει 190 λίτρα και το σκυρόδεμα M25 θα απαιτήσει 280 λίτρα νερού σε έκθεση σε μέτριες κλιματικές συνθήκες. Αυτή η ποσότητα νερού μπορεί να αλλάξει ελάχιστα λόγω διαφορετικών συνθηκών έκθεσης.

Πόσο νερό απαιτείται για το σκυρόδεμα M15;

Για το σκυρόδεμα M15 αναμιγνύονται σε αναλογία 1:2:4 (1 μέρος τσιμέντου προς 2 μέρη άμμου & 4 μέρη αδρανών κατ' όγκο) για να αποκτήσουν αντοχή σκυροδέματος 15 MPa και θα πρέπει να προστεθεί νερό στην περιοχή του 60% του βάρους τσιμέντου σε κατάσταση μέτριας έκθεσης για σκυρόδεμα M15.

Υπολογίστε πόσο νερό χρειάζεστε για 1 m3 σκυροδέματος m15 στα ακόλουθα βήματα:

● ξηρός όγκος σκυροδέματος = 1× 1,54 = 1,54m3

● υπολογίστε μέρος του τσιμέντου στο μείγμα, συνολική αναλογία όπως 1 +2+4 = 7, στη συνέχεια ποσότητα τσιμέντου = 1/7 ξηρού όγκου

● υπολογίστε την απαιτούμενη ποσότητα τσιμέντου = 1/7 × 1,54 × 1440 kg/m3 = 317 kg

● υπολογίστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού, καθώς 0,60 είναι η αναλογία w/c για σκυρόδεμα m15, άρα ποσότητα νερού = 317 × 0,60 = 190 λίτρα.

● υπολογίστε την ποσότητα άμμου = 2/7 × 1,54 × 35,3147 = 15,5 cft άμμο

● υπολογίστε την ποσότητα χαλικιού = 4/7 × 1,54 × 35,3147 = 31 cft αδρανές

Σχετικά με αυτό, 'Πόσο νερό απαιτείται για το σκυρόδεμα M15;', θα χρειαστείτε 190 λίτρα νερού με μείγμα 317 κιλών (6,34 σάκοι τσιμέντου 50 κιλών), 15,5 κυβικά πόδια άμμου και 31 κυβικά πόδια αδρανών για την παραγωγή ενός κυβικού μέτρου (1 m3) σκυροδέματος M15 με κατάλληλο μείγμα σε αναλογία 1: 2:4 (1 μέρος τσιμέντου σε 2 μέρη άμμου & 4 μέρη αδρανών κατ' όγκο) για να αποκτήσει αντοχή σκυροδέματος 15 MPa.

Πόσο νερό απαιτείται για το σκυρόδεμα M25;

Για το σκυρόδεμα M25 αναμειγνύονται σε αναλογία 1:1:2 (1 μέρος τσιμέντου προς 1 μέρος άμμου & 2 μέρη αδρανών κατ' όγκο) για να αποκτήσουν αντοχή σκυροδέματος 25 MPa και θα πρέπει να προστεθεί νερό στην περιοχή του 50% του βάρους τσιμέντου σε κατάσταση μέτριας έκθεσης για σκυρόδεμα M25.

Υπολογίστε πόσο νερό χρειάζεστε για 1 m3 σκυροδέματος m25 στα ακόλουθα βήματα:

● ξηρός όγκος σκυροδέματος = 1× 1,54 = 1,54m3

● υπολογίστε μέρος του τσιμέντου στο μείγμα, συνολική αναλογία όπως 1 +1+2 = 4, στη συνέχεια ποσότητα τσιμέντου = 1/4 ξηρού όγκου

● υπολογίστε την απαιτούμενη ποσότητα τσιμέντου = 1/4 × 1,54 × 1440 kg/m3 = 555 kg

● Υπολογίστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού, καθώς το 0,50 είναι αναλογία w/c για σκυρόδεμα m25, άρα ποσότητα νερού = 555 × 0,50 = 280 λίτρα.

● υπολογίστε την ποσότητα άμμου = 1/4 × 1,54 × 35,3147 = 13,6 cft άμμου

● υπολογίστε την ποσότητα χαλικιού = 2/4 × 1,54 × 35,3147 = 27 cft αδρανή

Σχετικά με αυτό, 'Πόσο νερό απαιτείται για το σκυρόδεμα M25;' , θα χρειαστείτε 280 λίτρα νερού με μείγμα 555 κιλών (11 σάκοι τσιμέντου 50 κιλών), 13,6 κυβικά πόδια άμμου και 27 κυβικά πόδια αδρανών για την παραγωγή ενός κυβικού μέτρου (1 m3) σκυροδέματος M25 με κατάλληλο μείγμα σε αναλογία 1 :1:2 (1 μέρος τσιμέντου σε 1 μέρος άμμου & 2 μέρη αδρανών κατ' όγκο) για να αποκτήσετε αντοχή σκυροδέματος 25 MPa.

Πόσο νερό απαιτείται για το σκυρόδεμα M20;

Για το σκυρόδεμα M20 αναμειγνύονται σε αναλογία 1:1,5:3 (1 μέρος τσιμέντου προς 1,5 μέρη άμμου & 3 μέρη αδρανών κατ' όγκο) για να αποκτήσουν 20 MPa αντοχή του σκυροδέματος και θα πρέπει να προστεθεί νερό στην περιοχή του 55% του βάρους τσιμέντου σε κατάσταση μέτριας έκθεσης για σκυρόδεμα Μ20.

Υπολογίστε πόσο νερό χρειάζεστε για 1 m3 σκυροδέματος m20 στα ακόλουθα βήματα:

● ξηρός όγκος σκυροδέματος = 1× 1,54 = 1,54m3

● υπολογίστε μέρος του τσιμέντου στο μείγμα, συνολική αναλογία όπως 1 + 1,5+3 = 5,5 και μετά ποσότητα τσιμέντου = 1/5,5 ξηρού όγκου

● υπολογίστε την απαιτούμενη ποσότητα τσιμέντου = 1/5,5 × 1,54 × 1440 kg/m3 = 403 kg

● Υπολογίστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού, καθώς το 0,55 είναι αναλογία w/c για σκυρόδεμα m20, άρα ποσότητα νερού = 403 × 0,55 = 220 λίτρα.

● υπολογίστε την ποσότητα άμμου = 1,5/5,5 × 1,54 × 35,3147 = 15 cft άμμου

◆ υπολογίστε την ποσότητα χαλικιού = 3/5,5 × 1,54 × 35,3147 = 30 cft αδρανές

Σχετικά με αυτό, «πόσο νερό απαιτείται για το σκυρόδεμα M15;», θα χρειαστείτε 220 λίτρα νερού με μείγμα 403 κιλών (8 σάκοι τσιμέντου 50 κιλών), 15 κυβικά πόδια άμμου και 30 κυβικά πόδια αδρανών για την παραγωγή ενός κυβικού μέτρου ( 1m3 σκυροδέματος M20 με κατάλληλο μείγμα σε αναλογία 1:1,5:3 (1 μέρος τσιμέντου προς 1,5 μέρη άμμου & 3 μέρη αδρανών κατ' όγκο) για να αποκτήσει αντοχή σκυροδέματος 20 MPa.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πόσα τετράγωνα AAC σε 100 τετραγωνικά μέτρα;
  2. Πόσα σακιά άμμου 50 lb, 40 lb και 60 lb σε έναν τόνο
  3. Πόσο ζυγίζει ένα σακουλάκι με φλοιό 100 λίτρων
  4. Τι είναι τοίχος αντιστήριξης και υπολογίστε την ποσότητα σκυροδέματος του
  5. καλύτερη αδιάβροχη βαφή για εξωτερικούς τοίχους και στεγανοποίηση