Πόσος χάλυβας απαιτείται για ένα σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών

Πόσος χάλυβας απαιτείται για ένα σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών, γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για την ποσότητα χάλυβα που απαιτείται για ένα σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών. Ο πραγματικός υπολογισμός του χάλυβα βασίζεται σύμφωνα με το σχέδιο, αλλά αν δεν δίνεται σχέδιο, τότε ο υπολογισμός του χάλυβα βασίζεται στον κανόνα αντίχειρα βάσει εμπειρίας.💐— ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ–💐

Το πόσο απαιτείται χάλυβας για ένα σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών βασίζεται σε διαφορετικούς τύπους κριτηρίων

1) τύπος δομής (Φέροντος/Πλαισίου)2) Σκοπός της δομής (Το φορτίο εξαρτάται από τη χρησιμότητα)

3) Τύπος διαμέτρου Bar4) Μέγεθος ύψος υποστυλώματος και μήκος δοκού (όσον αφορά το ύψος, καθώς η απαίτηση ποικίλλει ανάλογα με την κατασκευή, δηλαδή οριζόντια ή κάθετη. )

5) Το πιο σημαντικό είναι ο τύπος θεμελίωσης (εξαρτάται από τις συνθήκες που φέρουν το έδαφος)

Για γενικό κτίριο κατοικιών ισογείου κατοικίας πρέπει να υπολογίσουμε την ποσότητα χάλυβα. Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους Thumb Rule για τον υπολογισμό του χάλυβα όλων των τύπων βάσης δομής RCC, στήλης, δοκού & πλάκας RCC.  Πόσος χάλυβας απαιτείται για ένα σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών
Πόσος χάλυβας απαιτείται για ένα σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών

Τώρα παίρνοντας διάφορα Αντίχειρας κανόνας για τον υπολογισμό ποσότητας χάλυβα για σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών

1) ο αντίχειρας κανόνας για χάλυβα σε πλάκα rcc είναι 80 kg/κυβικό μέτρο υγρού όγκου σκυροδέματος

2) ο αντίχειρας κανόνας για χάλυβα σε δοκό είναι 120 kg/κυβικό μέτρο υγρού όγκου σκυροδέματος3) Ο αντίχειρας κανόνας για τον χάλυβα στη στήλη είναι 160 kg/κυβικό μέτρο υγρού όγκου σκυροδέματος

4) Ο αντίχειρας κανόνας για το χάλυβα στην βάση είναι 40 kg/κυβικό μέτρο υγρού όγκου σκυροδέματος5) Ο αντίχειρας κανόνας για χάλυβα σε δομή rcc είναι 120 kg/κυβικό μέτρο όλου του υπολογισμένου υγρού όγκου σκυροδέματος.

6) Ο αντίχειρας κανόνας για χάλυβα σε δομή rcc είναι 3,5 Kg έως 4 kg/sq ft δομημένης επιφάνειας.Αν πάρουμε τον τελευταίο αντίχειρα κανόνα (6), ο αντίχειρας κανόνας για χάλυβα σε δομή rcc είναι 3,5 Kg έως 4 kg/sq ft δομημένης επιφάνειας.

Εάν η κτισμένη έκταση είναι σπίτι 1000 τετραγωνικών μέτρων, χρειαζόμαστε ποσότητα χάλυβα

= 3,5 × 1000 = 3500 Kg

= 4 × 1000 = 4000 κιλά

Απαιτείται ποσότητα χάλυβα 3500 Kg έως 4000 Kg για την κατασκευή ενός σπιτιού 1000 τετραγωνικών ποδιών.

Εάν η κτισμένη έκταση είναι σπίτι 1200 τετραγωνικών μέτρων, χρειαζόμαστε ποσότητα χάλυβα

= 3,5 × 1200 = 4200 Kg

= 4 × 1200 = 4800 κιλά

Απαιτείται ποσότητα χάλυβα 4200 Kg έως 4800 Kg για την κατασκευή ενός σπιτιού 1200 τετραγωνικών ποδιών.

  Πρότυπο σχέδιο κατοικίας 1500 τ.μ
Πρότυπο σχέδιο κατοικίας 1500 τ.μ

Πόσος χάλυβας απαιτείται για ισόγειο σπιτιού 1500 τετραγωνικών ποδιών;

Για την κατασκευή κτιρίου κατοικιών ισογείου έχουμε δομή RCC όπως βάση, κολόνα, δοκός και πλάκα. Λαμβάνοντας ένα πρόχειρο σχέδιο σπιτιού 1500 τετραγωνικών ποδιών που έχει διαφορετικές διαστάσεις δομής rcc όπως βάση, κολώνα, δοκός και πλάκα είναι τα εξής:

1) μέγεθος βάσης = 1500 mm × 1500 mm × 300 mm

Μήκος βάσης = 1500 mm

Πλάτος βάσης = 1500 mm

Ύψος βάσης = 300 mm

Βάθος εκσκαφής γης = 1500 mm

Μέγεθος σκυροδέματος στο πέλμα = 1200mm×1200mm×300mm

Αριθμός βάσης = 15

Υγρός όγκος σκυροδέματος και στα 15 νούμερα βάσης = 1,2 m × 1,2 m × 0,3 m × 15 = 6,48 m3

Ο αντίχειρας κανόνας για το χάλυβα στη βάση είναι 40 kg/κυβικό μέτρο υγρού όγκου σκυροδέματος

Ποσότητα χάλυβα = 6,48 × 40 = 259 Kg

Απαιτούνται 259 κιλά χάλυβα για βάση RCC κατασκευής 1500 τετραγωνικών ποδιών σπιτιού

2) μέγεθος στήλης = 300 mm × 400 mm

Αριθμός στήλης = 15

Ύψος πάνω από dpc = 3000 mm

Ύψος πάνω από την πλάκα rcc = 900 mm

Βάθος εκσκαφής γης = 1500 mm

Συνολικό ύψος στήλης = 5400 mm

Υγρός όγκος σκυροδέματος και για τις 15 κολώνες

= 0,3 x 0,4 x 5,4 x 15 = 9,72 m3

Ο αντίχειρας κανόνας για τον χάλυβα στη στήλη είναι 160 kg/κυβικό μέτρο υγρού όγκου σκυροδέματος

Ποσότητα χάλυβα = 9,72 × 160 = 1555 κιλά

Απαιτούνται 1555 κιλά χάλυβα στη δομή RCC στήλης 1500 τετραγωνικών ποδιών σπιτιού.

3) μέγεθος δοκού πλίνθου = 300 mm × 300 mm

Πλάτος δοκού = 300 mm

Βάθος δοκού = 300 mm

Συνολικό μήκος όλης της δοκού = 300 πόδια = 90000 mm

Υγρός όγκος σκυροδέματος = 0,3 × 0,3 × 90 = 8,1 m3

Ο αντίχειρας κανόνας για χάλυβα σε δοκό είναι 120 kg/κυβικό μέτρο υγρού όγκου σκυροδέματος

Ποσότητα χάλυβα = 8,1 × 120 = 972 κιλά

Απαιτούνται 972 κιλά χάλυβα σε δοκό πλίνθου RCC κατασκευής 1500 τετραγωνικών ποδιών σπιτιού.

4) μέγεθος δοκού πόρτας για εξωτερικό τοίχο = 225 mm × 150 mm

Συνολικό μήκος για εξωτερική δοκό = 160 πόδια = 48000 mm

Χάλυβας = 0,225 × 0,15 × 48 × 120 = 195 κιλά

Μέγεθος δοκού πόρτας για εσωτερικό τοίχο = 125 mm × 150 mm

Συνολικό μήκος για εσωτερική δοκό = 140 πόδια = 42000 mm

Χάλυβας = 0,125 × 0,15 × 42 × 120 = 95 κιλά

Χάλυβας για δοκό πόρτας = 195 + 95 = 290 kg

Απαιτούνται 290 κιλά χάλυβα σε δοκό πόρτας 1500 τετραγωνικών ποδιών σπιτιού

5) Μέγεθος δοκού τοίχου οροφής για εξωτερικό τοίχο = 225 mm × 200 mm

Συνολικό μήκος για εξωτερική δοκό = 160 πόδια = 48000 mm

Χάλυβας = 0,225 × 0,2 × 48 × 120 = 259 κιλά

Μέγεθος δοκού τοίχου οροφής για εσωτερικό τοίχο = 125 mm × 200 mm

Συνολικό μήκος για εσωτερική δοκό τοίχου = 140 πόδια = 42000 mm

Χάλυβας = 0,125 × 0,2 × 42 × 120 = 126 κιλά

Χάλυβας για δοκό οροφής = 259 + 126 = 385 κιλά

Απαιτούνται 385 κιλά χάλυβα για δοκό τοίχου οροφής 1500 τετραγωνικών ποδιών σπιτιού

6) πλάκα οροφής rcc = 50′ × 30′×6″

Μήκος πλάκας = 50 πόδια

Πλάτος πλάκας = 30 πόδια

Πάχος πλάκας = 6 ίντσες = 0,5 πόδια

Όγκος = 50′ × 30′ × 0,5′ = 750 κυβικά πόδια

1 m3 = 35,3147 πόδια

Όγκος = 750/35,3147 = 21,238 m3

Ο αντίχειρας κανόνας για χάλυβα σε πλάκα rcc είναι 80 kg/κυβικό μέτρο υγρού όγκου σκυροδέματος

Χάλυβας = 21.238 × 80 = 1699 Kg

Απαιτούνται 1699 κιλά χάλυβα σε πλάκα οροφής rcc 1500 τετραγωνικών ποδιών σπιτιού

Τώρα Συνολικό βάρος χάλυβα που απαιτείται για σπίτι 1500 τετραγωνικών ποδιών

Πέλμα = 259 κιλά

Στήλη = 1555 κιλά

Δοκός πλίνθου = 972 κιλά

Δοκός πόρτας = 290 κιλά

Δοκός οροφής = 385 κιλά

Πλάκα οροφής = 1699 kg

Συνολικό βάρος χάλυβα = 5160 Kg

Ας υποθέσουμε ότι 90 kg χάλυβα χρησιμοποιείται σε chhajjas & άλλες κατασκευές rcc

Από το συνολικό βάρος του χάλυβα = 5160 + 90 = 5250 kg

Απαιτούνται 5250 kg χάλυβα (259 kg σε βάση, 1555 kg σε κολώνα, 972 kg σε δοκό πλίνθου, 290 kg σε δοκό πόρτας, 385 kg σε δοκό οροφής, 90 kg σε chhajjas & 1699 kg σε πλάκα οροφής rcc) για την κατασκευή του κτίριο κατοικιών ισογείου μονοκατοικίας 1500 τετραγωνικών μέτρων. Αυτή είναι μια γενική οδηγία και η πραγματική ποσότητα μπορεί να διαφέρει για ειδικό σχεδιασμό, ευχαριστώ.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πόσα τετράγωνα AAC σε 100 τετραγωνικά πόδια;
  2. Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται σε σκυρόδεμα ποιότητας m25
  3. Κόστος κατασκευής σπιτιού 700 τετραγωνικών ποδιών στην Ινδία & ποσότητα υλικού
  4. Γιατί το βάθος της δοκού είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της;
  5. Κυβικά μέτρα σε τόνους | τόνους σε κυβικά μέτρα