Ποσοστό εργασίας για την κατασκευή κτιρίων στην Ινδία

Ποσοστό εργασίας για την κατασκευή κτιρίων στην Ινδία, Γεια σας παιδιά, σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για το ποσοστό εργασίας για οικοδομικές κατασκευές, πολιτικά έργα και επίσης γνωρίζουμε για σοβάτισμα, τούβλα, εργασίες RCC, εργασίες PCC κ.λπ. ανά τετραγωνικό πόδι ή ανά τετραγωνικό μέτρο στην Ινδία.

Το ποσοστό εργασίας και το κόστος στην αστική κατασκευή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 1) τον τύπο του κτιρίου: οικιστικό/εμπορικό/θεσμικό ή βιομηχανικό. 2) Εξαρτάται από τον τύπο της κατασκευής: αν πρόκειται για κτίριο RCC ή για χαλύβδινο κτίριο. 3) Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που εμπλέκονται, όπως: αριθμός ορόφων που απαιτούνται. Φόρτωση στο δάπεδο, περιοχή όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το κτίριο, συνθήκες εδάφους, απαιτήσεις πλήρωσης του χώρου κ.λπ.◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος τηςΠοσοστό εργασίας για την κατασκευή κτιρίων στην Ινδία

Ποσοστό εργασίας ανά τετραγωνικό πόδι: – Στην Ινδία, το ποσοστό εργασίας και το κόστος ανά τετραγωνικό πόδι είναι περίπου 210 έως 300 Rs για οικιστικά/εμπορικά/ιδρυματικά κτίρια, περιλαμβάνει κόστος εργασίας περίπου 140 έως 200 Rs ανά τετραγωνικό πόδι για την κατασκευή μιας κατασκευής ή πολιτικών έργων και περίπου 70 έως 100 Rs ανά τετραγωνικό πόδι για φινίρισμα όπως πλακάκια, ηλεκτρική τοποθέτηση, υδραυλικά, βαφή και στόκος, πλαισίωση και κατασκευή θυρών και διάφορες εργασίες όπως σκλήρυνση, επισκευή, αποθήκευση και ασφάλεια.

Συντελεστής εργασίας ανά τετραγωνικό μέτρο: – Στην Ινδία, ο συντελεστής εργασίας και το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο είναι περίπου 2300 έως 3200 Rs για οικιστικά/εμπορικά/ιδρυματικά κτίρια, περιέχει κόστος εργασίας περίπου 1550 έως 2150 Rs ανά τετραγωνικό μέτρο για την κατασκευή μιας κατασκευής ή πολιτικών έργων και περίπου 750 έως 1050 Rs ανά τετραγωνικό μέτρο για φινίρισμα όπως πλακάκια, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, βαφή και στόκος, πλαισίωση και κατασκευή πορτών και διάφορες εργασίες όπως σκλήρυνση, επισκευή, αποθήκευση και ασφάλεια.

Στην Ινδία, το ποσοστό εργασίας για χωματουργική εκσκαφή είναι περίπου 10 έως 12 Rs ανά cft (κυβικό πόδι) ή 354 έως 424 Rs ανά κυβικό μέτρο (m3). Ο υδραυλικός εκσκαφέας μπορεί να σκάψει 240 m3 χώματος σε μια μέρα. Το κόστος ανά ημέρα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και των καυσίμων είναι Rs. 5000.  2D και 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare
2D και 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare

Κόστος εργασίας για σπίτι 1000 τετραγωνικών ποδιών: – στην Ινδία για κανονικά οικιστικά/εμπορικά/δημόσια κτίρια, το κόστος εργασίας για την κατασκευή σπιτιών είναι περίπου 210 έως 300 rs ανά τετραγωνικό πόδια, κόστος εργασίας για 1000 τετραγωνικά πόδια σπίτι = 210 × 1000 = 210000 rs ή 300 × 1000 = 0, 3000 rs Το κόστος για μια κατοικία 1000 τετραγωνικών ποδιών κυμαίνεται μεταξύ 2,1 και 3 lakh, αυτό το ποσό είναι το άθροισμα του κόστους εργασίας για αστικές και τελικές εργασίες συν τα τέλη κλείστρου και το κέρδος του εργολάβου.

Κόστος εργασίας για σπίτι 1200 τετραγωνικών ποδιών: – στην Ινδία για κανονικά οικιστικά/εμπορικά/δημόσια κτίρια, το κόστος εργασίας για την κατασκευή σπιτιών είναι περίπου 210 έως 300 rs ανά τετραγωνικό πόδια, κόστος εργασίας για 1000 τετραγωνικά πόδια σπίτι = 210 × 1200 = 252000 rs ή 300 × 1200 = 0, 3600 rs Το κόστος για μια κατοικία 1200 τετραγωνικών ποδιών κυμαίνεται μεταξύ 2,52 και 3,6 lakh, αυτό το ποσό είναι το άθροισμα του κόστους εργασίας για εργασίες αστικού και τελικής επεξεργασίας συν τα τέλη κλείστρου και το κέρδος του εργολάβου.

Κόστος εργασίας για σπίτι 1500 τετραγωνικών μέτρων :- στην Ινδία για κανονικά οικιστικά/εμπορικά/δημόσια κτίρια, το κόστος εργασίας για την κατασκευή σπιτιών είναι περίπου 210 έως 300 rs ανά τετραγωνικό πόδια, κόστος εργασίας για 1500 τετραγωνικά πόδια σπίτι = 210 × 1500 = 315000 rs ή 300 × 1500 = 0,450 rs Το κόστος εργασίας για σπίτι 1.000 τετραγωνικών ποδιών κυμαίνεται μεταξύ 3,15 και 4,5 λ.χ., αυτό το ποσό είναι το άθροισμα του κόστους εργασίας για έργα πολιτικού και τελικής επεξεργασίας συν τα τέλη κλείστρου και το κέρδος του εργολάβου.Κόστος εργασίας ανά 1000 τούβλα:- στην Ινδία για κανονικά οικιστικά/εμπορικά/δημόσια κτίρια, το κόστος εργασίας για την τοιχοποιία από τούβλα κυμαίνεται μεταξύ 26 και 32 rs ανά τετραγωνικό πόδια, υπάρχουν 8,58 τούβλα σε 1 τετραγωνικό πόδια πάχους 9 ιντσών τούβλων, επομένως τούβλο επιφάνειας σε 1000 τούβλα = 1000 ÷ 8,58= 116 τετραγωνικά πόδια, κόστος εργασίας ανά 1000 τούβλα = 116 × 26 = rs 3016 ή 116 × 32 = rs 3712, επομένως το μέσο κόστος εργασίας ανά 1000 τούβλα κυμαίνεται μεταξύ 3000 και 370 rs.Στην Ινδία, ποσοστό εργασίας για σκυρόδεμα βάσης είναι περίπου 35 έως 40 Rs ανά cft (κυβικό πόδι) ή 1250 έως 1400 Rs ανά κυβικό μέτρο (m3).

Στην Ινδία, ποσοστό εργασίας για σκυρόδεμα στήλης είναι περίπου 50 έως 60 Rs ανά cft (κυβικό πόδι) ή 1750 έως 2100 Rs ανά κυβικό μέτρο (m3).Στην Ινδία, ποσοστό εργασίας για πλάκες οροφής RCC και σκυρόδεμα δοκών είναι περίπου 50 έως 60 Rs ανά cft (κυβικό πόδι) ή 1750 έως 2100 Rs ανά κυβικό μέτρο (m3).

Στην Ινδία, ποσοστό εργασίας για σκυρόδεμα οροφής με κλίση RCC είναι περίπου 70 έως 75 Rs ανά cft (κυβικό πόδι) ή 2500 έως 2650 Rs ανά κυβικό μέτρο (m3).

Στην Ινδία, ποσοστό εργασίας για σκυρόδεμα PCC είναι περίπου 30 έως 35 Rs ανά τετραγωνικά πόδια (τετραγωνικά πόδια) ή 320 έως 400 Rs ανά κυβικό μέτρο (m3).

Στην Ινδία, ποσοστό εργασίας για κάμψη ράβδων του χάλυβα είναι περίπου 7 έως 12 Rs ανά kg ή 7000 έως 12.000 Rs ανά τόνο.

Στην Ινδία, Ποσοστό εργασίας για μπλοκ/τούβλο Η εργασία είναι περίπου 20 έως 35 Rs ανά τετραγωνικό πόδι, εξαρτάται από το πάχος του μπλοκ/τουβλότοιχου, για τούβλο πάχους 8 ιντσών/τουβλότοιχο θα κοστίζει περίπου 35 rs/sq ft, για τούβλο πάχους 6'/τουβλότοιχο θα κοστίζει περίπου rs 26/sq ft και για τοίχο πάχους 4″ μπλοκ/τούβλο θα κοστίσει περίπου rs 20/sq ft.

Στην Ινδία, Ποσοστό εργασίας για σοβάτισμα είναι περίπου 12 έως 25 Rs ανά τετραγωνικό πόδι, εξαρτάται από το πάχος και τους τύπους σοβά, για εξωτερικό σοβά τοίχου πάχους 20 mm θα κοστίσει περίπου 18 έως 25 Rs ανά τετραγωνικό πόδια, για εσωτερικό σοβά 12 mm θα κοστίσει περίπου 15 έως 18 Rs ανά sq ft και για σοβά οροφής/μπετόν τοίχου πάχους 6 mm θα κοστίσει περίπου 12 έως 15 Rs ανά τετραγωνικό πόδια.

  Ποσοστό εργασίας για την κατασκευή κτιρίων στην Ινδία
Ποσοστό εργασίας για την κατασκευή κτιρίων στην Ινδία

Η οικοδόμηση μιας δομής υπάρχει διαφορετικό ποσοστό εργασίας που ακολουθούν : - μέχρι το επίπεδο πλίνθου, συμπεριλαμβανομένης της βάσης =rs 50/sq ft, μέχρι 1ης πλάκας =rs 45/sq ft, πλινθοδομή = rs 25/sq ft, σοβάς = rs 20/sq ft και για φινίρισμα και διάφορα είναι ηλεκτρική τοποθέτηση =rs 8 /sq ft, υδραυλικά είδη = rs 15/sq ft, βαφή και στόκος = rs 10/sq ft, πόρτα, πλαίσιο και κατασκευή = rs 10/sq ft, δάπεδο = rs 20/sq ft και για διάφορα για σκλήρυνση, επισκευή, αποθήκευση και ασφάλεια = rs 5/sq ft.

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πόσα μέτρα σκυρόδεμα χρειάζομαι για μια πλάκα 40×80
  2. Πώς να υπολογίσετε το μέγεθος της κυκλικής δεξαμενής νερού και τη χωρητικότητά της
  3. Πόσο ζυγίζει ένα κυβικό πόδι βρωμιάς
  4. Τι είναι η κατρακύλα στο μπετόν | δοκιμή καθίζησης σκυροδέματος
  5. Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 10×8