Ποσότητα τσιμεντοάμμου και αδρανών υλικών σε 10 m3 σκυροδέματος

Ποσότητα άμμου και αδρανών τσιμέντου σε 10 m3 σκυροδέματος, διαφορετικής ποιότητας σκυρόδεμα αναλογία μίγματος σκυροδέματος, σε αυτό το θέμα μαθαίνουμε για τον υπολογισμό της ποσότητας τσιμεντοάμμου και αδρανών σε σκυρόδεμα 10 m3.

Γνωρίζουμε ότι το σκυρόδεμα είναι μείγμα από τσιμέντο λεπτόκοκκο αδρανή και χοντρή άμμο. Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται για PCC και RCC χρησιμοποιείται εργασία με οπλισμό.

Το RCC χρησιμοποιείται για χύτευση πλάκας και υποστυλώματος και βάσης οποιουδήποτε δομικού κτιρίου. Τα PCC δεν έχουν χρησιμοποιήσει οπλισμό, έχει μόνο μίγμα άμμου τσιμέντου και αδρανών. Ποσότητα τσιμεντοάμμου και αδρανών 10 m3 από σκυρόδεμα  Ποσότητα τσιμεντοάμμου και αδρανών υλικών σε 10 m3 σκυροδέματος
Ποσότητα τσιμεντοάμμου και αδρανών υλικών σε 10 m3 σκυροδέματος

Ποιες είναι οι διαφορετικές ποιότητες σκυροδέματος

Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε διάφορες μορφές όπως M10, M15, M20 και M25 όπου M- υποδεικνύει την αναλογία και τον αριθμό ανάμειξης που υποδεικνύει αντοχή σε θλίψη διαφορετικού σκυροδέματος σε χρόνο σκλήρυνσης 28 ημερών .ποσότητα τσιμεντοάμμου και αδρανών σε 10 m3 μπετόν

αναλογία ανάμειξης διαφορετικών ποιοτήτων σκυροδέματος

1) Μ10- σε βαθμό Μ10 η αναλογία μίγματος σκυροδέματος είναι 1: 3: 6 στην οποία ένα μέρος είναι τσιμέντο και 3 μέρη είναι άμμος και 6 μέρος είναι αδρανή.2) M15 – σε m15 βαθμός μίγματος σκυροδέματος η αναλογία είναι 1: 2: 4 όπου ένα μέρος είναι τσιμέντο και δύο μέρη είναι άμμος και 4 μέρη είναι αδρανή.

3) M20 – στην κατηγορία Μ20 η αναλογία μίγματος σκυροδέματος είναι 1: 1,5:3 στην οποία ένα μέρος είναι τσιμέντο 1,5 μέρος είναι άμμος και 3 μέρος είναι αδρανή.4) M25 – στην κατηγορία M25 η αναλογία μίγματος σκυροδέματος είναι 1: 1 : 2 όπου ένα μέρος είναι τσιμέντο, 1 μέρος είναι άμμος και 2 μέρος είναι αδρανή.

υπολογίστε την ποσότητα άμμου και αδρανών τσιμέντου για σκυρόδεμα 10 κυβικών μέτρων και λάβετε την κατηγορία σκυροδέματος M10

Λύσει;-

Υγρός όγκος συμπ. = 10 m3Αναλογία ανάμειξης σε m10 = 1 :3:6

Συνολική αναλογία = 1 + 3 + 6 = 10

Πυκνότητα τσιμέντου = 1440 kg/m31 σακούλα τσιμέντο = 50 κιλά

1 κυβικό μέτρο = 35,32 κυβικά πόδιαΞηρός όγκος = υγρός όγκος× 1,54

Ξηρός όγκος = 10× 1,54 = 15,4 m3Α) Υπολογισμός τσιμέντου σε kg

Βάρος = όγκος× πυκνότητα× μέρος της αναλογίας

Βάρος = (15,4×1440×1)/10 = 2217,6 κιλά

Αριθμός σακούλας τσιμέντου = 2217,6/50= 44,352

Β) Υπολογισμός άμμου σε cft

Όγκος = (3× 15,4×35,32)/10 = 163,18 βλ.

Γ) αθροιστικός υπολογισμός σε cft

Όγκος = (6×15,4×35,32)/10 = 326,36

υπολογίστε ποσότητα άμμου τσιμέντου και αδρανών για 10 κυβικά μέτρα συν-σκυροδέτηση και λήψη σκυροδέματος ποιότητας M15

Λύσει;-

Υγρός όγκος συμπ. = 10 m3

Αναλογία ανάμειξης σε m15 = 1 :2:4

Συνολική αναλογία = 1 + 2 + 4 = 7

Πυκνότητα τσιμέντου = 1440 kg/m3

1 σακούλα τσιμέντο = 50 κιλά

1 κυβικό μέτρο = 35,32 κυβικά πόδια

Ξηρός όγκος = υγρός όγκος× 1,54

Ξηρός όγκος = 10× 1,54 = 15,4 m3

Α) Υπολογισμός τσιμέντου σε kg

Βάρος = όγκος× πυκνότητα× μέρος της αναλογίας

Βάρος = (15,4×1440×1)/7 = 3168 κιλά

Αριθμός σακούλας τσιμέντου = 3168/50= 63,36

Β) Υπολογισμός άμμου σε cft

Όγκος = (2×15,4×35,32)/7 = 155,408 βλ.

Γ) αθροιστικός υπολογισμός σε cft

Όγκος = (4×15,4×35,32)/7 = 310,816

υπολογίστε την ποσότητα άμμου και αδρανών τσιμέντου για σκυρόδεμα 10 κυβικών μέτρων και λάβετε κατηγορία σκυροδέματος M20

Λύσει;-

Υγρός όγκος συμπ. = 10 m3

Αναλογία ανάμειξης σε m20 = 1 :1,5 :3

Συνολική αναλογία = 1 + 1,5 + 3 = 5,5

Πυκνότητα τσιμέντου = 1440 kg/m3

1 σακούλα τσιμέντο = 50 κιλά

1 κυβικό μέτρο = 35,32 κυβικά πόδια

Ξηρός όγκος = υγρός όγκος× 1,54

Ξηρός όγκος = 10× 1,54 = 15,4 m3

Α) Υπολογισμός τσιμέντου σε kg

Βάρος = όγκος× πυκνότητα× μέρος της αναλογίας

Βάρος = (15,4×1440×1)/5,5 = 4032 κιλά

Αριθμός σακούλας τσιμέντου = 4032/50= 80,64

Β) Υπολογισμός άμμου σε cft

Όγκος = (1,5 × 15,4 × 35,32)/5,5 = 148,34 βλ.

Γ) αθροιστικός υπολογισμός σε cft

Όγκος = (3× 15,4×35,32)/5,5 = 296,689 βλ.

(Ε4) υπολογίστε την ποσότητα άμμου τσιμέντου και αδρανών για σκυρόδεμα 10 κυβικών μέτρων και λάβετε βαθμό σκυροδέματος M25

Λύσει;-

Υγρός όγκος συμπ. = 10 m3

Αναλογία ανάμειξης σε m25 = 1 :1 :2

Συνολική αναλογία = 1 + 1 + 2 = 4

Πυκνότητα τσιμέντου = 1440 kg/m3

1 σακούλα τσιμέντο = 50 κιλά

1 κυβικό μέτρο = 35,32 κυβικά πόδια

Ξηρός όγκος = υγρός όγκος× 1,54

Ξηρός όγκος = 10× 1,54 = 15,4 m3

Α) Υπολογισμός τσιμέντου σε kg

Βάρος = όγκος× πυκνότητα× μέρος της αναλογίας

Βάρος = (15,4×1440×1)/4 = 5544 κιλά

Αριθμός σακούλας τσιμέντου = 5544/50= 110,88

Β) Υπολογισμός άμμου σε cft

Όγκος = (1×15,4×35,32)/4 = 136

Γ) αθροιστικός υπολογισμός σε cft

Όγκος = (2×15,4×35,32)/4 = 272

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

3) πώς να υπολογίσετε το βάρος της πλάκας από μαλακό χάλυβα και να εξάγετε τον τύπο της

4) υπολογίστε ποσότητα τσιμέντου Άμμος για πλινθοδομή 10m3

5) Υπολογισμός τσιμέντου σε κεραμοποιία έκτασης εκατό τετραγωνικών ποδιών

6) Υπολογισμός βάρους της ράβδου χάλυβα και ο τύπος της

7) τι είναι πρόσμειξη σκυροδέματος και οι τύποι και οι ιδιότητές του

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Βάρος άμμου ανά αυλή: στεγνή, υγρή, παραλία & πλυμένη άμμος
  2. Πόσοι όροφοι μπορούν να κατασκευαστούν σε 800 τετραγωνικά πόδια
  3. Πόση βαφή χρειάζομαι για ένα δωμάτιο 10×10, 10×12 & 12×15
  4. Πόση εξωτερική μπογιά χρειάζομαι για ένα σπίτι 1600 τετραγωνικών ποδιών
  5. Πόσα διαμερίσματα μπορούν να κατασκευαστούν σε 1200 τετραγωνικά πόδια