Πυκνότητα άμμου τσιμέντου και αδρανών σε Kg/m3 | κατάλογος πυκνότητας υλικού

Πυκνότητα άμμου και αδρανών τσιμέντου σε Kg/m3 | κατάλογος πυκνότητας υλικού | πυκνότητα σκυροδέματος, γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για την πυκνότητα δομικών υλικών όπως τσιμέντο, άμμος, αδρανή, τσιμεντοκονία, σκυρόδεμα, σκυρόδεμα RCC, τούβλο, τούβλο AAC, τούβλο ιπτάμενης τέφρας, χάλυβας και άλλα υλικά σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης όπως kg/m3, lb /ft3 και g/cm3 και το μοναδιαίο βάρος τους.

Πυκνότητα άμμου και αδρανών τσιμέντου σε Kg/m3 | κατάλογος πυκνότητας υλικού

Πυκνότητα περιγράφεται ως Βάρος μονάδας υλικού, μια άλλη λέξη βάρος υλικού που περιλαμβάνει όγκο σε συγκεκριμένη μονάδα. Γνωρίζοντας την πυκνότητα διαφορετικού υλικού είναι αρκετά εύκολο να υπολογιστεί το βάρος του δεδομένου υλικού στη γραμμή κατασκευής.

 Πυκνότητα άμμου τσιμέντου και αδρανών σε Kg/m3 | κατάλογος πυκνότητας υλικού
Πυκνότητα άμμου τσιμέντου και αδρανών σε Kg/m3 | κατάλογος πυκνότητας υλικού

ο πυκνότητα μιας ουσίας είναι η μάζα της ανά μονάδα όγκου. Το σύμβολο που χρησιμοποιείται συχνότερα για την εύρεση της πυκνότητας είναι το ρ (το πεζό ελληνικό γράμμα rho), αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το λατινικό γράμμα D. Γενικά η πυκνότητα ορίζεται ως η μάζα διαιρούμενη με τον όγκο.Η πυκνότητα υλικού όπως η άμμος και τα αδρανή τσιμέντου και άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται εκτενώς στη γραμμή κατασκευής μετρώνται στη συγκεκριμένη μονάδα τους kg/m3,g/m3,lb/ft3 και kg/ft3.

Η πυκνότητα του υλικού μπορεί να εκφραστεί ωςp = m/V = 1/v
Οπου

p = πυκνότητα (μετρούμενη σε kg/m3,g/cm3,lb/ft3 και kg/ft3)
m = μάζα (μετρούμενη σε kg και γραμμάρια
V = όγκος (μετρημένος σε m3 και cft
Και γνωρίζοντας σημαντικό παράγοντα μετατροπής
Μετατροπή: 1 kg / m3 = 0,0624 lb / ft3.Πυκνότητα τσιμέντου

Το τσιμέντο είναι ένα συνδετικό και συγκολλητικό υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως σε κατασκευαστικές γραμμές όπως σχηματισμός κτιρίων, υπερκατασκευή, πολυώροφο κτίριο, πάνω από γέφυρα, φράγματα και άλλες δομές. Σκληραίνει και προσκολλάται σε άλλα υλικά για να τα ενώσει μεταξύ τους. Το τσιμέντο σπάνια χρησιμοποιείται μόνο του, αλλά για ισχυρή συγκόλληση άμμου και χαλίκι.

Πυκνότητα τσιμέντου: - γενικά η πυκνότητα του τσιμέντου είναι περίπου 1440kg/m3 ή μετριέται σε άλλη μονάδα- η πυκνότητά τους είναι 1,440 σε g/cm3, 94 σε lb/ft3 και 14,40 σε kn/m3.

Το τσιμέντο που αναμιγνύεται με λεπτά αδρανή παράγει τσιμεντοκονία για τοιχοποιία ή με άμμο και χαλίκι παράγει σκυρόδεμα.● Απ. 1440 kg/m3 είναι η πυκνότητα του τσιμέντου

Πυκνότητα τσιμέντου σε kg/m3

Πυκνότητα τσιμέντου μετρημένη σε Kg/m3 (κιλά/κυβικό μέτρο), όπως η πυκνότητα είναι η αναλογία μάζας προς όγκο, άρα η πυκνότητα του τσιμέντου σε kg/m3 είναι 1440, με άλλα λόγια, 1440 kg/m3 είναι η πυκνότητα του τσιμέντου.

● Απ. Το 1440 είναι η πυκνότητα του τσιμέντου σε Kg/m3 (κιλά ανά κυβικό μέτρο).Τώρα συζητήστε την πυκνότητα του τσιμέντου σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης όπως g/cm3, lb/ft3 και kg.

Πυκνότητα τσιμέντου σε g/cm3

Πυκνότητα τσιμέντου σε g/cm3: είναι μονάδα πυκνότητας cgs, πρώτα μετατρέπουμε τη μονάδα SI σε μονάδα cgs, 1km/m3 = 1000gram/ (100×100×100 cm3) = 1/1000 g/cm3.Πυκνότητα τσιμέντου = 1440kg/m3, μετά πυκνότητα τσιμέντου σε g/cm3 = 1440/ 1000 = 1.440, άρα 1.440 είναι η πυκνότητα τσιμέντου σε g/cm3.

Πυκνότητα τσιμέντου σε lb/ft3

πυκνότητα τσιμέντου σε lb/ft3: Η πυκνότητα του τσιμέντου μετριέται σε σύστημα λίβρας ποδιών και γνωρίζουμε τον συντελεστή μετατροπής: 1 kg / m3 = 0,0624 lb / ft3, στη συνέχεια πυκνότητα τσιμέντου σε lb/ft3 = 0,0624 × 1500 = 94, άρα 94 είναι η πυκνότητα τσιμέντου σε lb/ft3 .Πυκνότητα τσιμέντου σε kg

Πυκνότητα τσιμέντου σε kg: Γνωρίζουμε ότι το μοναδιαίο βάρος πυκνότητας είναι 1440 kg/m3, σημαίνει ότι ένα κυβικό μέτρο όγκου τσιμέντου σε kg είναι 1440, άρα το 1440 είναι η πυκνότητα του τσιμέντου σε Kg.

Πυκνότητα τσιμέντου σε kN/m3

Πυκνότητα τσιμέντου σε kN/m3: γνωρίζουμε ότι 1kN/m3 = 1000 N/m3 και 1kg/m3 = 10 N/m3, άρα 1440 kg/m3 = 14400 N/m3, τώρα βρείτε την πυκνότητα του τσιμέντου σε kN/m3 = 1440/100 = 14,40, άρα Η πυκνότητα του τσιμέντου σε kN/m3 είναι 14,40.

● η πυκνότητα του ξηρού τσιμέντου είναι 1440 kg/m3 και η πυκνότητα του τσιμεντοσάκου είναι 1440 kg/m3.

 Πυκνότητα τσιμέντου σε kg/m3 & άλλες μονάδες
Πυκνότητα τσιμέντου σε kg/m3 & άλλες μονάδες

#Περίληψη:-

1) 1440 είναι η πυκνότητα του τσιμέντου σε kg/m3

2) 1,440 είναι η πυκνότητα του τσιμέντου σε g/cm3

3) Το 94 είναι η πυκνότητα του τσιμέντου σε lb/ft3

4) 14,40 είναι η πυκνότητα του τσιμέντου σε kN/m3.

Πυκνότητα τσιμεντοκονίας

Όταν αναμιγνύεται το τσιμεντοειδές υλικό με την άμμο να σχηματιστεί τσιμεντοκονία που χρησιμοποιείται σε σοβάτισμα και πλινθοδομή. Η αναλογία ανάμειξης τσιμέντου και άμμου είναι διαφορετική για διαφορετικούς τύπους σοβατίσματος και πλινθοδομής.

Η πυκνότητα της τσιμεντοκονίας μετρημένη σε kg/m3 είναι περίπου 2162 kg/m3, όταν μετριέται σε g/cm3, τότε η πυκνότητά τους είναι 2,162 g/cm3, μετρημένη σε lb/ft3 που ισούται με 135 lb/ft3 (2162× 0,0624 = 135 lb/ft3) και σε kN/m3 είναι 21,62.

 Πυκνότητα τσιμεντοκονίας σε kg/m3 & άλλα μονάδα
Πυκνότητα τσιμεντοκονίας σε kg/m3 & άλλα μονάδα

#Περίληψη:-

1) 2162 είναι η πυκνότητα της τσιμεντοκονίας σε kg/m3

2) 2,162 είναι η πυκνότητα της τσιμεντοκονίας σε g/cm3

3) 135 είναι η πυκνότητα της τσιμεντοκονίας σε lb/ft3

4) 21,62 είναι η πυκνότητα της τσιμεντοκονίας σε kN/m3.

Πυκνότητα τσιμεντοκονίας

Όταν το τσιμέντο αναμιγνύεται με την άμμο, ένα αδρανή είναι γνωστό ως απλό τσιμεντοκονίαμα. Για εργασίες σκυροδέτησης και RCC όπως πέλματα, υποστυλώματα, δοκοί και πλάκες και για εργασίες PCC.

Η πυκνότητα του σκυροδέματος τσιμέντου είναι περίπου 2400 kg/m3 για απλό τσιμεντοκονίαμα και 2500 kg/m3 για οπλισμένο σκυρόδεμα

Πυκνότητα σκυροδέματος kg/m3: Η πυκνότητα του οπλισμένου σκυροδέματος τσιμέντου (RCC) είναι 25 Kn/m3 ή 2500 Kg/m3 και του απλού σκυροδέματος τσιμέντου (PCC) είναι 24kn/m3 ή 2400 kg/m3 που είναι περίπου ίσο με 156lb/ft3.

Η πυκνότητα του σκυροδέματος τσιμέντου είναι 2400 kg/m3, όταν μετράται σε g/cm3, τότε είναι 2,4 g/cm3, μετράται σε lb/ft3 τότε είναι 156 lb/ft3 = 2500 × 0,0624 = 156 lb/ft3 και σε kN/m3 είναι 24,0.

 Πυκνότητα τσιμεντομπετόν σε kg/m3 & άλλα μονάδα
Πυκνότητα τσιμεντομπετόν σε kg/m3 & άλλα μονάδα

Πυκνότητα σκυροδέματος σε kg/m3

Πυκνότητα σκυροδέματος σε kg/m3: - η πυκνότητα του σκυροδέματος είναι περίπου 2400 kg/m3 για απλό τσιμεντοκονίαμα και 2500 kg/m3 για οπλισμένο σκυρόδεμα στο μετρικό σύστημα μέτρησης, ελαφρώς μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την ποιότητα και την αντοχή τους.

Πυκνότητα σκυροδέματος σε lb/ft^3

Πυκνότητα σκυροδέματος σε lb/ft^3: - η πυκνότητα σκυροδέματος είναι περίπου 133 lb/ft^3 για απλό τσιμεντοκονίαμα σε ξηρό μίγμα και 150 lb/ft^3 σε υγρό μίγμα και για οπλισμένο σκυρόδεμα θα είναι 156 lb/ft3 με βάση σχετικά με το αυτοκρατορικό ή το συνηθισμένο σύστημα μέτρησης των ΗΠΑ.

Πυκνότητα σκυροδέματος σε lb/yd^3

Πυκνότητα σκυροδέματος σε lb/yd^3: - η πυκνότητα του σκυροδέματος είναι περίπου 3600 lb/yd^3 για απλό τσιμεντοκονίαμα σε ξηρό μίγμα και 4050 lb/yd^3 σε υγρό μίγμα και για οπλισμένο σκυρόδεμα θα είναι 4210 λίβρες ανά κυβικό γιάρδα (lb/yd^3) με βάση το αυτοκρατορικό ή το συνηθισμένο σύστημα μέτρησης των ΗΠΑ.

#Περίληψη:-

1) 2400 είναι η πυκνότητα του τσιμεντομπετόν σε kg/m3

2) 2,40 είναι η πυκνότητα του τσιμεντομπετόν σε g/cm3

3) 150 είναι η πυκνότητα του τσιμεντομπετόν σε lb/ft3

4) 24,0 είναι η πυκνότητα του τσιμεντομπετόν σε kN/m3.

Πυκνότητα άμμου

Η Πυκνότητα του υλικού άμμου επιστρέφει την πυκνότητα άμμου με βάση τις συνθήκες άμμου (υγρό/στεγνό χύμα/συσκευασμένο).

Η πυκνότητα της άμμου ποικίλλει εάν η άμμος είναι συμπαγής (διογκωμένη) ή χαλαρή και εάν είναι υγρή ή στεγνή. Όταν συσκευάζονται, οι κόκκοι της άμμου αναγκάζονται να σχηματίσουν έναν στενότερο σχηματισμό και περισσότερη ύλη βρίσκεται στον όγκο.

Πυκνότητα άμμου σε lb/ft^3 και σε lb/yd^3

Πυκνότητα άμμου :- στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το συνηθισμένο σύστημα μέτρησης των ΗΠΑ, η πυκνότητα της άμμου (ξηρά βάρη) είναι περίπου 2700 λίβρες ανά κυβικό γιάρδα [lbs/yd^3] που είναι περίπου ίση με 100 λίβρες ανά κυβικό πόδι [lbs/ ft^3 ].

Η πυκνότητα της άμμου (λεπτά αδρανή) κυμαίνεται μεταξύ 1450 – 2082 kg/m3 ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες όπως υγρή, ξηρή, χαλαρή, ξηρή συσκευασία και υγρή συσκευασία.

Η πυκνότητα της χοντρής άμμου κυμαίνεται μεταξύ 1450 – 2082 kg/m3 ανάλογα με διαφορετικές συνθήκες όπως υγρή, ξηρή, χαλαρή, ξηρή συσκευασία και υγρή συσκευασία.

Η άμμος μπορεί να είναι φυσική άμμος ή κατασκευασμένη. Η φυσική άμμος συλλέγεται από τη λεκάνη απορροής του ποταμού και η παραγόμενη άμμος (m άμμος) γίνεται σύνθλιψη λίθων στο Crusher Mill.

Τοπικά διαθέσιμο άμμος ποταμού έχουν πυκνότητα 1710 kg/m3 χρησιμοποιείται και ειδικό βάρος είναι 2,65 και χρηματοδότηση συντελεστή άμμου ποταμού είναι 5,24.

m / συνθλίψει την άμμο χρησιμοποιείται ως μερική αντικατάσταση της λεπτής άμμου στη γραμμή κατασκευής και η πυκνότητα της Μ/θρυμματισμένης άμμου είναι 1750 kg/m3, το ειδικό βάρος και η λεπτότητα του συντελεστή είναι 2,73 και 4,66 αντίστοιχα.

Πυκνότητα άμμου σε kg/m3

Η πυκνότητα της άμμου μετράται σε διαφορετικές μονάδες όπως kg/m3, g/cm3, lb/ft3 και kN/m3. Όταν η άμμος είναι υγρή, το νερό βρίσκεται στην άμμο, επηρεάζοντας επίσης τη συνολική ύλη στον όγκο. Η μέση πυκνότητα των διαφορετικών συνθηκών άμμου είναι η εξής:

● Χαλαρή άμμος: Η πυκνότητα της χαλαρής άμμου σε kg/m3 είναι 1442 . Είναι ξηρή άμμος που έχει μετακινηθεί ή αναταραχθεί για να χαλαρώσει η φυσική διαδικασία συσκευασίας.

● Ξηρή άμμος: Η πυκνότητα της ξηρής άμμου σε kg/m3 είναι 1602. Είναι άμμος στην αδιατάρακτη φυσική της μορφή, όπου έχει μερικώς συμπιεστεί από τη βροχή και τη βαρύτητα με την πάροδο του χρόνου, αλλά τώρα είναι ξηρή

● Συσκευασμένη άμμος: Η πυκνότητα της συσκευασμένης άμμου σε kg/m3 είναι 1682. Άμμος που έχει συσκευαστεί χειροκίνητα ή μηχανικά (συμπυκνωμένη)

● Υγρή άμμος: Η πυκνότητα της υγρής άμμου σε Kg/m3 είναι 1922. Αυτή είναι η άμμος που βρίσκεται σε ένα φυσικό και φυσικά συμπιεσμένο περιβάλλον που είναι τώρα υγρό.

● Υγρή συσκευασμένη άμμος: 2082 kg / m3. Πρόκειται για συμπιεσμένη άμμο που είναι επίσης σχεδόν κορεσμένη με νερό.

 Πυκνότητα άμμου (υγρή, στεγνή, χαλαρή & συσκευασμένη)
Πυκνότητα άμμου (υγρή, στεγνή, χαλαρή & συσκευασμένη)

#περίληψη

● 2082 kg/m3 – πυκνότητα υγρής συσκευασμένης άμμου
● 1922 kg/m3 – πυκνότητα υγρής άμμου
● 1682 kg/m3 – πυκνότητα συσκευασμένης άμμου
● 1602 kg/m3 – πυκνότητα ξηρής άμμου
● 1442 kg/m3 – πυκνότητα χαλαρής άμμου

Τώρα συζητήστε την πυκνότητα της άμμου σε άλλες μονάδες όπως lb/ft3,g/cm3 και kN/m3.

● πυκνότητα άμμου σε lb/ft3:- Γνωρίζουμε ότι η πυκνότητα της άμμου είναι 1450 – 2082 kg/m3, μετατρέποντάς την σε lb/ft3 ελάχιστο = 1450×0,0624 =90 και μέγιστη = 2082×0,0624 =130, επομένως η πυκνότητα της άμμου σε lb/ft3 κυμαίνεται μεταξύ 90 – 130.

● πυκνότητα άμμου σε g/cm3: γνωρίζουμε 1kg/m3=1/1000 g/cm3, επομένως η πυκνότητα της άμμου σε g/cm3 κυμαίνεται μεταξύ 1.450 – 2.082.

● πυκνότητα άμμου σε kN/m3: γνωρίζουμε 1kg/m3=1/100 kN/m3, επομένως η πυκνότητα της άμμου σε kN/m3 κυμαίνεται μεταξύ 14,50 – 20,82.

 Πυκνότητα άμμου σε kg/m3 & άλλες μονάδες
Πυκνότητα άμμου σε kg/m3 & άλλες μονάδες

#περίληψη

● 1450 – 2082 kg/m3 – πυκνότητα άμμου σε kg/m3

● 1.450 – 2.082 g/cm3 – πυκνότητα άμμου σε g/cm3

● 14,50 – 20,82 kN/m3 – πυκνότητα άμμου σε kN/m3

● 90 – 130 lb/ft3 – πυκνότητα άμμου σε lb/ft3

Πυκνότητα αδρανών (χονδρή άμμος)/ χαλίκι

Το αδρανή (χονδρή άμμος)/χαλίκι είναι μια συσσωμάτωση μη μεταλλικών ορυκτών που λαμβάνονται με τη μορφή σωματιδίων και μπορούν να υποστούν επεξεργασία και να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πολιτικών και οδοποιίας.

Πυκνότητα αδρανών :- η πυκνότητα της χονδρής άμμου/χαλικιού/αδρανών κυμαίνεται μεταξύ 1450 – 2082 kg/m3 στο μετρικό σύστημα ή 75 – 110 lb/ft^3 με βάση το καθιερωμένο σύστημα μέτρησης Imperial και των ΗΠΑ ανάλογα με διαφορετικές συνθήκες όπως υγρό, ξηρό, χαλαρό, ξηρή και υγρή συσκευασία.

Τα αδρανή κατατάσσονται κυρίως σε δύο κατηγορίες: 1) Λεπτά αδρανή (10 mm) και 2) Χονδροειδή αδρανή (20 mm και 40 mm).

ο λεπτό πρόσμιγμα είναι φυσική άμμος που έχει πλυθεί και κοσκινιστεί για να αφαιρεθούν σωματίδια μεγαλύτερα από 5 mm και το χονδροειδές αδρανή είναι ένα χαλίκι που έχει θρυμματιστεί, πλυθεί και κοσκινιστεί έτσι ώστε τα σωματίδια να ποικίλλουν από 5 έως 50 mm σε μέγεθος. Το λεπτό και χοντρό αδρανή παραδίδεται χωριστά.

Καθώς πρέπει να κοσκινιστούν, ένα παρασκευασμένο μείγμα λεπτών και χονδροειδών αδρανών είναι πιο ακριβό από το φυσικό αδρανή all-in.

Ο λόγος για τη χρήση ενός μείγματος λεπτών και χονδροειδών αδρανών είναι ότι με το συνδυασμό τους στις σωστές αναλογίες, μπορεί να κατασκευαστεί σκυρόδεμα με πολύ λίγα κενά ή κενά, και αυτό μειώνει την ποσότητα του σχετικά ακριβού τσιμέντου που απαιτείται για την παραγωγή ισχυρού σκυροδέματος.

Πυκνότητα αδρανών σε kg/m3

Ογκώδης πυκνότητα του αδρανούς
Η φαινομενική πυκνότητα ή το μοναδιαίο βάρος ενός αδρανούς είναι η μάζα ή το βάρος του αδρανούς που απαιτείται για να γεμίσει ένα δοχείο με έναν καθορισμένο μοναδιαίο όγκο.

Πυκνότητα αδρανών σε kg/m3 :- η κατά προσέγγιση φαινομενική πυκνότητα του αδρανούς που χρησιμοποιείται συνήθως σε εργασίες σκυροδέματος κανονικού βάρους είναι μεταξύ 1200-1750 kg/m3, αλλά για λόγους εκτίμησης θα ληφθεί ως 1500 kg/m3 από τους κατασκευαστές και τους εργολάβους.

Μαζική πυκνότητα = Μάζα / όγκος

Αν ο όγκος είναι μία μονάδα, Μαζική πυκνότητα = Μάζα.

Σε αυτόν τον ορισμό, ο όγκος περιέχει τα συσσωματώματα και τα κενά μεταξύ των σωματιδίων του συσσωματώματος.

Πυκνότητα χαλικιού σε lb/ft^3

Πυκνότητα χαλικιού σε lb/ft^3 :- η κατά προσέγγιση φαινομενική πυκνότητα του αδρανούς/χαλικιού που χρησιμοποιείται συνήθως σε εργασίες σκυροδέματος κανονικού βάρους είναι μεταξύ 75 -110 lb/ft^3, αλλά για λόγους εκτίμησης θα ληφθεί ως 110 lb/ft^3 από τους κατασκευαστές και εργολάβοι.

Πυκνότητα χαλικιού σε lb/yd^3

Πυκνότητα χαλικιού σε lb/yd^3 :- η κατά προσέγγιση φαινομενική πυκνότητα του αδρανούς υλικού/χαλικιού που χρησιμοποιείται συνήθως σε εργασίες σκυροδέματος κανονικού βάρους είναι μεταξύ 2025 -3000 lb/yd^3, αλλά για τον σκοπό εκτίμησης θα ληφθεί ως 3000 lb/yd^3 από τους Builders και εργολάβοι.

Εδώ, η τυπική μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της φαινομενικής πυκνότητας των αδρανών παρουσιάζεται στο πρότυπο ASTM C 29 (AASHTO T 19).

● Η σχετική πυκνότητα των αδρανών:
Η σχετική πυκνότητα (ειδικό βάρος) ενός αδρανούς είναι η αναλογία μεταξύ της μάζας του και της μάζας ίσου όγκου νερού.

Σχετική πυκνότητα = Μάζα του αδρανούς / Μάζα με ίσο όγκο νερού

Τα περισσότερα συσσωματώματα έχουν σχετική πυκνότητα μεταξύ 2,4-2,9 με αντίστοιχη πυκνότητα σωματιδίων (μάζα) 2400-2900 kg/m3 (150-181 lb /ft3).

Εδώ, για τα χονδροειδή αδρανή, η τυπική μέθοδος δοκιμής επεξηγήθηκε στο ASTM C 127 (AASHTO) και, για τα λεπτά αδρανή, η τυπική μέθοδος δοκιμής επεξηγήθηκε στο ASTM C 128 (AASHTO).

Η σχετική πυκνότητα ενός αδρανούς μπορεί να προσδιοριστεί σε ξηρή βάση ή σε ξηρή κορεσμένη επιφάνεια (SSD).

Τώρα συζητήστε την πυκνότητα του αδρανούς σε άλλες μονάδες όπως lb/m3,g/cm3 και kN/m3.

● πυκνότητα αδρανών σε lb/ft3:- Γνωρίζουμε ότι η πυκνότητα του αδρανούς είναι 1200 – 1750 kg/m3, μετατρέποντάς το σε lb/ft3 ελάχιστο = 1200×0,0624 =75 και μέγιστη = 1750×0,0624 =109, επομένως η πυκνότητα του αδρανούς σε lb/ft3 κυμαίνεται μεταξύ –1095.

● πυκνότητα αδρανών σε g/cm3: γνωρίζουμε 1kg/m3=1/1000 g/cm3, επομένως η πυκνότητα του αδρανούς σε g/cm3 κυμαίνεται μεταξύ 1.200 – 1.750

● πυκνότητα αδρανών σε kN/m3: γνωρίζουμε 1kg/m3=1/100 kN/m3, επομένως η πυκνότητα του αδρανούς σε kN/m3 κυμαίνεται μεταξύ 12,00 – 17,50.

 Πυκνότητα αδρανών σε kg/m3 & άλλες μονάδες
Πυκνότητα αδρανών σε kg/m3 & άλλες μονάδες

#περίληψη

● 1200 – 1750 kg/m3 – πυκνότητα αδρανών σε kg/m3

● 1.200 – 1.750 g/cm3 – πυκνότητα αδρανών σε g/cm3

● 12,00 – 17,50 kN/m3 – πυκνότητα αδρανών σε kN/m3

● 75 – 109 lb/ft3 – πυκνότητα αδρανών σε lb/ft3.

Πυκνότητα χονδροειδών αδρανών

● πυκνότητα χονδροειδών αδρανών: Υπάρχουν δύο τύποι αδρανών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τα λεπτά αδρανή και τα χονδροειδή αδρανή. το μέγεθος των λεπτών αδρανών είναι 10mm & 12mm και το μέγεθος του χονδροειδούς αδρανούς είναι 20mm και 40mm χρησιμοποιείται στην κατασκευή

όπως γνωρίζουμε η πυκνότητα των λεπτών αδρανών είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με την πυκνότητα των χονδροειδών αδρανών επειδή τα λεπτά αδρανή έχουν λιγότερη παρουσία κενών αέρα από τα χονδροειδή αδρανή. Έτσι, η πυκνότητα των αδρανών 10 mm είναι μεγαλύτερη από άλλα μεγέθη αδρανών.

Πυκνότητα χονδροειδών αδρανών 20 mm και 40 mm που κυμαίνεται μεταξύ 1200 – 1450 kg/m3 (75 -90 lb/ft3) και πυκνότητα λεπτού αδρανούς 10 mm και 12 mm που κυμαίνεται μεταξύ 1600 – 1750 kg/m3 (100 – 109 lb/ft3).

 Πυκνότητα χονδροειδών και λεπτών αδρανών
Πυκνότητα χονδροειδών και λεπτών αδρανών

#περίληψη

● 1750 kg/m3 – πυκνότητα αδρανών 10mm

● 1600 kg/m3 – πυκνότητα αδρανών 12mm

● 1450 kg/m3 – πυκνότητα αδρανών 20mm

● 1200 kg/m3 – πυκνότητα αδρανών 40mm.

● 1200 – 1450 kg/m3 – πυκνότητα χονδροειδών αδρανών

● 1600 – 1750 kg/m3 – πυκνότητα λεπτόκοκκων αδρανών

Κατάλογος πυκνότητας άλλου δομικού υλικού

● 1) Πυκνότητα σκυροδέματος: Το σκυρόδεμα είναι μείγμα άμμου τσιμέντου και αδρανών υλικών με νερό, η πυκνότητα του σκυροδέματος μετράται σε kg/m3,g/cm3,lb/ft3 και kN/m3.

Η πυκνότητα του σκυροδέματος είναι 2400 kg/m3 (2.400 g/cm3 ή 24 kN/m3 ή 150 lb/ft3).

 Πυκνότητα σκυροδέματος σε kg/m3 & άλλες μονάδες
Πυκνότητα σκυροδέματος σε kg/m3 & άλλες μονάδες

#περίληψη

● 2400 kg/m3 – πυκνότητα σκυροδέματος σε kg/m3

● 2.400 g/cm3 – πυκνότητα σκυροδέματος σε g/cm3

● 24,00 kN/m3 – πυκνότητα σκυροδέματος σε kN/m3

● 150 lb/ft3 – πυκνότητα σκυροδέματος σε lb/ft3.

● 2) rcc Πυκνότητα σκυροδέματος: Σκυρόδεμα RCC (Το οπλισμένο σκυρόδεμα τσιμέντου είναι μείγμα χάλυβα, τσιμεντοάμμου και αδρανών υλικών με νερό, η πυκνότητα του σκυροδέματος RCC μετράται σε kg/m3, g/cm3, lb/ft3 και kN/m3.

Η πυκνότητα του RCC είναι 2500 kg/m3 (2.500 g/cm3 ή 25 kN/m3 ή 156 lb/ft3).

 Πυκνότητα σκυροδέματος RCC σε kg/m3 & άλλες μονάδες
Πυκνότητα σκυροδέματος RCC σε kg/m3 & άλλες μονάδες

#περίληψη

● 2500 kg/m3 – πυκνότητα σκυροδέματος RCC σε kg/m3

● 2.500 g/cm3 – πυκνότητα RCC σκυροδέματος σε g/cm3

● 25,00 kN/m3 – πυκνότητα σκυροδέματος RCC σε kN/m3

● 156 lb/ft3 – πυκνότητα σκυροδέματος RCC σε lb/ft3.

● 3) Πυκνότητα τούβλου:- Το τούβλο χρησιμοποιούνται σε εργασίες τοιχοποιίας από τούβλα, καθώς γνωρίζουμε ότι τα τούβλα έχουν πολλούς τύπους τούβλων πρώτης, δεύτερης και 3ης κατηγορίας. Τα συμπαγή κόκκινα τούβλα από πηλό που χρησιμοποιούνται στην τοιχοποιία από τούβλα έχουν πυκνότητα που κυμαίνεται μεταξύ 1600 – 1750 kg/m3.

Η πυκνότητα των τούβλων μετριέται επίσης σε άλλες μονάδες όπως g/cm3, lb/ft3 και kN/m3.

Η πυκνότητα του συμπαγούς κόκκινου αργίλου τούβλου κυμαίνεται μεταξύ 1600 – 1750 kg/m3 (1,600 – 1,750 g/cm3 ή 16,0 – 17,50 kN/m3 ή 100 – 110 lb/ft3).

#περίληψη

● 1600 -1750 kg/m3 – πυκνότητα τοιχοποιίας από τούβλα σε kg/m3

● 1.600 -1.750 g/cm3 – πυκνότητα τοιχοποιίας από τούβλα σε g/cm3

● 16.00 -17.50 kN/m3 – πυκνότητα τοιχοποιίας από τούβλα σε kN/m3

● 100 -110 lb/ft3 – πυκνότητα τοιχοποιίας από τούβλα σε lb/ft3.

● 4) πυκνότητα τούβλου ιπτάμενης τέφρας: Αυτά τα τούβλα κατασκευάζονται με ανάμειξη λατομικής σκόνης / άμμου ποταμού, αδρανών λίθων με μέγεθος μικρότερο από 6 mm, τσιμέντο και ιπτάμενη τέφρα (η ποσότητα ιπτάμενης τέφρας θα είναι 10% έως 20% του τσιμέντου).

Κανονικά η πραγματική ποσότητα τσιμέντου που απαιτείται θα αντικατασταθεί με 10% έως 20% ιπτάμενη τέφρα. Οποιοδήποτε τούβλο περιέχει τσιμέντο θα αυξήσει τη θερμότητα στο εσωτερικό του κτιρίου.

Τα τούβλα ιπτάμενης τέφρας με σοβάτισμα και στις δύο πλευρές θα αυξήσουν και πάλι περισσότερη θερμότητα. Όταν κατασκευάζουμε έναν μετρικό τόνο τσιμέντου θα δημιουργηθεί επίσης ίση ποσότητα CO2 (διοξείδιο του άνθρακα). Άρα μολύνουμε την ατμόσφαιρα. Η πυκνότητα του τούβλου ιπτάμενης τέφρας κυμαίνεται μεταξύ 1700 – 1850 kg/m3.

Η πυκνότητα του τούβλου με ιπτάμενη τέφρα μετρήθηκε επίσης σε άλλες μονάδες όπως g/cm3, lb/ft3 και kN/m3.

Η πυκνότητα του τούβλου συμπαγούς ιπτάμενης τέφρας κυμαίνεται μεταξύ 1700 – 1850 kg/m3 (1,700 – 1,850 g/cm3 ή 17,0 – 18,50 kN/m3 ή 106 – 116 lb/ft3).

#περίληψη

● 1700 -1850 kg/m3 – πυκνότητα ιπτάμενης τέφρας τοιχοποιίας από τούβλα σε kg/m3

● 1.700 -1.850 g/cm3 – πυκνότητα ιπτάμενης τέφρας τοιχοποιίας από τούβλα σε g/cm3

● 17.00 -18.50 kN/m3 – πυκνότητα ιπτάμενης τέφρας τοιχοποιίας τούβλου σε kN/m3

● 106 -116 lb/ft3 – πυκνότητα τοιχοποιίας με ιπτάμενη τέφρα από τούβλα σε lb/ft3.

● 5) Πυκνότητα μπλοκ AAC: Σήμερα στις σύγχρονες οικοδομικές εργασίες και για υψηλές οικοδομές, η χρήση του AAC Block προτιμάται σε σύγκριση με το τούβλο ιπτάμενης τέφρας και το κόκκινο πήλινο τούβλο λόγω του ελαφρού βάρους και της ισχυρής αντοχής σε θλίψη. Η πυκνότητα του AAC Block (αυτόκλειστο αεριωμένο σκυρόδεμα) κυμαίνεται μεταξύ 450 – 850 kg/m3

Η πυκνότητα της εργασίας μπλοκ AAC μετράται επίσης σε άλλες μονάδες όπως g/cm3, lb/ft3 και kN/m3.

Η πυκνότητα του μπλοκ AAC (αυτοκλειστό πορομπετόν) κυμαίνεται μεταξύ 450 – 850 kg/m3 (0,450 – 0,850 g/cm3 ή 4,50 – 8,50 kN/m3 ή 28 – 53 lb/ft3).

#περίληψη

● 450 -850 kg/m3 – πυκνότητα τοιχοποιίας AAC μπλοκ σε kg/m3

● 0,450 -0,850 g/cm3 – πυκνότητα AAC τοιχοποιίας σε g/cm3

● 4,50 – 8,50 kN/m3 – πυκνότητα τοιχοποιίας AAC σε kN/m3

● 28 – 53 lb/ft3 – πυκνότητα εργασίας τοιχοποιίας τοίχων AAC σε lb/ft3.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

 1. Πόσες δέσμες έρπητα ζωστήρα χρειάζομαι για ένα σπίτι 1800 τετραγωνικών ποδιών
 2. Πόσες σακούλες τσιμέντου ανά τετραγωνικό μέτρο για σοβάτισμα;
 3. Μήκος δοκού κλίσης οροφής 10/12 | Πόσο διαρκεί μια οροφή 10/12 κλίσης
 4. Πώς να υπολογίσετε το φορτίο της δεξαμενής νερού σε πλάκα οροφής | 1000 & 2000 ltr
 5. Κόστος κατασκευής σπιτιού 450 τετραγωνικών ποδιών στην Ινδία & ποσότητα υλικού