σκυρόδεμα

Πώς μπορώ να καταλάβω πόσα κυβικά μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι;

Για να υπολογίσετε πόσα κυβικά μέτρα σκυροδέματος χρειάζομαι, πολλαπλασιάστε το μήκος, το πλάτος και το πάχος της πλάκας σας σε μέτρα, το αποτέλεσμα θα απαιτηθεί η ποσότητα σκυροδέματος που θα χρειαστείτεΔιαβάστε Περισσότερα

Πόσες σακούλες σκυροδέματος 20 κιλών χρειάζομαι

Θα χρειαστείτε 110 σάκους σκυροδέματος 20 κιλών για την κατασκευή 1 m3 σκυροδέματος, για 2 m3 σκυροδέματος θα απαιτηθούν 220 σάκοι σκυροδέματος και για την κατασκευή 5 κυβικών μέτρων σκυροδέματος θα χρειαστείτε 550 σάκους σκυροδέματος 20 κιλών.

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσα 40 λίβρες σακούλα φυτικού εδάφους υπάρχουν σε μια κυβική αυλή

Πόσες 40 λίβρες σακούλες φυτικού εδάφους υπάρχουν σε μια κυβική αυλή, κατά μέσο όρο, υπάρχουν περίπου 36 σάκοι των 40 λίβρων φυτικού εδάφους σε μια κυβική γιάρδαΔιαβάστε Περισσότερα

Πόσες σακούλες σκυροδέματος 40 lb, 50 lb, 60 lb και 80 lb υπάρχουν σε μια κυβική αυλή

Πόσες σακούλες σκυροδέματος υπάρχουν σε μια κυβική αυλή, είτε 60 σακούλες των 60 lb, είτε 45 σάκοι των 80 lb, είτε 90 σάκοι σκυροδέματος 40 λίβρες βρίσκονται σε μια κυβική αυλήΔιαβάστε Περισσότερα

Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 10×12

Σχετικά με αυτό, πόσες σακούλες σκυροδέματος 90 lb χρειάζομαι για μια πλάκα 10×12; σε πάχος 4 ίντσες, γενικά θα χρειαστείτε περίπου είτε 86 σάκους 60 λίβρες είτε 67 σάκους 80 λίβρες (1,46 κυβικά μέτρα ή 39,6 κυβικά πόδια) προαναμεμειγμένου σκυροδέματος για μια πλάκα 10×12

Διαβάστε ΠερισσότεραΠόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 10×20

Σχετικά με αυτό, «πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 10×20;», σε πάχος 4 ίντσες, γενικά θα χρειαστείτε περίπου είτε 144 σάκους 60 λίβρες είτε 111 σάκους 80 λίβρες προαναμεμειγμένου σκυροδέματος για μια πλάκα 10×20

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 12×16

Σχετικά με αυτό, «πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 12×16;», σε πάχος 4 ίντσες, γενικά θα χρειαστείτε περίπου είτε 138 σάκους 60 λίβρες είτε 107 σάκους 80 λίβρες προαναμεμειγμένου σκυροδέματος για μια πλάκα 12×16Διαβάστε Περισσότερα

Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 10×8

Σχετικά με αυτό, «πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 10×8;», σε πάχος 4 ίντσες, γενικά θα χρειαστείτε περίπου είτε 58 σάκους 60 λίβρες είτε 45 σάκους προαναμεμειγμένου σκυροδέματος 80 λίβρες για μια πλάκα 10×8Διαβάστε Περισσότερα

Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 12×12

Σχετικά με αυτό, «πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 12×12;», σε πάχος 4 ίντσες, γενικά θα χρειαστείτε περίπου είτε 104 σάκους 60 λίβρες είτε 80 σάκους προαναμεμειγμένου σκυροδέματος 80 λίβρες για μια πλάκα 12×12Διαβάστε Περισσότερα

Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 12×20

Σύμφωνα με τον υπολογισμό για μια πλάκα 12×20 σε πάχος 4 ίντσες, γενικά θα χρειαστείτε περίπου είτε 172 σάκους 60 lb ή 133 σάκους 80 λίβρες προαναμεμιγμένου σκυροδέματος, σε πλάκα πάχους 5 ιντσών, είτε 217 σάκους 60 λίβρες ή 168 σάκους 80 λίβρες προαναμεμιγμένο απαιτούνται σκυρόδεμα, ενώ σε πλάκα πάχους 6 ιντσών, απαιτούνται είτε 262 σάκοι 60 λίβρες είτε 202 σάκοι προαναμεμειγμένου σκυροδέματος 80 λίβρες

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 3×3

Σε πάχος 4 ίντσες, για μια πλάκα 3×3, γενικά, θα χρειαστείτε είτε 7-60 lb ή πέντε-80 lb ή δέκα-40 λίβρες σακούλες ή 2,97 κυβικά πόδια ή 0,11 κυβικά μέτρα προαναμεμειγμένου σκυροδέματος

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 3×5

Σε πάχος 4 ίντσες, για μια πλάκα 3×5, γενικά, θα χρειαστείτε είτε έντεκα-60 λίβρες ή εννέα-80 λίβρες ή Δεκαεπτά-40 λιβρών σάκους ή 4,95 κυβικά πόδια ή 0,183 κυβικά μέτρα προαναμεμειγμένου σκυροδέματος

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 3×4

Σε πάχος 4 ίντσες, για μια πλάκα 3 × 4, γενικά, θα χρειαστείτε είτε σάκους 9-60 lb ή 7-80 lb ή δεκατεσσάρων 40 λιβρών ή 3,96 κυβικά πόδια ή 0,147 κυβικά μέτρα προαναμεμειγμένου σκυροδέματος

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 3×6

Σε πάχος 4 ίντσες, για μια πλάκα 3×6, γενικά, θα χρειαστείτε σάκους 14-60 lb ή Ten-80 lb ή 240 λίβρες ή 5,94 κυβικά πόδια ή 0,22 κυβικά μέτρα προαναμεμειγμένου σκυροδέματος

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσους σάκους μπετόν χρειάζομαι για μια πλάκα 4×4

Σύμφωνα με τον υπολογισμό, για μια πλάκα 4 × 4 σε πάχος 4 ίντσες, γενικά θα χρειαστείτε περίπου είτε 12 σάκους 60 λίβρες ή 9 σάκους 80 λίβρες προαναμεμειγμένου σκυροδέματος, σε πλάκα πάχους 5 ιντσών, είτε 15 σάκους 60 λίβρες ή 11 σάκους 80 λίβρες Απαιτείται προαναμεμειγμένο σκυρόδεμα, ενώ σε πλάκα πάχους 6 ιντσών είναι απαραίτητοι είτε 18 σάκοι 60 λίβρες είτε 14 σάκοι προαναμεμειγμένου σκυροδέματος 80 λίβρες.

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 4×5

Σύμφωνα με τον υπολογισμό, για μια πλάκα 4×5 σε πάχος 4 ίντσες, γενικά θα χρειαστείτε περίπου είτε 15 σάκους 60 λίβρες ή 11 σάκους 80 λίβρες προαναμεμειγμένου σκυροδέματος, σε πλάκα πάχους 5 ιντσών, είτε 18 σάκους 60 λίβρες ή 14 σάκους 80 λίβρες Απαιτείται προαναμεμειγμένο σκυρόδεμα, ενώ σε πλάκα πάχους 6 ιντσών είναι απαραίτητοι είτε 22 σάκοι 60 lb είτε 17 σάκοι προαναμεμειγμένου σκυροδέματος 80 λίβρες.

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 4×6

Σύμφωνα με τον υπολογισμό, για μια πλάκα 4×6 σε πάχος 4 ίντσες, γενικά θα χρειαστείτε περίπου είτε 18 σάκους 60 λίβρες ή 14 σάκους 80 λίβρες προαναμεμειγμένου σκυροδέματος, σε πλάκα πάχους 5 ιντσών, είτε 22 σάκους 60 λίβρες ή 17 σάκους 80 λίβρες Απαιτείται προαναμεμειγμένο σκυρόδεμα, ενώ σε πλάκα πάχους 6 ιντσών είναι απαραίτητοι είτε 26 σάκοι 60 lb είτε 20 σάκοι προαναμεμειγμένου σκυροδέματος 80 λίβρες.

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 4×8

Σύμφωνα με τον υπολογισμό, για μια πλάκα 4×8 σε πάχος 4 ίντσες, γενικά θα χρειαστείτε περίπου είτε 23 σάκους 60 lb ή 18 σάκους 80 λίβρες προαναμεμειγμένου σκυροδέματος, σε πλάκα πάχους 5 ιντσών, είτε 29 σάκους 60 λίβρες ή 23 σάκους 80 λίβρες Απαιτείται προαναμεμειγμένο σκυρόδεμα, ενώ σε πλάκα πάχους 6 ιντσών είναι απαραίτητοι είτε 35 σάκοι 60 lb είτε 27 σάκοι προαναμεμειγμένου σκυροδέματος 80 λίβρες.

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 6×6

Σε πάχος 4 ίντσες, για μια πλάκα 6×6, γενικά, θα χρειαστείτε είτε είκοσι πέντε-60 λίβρες ή δεκαεννέα-80 λίβρες ή τριάντα οκτώ-40 λίβρες ή 11,28 κυβικά πόδια ή 0,44 κυβικά μέτρα προαναμεμειγμένου σκυροδέματος

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 8×16

Σχετικά με αυτό, «πόσες σακούλες σκυροδέματος χρειάζομαι για μια πλάκα 8×16;», σε πάχος 4 ίντσες, γενικά θα χρειαστείτε περίπου είτε 92 σάκους 60 λίβρες είτε 71 σάκους προαναμεμειγμένου σκυροδέματος 80 λίβρες για μια πλάκα 8×16

Διαβάστε Περισσότερα