σπιθαμή

Πόσο μακριά μπορεί να εκτείνεται μια δοκός 2×4 χωρίς υποστήριξη

Μια δοκός οροφής 2×4 κατηγορίας νότιου κίτρινου πεύκου (SYP) κατηγορίας 1 μπορεί να εκτείνεται το πολύ 8'- 0' σε απόσταση μεταξύ τους σε 16' OC. Για το ίδιο μέγεθος δοκού, βαθμού και απόστασης, ο δείκτης προστασίας SPF μπορεί να επιτρέψει μέγιστη έκταση 7'-6'.

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσο μακριά μπορεί να εκτείνεται μια δοκός 2×6 χωρίς υποστήριξη

Μια δοκός οροφής 2×6 κατηγορίας νότιου κίτρινου πεύκου (SYP) κατηγορίας 1 μπορεί να εκτείνεται το πολύ 12'- 6' σε απόσταση μεταξύ τους σε 16' OC. Για το ίδιο μέγεθος δοκού, βαθμού και απόστασης, ο δείκτης προστασίας SPF μπορεί να επιτρέψει μέγιστη έκταση 11'-9'.

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσο μακριά μπορεί να εκτείνεται μια δοκός 2×10 χωρίς υποστήριξη

Μια δοκός οροφής 2×10 κατηγορίας νότιου κίτρινου πεύκου (SYP) κατηγορίας 1 μπορεί να εκτείνεται το πολύ 21'- 1' σε απόσταση μεταξύ τους σε 16' OC. Για το ίδιο μέγεθος δοκού, βαθμός και απόστασης, ο δείκτης προστασίας SPF μπορεί να επιτρέψει μέγιστη έκταση 18'-5'.Διαβάστε Περισσότερα

Πόσο μακριά μπορεί να εκτείνεται μια δοκός 2×12 χωρίς υποστήριξη

Μια δοκός οροφής 2×12 κατηγορίας νότιου κίτρινου πεύκου (SYP) κατηγορίας 1 μπορεί να εκτείνεται σε απόσταση 25'- 7' το πολύ σε 16' OC. Για το ίδιο μέγεθος δοκού, βαθμός και απόστασης, ο δείκτης προστασίας SPF μπορεί να επιτρέψει τη μέγιστη έκταση 21'-5'.Διαβάστε Περισσότερα

Πόσο μακριά μπορεί να εκτείνεται μια δοκός 2×8 χωρίς υποστήριξη

Μια δοκός οροφής 2×8 κατηγορίας νότιου κίτρινου πεύκου (SYP) κατηγορίας 1 μπορεί να εκτείνεται το πολύ 16'- 6' σε απόσταση μεταξύ τους σε 16' OC. Για το ίδιο μέγεθος δοκού, βαθμού και απόστασης, ο δείκτης προστασίας SPF μπορεί να επιτρέψει τη μέγιστη έκταση 15'-1'.

Διαβάστε Περισσότερα