Θλιπτική αντοχή τούβλου σε N/mm2 & kg/cm2

Αντοχή σε θλίψη/ αντοχή σε σύνθλιψη τούβλου σε N/mm2 & kg/cm2 , γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζετε για τη θλιπτική αντοχή του τούβλου πρώτης κατηγορίας τούβλου και ιπτάμενης τέφρας σε N/mm2, kg/cm2 και kN/m2 και γνωρίζετε επίσης για τη θλιπτική αντοχή του τούβλου.

Αντοχή σε θλίψη/ αντοχή στη σύνθλιψη αναφέρεται στην ικανότητα ενός συγκεκριμένου υλικού ή δομικού στοιχείου να αντέχει φορτία που μειώνουν το μέγεθος αυτού του υλικού ή του δομικού στοιχείου, όταν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται δύναμη στο πάνω και το κάτω μέρος ενός δείγματος δοκιμής, μέχρι το δείγμα να σπάσει ή να παραμορφωθεί.

  Θλιπτική αντοχή τούβλου σε N/mm2 & kg/cm2
Θλιπτική αντοχή τούβλου σε N/mm2 & kg/cm2

Μόλις η παραμόρφωση συγκεντρωθεί σε μια περιοχή, η ροή του πλαστικού σταματά και το υλικό σπάει. Για τα όλκιμα μέταλλα, η αντοχή σε εφελκυσμό είναι συνήθως ο προτιμώμενος δείκτης για μέτρηση και σύγκριση. Αυτό είναι επειδή εφελκυστική τάση μετρά τις δυνάμεις που απαιτούνται για την απομάκρυνση ενός υλικού, το οποίο ταιριάζει καλύτερα στο φαινόμενο της πλαστικής ροής.

Αντοχή σε θλίψη ή αντοχή στη σύνθλιψη του τούβλου σε psi (τετραγωνικές ίντσες λίβρα)

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση το σύστημα μέτρησης Imperial, τις συνήθεις μονάδες των ΗΠΑ, αντοχή σε θλίψη ή αντοχή στη σύνθλιψη του τούβλου μετρημένη σε psi (λίβρα τετραγωνικές ίντσες). Τα τούβλα είναι πολλών τύπων τούβλο πρώτης κατηγορίας, τούβλο δεύτερης κατηγορίας, τούβλο 3ης κατηγορίας, λιασμένα τούβλα, τούβλο ιπτάμενης τέφρας, μπλοκ AAC και τσιμεντόλιθο.Συνήθως, η αντοχή σε θλίψη ή η αντοχή στη σύνθλιψη του τούβλου κυμαίνεται μεταξύ 1000 psi έως 1500 psi, γενικά, η θλιπτική αντοχή του τούβλου 1ης κατηγορίας είναι περίπου 1493 psi, για τα κοινά τούβλα οικοδομής, η αντοχή τους στη θλίψη είναι περίπου 498 psi, για το τούβλο δεύτερης κατηγορίας, Η αντοχή τους σε θλίψη είναι περίπου 996 psi, για το τούβλο που έχει στεγνώσει στον ήλιο, η αντοχή τους στη θλίψη είναι περίπου 356 psi, για το τούβλο ιπτάμενης τέφρας, η αντοχή σε θλίψη είναι περίπου 1422 psi και για το μπλοκ AAC, η αντοχή σε θλίψη είναι περίπου 570 psi.

Δοκιμή αντοχής σε θλίψη/ αντοχή στη σύνθλιψη του τούβλου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την εξίσωση, F= P/A Όπου, F= Θλιπτική αντοχή του τούβλου (σε N/mm2). P= Μέγιστο φορτίο που εφαρμόζεται στο τούβλο (σε Β). A= Επιφάνεια διατομής του δείγματος (σε mm2).Η αντοχή σε θλίψη/θραύση των τούβλων είναι πολύ μεταβλητή και μπορεί να ποικίλλει από 30 kg/cm2 έως 150 kg/cm2.

Αντοχή σε θλίψη/ Αντοχή σε σύνθλιψη τούβλου

1) αντοχή σε θλίψη πρώτης κατηγορίας Το κοινό οικοδομικό τούβλο είναι 105 kg/cm2, 2) η θλιπτική αντοχή του τούβλου δεύτερης κατηγορίας είναι 70 kg/cm2, 3) η θλιπτική αντοχή του κοινού οικοδομικού τούβλου είναι 105 kg/cm2, 4) η θλιπτική αντοχή του ήλιου Το αποξηραμένο τούβλο είναι 15 – 25 kg/cm2, 5) η αντοχή σε θλίψη του τούβλου ιπτάμενης τέφρας είναι 90 – 100 kg/cm2 και 6) η αντοχή σε θλίψη του μπλοκ AAC — 30-40 kg/cm2.

  Αντοχή σε θλίψη του τούβλου
Αντοχή σε θλίψη του τούβλου

Αντοχή σε θλίψη/θλιπτική αντοχή του τούβλου υπολογισμένη σε N/mm2, kg/cm2 και kN/mm2.Τούβλα ιπτάμενης τέφρας είναι κατάλληλα για χρήση σε τοιχοποιίες όπως και ο κοινός καμένος πηλός τούβλα . Στην πραγματικότητα, Τούβλα ιπτάμενης τέφρας είναι δύο φορές ισχυρότεροι από τον κανονικό πηλό β ricks, η αντοχή σε θλίψη του τούβλου ιπτάμενης τέφρας είναι 120kg/cm2.

Και για τα χειροποίητα καμένα τούβλα, ενώ η αντοχή στη σύνθλιψη των τούβλων βαρέως τύπου που συμπιέζονται (ονομάζονται επίσης τούβλα μηχανικής) μπορεί να έχουν αντοχή σε θλίψη έως και 450 kg/cm2 και ακόμη και 500 kg/cm2.

Αντοχή σε θλίψη/αντοχή θραύσης τούβλου σε kg/cm2

Τα τούβλα είναι πολλών τύπων τούβλο πρώτης κατηγορίας, τούβλο δεύτερης κατηγορίας, τούβλο τρίτης κατηγορίας, τούβλο αποξηραμένο στον ήλιο, τούβλο ιπτάμενης τέφρας και μπλοκ AAC.Υπάρχουν οι ακόλουθες αντοχή σε θλίψη/θλιπτική αντοχή διαφορετικών τύπων τούβλων σε kg/cm2

● Κοινά οικοδομικά τούβλα—35 kg/cm2● Τούβλα δεύτερης κατηγορίας—70 kg/cm2

● Τούβλα πρώτης κατηγορίας— 105 kg/cm2● λιασμένα τούβλα— 15 – 25 kg/cm2

● τούβλα ιπτάμενης τέφρας— 90 – 100 kg/cm2

● Μπλοκ AAC — 30-40 kg/cm2.

Αντοχή σε θλίψη/ αντοχή σε σύνθλιψη τούβλου σε N/mm2

Τα τούβλα είναι πολλών τύπων τούβλο πρώτης κατηγορίας, τούβλο δεύτερης κατηγορίας, τούβλο τρίτης κατηγορίας, τούβλο αποξηραμένο στον ήλιο, τούβλο ιπτάμενης τέφρας και μπλοκ AAC.

Όπως γνωρίζουμε 1kg/cm2 = 0,0981N/mm2, άρα 35 kg/cm2 = 35×0,0981 =3,43N/mm2

Υπάρχουν οι ακόλουθες αντοχή σε θλίψη/θλιπτική αντοχή διαφορετικών τύπων τούβλων σε N/mm2

● Κοινά οικοδομικά τούβλα—3,43 N/mm2

● Τούβλα δεύτερης κατηγορίας—6.867N/mm2

● Τούβλα πρώτης κατηγορίας— 10,3 N/mm2

● λιασμένα τούβλα— 1,47 – 2,45 N/mm2

● τούβλα ιπτάμενης τέφρας— 8,82 – 9,81 N/mm2

● Μπλοκ AAC — 2.943- 3.92N/mm2.

Αντοχή σε θλίψη/ αντοχή σε σύνθλιψη τούβλου σε kN/m2

Τα τούβλα είναι πολλών τύπων τούβλο πρώτης κατηγορίας, τούβλο δεύτερης κατηγορίας, τούβλο τρίτης κατηγορίας, τούβλο αποξηραμένο στον ήλιο, τούβλο ιπτάμενης τέφρας και μπλοκ AAC.

Όπως γνωρίζουμε 1N/mm2 = 1000kN/m2, άρα 3,43 N/mm2 = 3,43×1000 =3430kN/m2

Υπάρχουν οι ακόλουθες αντοχή σε θλίψη/θλιπτική αντοχή διαφορετικών τύπων τούβλων σε kN/m2

● Κοινά οικοδομικά τούβλα—3430 kN/m2

● Τούβλα δεύτερης κατηγορίας—6867kN/m2

● Τούβλα πρώτης κατηγορίας— 10300kN/m2

● λιασμένα τούβλα— 1470 – 2450 kN/m2

● τούβλα ιπτάμενης τέφρας— 8820 – 9810 kN/m2

● Μπλοκ AAC — 2943- 3920 kN/m2.

Αντοχή σε θλίψη/θλιπτική αντοχή τούβλου 1ης κατηγορίας

Τα τούβλα πρώτης κατηγορίας χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση τούβλων και τοίχου αντιστήριξης σε τοιχοποιίες, εκπέμπουν έναν καθαρό ήχο κουδουνίσματος όταν δύο τούβλα χτυπιούνται μεταξύ τους.

105 kg/cm2 ή (10,3N/mm2 και 10300kN/m2) είναι αντοχή σε θλίψη/θλιπτική αντοχή του τούβλου 1ης κατηγορίας.

105 kg/cm2 είναι η ελάχιστη αντοχή σε θλίψη/θραύση του τούβλου πρώτης κατηγορίας.

Απορρόφηση νερού από τούβλα: Η αντοχή των τούβλων μειώνεται κατά περίπου 25 τοις εκατό όταν μουλιάζονται σε νερό.

Υδατοαπορρόφηση τούβλων μετά από 24 ώρες εμβάπτιση:>

Τούβλα πρώτης κατηγορίας-20%,

Τούβλα δεύτερης κατηγορίας — 22 %,

Τούβλα τρίτης κατηγορίας — 25%.

Δοκιμή συμπίεσης/αντοχής σύνθλιψης τούβλου

Αυτές οι δοκιμές ( αντοχή σε θλίψη των τούβλων έχουν περιγραφεί λεπτομερώς σε σχετικούς κώδικες που προετοιμάστηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Bureau of Indian Standards.

Σε αυτό το άρθρο, δίνουμε μόνο μια περίληψη των πιο σημαντικών σημείων αυτών των δοκιμών.

Δοκιμή συμπίεσης/αντοχής σύνθλιψης Bricks. (ISS: 1077-1970)

● Πάρτε πέντε τυχαία δείγματα τούβλων και βυθίστε τα σε νερό για 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου.

● Μετά από 24 ώρες, τα βγάζουμε, τα αφήνουμε να στραγγίξουν και μετά καθαρίζουμε το νερό που περισσεύει. ''

● Τώρα, γεμίστε τα βατράχια τους (και τυχόν άλλα κενά) με μια στρώση τυπικού κονιάματος 1:1 (1 μέρος τσιμέντου και 1 μέρος άμμου).

Αποθηκεύστε αυτά τα τούβλα κάτω από υγρούς σάκους για 24 ώρες (για να επιτρέπεται η πήξη του κονιάματος).

● Τοποθετήστε τα τούβλα σε νερό για επτά ημέρες. (Αυτό γίνεται για να επιτρέψει στο κονίαμα να σκληρύνει).

● Βγάλτε τα τούβλα από το νερό, αφήστε το νερό να στραγγίσει και αφαιρέστε το πλεόνασμα νερού. Όταν στεγνώσει η επιφάνεια, κάθε τούβλο ελέγχεται ξεχωριστά για αντοχή σε θλίψη.

● Τοποθετήστε το τούβλο σε επίπεδο, με το άκρο βατράχου στραμμένο προς τα πάνω, ανάμεσα σε δύο φύλλα κόντρα πλακέ.

● Τούβλο που ρυθμίζεται έτσι μεταξύ των φύλλων κόντρα πλακέ τοποθετείται στο στρώμα αντοχής σε θλίψη της μηχανής δοκιμής τούβλων και το φορτίο εφαρμόζεται αξονικά και με ομοιόμορφο ρυθμό 140 kg/cm2/λεπτό. (Αυτό είναι πολύ σημαντικό).

● Σημειώστε το φορτίο στο οποίο το τούβλο αστοχεί (σπάει). Αυτό το φορτίο (P) διαιρείται με το εμβαδόν διατομής (Α) του τούβλου και δίνει τη θλιπτική αντοχή F.

F=P/A

● Ο αριθμητικός μέσος όρος της τιμής της αντοχής σε θλίψη/θλιπτική αντοχή των τούβλων και των πέντε τούβλων θα λαμβάνεται ως η αντοχή σε θλίψη αυτής της παρτίδας τούβλων που αντιπροσωπεύονται από τα δείγματα δοκιμής (και όχι για όλα τα τούβλα ενός κλιβάνου).

● Το τούβλο θα ταξινομηθεί ανάλογα με βάση τη θλιπτική αντοχή που προκύπτει όπως παραπάνω.

#Σύνοψη: Η αντοχή σε θλίψη/θραύση των τούβλων ακολουθεί:
(i) Η αντοχή σε θλίψη/θραύση του τούβλου πρώτης κατηγορίας είναι 105 kg/cm2.

(ii) Η αντοχή σε θλίψη/θλιπτική αντοχή του τούβλου 2ης κατηγορίας είναι 70 kg/cm2.

(iii) Η θλιπτική αντοχή/αντίσταση σύνθλιψης του κοινού οικοδομικού τούβλου είναι 35 kg/cm2.

(iv) Η αντοχή σε θλίψη/θλιπτική αντοχή του λιωμένου τούβλου είναι 15 έως 25 kg/cm2.

Αντοχή σε θλίψη/ αντοχή στη σύνθλιψη του τούβλου ιπτάμενης τέφρας

Τα τούβλα ιπτάμενης τέφρας κατασκευάζονται με ανάμειξη λατομικής σκόνης / άμμου ποταμού, αδρανών λίθων με μέγεθος μικρότερο από 6 mm, τσιμέντο και ιπτάμενη τέφρα (η ποσότητα της ιπτάμενης τέφρας θα είναι 10% έως 20% του τσιμέντου).

Κανονικά η πραγματική ποσότητα τσιμέντου που απαιτείται θα αντικατασταθεί με 10% έως 20% ιπτάμενη τέφρα. Οποιοδήποτε τούβλο περιέχει τσιμέντο θα αυξήσει τη θερμότητα στο εσωτερικό του κτιρίου.

Τα τούβλα ιπτάμενης τέφρας με σοβάτισμα και στις δύο πλευρές θα αυξήσουν και πάλι περισσότερη θερμότητα. Όταν κατασκευάζουμε έναν μετρικό τόνο τσιμέντου θα δημιουργηθεί επίσης ίση ποσότητα CO2 (διοξείδιο του άνθρακα). Άρα μολύνουμε την ατμόσφαιρα.

Αντοχή σε θλίψη/θλιπτική αντοχή του τούβλου ιπτάμενης τέφρας υπολογισμένη σε kg/cm2, kN/m2 & N/mm2, η τιμή τους είναι η εξής:

● 90 – 100 kg/cm2 ή 8,82 – 9,81 N/mm2 ή 8820 – 9810 kN/m2 είναι αντοχή σε θλίψη/θλιπτική αντοχή του τούβλου ιπτάμενης τέφρας.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Πώς να υπολογίσετε το ίδιο το βάρος της πλάκας | νεκρό φορτίο πλάκας
  2. Ποσότητα υλικών που απαιτείται για 1 κυβικό μέτρο τσιμεντοκονίας
  3. κατανάλωση τσιμέντου σε PCC 1:4:8 και M7.5
  4. Τι είναι ο βεδικός σοβάς και τα οφέλη και οι χρήσεις τους
  5. Πόσος χάλυβας απαιτείται ανά τετραγωνικά πόδια πλάκας