Θλιπτικές και εφελκυστικές τάσεις σε δομικά μέλη

Θλιπτικές και εφελκυστικές τάσεις σε δομικά μέλη, γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για τις θλιπτικές και εφελκυστικές τάσεις στα δομικά μέλη γνωρίζουμε ότι στον σχεδιασμό κτιρίων έχουμε πολλά σημαντικά δομικά στοιχεία όπως ο σχεδιασμός υποστυλώματος, ο σχεδιασμός δοκού, ο σχεδιασμός της πλάκας και εάν παρέχονται δοκοί για κεκλιμένη πλάκα. Έτσι έχουμε πολλά δομικά μέλη όπως κολόνα, δοκός, πλάκα και ζευκτά.

Αυτά είναι δομικά μέλη που επηρεάζονται από διάφορους τύπους δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό που προκαλούν ανάπτυξη τάσης όπως η θλιπτική τάση και η εφελκυστική τάση. Η συμπιεστική δύναμη που επενεργεί στο δομικό μέλος έχει ως αποτέλεσμα τη συμπιεστική τάση που συμπιέζει ένα μέλος ή το συμπιέζει και η δύναμη εφελκυσμού που επενεργεί στο δομικό μέλος είναι ανάπτυξη εφελκυστικής τάσης που έλκει τα μέλη της δομής σε τάση. Ας συζητήσουμε τώρα για την ανάπτυξη θλιπτικής τάσης και εφελκυστικής τάσης σε διαφορετικά δομικά μέλη.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

 Θλιπτικές και εφελκυστικές τάσεις σε δομικά μέλη
Θλιπτικές και εφελκυστικές τάσεις σε δομικά μέλη

Τι είναι το άγχος και τα είδη του

 Θλιπτικές και εφελκυστικές τάσεις σε δομικά μέλη
Θλιπτικές και εφελκυστικές τάσεις σε δομικά μέλη

Η τάση αντιπροσωπεύει τη δράση της δύναμης ή της ροπής σε διαφορετικούς τύπους δομικών μελών που έχει ως αποτέλεσμα και αναπτύσσει μια τάση που έλκει ή ωθεί το μέλος κατασκευής προς την έξω ή προς την κατεύθυνση κατεύθυνση αντίστοιχα. Η τάση που αναπτύσσεται σε δομικό μέλος συμβολίζεται με (f) και είναι ο λόγος της ασκούμενης δύναμης (P) και του εμβαδού (Α) της διατομής ενός μέλους κατασκευής.Stess = Δρούσα δύναμη/Εμβαδόν

f = P/A και μετρήθηκε σε N/m2

Υπάρχουν δύο είδη άγχους Η μία είναι η αρνητική τάση που είναι θλιπτική τάση και η δεύτερη είναι η θετική τάση που είναι η εφελκυστική τάση.1) Συμπιεστική καταπόνηση : αυτός ο τύπος πίεσης αντιπροσωπεύεται από fc. Εάν οι θλιπτικές δυνάμεις που επενεργούν σε ένα μέλος κατασκευής έχουν ως αποτέλεσμα τη συμπιεστική τάση που ωθεί ή συμπιέζει τη δομή και από τα δύο καταλήγουν προς την εσωτερική κατεύθυνση, η προκύπτουσα μείωση του μήκους είναι γνωστή ως θλιπτική τάση και η θλιπτική τάση συμπιέζεται ένα μέλος.

Η θλιπτική τάση (fc) μετράται από τον λόγο της εφαρμοζόμενης θλιπτικής δύναμης (Pc) και του εμβαδού (A) της διατομής ενός μέλους κατασκευής.

Θλιπτική τάση = θλιπτική δύναμη/Εμβαδόνfc = Pc/A και μετριέται σε N/m2

Γιατί η θλιπτική καταπόνηση θεωρείται αρνητική

Η θλιπτική δύναμη που επενεργεί στα μέλη της δομής έχει ως αποτέλεσμα τη συμπίεση της κατασκευής και τη μείωση του μήκους τους, γι' αυτό η θλιπτική δύναμη λαμβάνεται ως αρνητική και αντίστροφα επίσης η θλιπτική τάση είναι αρνητική.Υπάρχει μείωση του μήκους (παραμόρφωση) ενός μέλους κατασκευής λόγω θλιπτικής τάσης θεωρείται αρνητική. Έτσι η θλιπτική τάση έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του μήκους του μέλους εάν το αρχικό μήκος είναι l και η μεταβολή του μήκους είναι Δl λαμβάνεται αρνητική τότε

Θλιπτική τάση fc = (_ P)/A ——-(eq1)Στέλεχος = αλλαγή μήκους/αρχικό μήκος

Στέλεχος = ( _ ∆l)/l ———-( eq2)

Ιδιότητες θλιπτικής τάσης

Με την ανάπτυξη της δομής θλιπτικής τάσης τα μέλη έχουν λυγίσει ή συνθλιβεί και θα είναι είτε εύθραυστα και παραμορφωμένα. Το φαινόμενο λυγισμού συμβαίνει μόνο όταν ένα μέλος κατασκευής εφαρμόζεται μόνο σε θλιπτική τάση και το μέλος δομής δεν έχει ιδιότητες πλαστιμότητας στην περίπτωση θλιπτικής τάσης. Και ο λυγισμός δεν συμβαίνει όταν ένα μέλος της δομής υπόκειται σε τάση εφελκυσμού.

δύο) Καταπόνηση εφελκυσμού : αυτός ο τύπος τάσης αντιπροσωπεύεται από ft. Εάν οι δυνάμεις εφελκυσμού που ασκούνται σε ένα μέλος της δομής προκύπτουν εφελκυστικές τάσεις που τραβούν ή τεντώνουν τη δομή και από τα δύο καταλήγουν προς την έξω κατεύθυνση, η προκύπτουσα αύξηση σε μήκος είναι γνωστή ως τάση εφελκυσμού και τάση εφελκυσμού (ft) μετριέται από τον λόγο της εφαρμοζόμενης δύναμης εφελκυσμού (Pt) και του εμβαδού (A) της διατομής ενός μέλους κατασκευής.

Τάση εφελκυσμού = εφελκυστική δύναμη/Εμβαδόν

ft = Pt/A και μετριέται σε N/m2

Γιατί η εφελκυστική τάση θεωρείται θετική

Η εφελκυστική δύναμη που επενεργεί στα μέλη της δομής έχει ως αποτέλεσμα την εφελκυστική τάση που έλκει τη δομή προς την εξωτερική κατεύθυνση και επιμηκύνεται στο μήκος τους, γι' αυτό η δύναμη εφελκυσμού θεωρείται θετική και αντίστροφα επίσης η εφελκυστική τάση είναι θετική. Υπάρχει αύξηση του μήκους (παραμόρφωση) ενός μέλους κατασκευής λόγω τάσης εφελκυσμού θεωρείται θετική.

Έτσι η τάση εφελκυσμού έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μήκους του μέλους .αν το αρχικό μήκος είναι l και η μεταβολή στο μήκος είναι Δl λαμβάνεται θετική τότε

Τάση εφελκυσμού ft = (+ P)/A ——-(εξ. 1)

Στέλεχος = αλλαγή μήκους/αρχικό μήκος

Στέλεχος = ( + ∆l)/l ———-( eq2)

Ιδιότητες εφελκυστικής τάσης

Η εφελκυστική τάση μαζί με τη θλιπτική τάση προκαλεί ροπή κάμψης. Αυτός ο τύπος δύναμης τάνυσης δύναμης και θλιπτικής δύναμης εφαρμόζεται σε ένα μέλος κατασκευής που προκύπτει από την κάμψη, η οποία είναι συνδυασμός τόσο της εφελκυστικής τάσης όσο και της θλιπτικής τάσης. Έτσι η τάση κάμψης έχει ως αποτέλεσμα την κάμψη ενός μέλους κατασκευής που έχει ιδιότητες πλαστιμότητας και αυτού του τύπου το μέλος δομής δεν είναι εύθραυστο.

Τύποι μελών δομής στο κτίριο

Σύμφωνα με την ανάπτυξη της θλιπτικής τάσης, της εφελκυστικής τάσης και της τάσης κάμψης σε διαφορετικά μέλη της δομής σε κτίρια όπως κολόνα, δοκός, πλάκα και ζευκτά, κατηγοριοποιείται σε τρεις τύπους

1) συμπιεστικός δομικός αριθμός

2) Καμπτικό δομικό μέλος

3) Δομικό στέλεχος άξονα

Τι είναι το μέλος συμπιεστικής δομής

Γιατί η στήλη είναι αριθμός συμπιεστικής δομής

 Θλιπτικές και εφελκυστικές τάσεις σε δομικά μέλη
Θλιπτικές και εφελκυστικές τάσεις σε δομικά μέλη

Γνωρίζουμε ότι όλη η περίληψη του φορτίου του κτιρίου μεταφέρεται τελικά στη στήλη στην κοίτη του εδάφους. Όλα τα οριζόντια φορτία της πλάκας κατανέμονται ομοιόμορφα και μεταφέρονται στη δοκό και όλο το οριζόντιο φορτίο που ασκεί το Beem μεταφέρεται κατακόρυφα στην κολόνα. Επομένως, το κατακόρυφο φορτίο που δρα στη κολώνα με κατεύθυνση προς τα κάτω προσπαθεί να συμπιεστεί προς τα κάτω και αντίστροφα στήλη και τον εσωτερικό μετρητή δυνάμεών τους με κατακόρυφο φορτίο και ενεργούν προς την ανοδική κατεύθυνση που προσπαθούν επίσης να συμπιέσουν τη στήλη μέλους της δομής προς την ανοδική κατεύθυνση.

Έτσι, το μέλος της δομής της στήλης συμπιέζεται και από τα δύο άκρα όπως το ένα άκρο συμπιέζεται προς τα κάτω από κατακόρυφο φορτίο που επενεργεί σε αυτό και το δεύτερο άκρο συμπιέζεται από την αντοχή της στήλης και την εσωτερική τους δύναμη προς τα πάνω. Επομένως, η στήλη λειτουργεί ως μόνο μέλος συμπιεστικής δομής που έχει ιδιότητες λυγισμού.

Τι είναι το μέλος καμπτικής δομής

 Εξίσωση ορισμού ροπής κάμψης Υπολογισμός και διάγραμμα
Ροπή θετικής κάμψης
 Εξίσωση ορισμού ροπής κάμψης Υπολογισμός και διάγραμμα
Στιγμή κάμψης χοιριδίων

Γιατί η δοκός και η πλάκα είναι μέλος καμπτικής δομής

Διαφορετικοί τύποι πλάκας και δοκών συγκεντρώνονται στην κατηγορία των καμπτικών δομικών στοιχείων. Όταν το νεκρό και ζωντανό φορτίο που ενεργεί στην πλάκα το οποίο μεταφέρεται σε δοκό με αποτέλεσμα ροπή κάμψης και κάμψη πλάκας και δοκού που δείχνει κοιλότητα προς τα κάτω και κυρτότητα προς τα πάνω.

Η κοιλότητα προς τα κάτω είναι γνωστή ως χαλάρωση που είναι θετική ροπή κάμψης που έχει ζώνη συμπίεσης στην κορυφή της πλάκας και δοκό που αποτελείται μόνο από σκυρόδεμα στην πλάκα και μικρότερη ποσότητα οπλισμού στη δοκό. και ζώνη εφελκυσμού στο κάτω μέρος της πλάκας και της δοκού που είναι κατασκευασμένη από οπλισμό σκυροδέματος. Και υπάρχει ουδέτερος άξονας μεταξύ του κέντρου της ζώνης συμπίεσης και της ζώνης τάσης όπου η ροπή κάμψης είναι μηδέν. Η ροπή κάμψης είναι αποτέλεσμα τόσο της θλιπτικής τάσης της ροπής όσο και της τάσης εφελκυσμού, γι' αυτό η δομή πλάκας και δοκού τοποθετείται στην κατηγορία του αριθμού κατασκευής κάμψης.

Τι είναι το μέλος αξονικής δομής

Γιατί τα ζευκτά είναι μέλος αξονικής δομής

 Ποια είναι η διαφορά μεταξύ στήλης και Strut
Το Strut είναι συμπιεστικό μέλος ζευκτών

Τα ζευκτά είναι τυπικά πλαίσια που αποτελούνται από δοκό, στύλο και αντηρίδες που στηρίζουν την οροφή σε κτίρια, γέφυρες και άλλες κατασκευές. Όταν το αξονικό φορτίο επενεργεί στην ένωση των ζευκτών, τα ζευκτά λειτουργούν ως εγγενής γεωμετρική σταθερότητα του τριγώνου για την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους και για τη διαχείριση της μεταβαλλόμενης τάσης και συμπίεσης και τα δοκάρια χρησιμοποιούν ένα πλέγμα τριγώνου που είναι συνδεδεμένο με γόνατο έτσι ώστε να εφαρμόζεται πίεση και τάση μέχρι το σημείο της γωνίας κάθε τριγώνου, επωφεληθείτε από τη σταθερότητά τους στη στήριξη μιας κατασκευής αποφεύγοντας οποιαδήποτε κάμψη και λυγισμό της δομής.

Με τη σύνδεση μιας σειράς ζευκτών μεταξύ τους και το τεράστιο βάρος μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια στη φέρουσα δοκό και τοίχο χωρίς να προκαλείται κάμψη και λυγισμός, γι' αυτό τα ζευκτά τοποθετούνται στην κατηγορία των αξονικών δομών του κτιρίου.

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

 1. Τυπικό μέγεθος σκαλοπατιών για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους
 2. Άμμος οικοδομής κοντά μου, παράδοση, χρώμα & τσάντα 25 κιλών ή χύμα
 3. Πόσες σακούλες τσιμέντου 25 κιλών σε μια παλέτα
 4. 150 gaj κόστος κατασκευής σπιτιού στην Ινδία με υλικά
 5. Ποια είναι η ελάχιστη και η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο στηλών