Υπολογισμός άμμου τσιμέντου για πλακάκια επιφάνειας 100 τ.μ

Υπολογισμός άμμου τσιμέντου για πλακάκια εμβαδού 100 τ.μ. και Υπολογισμός τσιμεντοάμμου για πλακάκια 100 τ.μ α και πώς υπολογίζουμε την κατανάλωση τσιμέντου στη στερέωση πλακιδίων δαπέδου και τοίχου

  Υπολογισμός άμμου τσιμέντου για πλακάκια 100 τ.μ
Υπολογισμός άμμου τσιμέντου για πλακάκια επιφάνειας 100 τετραγωνικών ποδιών

Περιγραφή :- Υπολογισμός άμμου τσιμέντου για πλακάκια .σε αυτό το θέμα υπολογίζουμε τον υπολογισμό της άμμου τσιμέντου για πλακάκια επιφάνειας 100 τ.μ. Γνωρίζουμε ότι το κεραμίδι είναι λεπτό αντικείμενο υλικό συνήθως έχει σχήμα τετράγωνο και ορθογώνιο και είναι κατασκευασμένο από σκληρό υλικό όπως κεραμικό, πέτρα και χρησιμοποιείται γενικά για την κάλυψη στέγης, δαπέδων και τοίχων.

Ποια είναι τα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας τοποθέτησης πλακιδίων δαπέδου

Τοποθέτηση πλακιδίων: - Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία τοποθέτησης πλακιδίων απαιτεί συγκολλητικό υλικό όπως πηλό τσιμέντου και τσιμεντοκονία για την τοποθέτηση πλακιδίων σε δάπεδα και τοίχους.

Πρώτα αναμειγνύουμε άμμο και τσιμέντο και σχηματίζουμε κονίαμα, μετά την προετοιμασία των εργασιών κονιάματος υπάρχει επίστρωση και συγκολλητικό υλικό από πηλό τσιμέντου για στερέωση πλακιδίων για χώρο δαπέδου και τοίχου.

Ποιο είναι το πάχος της τσιμεντοκονίας για την τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου

Πάχος τσιμεντοκονίας: -
Το πάχος της τσιμεντοκονίας που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση πλακιδίων δαπέδου είναι παχύτερο από την τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου και το πάχος για την τσιμεντοκονία σε πλακάκια δαπέδου είναι περίπου 1,5 ίντσα και στα πλακάκια τοίχου είναι 1 ίντσα.τι είναι πρόσμειξη σκυροδέματος και τα είδη και τις ιδιότητές του.

Υπολογισμός τσιμεντοκονίας για τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου 100 τ.μ

Τώρα υπολογισμός άμμου τσιμέντου για πλακάκι 100 τετραγωνικών ποδιών έχουμε δώσει τα εξής:Περιοχή = 100 τετραγωνικά πόδια, πάχος = 1,5 ίντσα

Αρχικά θα πρέπει να υπολογίσουμε τον υγρό όγκο τσιμεντοκονίας

Υγρός όγκος = περιοχή ×πάχος
Υγρός όγκος=100×1,5/12 Cu.ft (12″=1 ft)
Υγρός όγκος = 12,5 cftΓνωρίζουμε ότι ο όγκος αυξήθηκε κατά 33% σε περίπτωση υπολογισμού ξηρού όγκου, επομένως πολλαπλασιάζουμε τον συμπαράγοντα 1,33 στον υγρό όγκο για τον υπολογισμό του ξηρού όγκου.

Ξηρός όγκος =12,5×1,33 = 16,625 cft

αναλογία μείγματος: - γενικά η αναλογία στερέωσης πλακιδίων δαπέδου άμμου τσιμέντου που χρησιμοποιείται στην τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου είναι 1 αναλογία 3 (1:3)Τσιμέντο/άμμος = 1:3, συνολικό R =1+3 = 4

υπολογισμός ποσότητας τσιμέντου για τοποθέτηση πλακιδίων 100 τ.μ

Όγκος τσιμέντου=μέρος C× Dv/tatal R
Βάζοντας όλη την αξία που παίρνουμε
Όγκος τσιμέντου= 1×16.625/4 =4.156cftΚαι επίσης 20% επιπλέον ποσότητα τσιμέντου που απαιτείται για συγκολλητικό υλικό και επίστρωση

20% επιπλέον τσιμέντο=4,156×20/100=0,83125 cft
Ως εκ τούτου, απαιτείται συνολική τσιμέντο για την εγκατάσταση πλακιδίων δαπέδου 100 τετραγωνικών ποδιώνΣυνολικός όγκος τσιμέντου=4,156+0,83125cft
Συνολικός όγκος τσιμέντου=4.987 cft

Γνωρίζουμε ότι 1 σακούλα τσιμέντου ισούται με 1.226 cft
1σακούλα τσιμέντο όγκος=1,226 κεφ

Αριθμός σακούλας τσιμέντου=4.987/1.226=4

Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε 4 σακούλες τσιμέντου για τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου σε επιφάνεια 100 τετραγωνικών ποδιών.

● υπολογισμός ποσότητας άμμου: - σε αναλογία μίγματος 1:3 η ποσότητα άμμου είναι 3 μέρη σε αναλογία μίγματος

Όγκος άμμου=3×16.625/4 cft
Όγκος άμμου = 12.468 cft

υπολογίστε την ποσότητα τσιμεντοκονίας για τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου επιφάνειας 1000 τ.μ.

Λύσει:-

Απαιτείται τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου για 100 τ.μ

Ποσότητα τσιμέντου = 4 σάκοι τσιμέντου

Απαιτείται άμμος = 12.468 κυβικά πόδια

Ως εκ τούτου, απαιτείται τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου για 1000 τ.μ

Α) Υπολογισμός ποσότητας τσιμέντου

100 τετραγωνικά πόδια = 4 σάκοι τσιμέντου

1 τετραγωνικά πόδια = 4/100 σακούλες τσιμέντου

1000 τετραγωνικά πόδια = 1000 (4/100) σάκοι τσιμέντου

1000 τετραγωνικά πόδια = 40 σάκοι τσιμέντου

Ως εκ τούτου, η στερέωση ή η τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου 1000 τετραγωνικών ποδιών απαιτούνται περίπου 40 σακούλες τσιμέντου

Β) Υπολογισμός όγκου άμμου σε cft

Στερέωση πλακιδίων 100 τετραγωνικά πόδια = άμμος 12.468 κυβικά πόδια

1 τετραγωνικά πόδια = 12.468/100 κυβικά πόδια άμμου

1000 τετραγωνικά πόδια = 1000 (12.468/100) cft άμμος

Απαιτούνται 1000 τετραγωνικά πόδια = 124,68 cft άμμος

Ως εκ τούτου, η στερέωση ή η τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου 1000 τετραγωνικών ποδιών απαιτούνται περίπου 124,68 κυβικά πόδια άμμου.

(Ε3) υπολογίστε την ποσότητα τσιμεντοκονίας για τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου επιφάνειας 2000 τ.μ.

Λύσει :-

Απαιτείται τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου για 100 τ.μ

Ποσότητα τσιμέντου = 4 σάκοι τσιμέντου

Απαιτείται άμμος = 12.468 κυβικά πόδια

Ως εκ τούτου, απαιτείται τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου για 2000 τ.μ

Α) Υπολογισμός ποσότητας τσιμέντου

100 τετραγωνικά πόδια = 4 σάκοι τσιμέντου

1 τετραγωνικά πόδια = 4/100 σακούλες τσιμέντου

2000 τετραγωνικά πόδια = 2000 (4/100) σάκοι τσιμέντου

2000 τετραγωνικά πόδια = 80 σάκοι τσιμέντου

Ως εκ τούτου, η στερέωση ή η τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου 2000 τετραγωνικών ποδιών απαιτούνται περίπου 80 σακούλες τσιμέντου

Β) Υπολογισμός όγκου άμμου σε cft

Στερέωση πλακιδίων 100 τετραγωνικά πόδια = άμμος 12.468 κυβικά πόδια

1 τετραγωνικά πόδια = 12.468/100 κυβικά πόδια άμμου

2000 τετραγωνικά πόδια = 2000 (12.468/100) cft άμμος

Απαιτούνται 2000 τετραγωνικά πόδια = άμμος 249,36 cft

Ως εκ τούτου, η στερέωση ή η τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου 2000 τετραγωνικών ποδιών απαιτούνται περίπου 249,36 κυβικά πόδια άμμου.

Απαιτούνται 4 σάκοι ( 200 Kg ) τσιμέντου και ποσότητα άμμου 12.468 cft για τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου 100 τ.μ.

●Τώρα η σειρά σας: – αν χαίρεστε να βλέπετε αυτά τα θέματα, παρακαλώ παιδιά, κάντε like κοινοποιήστε και σχολιάστε και αν έχετε οποιαδήποτε απορία και ερώτηση σχετικά με αυτό, ρωτήστε

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Υπολογισμός κάλυψης πλακιδίων – ποσότητα υπολογισμού πλακιδίων
  2. Πόσα πλακάκια 24×24 χρειάζομαι για να καλύψω 100 τετραγωνικά πόδια
  3. Υπολογισμός τσιμέντου σε κεραμιδοποιία εμβαδού 100 τ.μ
  4. πλακάκι δαπέδου | όχι. των πλακιδίων δαπέδου που απαιτούνται για το δάπεδο
  5. Απαιτείται εκτίμηση κόστους επένδυσης πλακιδίων και τσιμεντοάμμος