Υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της και μάθετε τον όγκο της πλάκας της μέσης και τον αριθμό του ανυψωτικού και τον αριθμό του πέλματος στη σκάλα και τι είναι το μήκος της κλίσης, το οριζόντιο μήκος, το ύψος πτήσης και η προσγείωση στη σκάλα.

  Υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα
Υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα

Τι είναι το διαφορετικό μέρος στη σκάλα

Το διαφορετικό μέρος στη σκάλα είναι Riser, πέλμα, προσγείωση, οριζόντιο μήκος, βήμα, πτήση και κεκλιμένο μήκος

●θήκη σκάλας : - η σκάλα χρησιμοποιείται στο κτίριο για περπάτημα από το ισόγειο στον επάνω όροφο. Η σκάλα έχει πολλά στοιχεία όπως η προσγείωση πέλματος ανύψωσης κ.λπ.●πέλμα : - το πέλμα ορίζεται ως το οριζόντιο τμήμα της σκάλας στο οποίο εφαρμόζουμε πρώτα το πόδι σε αυτό για περπάτημα από το ισόγειο στον επάνω όροφο.

●Riser : - κατακόρυφο τμήμα σκάλας●Βήμα :- η σειρά Riser και πέλματος στην οποία το πέλμα είναι οριζόντιο μέρος και το ανυψωτικό είναι κάθετο μέρος.

●πτήση : - σειρά βημάτων χωρίς καμία πλατφόρμα γενικά στο κτίριο υπάρχουν δύο πτήση και μία προσγείωση. Όταν φτάνουμε μέχρι την προσγείωση στρίβουμε και φτάνουμε μέχρι τον επάνω όροφο.τι είναι πρόσμειξη σκυροδέματος και οι ιδιότητες και τα είδη του

●πλάκα μέσης: – κεκλιμένο μήκος σκάλας

υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα

Συμβιβάζεται με τον ακόλουθο υπολογισμό:1) όγκος όλων των βημάτων: στη σκάλα πρώτα υπολογίζουμε τον όγκο όλων των βημάτων

δεδομένη διάσταση: -
Ύψος κτιρίου= 10 πόδια
αν κάθε πτήση έχει ίσο ύψος
Ύψος προσγείωσης =10/2’=5′
Ύψος μιας πτήσης=5′
Ανυψωτικό = 6″ =6″/12= 0,5 πόδια
Πέλμα =10″ =10″/12=0,833′

No.of riser= ύψος πτήσης/ 1 ύψος ανύψωσης
Αριθμός ανύψωσης= 5’/0,5 =10Αριθμός πέλματος =(ανυψωτικό-1)=10-1=9
Σημειώστε ότι ο αριθμός του πέλματος είναι ίσος με τον αριθμό του βήματος έτσι έχουμε
Αριθμός βήματος=9
Το μήκος ενός βήματος είναι = 4 πόδια

Όγκος όλων των βημάτων σε μία πτήση
=1/2×ανυψωτήρα×πέλμα× μήκος βήματος×αρ. του βήματος
=1/2×0,5″×0,833×4×9=7,497 cftΌγκος βήματος σε 1 πτήση =7,497 cft

Πώς να υπολογίσετε τον όγκο της πλάκας μέσης στη σκάλα


για τον υπολογισμό του όγκου της πλάκας μέσης πρώτα θα πρέπει να βρούμε οριζόντιο μήκος της πλάκας μέσης και κεκλιμένο μήκος της πλάκας μέσης  Υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα
Υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα

Οριζόντιο μήκος=πέλμα×αρ. του βήματος
Οριζόντιο μήκος =0,833×9=7,497′

Τώρα κεκλιμένο μήκος της πλάκας μέσης
= √(5*2+7.497*2) κάτω από τη ρίζα του τετραγώνου και των δύο
Κεκλιμένο μήκος πλάκας μέσης=9.012 πόδια

Όγκος πλάκας μέσης = μήκος κλίσης πλάκας μέσης × μήκος βήματος × πάχος πλάκας μέσης

Πάχος πλάκας = 6″=6″/12=0,5′

Όγκος = 9,012'×4'×0,5'= 18,024
Όγκος πλάκας μέσης=18.024 cft

Πώς να υπολογίσετε τον όγκο μιας πτήσης σε σκάλα

ο όγκος μιας πτήσης είναι ίσος με το άθροισμα του όγκου όλων των βημάτων σε μια πτήση και του όγκου της πλάκας μέσης

Όγκος μιας πτήσης=v βήμα+v πλάκας μέσης
Όγκος μίας πτήσης=7.497+18.024
Όγκος μίας πτήσης=25.521 cft

Όγκος δύο πτήσεων =25,521×2 =51,042 cft

Πώς να υπολογίσετε τον όγκο της προσγείωσης

Για τον υπολογισμό του όγκου της προσγείωσης δώσαμε διάσταση για την προσγείωση:

Μήκος = 8,5 πόδια,
Πάχος= 6″=0,5′
Πλάτος = 4 πόδια

Όγκος προσγείωσης =L×B×T
Όγκος προσγείωσης =8,5’×4’×0,5’=17cft

Πώς να υπολογίσετε τον συνολικό όγκο σκυροδέματος στη σκάλα

Ο συνολικός όγκος σκυροδέματος στη σκάλα είναι το άθροισμα του όγκου δύο πτήσεων και του όγκου μιας προσγείωσης

Συνολικός όγκος = όγκος δύο πτήσεων + όγκος μιας προσγείωσης

Συνολικός όγκος=51.042 +17 = 68.042 cft

Ως εκ τούτου, ο συνολικός όγκος σκυροδέματος στη σκάλα είναι περίπου 68.042 cft

(6) Τώρα πρέπει να υπολογίσουμε τον υγρό όγκο και τον ξηρό όγκο σκυροδέματος:-

Ο συνολικός όγκος σκυροδέματος στη σκάλα είναι υγρός όγκος
Υγρός όγκος = 68.042 cft

Ο ξηρός όγκος αυξάνεται κατά 54% στον οπλισμό σκυροδέματος, επομένως πολλαπλασιάζουμε τον συμπαράγοντα 1,54 σε υγρό όγκο για να υπολογίσουμε τον ξηρό όγκο

Ξηρός όγκος =68,042×1,54=104,78 cft

(7) αναλογία μίγματος : - η αναλογία ανάμειξης του οπλισμού σκυροδέματος στη σκάλα είναι 1:1,5:3 στην οποία ένα μέρος είναι τσιμέντο 1,5 μέρος είναι άμμος και 3 μέρος είναι αδρανή

Συνολική αναλογία =1+1,5+3=5,5

Πόσο τσιμέντο χρειάζεται για την κατασκευή σκάλας

σε αναλογία όγκου σκυροδέματος το τσιμέντο είναι ένα μέρος και ο συνολικός λόγος είναι 5,5

Όγκος τσιμέντου=1/5,5×ξηρός όγκος
Όγκος τσιμέντου=1/5,5×104,78 cft
Όγκος τσιμέντου =19,05 cft

Ξέρουμε ότι
Όγκος 1 σακούλας τσιμέντου =1,226 cft

Αριθμός σακούλας τσιμέντου =19.05/1.226
Αριθμός σακούλας τσιμέντου= 15.538 σάκοι

ποσότητα άμμου για σκάλα

σε αναλογία μίγματος η ποσότητα άμμου είναι 1,5 και η συνολική αναλογία είναι 5,5
Όγκος άμμου= 1,5/5,5×104,78
Όγκος άμμου=28,57 cft

υπολογισμός της συνολικής ποσότητας για σκάλα

σε αναλογία μίγματος η ποσότητα του αδρανούς είναι 3 μέρη και η συνολική αναλογία είναι 5,5

Όγκος αδρανών=3/5,5×104,78
Όγκος αδρανών=57,15 cft

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: -

Φόρμουλα εκτέλεσης ανύψωσης σκάλας | Τύπος σκάλας 2R + T

Πόσες σκάλες σε 12′, 10′, 11′, 9′, 8 πόδια ύψος οροφής

Πόσες χορδές χρειάζομαι για 8-πόδι, 7′, 6′, 5′, 4′ και 3′ φαρδιά σκαλοπάτια

Υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

απαιτείται ποσότητα χάλυβα για την κατασκευή σκάλας

υπολογισμός: - περίπου 0,5 % έως 0,1 τοις εκατό Ο οπλισμός χάλυβα που χρησιμοποιείται στην πλάκα έχουμε πάρει περίπου το 0,75 τοις εκατό του οπλισμού από χάλυβα ξηρού όγκου σκυροδέματος
Πυκνότητα χάλυβα=7850kg/m3
1m3 =35.315cft
W του χάλυβα = όγκος×πυκνότητα

Ποσότητα χάλυβα
=(0,75×104,78×7850)÷(100×35,315)

Βάρος Χάλυβα=174,68 kg

αποτέλεσμα:-
1) υγρός όγκος σκυροδέματος =68.042 cft
2) ξηρός όγκος σκυροδέματος=104,78cft
3) ποσότητα τσιμέντου=15.538 αρ. από τσάντες
4) ποσότητα άμμου= 28,57 cft
5) συνολική ποσότητα=57,15cft
6) Ποσότητα χάλυβα =174,68 kg

●Τώρα η σειρά σας: – εάν είστε χαρούμενοι που βλέπετε αυτά τα θέματα, παρακαλώ παιδιά, κάντε like κοινοποιήστε και σχολιάστε και εάν έχετε οποιαδήποτε απορία και ερώτηση σχετικά με αυτό, ρωτήστε

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Τι είναι το ειδικό βάρος και η υδατοαπορρόφηση των λεπτών αδρανών
  2. Πώς να υπολογίσετε την ικανότητα μεταφοράς αξονικού φορτίου της στήλης
  3. Πόσους σάκους μπετόν χρειάζομαι για μια πλάκα 4×4
  4. Κόστος γύψου ανά τετραγωνικό πόδι με υλικό στην Ινδία
  5. Τι είναι η ενυδάτωση του τσιμέντου και η θερμότητα της ενυδάτωσης