Υπολογισμός σοβατίσματος σε 100 τετραγωνικά πόδια & πόσο τσιμέντο, άμμος απαιτείται

Υπολογισμός σοβατίσματος σε 100 τετραγωνικά πόδια & πόσο τσιμέντο, άμμος απαιτείται, γεια σας παιδιά σε αυτό το άρθρο γνωρίζουμε για τον υπολογισμό σοβατίσματος σε επιφάνεια 100 τετραγωνικών ποδιών και επίσης γνωρίζουμε πόση ποσότητα τσιμέντου και άμμου απαιτείται για σοβάτισμα 100 τετραγωνικών ποδιών.

  Υπολογισμός σοβατίσματος σε 100 τετραγωνικά πόδια & πόσο τσιμέντο, άμμος απαιτείται
Υπολογισμός σοβατίσματος σε 100 τετραγωνικά πόδια & πόσο τσιμέντο, άμμος απαιτείται

Ο υπολογισμός τσιμέντου και άμμου υλικού σοβά σε 100 τετραγωνικά πόδια εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες όπως π.χ.

1) Πάχος σοβά2) Αναλογία Μείγματος (Τσιμέντο:Άμμος)

1) πάχος τσιμεντοκονίας : - το συνιστώμενο πάχος τσιμεντοκονίας είναι 6 mm (για σοβάτισμα οροφής και σκυροδέματος), 12 mm (για σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου και επίπεδη επιφάνεια πλινθοδομής) & 15 mm ή 20 mm (για σοβάτισμα εξωτερικού τοίχου και τραχιά επιφάνεια τούβλων) στην κατασκευή κτιρίων.● Για σοβάτισμα οροφής και σκυροδέματος χρησιμοποιείται τσιμεντοσοβάς πάχους 6 mm

● Ο τσιμεντοσοβάς πάχους 12 mm χρησιμοποιείται για σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου και επίπεδη επιφάνεια τοίχου από τούβλα● τσιμεντοσοβάς 15 mm ή 20 mm που χρησιμοποιείται για σοβάτισμα εξωτερικών τοίχων και τραχιά επιφάνεια τοίχου από τούβλα

2) αναλογία μίγματος για τσιμεντοσοβά : υπάρχουν διάφοροι τύποι αναλογίας ανάμειξης που χρησιμοποιούνται για σοβάτισμα τοίχων από τούβλα, η αναλογία τσιμέντου και άμμου για σοβάτισμα εξαρτάται από τον τύπο εργασίας και τους τύπους σοβατίσματος είναι τραχιά ή επίπεδη επιφάνεια.

◆ ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟΣυνιστάται Η αναλογία ανάμειξης τσιμέντου και άμμου για σοβάτισμα επίπεδου και τραχιάς επιφάνειας τοίχου από τούβλα, τοίχου από σκυρόδεμα και οροφής είναι 1:3, 1:4, 1:5 & 1:6.● Η αναλογία τσιμέντου και άμμου 1:3 χρησιμοποιείται για σοβάτισμα εξωτερικών τοίχων που είναι επιρρεπείς στις κλιματικές συνθήκες και για εργασίες επισκευής

● Η αναλογία τσιμέντου και άμμου 1:4 χρησιμοποιείται για εξωτερικά σοβάτισμα τοίχων από τούβλα και σοβάτισμα οροφής● Η αναλογία τσιμέντου και άμμου 1:5 χρησιμοποιείται για το εσωτερικό σοβάτισμα τοίχων από τούβλα όταν δεν υπάρχει λεπτή άμμος

● Η αναλογία ανάμειξης τσιμέντου και άμμου 1:6 χρησιμοποιείται για σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου όταν υπάρχει διαθέσιμη λεπτή άμμος.Υπολογισμός σοβατίσματος σε 100 τετραγωνικά πόδια & πόσο τσιμέντο, άμμος απαιτείται

1) υπολογισμός σοβατίσματος σε τετραγωνικά πόδια για εξωτερικός τοίχος από τούβλα :- Για έναν υπολογισμό δείγματος, θα υποθέσω έναν σοβά πάχους 20 mm και αναλογία μίξης 1:4 για σοβάτισμα εξωτερικού τοίχου από τούβλα

● Βήμα-1: γνωρίζουμε 10.763 τετραγωνικά πόδια = 1 τετραγωνικά μέτρα

Άρα, 100 τετραγωνικά πόδια = 9,29 τετραγωνικά μέτρα

● Βήμα-2: Όγκος εξωτερικού σοβά τοίχου = Περιοχή X Πάχος = 9,29 X 0,020 = 0,1858 cu m

Επειδή ο υγρός όγκος είναι πάντα μικρότερος από τον ξηρό όγκο. Για τη μετατροπή υγρού όγκου σε ξηρό όγκο κονιάματος θα πολλαπλασιάσουμε το 1,33 σε υγρό όγκο.

Ο ξηρός όγκος κονιάματος που απαιτείται για το σοβάτισμα εξωτερικού τοίχου από τούβλα = 1,33 X Ξηρός όγκος σοβά = 1,33 X 0,1858 = 0,2471 cum.

● Βήμα-3: Η αναλογία ανάμειξης κονιάματος είναι 1:4, άρα συνολική αναλογία = 1+4 = 5 στην οποία ένα μέρος είναι τσιμέντο και τέσσερα είναι άμμος

Απαιτούμενο τσιμέντο = 1/5 X 0,2471 = 0,0494 κυβικά μέτρα (κυβικό μέτρο)

Απαιτείται άμμος = 4/5 X 0,2471 = 0,198 cum

● Βήμα-4: Για να λάβετε τα βάρη των υλικών που απαιτούνται πολλαπλασιάστε το με την πυκνότητά του

Απαιτούμενο τσιμέντο = 0,0494 cum X 1440 kg/cum = 71 Kgs

σάκοι τσιμέντου = 71/50 = 1,42

Επειδή η άμμος συνήθως μετριέται σε cft = 0,198 X 35,4147 = 7 cft

Απαιτούνται 1,42 (71 kg) σάκοι τσιμέντου και 7 cu ft άμμο για επιφάνεια 100 τετραγωνικών ποδιών εξωτερικού σοβάτισμα τοίχων από τούβλα.

2) Υπολογισμός σοβατίσματος σε τετραγωνικά πόδια για εσωτερικό τοίχο από τούβλα :- Για υπολογισμό δείγματος, θα υποθέσω έναν σοβά πάχους 12 mm και αναλογία μίξης 1:5 για σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου από τούβλα

● Βήμα-1: γνωρίζουμε 10.763 τετραγωνικά πόδια = 1 τετραγωνικά μέτρα

Άρα, 100 τετραγωνικά πόδια = 9,29 τετραγωνικά μέτρα

● Βήμα-2: Όγκος σοβά εσωτερικού τοίχου = Περιοχή X Πάχος = 9,29 X 0,012 = 0,112 cu m

Επειδή ο υγρός όγκος είναι πάντα μικρότερος από τον ξηρό όγκο. Για τη μετατροπή υγρού όγκου σε ξηρό όγκο κονιάματος θα πολλαπλασιάσουμε το 1,33 σε υγρό όγκο.

Ο ξηρός όγκος κονιάματος που απαιτείται για το σοβάτισμα εσωτερικού τοίχου από τούβλα = 1,33 X Ξηρός όγκος σοβά = 1,33 X 0,112 = 0,149 cum.

● Βήμα-3: Η αναλογία ανάμειξης κονιάματος είναι 1:5, άρα συνολική αναλογία = 1+5 = 6 στην οποία ένα μέρος είναι τσιμέντο και 5 μέρος είναι άμμος

Απαιτούμενο τσιμέντο = 1/6 X 0,149 = 0,0248 κυβικά μέτρα (κυβικό μέτρο)

Απαιτείται άμμος = 5/6 X 0,149 = 0,124 cum

● Βήμα-4: Για να λάβετε τα βάρη των υλικών που απαιτούνται πολλαπλασιάστε το με την πυκνότητά του

Απαιτούμενο τσιμέντο = 0,0248 cum X 1440 kg/cum = 36 Kgs

σάκοι τσιμέντου = 36/50 = 0,72

Επειδή η άμμος συνήθως μετριέται σε cft = 0,124 X 35,4147 = 4,37 cft

Απαιτούνται 0,72 (36 kg) σάκοι τσιμέντου και 4,37 cu ft άμμος για επιφάνεια 100 τετραγωνικών ποδιών εσωτερικών σοβάδων από τούβλα.

3) Υπολογισμός σοβατίσματος σε τετραγωνικά πόδια για οροφή & σκυρόδεμα :- Για υπολογισμό δείγματος, θα υποθέσω έναν σοβά πάχους 6 mm και αναλογία μίξης 1:4 για σοβάτισμα οροφής και σκυροδέματος

● Βήμα-1: γνωρίζουμε 10.763 τετραγωνικά πόδια = 1 τετραγωνικά μέτρα

Άρα, 100 τετραγωνικά πόδια = 9,29 τετραγωνικά μέτρα

● Βήμα-2: Όγκος οροφής & σοβά σκυροδέματος = Εμβαδόν Χ Πάχος = 9,29 Χ 0,006 = 0,0558 cu m

Επειδή ο υγρός όγκος είναι πάντα μικρότερος από τον ξηρό όγκο. Για τη μετατροπή υγρού όγκου σε ξηρό όγκο κονιάματος θα πολλαπλασιάσουμε το 1,33 σε υγρό όγκο.

Ο ξηρός όγκος κονιάματος που απαιτείται για σοβάτισμα οροφής & σκυροδέματος = 1,33 X Ξηρός όγκος σοβά = 1,33 X 0,0558 = 0,0742 cum.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: -

Γύψος άμμος κοντά μου, παράδοση, χρώμα και σακούλα 25 κιλών ή χύμα

Αναλογία τσιμέντου προς άμμο για κονίαμα, πλινθοδομή και σοβάτισμα

Πώς να υπολογίσετε την ποσότητα σοβατίσματος | αναλογία άμμου τσιμέντου

Πώς να υπολογίσετε την ποσότητα υλικού για γύψο

Κόστος γύψου ανά τετραγωνικό πόδι με υλικό στην Ινδία

● Βήμα-3: Η αναλογία ανάμειξης κονιάματος είναι 1:4, άρα συνολική αναλογία = 1+4 = 5 στην οποία ένα μέρος είναι τσιμέντο και 4 μέρος είναι άμμος

Απαιτούμενο τσιμέντο = 1/5 X 0,0742 = 0,01484 κυβικά μέτρα (κυβικό μέτρο)

Απαιτείται άμμος = 4/5 X 0,0742 = 0,060 cum

● Βήμα-4: Για να λάβετε τα βάρη των υλικών που απαιτούνται πολλαπλασιάστε το με την πυκνότητά του

Απαιτείται τσιμέντο = 0,01484 cum X 1440 kg/cum = 22 Kgs

σάκοι τσιμέντου = 22/50 = 0,44

Επειδή η άμμος συνήθως μετριέται σε cft = 0,060 X 35,4147 = 2,12 cft

Απαιτούνται 0,44 (22 kg) σάκοι τσιμέντου και 2,12 cu ft άμμος για επιφάνεια 100 τετραγωνικών ποδιών οροφής και σοβάτισμα σκυροδέματος.

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε: -

1)τι είναι το σκυρόδεμα και τα είδη και οι ιδιότητές του

2) υπολογισμός ποσότητας σκυροδέματος για σκάλα και ο τύπος της

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Τυπική συνοχή τσιμέντου | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
  2. Ποσότητα τσιμεντοάμμου και αδρανών για πλάκα 1600 τ.μ
  3. Τυπικό μέγεθος & τιμή Block AAC στην Ινδία
  4. Τι μέγεθος κεφαλίδας χρειάζομαι για γκαραζόπορτα 8′, 9′, 10′, 12′, 14′, 16′ & 18 ποδιών
  5. Αναλογία άμμου τσιμέντου σοβά | σοβάτισμα & είναι είδη