Υπολογιστής κλίσης οροφής | πώς να καταλάβετε την κλίση στη στέγη

Υπολογιστής κλίσης οροφής | πώς να καταλάβω την κλίση σε μια στέγη | αριθμομηχανή κεκλιμένης στέγης | μοίρες αριθμομηχανής κλίσης στέγης | μοίρες έως την αριθμομηχανή κλίσης στέγης.  Υπολογιστής κλίσης οροφής | πώς να καταλάβετε την κλίση στη στέγη
Υπολογιστής κλίσης οροφής | πώς να καταλάβετε την κλίση στη στέγη

Ο καθένας χρειάζεται ένα νέο σπίτι με κλασική εμφάνιση, η οροφή είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη οποιασδήποτε κτιριακής δομής που εμποδίζει την άλλη δομή του κτιρίου και τον κάτοικο από τις δυσμενείς κλιματικές συνθήκες και επίσης εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα για τους κατοίκους. Σε παλαιότερες εποχές, από την αρχή του πολιτισμού, οι λαοί αναζητούσαν πάντα ένα σπίτι που χτίστηκε από ξύλο καλυμμένο με στέγη για να αποτρέψει τις έντονες βροχοπτώσεις και τις συνθήκες χιονόπτωσης.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της στέγης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά ένας από τους πιο συνηθισμένους σημαντικούς παράγοντες είναι η κλιματική και καιρική κατάσταση των γύρω περιοχών σας, στις πόλεις και τις χώρες σας. Η περιοχή που έχει έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις απαιτεί καλή αποστράγγιση για στέγη, αποστράγγιση στέγης ανάλογα με την κλίση της οροφής που παρέχεται, με βάση την κλίση της στέγης κατηγοριοποιείται σε δύο τύπους επίπεδη στέγη και δίρριχτη στέγη ή κεκλιμένη στέγη. Αυτοί είναι δύο τύποι δομής στέγης με βάση την κλίση.

Η επίπεδη οροφή είναι ο τύπος στέγης στην οποία η κλίση είναι γενικά μικρότερη από 10°, γεγονός που επιτρέπει την εξασφάλιση της επαρκής αποστράγγισης του νερού της βροχής μόνο σε περιοχές με χαμηλή έως μέτρια βροχόπτωση. Η κεκλιμένη στέγη είναι ένας τύπος στέγης που περιλαμβάνει κεκλιμένη επιφάνεια ή επιφάνεια με γωνία συνήθως πάνω από 20°, γενικά έχει κλίση προς τα κάτω σε ένα δύο ή περισσότερα μέρη ανάλογα με το σχεδιασμό και την κατασκευή.

Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, πώς να υπολογίσετε την κλίση σε μια στέγη;, για να προσδιορίσετε το μήκος της δοκού και της κλίσης για την οροφή χρειάζεστε Υπολογιστή κλίσης οροφής, μέσω του οποίου μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε μοίρες σε κλίση στέγης και κλίση στέγης σε μοίρες, ή μπορείτε χρησιμοποίησε επίσης αριθμομηχανή κλίσης οροφής για να λύσει αυτό το πρόβλημα.Εάν η κλίση της οροφής μετρηθεί σε κλάσματα, πέφτει κάτω από το εύρος από 4/12 έως 9/12 ή κλίση από '4 σε 12' έως '9 σε 12', μετρούμενη σε αναλογία στην περιοχή από 4:12 έως 9:12, μετρημένη σε ποσοστό στην περιοχή από 25% έως 75% και μετράται σε βαθμό στην περιοχή από 18° έως 37°.

Η κλίση για την οροφή ή την κλίση σημαίνει πόσες ίντσες ανεβαίνει η κατακόρυφη οροφή για κάθε 12 ίντσες ή 1 πόδι σε οριζόντια διαδρομή διαδρομής. Ένα παράδειγμα κλίσης για στέγη θα ήταν μια κλίση 5/12 ή '5 σε 12' σημαίνει ότι η κατακόρυφη οροφή ανεβαίνει 5 ίντσες για κάθε 1 πόδι ή 12 ίντσες διαδρομής οριζόντιας απόστασης. Υπάρχουν δύο τύποι προτεινόμενων τρόπων μέτρησης της κλίσης της οροφής είτε σε ποσοστό είτε σε μοίρες. Ενημερώστε μας για κάποιο ορισμό του δοκού, της ανύψωσης και του τρεξίματος που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση κατά τον υπολογισμό της κλίσης της οροφής.Η άνοδος ορίζεται ως η κατακόρυφη αλλαγή ύψους ανά μονάδα οριζόντιου μήκους ή διαδρομής. Για παράδειγμα, ένα βήμα 4/12 αντιπροσωπεύει κάθετο ύψος ή άνοδο 4″ για κάθε 1 πόδι ή 12 ίντσες οριζόντιας απόστασης ή τρεξίματος. Η γενική τιμή ανύψωσης για κεκλιμένη οροφή κυμαίνεται μεταξύ 4″ και 9” για κάθε 12 ίντσες διαδρομής. Αυτά είναι καλό και τυπικό ύψος ανύψωσης που χρησιμοποιούνται γενικά για συμβατικές κατασκευές όπως γκαράζ, κτίρια κατοικιών, υπόστεγο, σκεπάσματα κ.λπ.

Το τρέξιμο ορίζεται ως η απόσταση από το εξωτερικό της επάνω πλάκας τοίχου σε ένα σημείο ακριβώς κάτω από το κέντρο της κορυφογραμμής ή του ισχίου. Είναι μια οριζόντια απόσταση για κλίση και το Rafter είναι ένα δομικό στοιχείο που χρησιμοποιείται ως μέρος της κατασκευής στέγης που εκτείνεται από την κορυφογραμμή της οροφής ή το ισχίο της οροφής μέχρι την πλάκα τοίχου του εξωτερικού τοίχου.

Πώς να καταλάβετε την κλίση σε μια στέγη

Σχετικά με αυτό το «πώς να υπολογίσετε την κλίση της οροφής/ ή πώς να υπολογίσετε την κλίση σε μια στέγη;», γενικά η κλίση οροφής υπολογίζεται από το θεώρημα του Πυθαγόρα για τον τύπο ορθής γωνίας στον οποίο η υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου είναι το μήκος της δοκού, το ύψος τους είναι η άνοδος και η βάση εκτελείται και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο τύπο και την εξίσωση για να υπολογίσετε το μήκος της δοκού και να υπολογίσετε την κλίση σε μια στέγη ή πλαγιά.● Rafter^2 = αύξηση^2 + run^2 (από το θεώρημα του Πυθαγόρα του τύπου ορθής γωνίας)

● Pitch = άνοδος/τρέξιμο (όπου το pitch εκφράζεται σε ποσοστό

● Pitch = μαύρισμα (γωνία), όπου η γωνία είναι η κλίση της οροφής εκφρασμένη σε μοίρες.  Υπολογιστής κλίσης οροφής
Υπολογιστής κλίσης οροφής

Υπολογιστής κλίσης στέγης/ ή αριθμομηχανή κεκλιμένης στέγης

  Υπολογίστε την κλίση για στέγη
Υπολογίστε την κλίση για στέγη

● μετρήστε το μήκος οριζόντιας διαδρομής: - είναι οριζόντια απόσταση από την άνω πλάκα των τοίχων σε ένα σημείο ακριβώς κάτω από το κέντρο της κορυφογραμμής ή του ισχίου της οροφής, υποθέτοντας ότι είναι 10 μέτρα● μετρήστε το κατακόρυφο ύψος ανύψωσης της οροφής σας, υποθέτοντας ότι είναι 2,5 μέτρα.

● Υπολογίστε το μήκος της δοκού, ως Rafter^2 = αύξηση^2 + run^2, Rafter^2 = 2,5^2 + 10^2, Rafter^2 = 6,25+100, Rafter = √106,25, Rafter = 10,31 μέτρα, επομένως δοκός για δίρριχτη στέγη θα είναι 10,31 μέτρα.● Υπολογίστε την κλίση της οροφής ως την αναλογία της ανύψωσης και τη λειτουργία ως κλίση = άνοδος/τρέξιμο, κλίση = 2,5/10 = 1/4, που ισούται με 25%, επομένως η κλίση για την οροφή θα είναι 25%.

● Υπολογίστε ξανά την τιμή της κλίσης στη γωνία, ως βήμα = μαύρισμα (γωνία), άρα γωνία = αρκτάν (βήμα) = αρκτάν (0,25) = 14°, επομένως η κλίση για την οροφή θα είναι 14 μοίρες.

● βρείτε ότι η κλίση της οροφής έχει τη μορφή X:12, ως βήμα = X/12, άρα X = βήμα × 12 = 0,25 ×12 = 3, επομένως η κλίση της στέγης σας θα είναι 3:12, και μπορεί επίσης να είναι εκφράζονται σε κλάσματα ως 3/12, ή '3 στα 12', ή σε ποσοστό ως 25%.

Μοίρες αριθμομηχανής κλίσης στέγης

Οι μοίρες αριθμομηχανής κλίσης στέγης σάς βοηθούν να μετατρέψετε τον λόγο κλίσης ή το κλάσμα της κλίσης σε μοίρες στα ακόλουθα δύο βήματα:- 1) διαιρέστε το πρώτο μέρος του λόγου με το 12 για να υπολογίσετε το βήμα και 2) βρείτε την αντίστροφη εφαπτομένη της κλίσης για να βρείτε το γωνία σε μοίρες.

Για κλίση στέγης 2/12 σε μοίρες: – 1) βήμα = άνοδος/τρέξιμο όπως 2/12 = 0,1666, 2) μαύρισμα αντίστροφη κλίσης = tan-1(0,1666) = 9,46°, επομένως κλίση οροφής κλάσματος 2/12 ή κλίση '2 σε 12' , ή σε αναλογία 2:12 ισοδυναμεί με 9,46 μοίρες.

Για 3/12 κλίση στέγης σε μοίρες :- 1) βήμα = άνοδος/τρέξιμο όπως 3/12 = 0,25, 2) μαύρισμα αντίστροφο βήμα = μαύρισμα-1(0,25) = 14,04°, επομένως κλίση οροφής κλάσματος 3/12 ή '3 στα 12' κλίση, ή σε αναλογία 3:12 ισοδυναμεί με 14,04 μοίρες.

Για κλίση στέγης 4/12 σε μοίρες: – 1) κλίση = άνοδος/τρέξιμο όπως 4/12 = 0,33, 2) μαύρισμα αντίστροφη κλίσης = tan-1(0,33) = 18,43°, επομένως κλίση οροφής κλάσματος 4/12 ή κλίση '4 σε 12' , ή σε αναλογία 4:12 ισοδυναμεί με 18,43 μοίρες.

Για 5/12 κλίση στέγης σε μοίρες :- 1) βήμα = άνοδος/τρέξιμο όπως 5/12 = 0,416, 2) μαύρισμα αντίστροφο βήμα = tan-1(0,416) = 22,62°, επομένως κλίση οροφής κλάσματος 5/12, ή '5 στα 12' κλίση, ή σε αναλογία 5:12 ισοδυναμεί με 22,62 μοίρες.

Για 6/12 κλίση στέγης σε μοίρες :- 1) κλίση = άνοδος/τρέξιμο όπως 6/12 = 0,5, 2) μαύρισμα αντίστροφο βήμα = μαύρισμα-1(0,5) = 26,57°, επομένως κλίση οροφής κλάσματος 6/12 ή '6 στα 12' κλίση, ή σε αναλογία 6:12 ισοδυναμεί με 26,57 μοίρες.

Για 7/12 κλίση στέγης σε μοίρες :- 1) κλίση = άνοδος/τρέξιμο όπως 7/12 = 0,583, 2) μαύρισμα αντίστροφο βήματος = tan-1(0,583) = 30,26°, επομένως κλίση οροφής κλάσματος 7/12 ή '7 σε 12' κλίση, ή σε αναλογία 7:12 ισοδυναμεί με 30,26 μοίρες.

Για 8/12 κλίση στέγης σε μοίρες :- 1) κλίση = άνοδο/τρέξιμο όπως 8/12 = 0,666, 2) μαύρισμα αντίστροφο βήματος = tan-1(0,666) = 33,69°, επομένως κλίση οροφής κλάσματος 8/12, ή '8 σε 12' κλίση, ή σε αναλογία 8:12 ισοδυναμεί με 33,69 μοίρες.

Για 9/12 κλίση στέγης σε μοίρες :- 1) βήμα = άνοδος/τρέξιμο όπως 9/12 = 0,75, 2) μαύρισμα αντίστροφο βήματος = tan-1(0,75) = 36,87°, επομένως κλίση οροφής κλάσματος 9/12, ή '9 σε 12' κλίση, ή σε αναλογία 9:12 ισοδυναμεί με 36,87 μοίρες.

Υπολογιστής βαθμών έως κλίσης οροφής

Η αριθμομηχανή βαθμών σε κλίση οροφής σάς βοηθά να μετατρέψετε από μοίρες σε λόγο κλίσης στέγης με τους εξής δύο τρόπους: - 1) υπολογίστε την εφαπτομένη της γωνίας και 2) πολλαπλασιάστε το βήμα επί 12 για να βρείτε το Χ στην αναλογία Χ/12.

Για 10 μοίρες μέχρι την κλίση της οροφής :- 1) μαύρισμα 10 μοιρών ως μαύρισμα 10° = 0,176, αυτό θα σας δώσει το βήμα της οροφής, 2) πολλαπλασιάστε το βήμα επί 12 για να βρείτε το Χ στην αναλογία Χ/12, όπως 0,176 × 12 = 2, Έτσι, μια γωνία κλίσης της οροφής 10 μοιρών είναι ίδια με την κλίση 2/12 ή '2 στα 12', ή με την αναλογία κλίσης 2:12.

Για 20 μοίρες μέχρι την κλίση της οροφής :- 1) μαύρισμα 20 μοιρών ως μαύρισμα 20° = 0,3639, αυτό θα σας δώσει το βήμα της οροφής, 2) πολλαπλασιάστε το βήμα επί 12 για να βρείτε το Χ στην αναλογία Χ/12, όπως 0,3639 × 12 = 4,36, Έτσι, μια γωνία κλίσης της οροφής 20 μοιρών είναι ίδια με την κλίση 4/12 ή '4 σε 12', ή με την αναλογία κλίσης 4:12.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: -

Κλίση οροφής σε γωνία | γωνία κλίσης στέγης | Μετατροπή γωνίας σε κλίση οροφής

Πώς να υπολογίσετε την κλίση της οροφής | τύπος κλίσης για στέγη

Τυπική κλίση στέγης σε μοίρες, αναλογία & κλάσμα για το σπίτι

Υπολογιστής κλίσης οροφής | πώς να καταλάβετε την κλίση στη στέγη

Κεκλιμένη στέγη: μέρη, τύποι, γωνία & πώς να υπολογίσετε την κλίση για στέγη

Στέγη ζευκτών: ορισμός, τύποι & πλεονέκτημα

Για 15 μοίρες έως την κλίση της οροφής: – 1) μαύρισμα 15 μοιρών ως μαύρισμα 15° = 0,2679, αυτό θα σας δώσει την κλίση της οροφής, 2) πολλαπλασιάστε το βήμα επί 12 για να βρείτε το Χ στην αναλογία Χ/12 όπως 0,2679 ×12 = 3,2, επομένως , μια γωνία κλίσης οροφής 15 μοιρών είναι ίδια με την κλίση 3/12 ή '3 στα 12' ή με την αναλογία κλίσης 3:12.

Για 30 μοίρες μέχρι την κλίση της οροφής :- 1) μαύρισμα 30 μοιρών ως μαύρισμα 30° = 0,577, αυτό θα σας δώσει το βήμα της οροφής, 2) πολλαπλασιάστε το βήμα επί 12 για να βρείτε το Χ στην αναλογία Χ/12, όπως 0,577 × 12 = 6,9, Έτσι, μια γωνία κλίσης της οροφής 30 μοιρών είναι ίδια με την κλίση 7/12 ή '7 σε 12', ή με την αναλογία κλίσης 7:12.

Για 40 μοίρες έως την κλίση της οροφής: – 1) μαύρισμα 40 μοιρών ως μαύρισμα 40° = 0,839, αυτό θα σας δώσει την κλίση της οροφής, 2) πολλαπλασιάστε το βήμα επί 12 για να βρείτε το Χ στην αναλογία Χ/12 όπως 0,839 ×12 = 10, επομένως , μια γωνία κλίσης οροφής 40 μοιρών είναι ίδια με την κλίση 10/12 ή '10 σε 12' ή με την αναλογία κλίσης 10:12.

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Υπολογισμός αμμοχάλικου | πόσο χαλίκι χρειάζομαι
  2. Βάρος 1 κυβικού μέτρου σκυροδέματος Μ10, Μ15, Μ20 και Μ25
  3. Κόστος κατασκευής σπιτιού 800 τετραγωνικών ποδιών στην Ινδία & ποσότητα υλικού
  4. πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για πλάκα οροφής 100 τετραγωνικών ποδιών rcc
  5. Ποια είναι η αναλογία σκυροδέματος ποιότητας M25 στο σχεδιασμό του μίγματος σκυροδέματος